Đồng tiền: 1996
Sàn giao dịch: 150
Giá trị vốn hóa thị trường: 278.415.852.307 $
Lưu lượng 24 giờ: 5.743.385.548 $
BTCƯu thế của BTC: 39,5%
ETHƯu thế của ETH: 17,7%

Cryptocurrency Global ChartsTotal Market Cap