🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
KuCoin Futures

Chỉ số.BXBT (BXBT)
theo KuCoin Futures

56079,08

Perpetual

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTUSDM 56.076 $ -2.9% 56055,38 USD -0,037% 0.01% 0,010% 73.560.301 $ 54.113.538 $ Gần đây

Futures

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XBTMM21 57.618 $ -3.3% 56038,48 USD -2,741% 0.05% khoảng 1 tháng 24.949.450 $ 4.659.128 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android