coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
BabySwap exchange

BabySwap

Decentralized
BabySwap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 64 loại tiền ảo và 98 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch BabySwap trong 24h được báo cáo ở mức 700.987 $, thay đổi 10.91% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là USDT/WBNB với khối lượng giao dịch trong 24h là 134.365 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
64
Tiền ảo
98
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether / Wrapped BNB
67.908.547.988 $
USDT/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
* 1 $
0,0032431445458742 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 64.029 $ 63.837 $
$134.364
135559,717 USDT
19,20% Gần đây
2 Wrapped Fantom / Tether
0 $
WFTM/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xad29abb318791d579433d831ed122afeaf29dcfe
0 $
0,479154656663715 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 6.156 $ 6.138 $
$53.510
112173,518 WFTM
7,65% Gần đây
3 Wrapped Solana / Tether
0 $
SOL/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x570a5d26f7765ecb712c0924e4de545b89fd43df
24 $
24,1442624849341 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 5.556 $ 5.539 $
$47.420
1869,498 SOL
6,78% Gần đây
4 BabySwap / Tether
20.713 $
BABY/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657
0 $
0,0286594447351181 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 24.969 $ 24.894 $
$43.357
1467864,812 BABY
6,20% Gần đây
5 Binance-Peg Avalanche / Tether
0 $
AVAX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x1ce0c2827e2ef14d5c4f29a091d735a204794041
21 $
20,8064620874698 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 6.068 $ 6.050 $
$42.197
2044,597 AVAX
6,03% Gần đây
6 Wrapped Fantom / Wrapped BNB
0 $
WFTM/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0xad29abb318791d579433d831ed122afeaf29dcfe
0 $
0,001555381273005 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 5.686 $ 5.669 $
$34.841
73709,728 WFTM
4,98% Gần đây
7 Binance-Peg Avalanche / Wrapped BNB
0 $
AVAX/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x1ce0c2827e2ef14d5c4f29a091d735a204794041
21 $
0,0671391046462562 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 6.152 $ 6.134 $
$31.094
1518,923 AVAX
4,44% Gần đây
8 Wrapped BNB / Binance USD
0 $
WBNB/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xbb4cdb9cbd36b01bd1cbaebf2de08d9173bc095c
309 $
308,475345654929 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.6% 16.159 $ 16.111 $
$29.037
92,935 WBNB
4,15% Gần đây
9 1inch / Tether
410.610.072 $
1INCH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302
1 $
0,516789375290811 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 3.603 $ 3.592 $
$24.515
47183,575 1INCH
3,50% Gần đây
10 Wrapped Solana / Wrapped BNB
0 $
SOL/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x570a5d26f7765ecb712c0924e4de545b89fd43df
* 24 $
0,0781632958778589 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 4.389 $ 4.375 $
$23.140
921,855 SOL
3,31% Gần đây -
11 Cosmos Hub / Tether
3.881.970.924 $
ATOM/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0eb3a705fc54725037cc9e008bdede697f62f335
13 $
13,2364071156993 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 4.573 $ 4.559 $
$21.212
1560,544 ATOM
3,03% Gần đây
12 Wrapped Near / Tether
0 $
WNEAR/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63
2 $
2,3873563753994 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 3.940 $ 3.928 $
$20.711
8353,444 WNEAR
2,96% Gần đây
13 BabySwap / Wrapped BNB
20.713 $
BABY/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x53e562b9b7e5e94b81f10e96ee70ad06df3d2657
0 $
0,0000925142522036 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 14.466 $ 14.422 $
$19.983
688414,029 BABY
2,86% Gần đây
14 Tether / Binance USD
67.908.547.988 $
USDT/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
1 $
1,0024568450076 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.6% 43.052 $ 42.922 $
$19.566
19560,170 USDT
2,80% Gần đây
15 Tether / Binance Bitcoin
67.908.547.988 $
USDT/BTCB Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
1 $
0,0000430673084544 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C
0.6% 16.841 $ 16.790 $
$18.868
19027,437 USDT
2,70% Gần đây
16 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
1.585 $
1581,82122959803 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 10.033 $ 10.003 $
$18.630
11,485 WETH
2,66% Gần đây
17 USD Coin / Wrapped BNB
42.979.189.425 $
USDC/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d
1 $
0,0032346179625332 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 5.982 $ 5.964 $
$16.121
16300,706 USDC
2,30% Gần đây
18 Wrapped Near / Wrapped BNB
0 $
WNEAR/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x1fa4a73a3f0133f0025378af00236f3abdee5d63
2 $
0,0077152664986555 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 4.340 $ 4.327 $
$14.933
6091,735 WNEAR
2,13% Gần đây
19 Monsta Infinite / Tether
1.137.959 $
MONI/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x9573c88ae3e37508f87649f87c4dd5373c9f31e0
0 $
0,0305008140138569 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.65% 182 $ 182 $
$14.018
474654,862 MONI
2,00% Gần đây
20 Binance Bitcoin / Wrapped BNB
0 $
BTCB/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c
23.101 $
74,8548750742242 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 14.680 $ 14.636 $
$13.518
0,587 BTCB
1,93% Gần đây
21 Binance-Peg Ontology / Tether
0 $
ONT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xfd7b3a77848f1c2d67e05e54d78d174a0c850335
0 $
0,210826419236825 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 3.165 $ 3.155 $
$8.626
40025,294 ONT
1,23% Gần đây
22 Cosmos Hub / Wrapped BNB
3.881.970.924 $
ATOM/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x0eb3a705fc54725037cc9e008bdede697f62f335
13 $
0,0429092931898222 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 3.828 $ 3.816 $
$7.805
584,951 ATOM
1,12% Gần đây
23 WETH / Wrapped BNB
0 $
WETH/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
1.576 $
5,10791449787195 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.6% 10.035 $ 10.005 $
$7.559
4,751 WETH
1,08% Gần đây
24 1inch / Wrapped BNB
410.610.072 $
1INCH/WBNB Biểu đồ trực tuyến 0x111111111117dc0aa78b770fa6a738034120c302
1 $
0,0016597798776886 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.61% 2.391 $ 2.384 $
$7.484
14420,416 1INCH
1,07% Gần đây
25 BinaryX / Tether
223.728.885 $
BNX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x8c851d1a123ff703bd1f9dabe631b69902df5f97
85 $
84,9424260236412 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 3.697 $ 3.685 $
$6.460
75,300 BNX
0,92% Gần đây
26 BetFury / Tether
0 $
BFG/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xbb46693ebbea1ac2070e59b4d043b47e2e095f86
0 $
0,0150724575859622 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 1.909 $ 1.903 $
$5.961
385069,699 BFG
0,85% Gần đây
27 Altura / Tether
11.082.113 $
ALU/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x8263cd1601fe73c066bf49cc09841f35348e3be0
0 $
0,0174080243202416 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 1.024 $ 1.021 $
$4.651
244533,554 ALU
0,66% Gần đây
28 Mobox / Tether
95.232.815 $
MBOX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x3203c9e46ca618c8c1ce5dc67e7e9d75f5da2377
1 $
0,553578791866534 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.65% 158 $ 158 $
$1.575
2596,348 MBOX
0,23% Gần đây
29 The Crypto You / Tether
0 $
MILK/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xbf37f781473f3b50e82c668352984865eac9853f
0 $
0,000006184039225 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 2.117 $ 2.111 $
$1.403
224429108,455 MILK
0,20% Gần đây
30 TrustFi Network / Tether
365.911 $
TFI/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x7565ab68d3f9dadff127f864103c8c706cf28235
0 $
0,0138575467630813 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 349 $ 348 $
$1.002
73832,348 TFI
0,14% Gần đây
31 Binance-Peg Dogecoin / Tether
0 $
DOGE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43
0 $
0,0881088413252727 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 340 $ 339 $
$945
10606,815 DOGE
0,14% Gần đây
32 Tether / USD Coin
67.908.547.988 $
USDT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x55d398326f99059ff775485246999027b3197955
1 $
1,00128981044405 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D
0.6% 23.728 $ 23.656 $
$678
678,266 USDT
0,10% Gần đây
33 Binance-Peg Filecoin / Tether
0 $
FIL/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0d8ce2a99bb6e3b7db580ed848240e4a0f9ae153
* 5 $
5,18464807510823 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 325 $ 324 $
$622
118,003 FIL
0,09% Gần đây
34 GALA / Tether
420.459.463 $
GALA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x7ddee176f665cd201f93eede625770e2fd911990
* 0 $
0,0001198202170724 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.83% 35 $ 35 $
$493
4104449,033 GALA
0,07% Gần đây -
35 Yoshi.exchange / Tether
18.384.537 $
YOSHI/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x4374f26f0148a6331905edf4cd33b89d8eed78d1
0 $
0,156340657917133 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 273 $ 272 $
$428
2729,710 YOSHI
0,06% Gần đây
36 Coinary / Tether
1.270.876 $
CYT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xd9025e25bb6cf39f8c926a704039d2dd51088063
0 $
0,0062697135922543 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.64% 233 $ 232 $
$389
63542,673 CYT
0,06% Gần đây
37 Binance-Peg Cardano / Tether
0 $
ADA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47
0 $
0,381345951113835 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 276 $ 275 $
$272
703,189 ADA
0,04% Gần đây
38 PancakeSwap / Tether
665.361.074 $
CAKE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82
4 $
4,01488133120047 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.62% 373 $ 372 $
$227
56,004 CAKE
0,03% Gần đây
39 Axie Infinity / Tether
1.284.171.296 $
AXS/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x715d400f88c167884bbcc41c5fea407ed4d2f8a0
11 $
11,2811311829882 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.69% 94 $ 94 $
$220
18,751 AXS
0,03% Gần đây
40 Polygon / Tether
10.058.907.789 $
MATIC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xcc42724c6683b7e57334c4e856f4c9965ed682bd
1 $
1,1192132927811 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.66% 143 $ 143 $
$220
192,397 MATIC
0,03% Gần đây
41 AirNFT / Tether
0 $
AIRT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x016cf83732f1468150d87dcc5bdf67730b3934d3
0 $
0,0031794600994232 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 260 $ 259 $
$203
63579,564 AIRT
0,03% Gần đây
42 Binance-Peg XRP / Tether
0 $
XRP/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x1d2f0da169ceb9fc7b3144628db156f3f6c60dbe
0 $
0,400909801738647 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.65% 190 $ 190 $
$198
485,088 XRP
0,03% Gần đây
43 Galaxy War / Tether
0 $
GWT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x552594612f935441c01c6854edf111f343c1ca07
0 $
0,0004463630974228 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.62% 506 $ 505 $
$173
392215,079 GWT
0,02% Gần đây
44 Coin98 / Tether
85.372.022 $
C98/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xaec945e04baf28b135fa7c640f624f8d90f1c3a6
0 $
0,252364681754083 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.77% 48 $ 48 $
$151
612,473 C98
0,02% Gần đây
45 SafePal / Tether
164.920.598 $
SFP/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xd41fdb03ba84762dd66a0af1a6c8540ff1ba5dfb
* 1 $
0,518277293851222 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.81% 38 $ 38 $
$143
282,585 SFP
0,02% Gần đây
46 Baby Doge Coin / Tether
239.239.136 $
BABYDOGE/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xc748673057861a797275cd8a068abb95a902e8de
0 $
0,0000000014116921 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.64% 224 $ 223 $
$123
88350231328,709 BABYDOGE
0,02% Gần đây
47 Mask Network / Tether
220.747.696 $
MASK/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x2ed9a5c8c13b93955103b9a7c167b67ef4d568a3
3 $
3,26850671768219 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.91% 26 $ 26 $
$118
37,497 MASK
0,02% Gần đây
48 GIBX Swap / Tether
0 $
X/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xae28714390e95b8df1ef847c58aeac23ed457702
0 $
0,0008879413109545 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.62% 390 $ 389 $
$104
117150,690 X
0,02% Gần đây
49 Binance-Peg EOS / Tether
0 $
EOS/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x56b6fb708fc5732dec1afc8d8556423a2edccbd6
1 $
1,07599938681487 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.71% 78 $ 78 $
$86
78,112 EOS
0,01% Gần đây
50 xWIN Finance / Tether
2.627.002 $
XWIN/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xd88ca08d8eec1e9e09562213ae83a7853ebb5d28
0 $
0,380210391950478 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.62% 469 $ 467 $
$64
168,064 XWIN
0,01% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X3CB73785... Biểu đồ trực tuyến 0x3cb7378565718c64ab86970802140cc48ef1f969
8 $
7,60678654419975 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.6% 6.881 $ 6.860 $
$16.856
2209,825 0X3CB
2,41% Gần đây
2 ? 0X2859E454... Biểu đồ trực tuyến 0x2859e4544c4bb03966803b044a93563bd2d0dd4d
0 $
0,0000116886889344 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 1.227 $ 1.223 $
$6.601
559474078,556 0X285
0,94% Gần đây
3 ? 0X13AB6739... Biểu đồ trực tuyến 0x13ab6739368a4e4abf24695bf52959224367391f
0 $
0,318229283535411 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.68% 108 $ 108 $
$1.345
3956,204 0X13A
0,19% Gần đây
4 ? 0XCA044F16... Biểu đồ trực tuyến 0xca044f16afa434c0c17c0478d8a6ce4feef46504
0 $
0,0150394029570708 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.61% 812 $ 810 $
$1.051
67588,676 0XCA0
0,15% Gần đây
5 ? 0XD944F1D1... Biểu đồ trực tuyến 0xd944f1d1e9d5f9bb90b62f9d45e447d989580782
0 $
0,227026164560033 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 254 $ 253 $
$949
4260,601 0XD94
0,14% Gần đây
6 ? 0XBCACE266... Biểu đồ trực tuyến 0xbcace266c122389c3e6370962c55264e7c5f4819
0 $
0,0001330485818031 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.61% 1.334 $ 1.330 $
$764
5610680,425 0XBCA
0,11% Gần đây
7 ? 0XE83CE6BF... Biểu đồ trực tuyến 0xe83ce6bfb580583bd6a62b4be7b34fc25f02910d
0 $
0,0777870685990736 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.62% 599 $ 598 $
$414
5291,718 0XE83
0,06% Gần đây
8 ? 0X308BFAEA... Biểu đồ trực tuyến 0x308bfaeaac8bdab6e9fc5ead8edcb5f95b0599d9
0 $
0,305338233550747 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.75% 54 $ 54 $
$260
814,607 0X308
0,04% Gần đây
9 Kalata Protocol / Tether
0 $
KALA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x32299c93960bb583a43c2220dc89152391a610c5
0 $
0,0001690092630396 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.85% 33 $ 33 $
$227
1302359,103 KALA
0,03% Gần đây
10 ? 0XC943C532... Biểu đồ trực tuyến 0xc943c5320b9c18c153d1e2d12cc3074bebfb31a2
1 $
1,00167152672174 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.77% 48 $ 48 $
$134
127,173 0XC94
0,02% Gần đây
11 ? 0X1D99F02D... Biểu đồ trực tuyến 0x1d99f02da14a8de85885fe47e68b9c7c78ac2b28
0 $
0,0082243970250757 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 905 $ 903 $
$130
15757,512 0X1D9
0,02% Gần đây
12 BambooDeFi / Tether
0 $
BAMBOO/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x198abb2d13faa2e52e577d59209b5c23c20cd6b3
0 $
0,011631608157224 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.72% 67 $ 67 $
$89
7708,597 BAMBOO
0,01% Gần đây
13 ? 0X2BCF9C18... Biểu đồ trực tuyến 0x2bcf9c1861fae2d5a7d2b3242b71e2a8d461f61e
0 $
0,0271245728124828 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.7% 79 $ 79 $
$64
2419,207 0X2BC
0,01% Gần đây
14 ? 0XBFA9DF9E... Biểu đồ trực tuyến 0xbfa9df9ed8805e657d0feab5d186c6a567752d7f
0 $
0,130919427136682 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.63% 303 $ 302 $
$43
332,181 0XBFA
0,01% Gần đây
15 ? 0X43C934A8... Biểu đồ trực tuyến 0x43c934a845205f0b514417d757d7235b8f53f1b9
0 $
0,0914954080838629 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.74% 57 $ 57 $
$22
240,838 0X43C
0,00% Gần đây
16 Pacoca / Tether
680.605 $
PACOCA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x55671114d774ee99d653d6c12460c780a67f1d18
0 $
0,0024617547193284 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.77% 47 $ 47 $
$21
8710,943 PACOCA
0,00% Gần đây
17 AutoShark / Tether
0 $
JAWS/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xdd97ab35e3c0820215bc85a395e13671d84ccba2
0 $
0,0004522451240095 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.86% 31 $ 31 $
$15
34749,188 JAWS
0,00% Gần đây
18 Helmet Insure / Tether
388.029 $
HELMET/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x948d2a81086a075b3130bac19e4c6dee1d2e3fe8
0 $
0,009168291184466 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.9% 27 $ 27 $
$13
1438,788 HELMET
0,00% Gần đây
19 Pandora Spirit / Binance USD
0 $
PSR/BUSD Biểu đồ trực tuyến 0xb72ba371c900aa68bb9fa473e93cfbe212030fcb
1 $
0,679142890297071 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56
0.77% 48 $ 48 $
$11
17,309 PSR
0,00% Gần đây
20 ? 0X352CB5E1... Biểu đồ trực tuyến 0x352cb5e19b12fc216548a2677bd0fce83bae434b
0 $
0,0000007316772287 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.99% 21 $ 21 $
$11
15869223,473 0X352
0,00% Gần đây
21 ? 0XD45F0749... Biểu đồ trực tuyến 0xd45f07496892926ab788a527163d1991c8c88888
0 $
0,413382919112245 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.65% 172 $ 171 $
$648
1496,822 0XD45
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước
22 ? 0XCEFF4B70... Biểu đồ trực tuyến 0xceff4b7001db64e12131ce70fa96f42c4ad52058
0 $
0,0000003071388071 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.61% 762 $ 760 $
$54
589249,498 0XCEF
- **4 ngày trước Traded 5 ngày trước
23 Anonverse / Tether
0 $
ANON/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x9a980a084d8d72b219e1c79d91faf06bec874d51
0 $
0,0000010063608122 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.66% 148 $ 147 $
$53
52811348,652 ANON
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước
24 ? 0X2AA69E8D... Biểu đồ trực tuyến 0x2aa69e8d25c045b659787bc1f03ce47a388db6e8
36 $
36,147331224041 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.97% 22 $ 22 $
$53
1,508 0X2AA
- Gần đây
25 ? 0X3D6545B0... Biểu đồ trực tuyến 0x3d6545b08693dae087e957cb1180ee38b9e3c25e
22 $
21,9414945249605 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.82% 38 $ 38 $
$47
2,097 0X3D6
- Gần đây
26 ? 0X7F1296E5... Biểu đồ trực tuyến 0x7f1296e5aa692a98d86eaae3ac1cd7723e74878d
0 $
0,0000279227301087 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.66% 154 $ 153 $
$33
1218082,746 0X7F1
- **6 ngày trước Traded 7 ngày trước
27 Shibby Finance / Tether
0 $
SHIBBY/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xb1035523a844371c2877f8a3b2f2f8d337403b6f
0 $
0,0000000006726393 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.72% 71 $ 71 $
$24
35893750499,545 SHIBBY
- **6 ngày trước Traded 7 ngày trước
28 BlockSafu / WETH
0 $
BSAFU/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x32bfd701655edf95809eaa5e525f0024ea571267
0 $
0,0000000495329467 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8
0.71% 72 $ 72 $
$23
295549,626 BSAFU
- **4 ngày trước Traded 5 ngày trước
29 Astronaut / Tether
0 $
NAUT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x05b339b0a346bf01f851dde47a5d485c34fe220c
0 $
0,0305145930117343 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.85% 32 $ 32 $
$19
645,116 NAUT
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước
30 Elfworld / Tether
0 $
ELFT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x26b9a652e7d45fff08f2229a835862cdc811e54a
0 $
0,0231749773720586 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.65% 190 $ 190 $
$18
804,952 ELFT
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước
31 ? 0X15507CB1... Biểu đồ trực tuyến 0x15507cb14b696efe5e14d3e6738707f9c294dbcf
0 $
0,0000520450716559 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.61% 763 $ 761 $
$18
356490,000 0X155
- **2 ngày trước Traded 3 ngày trước
32 WOLF PUPS [OLD] / Tether
0 $
WOLFIES/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x46561c10bb934d7ed4f82936dc7ed5f39b02558e
0 $
0,0000009946980641 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.91% 27 $ 27 $
$14
14711391,707 WOLFIES
- **7 ngày trước Traded 7 ngày trước
33 ? 0X0985205D... Biểu đồ trực tuyến 0x0985205d53d575cb07dd4fba216034dc614eab55
0 $
0,0010428220700168 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.73% 64 $ 64 $
$11
11067,034 0X098
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước
34 Predictcoin / Tether
0 $
PRED/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xbdd2e3fdb879aa42748e9d47b7359323f226ba22
0 $
0,459401879011688 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.86% 31 $ 31 $
$9
21,177 PRED
- **3 giờ trước Traded 24 giờ trước
35 XCarnival / Tether
0 $
XCV/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x4be63a9b26ee89b9a3a13fd0aa1d0b2427c135f8
0 $
0,006513533356522 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.85% 33 $ 33 $
$7
1133,743 XCV
- **1 ngày trước Traded 2 ngày trước
36 CryptoZoon / Tether
586.375 $
ZOON/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x9d173e6c594f479b4d47001f8e6a95a7adda42bc
0 $
0,0008124676419756 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.95% 23 $ 23 $
$5
6594,967 ZOON
- Gần đây
37 ? 0X2DF28D35... Biểu đồ trực tuyến 0x2df28d35ebce1cb05ade0e341e62052dc3d4bbc5
0 $
0,000000000007577 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C
0.84% 34 $ 34 $
$3
1705180696,973 0X2DF
- **5 ngày trước Traded 6 ngày trước
38 CryptoWolf / Tether
0 $
CWOLF/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x8c5921a9563e6d5dda95cb46b572bb1cc9b04a27
0 $
0,004613375911323 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955
0.98% 21 $ 21 $
$3
739,948 CWOLF
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước

BabySwap is an Automated Market Maker (AMM).

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
18.356,0
Xếp hạng Alexa
#182229
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 296699
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.639%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 61th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 60th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available