🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎

Các phái sinh tiền điện tử hàng đầu (Hợp đồng vĩnh viễn) theo Hợp đồng mở & Khối lượng giao dịch

Lưu lượng 24 giờ: 151.338.687.981 $
48 Sàn giao dịch phái sinh

Bitcoin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 8.696.598.354 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 71.138.353.292 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT 34.660 $ -2.2% 34615,86 USDT -0,099% 0.1% 0,036% 1.088.703.990 $ 10.928.264.882 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) BTCUSDT 34.814 $ -1.7% 34711,16 USDT -0,118% 0.1% 0,037% 1.084.521.065 $ 1.097.423.674 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSD 34.747 $ -1.7% 34699,32 USD -0,136% 0.1% 0,010% 835.615.456 $ 5.007.179.129 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-PERP 34.679 $ -2.1% 34633,73 USD -0,131% 0.1% 0,086% 681.812.226 $ 1.779.106.405 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XBTUSD 34.597 $ -2.2% 34581,84 USD -0,042% 0.1% 0,010% 543.691.282 $ 3.043.118.407 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCPFC 34.689 $ -2.1% 34609,55 USD -0,229% 0.19% - 456.212.841 $ 533.239.922 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-PERPETUAL 34.682 $ -1.9% 34653,85 USD -0,083% 0.1% 0,023% 422.450.320 $ 1.243.533.741 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_PERP 34.639 $ -2.2% 34615,88 USD -0,066% 0.1% 0,018% 406.313.400 $ 3.753.535.159 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) BTCF0:USTF0 34.668 $ -1.8% 34704,43 USD +0,105% 0.1% 0,000% 391.913.532 $ 28.435.998 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC-USD 34.660 $ -2.0% 34626,63 USD -0,097% 0.1% 0,010% 370.716.800 $ 3.676.199.905 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) BTC_USDT 34.695 $ -2.2% 34620 USDT +0,020% 0.1% - 335.411.451 $ 3.358.503.641 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-SWAP 34.729 $ -1.7% 34714,49 USD -0,041% 0.1% 0,044% 260.342.700 $ 1.238.666.890 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures BTC_USDT 34.811 $ -1.7% 34711,12 USDT -0,109% 0.1% 0,038% 238.621.792 $ 2.131.163 $ Gần đây
BTCMEX BTCMEX BTCUSD 34.563 $ -2.4% 34532,16 USD -0,088% - 0,035% 194.552.759 $ 1.924.752.553 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSDT 34.798 $ -1.7% 34729,26 USDT -0,021% 0.1% 0,010% 169.595.505 $ 798.758.497 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) BTC_USDT 34.762 $ -1.9% 34689,9 USDT -0,029% 0.1% 0,028% 137.173.076 $ 78.052.653 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT BTC/USD 34.672 $ -2.3% - - 0.13% - 131.650.335 $ 1.349.919.901 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_XBTUSD 34.597 $ -2.4% 34605,5 USD +0,025% 0.13% 0,003% 130.583.701 $ 413.636.262 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX BTCUSDT 34.656 $ -2.4% 34606,55 USDT +0,093% 0.11% 0,010% 124.072.154 $ 121.330.142 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) BTCUSD 34.617 $ -2.3% 34594,66 USD -0,063% 0.1% 0,010% 115.144.737 $ 857.897.001 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-BTC 34.659 $ -1.9% 34659,24 USD +0,001% 0.1% 0,022% 84.357.556 $ 6.540.352.902 $ Gần đây
Hopex Hopex BTCUSDT 34.676 $ -2.5% 34581,06 USDT -0,037% - - 82.271.030 $ 3.487.094.013 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTUSDTM 34.818 $ -1.7% 34722,25 USDT -0,097% 0.12% 0,035% 73.898.668 $ 260.419.181 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_BTCUSDT 34.727 $ -1.9% 34663,83 USDT -0,018% 0.1% 0,014% 71.878.196 $ 3.922.239.814 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XBTUSDM 34.622 $ -2.4% 34607,89 USD -0,041% 0.11% 0,010% 56.245.136 $ 40.946.804 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory BTCUSDT 34.809 $ -1.8% 34668,16 USDT -0,225% 0.13% 0,045% 53.152.189 $ 35.149.870 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BTC_USDT 34.876 $ -1.6% 34713,47 USDT -0,290% - 0,061% 24.296.967 $ 165.732.763 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BTC_USD 34.760 $ -1.8% 34709,24 USD -0,145% - 0,019% 21.735.965 $ 27.946.799 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) BTC-USD-SWAP-LIN 34.603 $ -2.1% 34701 USD +0,285% 0.17% - 18.110.706 $ 67.873.461 $ Gần đây
ACDX Futures ACDX Futures BTC-PERP 34.749 $ -1.7% 34700 USD -0,141% 0.12% - 14.315.429 $ 61.234.698 $ Gần đây
Bit.com Bit.com BTC-PERPETUAL 34.681 $ -2.0% 34180,24 USD -0,024% 0.11% 0,073% 12.057.440 $ 24.415.360 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures BTCUSD 34.648 $ -1.7% 34632,85 USD -0,044% 0.12% 0,010% 9.639.413 $ 206.972.691 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) BTC_USDT_BZ 34.697 $ -2.2% 34615,9 USDT +0,003% 0.15% - 8.941.343 $ 90.022.410 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures BTCUSD 34.670 $ -1.9% 34674,47 USD +0,011% 0.11% 0,011% 8.568.758 $ 122.396.538 $ Gần đây
AAX Futures AAX Futures BTCUSDTFP 34.808 $ -2.1% 35575,04 USDT +2,447% 0.15% 0,100% 6.456.971 $ 1.718.961 $ Gần đây
Hopex Hopex BTCUSD 34.571 $ -2.5% 34571,45 USD +0,001% - - 4.853.530 $ 7.613 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual PBTC-USDC 34.546 $ -2.4% 34438,14 USDC -0,275% 0.12% 0,000% 4.379.658 $ 3.808.276 $ Gần đây
BitMax (Futures) BitMax (Futures) BTC-PERP 34.821 $ -1.7% 34641,36 USDT -0,338% - 0,036% 4.058.708 $ 7.352.445 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures BTCUSDT 34.726 $ -1.6% 34643,62 USDT -0,073% 0.11% 0,010% 3.601.395 $ 225.022.044 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) BTC_USD 34.614 $ -2.4% 34606,7 USD -0,021% 0.17% - 3.288.583 $ 32.933.490 $ Gần đây
AAX Futures AAX Futures BTCUSDFP 34.647 $ -2.3% 35488,25 USD +2,427% 0.13% 0,061% 2.651.912 $ 466.020 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX BTCUSD 34.552 $ -2.5% 34565,73 USD +0,038% 0.13% 0,010% 2.502.737 $ 22.922.168 $ Gần đây
DueDEX DueDEX BTCUSDT 34.740 $ -2.4% 34595,21 USDT -0,070% - 0,021% 1.756.622 $ 20.095.861 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCBUSD 34.714 $ -2.1% 34615,76 BUSD -0,103% 0.14% 0,010% 1.577.776 $ 40.472.634 $ Gần đây
DueDEX DueDEX BTCUSD 34.600 $ -2.6% 34582,05 USD -0,050% - 0,022% 1.423.996 $ 38.047.610 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures BTCUSDTPERP 34.823 $ -1.8% 34706,87 USDT -0,156% 0.11% 0,040% 1.269.638 $ 7.022.586 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BTC-USDT 34.732 $ -2.0% 34636,66 USDT -0,111% 0.1% 0,010% 208.909 $ 5.693.686.216 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) FX_BTC_JPY 35.864 $ -2.4% - - 0.13% - - 3.332.953.431 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-SWAP 34.792 $ -1.7% 34699,7 USDT -0,088% 0.1% 0,033% - 1.380.715.416 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_BTCSUSDT 34.661 $ -1.9% 34669,89 SUSDT -0,002% 0.11% -0,011% - 831.041.638 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 1 34.681 $ -2.3% 34604,2 USDT +0,001% 0.1% 0,006% - 815.912.137 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) BTC_JPY 34.641 $ -2.8% - - 0.11% - - 724.787.593 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) BTC-PERP-BUSDT 34.754 $ -1.8% 34675,26 USDT -0,048% 0.1% 0,037% - 506.978.975 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) BTC-PERP-REV 34.779 $ -1.8% 34675,26 USDT -0,120% 0.1% 0,020% - 484.543.063 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures BTC-PERPUSDT 34.657 $ -2.1% 34600,47 USDT 0,000% 0.14% 0,004% - 283.259.968 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) BTC_DKKT 34.714 $ -2.5% 223579,5 DKKT +0,003% 0.17% - - 253.279.913 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4BTC_USDT 34.846 $ -1.5% - - 0.13% - - 41.079.245 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) BTC-SWAP 34.750 $ -1.9% 34675,26 USDT -0,036% 0.11% 0,017% - 33.817.823 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) BTC-SWAP-USDT 34.742 $ -1.9% 34675,26 USDT -0,015% 0.16% 0,033% - 23.656.370 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BTCUSD 34.113 $ -3.2% 34078,11 USD -0,102% 0.1% 0,010% - 21.767.610 $ khoảng 1 giờ trước
ZBG Futures ZBG Futures BTC_USD-R 34.736 $ -1.7% 34707,26 USD-R -0,192% 0.14% 0,101% - 11.313.247 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) BTC_USD 34.697 $ -2.0% 34691,94 USD -0,013% 0.1% 0,010% - 28.778 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 2 34.604 $ -2.3% 34604,17 USD +0,000% 0.14% 0,070% - 198 $ Gần đây
Binance JEX (Futures) Binance JEX (Futures) BTCUSDT 34.783 $ -3.9% 34581,47 USDT -0,453% 1.29% 0,010% - 132 $ khoảng 3 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange BTCUSDT 35.044 $ -3.7% 34950,39 USDT -0,236% 0.1% 0,042% - 13.124.399 $ khoảng 5 giờ trước
Liquid Perpetuals Liquid Perpetuals P-BTCUSD 35.198 $ -1.6% 34598,8 USD -1,701% 1.44% 0,125% - 54.162 $ khoảng 5 giờ trước
Liquid Perpetuals Liquid Perpetuals P-BTCJPY 37.556 $ 1.7% 3582434,54 JPY -8,052% 1.49% 0,117% - 38 $ khoảng 22 giờ trước

Ethereum (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 4.488.851.378 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 36.874.882.925 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT 1.311 $ -4.4% 1310,34 USDT -0,013% 0.1% 0,089% 591.668.652 $ 7.392.992.398 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) ETHUSDT 1.318 $ -3.6% 1313,53 USDT -0,134% 0.12% 0,087% 586.417.982 $ 743.015.020 $ Gần đây
Bybit Bybit ETHUSD 1.313 $ -3.7% 1312,46 USD -0,037% 0.1% 0,010% 434.687.906 $ 2.573.776.883 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-PERP 1.311 $ -4.4% 1309,12 USD -0,181% 0.11% 0,086% 400.635.431 $ 1.828.195.909 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures ETHUSDM 1.313 $ -4.4% 1307,94 USD -0,374% 0.15% 0,012% 276.959.729 $ 33.440.935 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) ETHF0:USTF0 1.312 $ -3.6% 1313,9 USD +0,137% 0.11% 0,000% 261.422.041 $ 16.406.825 $ Gần đây
Hopex Hopex ETHUSDT 1.310 $ -4.7% 1306,91 USDT -0,026% - - 211.485.571 $ 2.036.437.086 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures ETH_USDT 1.317 $ -3.7% 1313,95 USDT -0,068% 0.12% 0,011% 192.332.558 $ 2.272.780 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH-USD 1.311 $ -4.1% 1309,4 USD -0,092% 0.1% 0,010% 177.836.330 $ 2.414.384.683 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) ETH_USDT 1.315 $ -4.2% 1312,7 USDT +0,038% 0.1% 0,015% 173.903.375 $ 287.357.392 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_PERP 1.310 $ -4.6% 1309,67 USD +0,002% 0.1% 0,023% 157.200.280 $ 2.053.463.431 $ Gần đây
BitMEX BitMEX ETHUSD 1.309 $ -4.5% 1307,28 USD -0,131% 0.1% 0,121% 150.800.011 $ 1.050.662.444 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) ETH_USDT 1.311 $ -4.5% 1308,76 USDT +0,054% 0.14% - 150.616.316 $ 539.093.690 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory ETHUSDT_QUANTO_PERP 1.312 $ -4.7% 1304,29 USDT -0,504% - 0,292% 102.393.647 $ 766.542 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_ETHUSDT 1.312 $ -4.0% 1309,85 USDT -0,032% 0.12% 0,003% 98.237.748 $ 408.088.936 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-PERPETUAL 1.312 $ -4.2% 1311,37 USD -0,021% 0.11% 0,029% 97.292.023 $ 431.075.445 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-SWAP 1.312 $ -3.8% 1312,09 USD -0,022% 0.1% -0,003% 79.355.650 $ 734.325.533 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-ETH 1.312 $ -3.9% 1310,38 USD -0,100% 0.1% 0,076% 77.466.664 $ 2.166.067.626 $ Gần đây
Bybit Bybit ETHUSDT 1.316 $ -3.4% 1313,32 USDT -0,010% 0.1% 0,029% 70.416.430 $ 291.077.155 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_ETHUSD 1.309 $ -4.6% 1309,25 USD +0,034% 0.14% -0,079% 54.231.020 $ 403.181.682 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT ETH/USD 1.309 $ -4.5% - - 0.18% - 39.652.730 $ 279.573.273 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) ETHUSD 1.310 $ -4.5% 1308,02 USD -0,140% 0.1% 0,049% 28.432.677 $ 30.752.253 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures ETHUSDTM 1.312 $ -4.6% 1309,09 USDT -0,024% 0.12% 0,071% 24.479.711 $ 159.822.950 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT ETH/BTC 1.312 $ -2.1% - - 0.26% - 12.990.055 $ 23.227.400 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHPFC 1.316 $ -4.4% 1308,72 USD -0,587% 0.23% - 12.314.508 $ 56.529.896 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures ETHUSD 1.311 $ -4.0% 1310,77 USD -0,013% 0.1% 0,020% 5.121.692 $ 26.887.024 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ETH_USD 1.312 $ -4.6% 1312,55 USD +0,015% - 0,140% 5.103.276 $ 4.189.021 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures ETHUSD 1.310 $ -2.7% 1309,4 USD -0,040% 0.14% 0,010% 4.908.844 $ 58.324.278 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) ETH_USD 1.308 $ -4.6% 1307,96 USD -0,041% 0.11% - 3.034.320 $ 30.383.632 $ Gần đây
Hopex Hopex ETHUSD 1.306 $ -4.8% 1306,62 USD +0,028% - - 1.179.870 $ 76.808 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures ETHUSDT 1.313 $ -2.6% 1309,56 USDT -0,071% 0.13% 0,010% 1.110.542 $ 233.830.933 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) ETH-USD-SWAP-LIN 1.313 $ -3.7% 1312,92 USD +0,008% 0.17% - 1.056.799 $ 3.384.792 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ETH-USDT 1.313 $ -4.0% 1309,4 USDT -0,095% 0.1% 0,010% 888.785 $ 3.748.456.109 $ Gần đây
DueDEX DueDEX ETHUSDT 1.313 $ -4.7% 1308,93 USDT +0,002% - 0,010% 854.018 $ 199.031.686 $ Gần đây
ACDX Futures ACDX Futures ETH-PERP 1.315 $ -3.8% 1312,73 USD -0,204% 0.14% - 824.371 $ 27.273.372 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) ETH_USDT_BZ 1.311 $ -4.7% 1308,25 USDT +0,034% 0.2% - 632.835 $ 63.528.106 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures ETHUSDTPERP 1.317 $ -4.0% 1313,43 USDT -0,070% 0.14% 0,067% 345.246 $ 6.683.137 $ Gần đây
AAX Futures AAX Futures ETHUSDFP 1.311 $ -4.7% 1379,33 USD +5,248% 0.21% -0,100% 325.843 $ 889.776 $ Gần đây
AAX Futures AAX Futures ETHUSDTFP 1.311 $ -4.5% 1377,93 USDT +5,342% 0.15% -0,005% 235.892 $ 49.031 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 4 1.311 $ -4.5% 1308,13 USDT +0,029% 0.13% 0,016% - 4.897.411.190 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USDT-SWAP 1.315 $ -3.6% 1312,2 USDT -0,036% 0.1% -0,002% - 1.062.131.401 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_ETHSUSDT 1.310 $ -4.0% 1310,31 SUSDT -0,009% 0.1% 0,019% - 333.693.962 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ETH_USDT 1.317 $ -3.9% 1313,41 USDT -0,125% - 0,017% - 120.612.928 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures ETH_USD-R 1.313 $ -4.0% 1313,42 USD-R -0,116% 0.12% 0,026% - 24.019.695 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4ETH_USDT 1.316 $ -3.7% - - 0.11% - - 17.866.312 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) ETH_JPY 1.306 $ -5.6% - - 0.83% - - 17.413.719 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual WETH-PUSD 1.318 $ -4.2% - - 0.11% 0,000% - 12.170.010 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) ETH-SWAP 1.314 $ -4.0% 1312,58 USDT +0,048% 0.15% 0,061% - 9.223.791 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures ETH-PERPUSDT 1.311 $ -4.1% 1308,96 USDT 0,000% 0.11% 0,004% - 8.647.875 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) ETH-SWAP-USDT 1.314 $ -4.1% 1312,58 USDT +0,097% 0.12% 0,065% - 7.091.009 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) ETHF0:BTCF0 1.314 $ -2.0% 0,04 BTCF0 -0,019% 0.16% -0,067% - 1.940.813 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) ETH_USD 1.312 $ -4.3% 1313,2 USD +0,069% 0.11% -0,030% - 198.939 $ Gần đây
MCDEX MCDEX ETH-PERP 1.312 $ -3.1% 1310,68 USD -0,128% 0.31% 0,000% - 94.118 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 5 1.308 $ -4.5% 1308,12 USD +0,028% 0.11% 0,043% - 198 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange ETHUSDT 1.365 $ -1.3% 1361,82 USDT -0,156% 0.1% 0,010% - 2.057.926 $ khoảng 6 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange ETHBTC 1.334 $ -0.0% 0,04 BTC -0,060% 0.11% 0,010% - 1.317.513 $ khoảng 3 giờ trước
Binance JEX (Futures) Binance JEX (Futures) ETHUSDT 1.318 $ -5.0% 1306,94 USDT -1,063% 0.51% 0,010% - 15.658 $ khoảng 8 giờ trước

Tether (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 14.722.698 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 7.576.501 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) USDT-PERP 1 $ 0.0% 1 USD +0,035% 0.11% -0,036% 11.990.208 $ 7.022.429 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) USDTPFC 1 $ 0.0% 1 USD -0,079% 0.11% - 2.619.410 $ 495.902 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) USDT-USD-SWAP-LIN 1 $ 0.0% 1 USD -0,040% 0.11% - 113.079 $ 58.170 $ khoảng 2 giờ trước

Polkadot (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 332.334.158 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.078.883.877 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSDT 17 $ 6.0% 16,85 USDT -0,015% 0.11% 0,036% 81.157.404 $ 811.311.097 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) DOTUSDT 17 $ 6.0% 16,88 USDT -0,051% 0.15% 0,034% 79.909.037 $ 244.742.617 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures DOT_USDT 17 $ 6.6% 16,88 USDT -0,074% 0.12% 0,010% 48.226.054 $ 2.609.787 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOT-PERP 17 $ 5.9% 16,8 USD +0,037% 0.2% 0,043% 28.637.924 $ 135.775.758 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) DOTUSD 17 $ 6.2% 16,79 USD -0,623% 0.17% 0,031% 21.315.695 $ 2.960.759 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_PERP 17 $ 5.8% 16,85 USD -0,019% 0.1% 0,111% 20.613.300 $ 174.954.691 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT-USD 17 $ 6.0% 16,88 USD +0,008% 0.19% 0,032% 19.044.430 $ 130.217.675 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_DOTUSDT 17 $ 6.4% 16,88 USDT -0,037% 0.15% 0,032% 17.955.482 $ 16.431.933 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOT-USDT 17 $ 6.1% 16,88 USDT +0,000% 0.13% 0,010% 9.296.668 $ 282.343.975 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures DOTUSDTM 17 $ 5.1% 16,81 USDT +0,310% 0.14% 0,043% 4.069.621 $ 8.872.174 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) DOT_USDT 17 $ 6.6% 16,89 USDT -0,082% - 0,016% 1.264.169 $ 12.482.655 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) DOTF0:USTF0 17 $ 6.1% 16,88 USD +0,278% 0.12% 0,026% 785.608 $ 1.626.471 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures DOTUSDT 17 $ 8.1% 16,88 USDT -0,077% 0.21% 0,010% 58.765 $ 15.647.916 $ Gần đây
Hopex Hopex DOTUSDT 17 $ 5.7% 16,78 USDT +0,113% - - - 562.100.030 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 51 17 $ 5.6% 16,81 USDT +0,157% 0.18% 0,133% - 378.712.297 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) DOT_USDT 17 $ 6.2% 16,8 USDT -0,119% 0.4% - - 95.631.584 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USDT-SWAP 17 $ 6.2% 16,89 USDT +0,131% 0.11% 0,202% - 76.894.028 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) DOT_USDT 17 $ 6.6% 16,89 USDT -0,047% 0.19% 0,020% - 64.864.336 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USD-SWAP 17 $ 6.7% 4,21 USD -0,004% - 0,017% - 57.726.453 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures DOT-PERPUSDT 17 $ 6.2% 16,83 USDT 0,000% 0.15% 0,004% - 1.024.625 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) DOT-SWAP-USDT 17 $ 6.1% 16,89 USDT +0,290% 0.19% 0,023% - 776.545 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory DOTUSDT_QUANTO_PERP 17 $ 6.7% 16,8 USDT -0,483% - 0,214% - 376.016 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures DOTUSDM 17 $ 6.2% 16,81 USD -0,527% 0.18% 0,010% - 324.600 $ Gần đây
ACDX Futures ACDX Futures DOT-PERP 17 $ 6.6% 16,9 USD 0,000% 0.19% - - 239.601 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange DOTUSDT 18 $ 8.3% 17,76 USDT -0,366% 0.12% 0,021% - 236.252 $ khoảng 10 giờ trước

XRP (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 452.639.043 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.400.273.928 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures XRP-USDT 0 $ 2.6% 0,3 USDT -0,167% 0.1% 0,111% 150.262.383 $ 148.898.414 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSDT 0 $ 2.0% 0,3 USDT -0,160% 0.13% 0,105% 76.843.872 $ 449.636.657 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) XRPUSDT 0 $ 2.7% 0,3 USDT -0,131% 0.13% 0,104% 76.796.350 $ 135.376.340 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XRP-PERP 0 $ 2.2% 0,3 USD -0,224% 0.11% 0,238% 57.471.415 $ 39.284.804 $ Gần đây
Bybit Bybit XRPUSD 0 $ 2.6% 0,3 USD +0,034% 0.13% 0,010% 23.779.342 $ 150.716.485 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XRP-USD 0 $ 2.6% 0,3 USD -0,147% 0.1% 0,026% 13.489.180 $ 120.233.005 $ Gần đây
BitMEX BitMEX XRPUSD 0 $ 2.3% 0,3 USD -0,168% 0.13% 0,307% 12.246.718 $ 37.781.280 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_XRPUSDT 0 $ 2.4% 0,3 USDT -0,034% 0.37% 0,016% 7.402.945 $ 33.169.281 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDTM 0 $ 2.0% 0,3 USDT -0,067% 0.13% 0,062% 7.297.907 $ 3.441.303 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-SWAP 0 $ 2.7% 0,3 USD -0,035% 0.13% 0,073% 6.357.940 $ 49.271.938 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_PERP 0 $ 2.0% 0,3 USD -0,190% 0.17% 0,051% 5.927.490 $ 55.043.486 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) XRP_USDT 0 $ 2.1% 0,3 USDT +0,034% 0.27% - 5.398.639 $ 54.212.940 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-XRP 0 $ 2.8% 0,3 USD -0,362% 0.34% 0,025% 4.183.854 $ 8.435.698 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) XRP_USDT 0 $ 2.3% 0,3 USDT -0,034% 0.17% 0,100% 1.631.773 $ 3.644.713 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures XRPUSD 0 $ 2.6% 0,3 USD 0,000% 0.24% -0,007% 1.191.161 $ 2.156.477 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT XRP/USD 0 $ 1.8% - - 0.33% - 1.070.945 $ 1.521.057 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_XRPUSD 0 $ 2.1% 0,3 USD +0,034% 0.17% 337,403% 551.336 $ 8.630.400 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT XRP/BTC 0 $ 3.7% - - 11.11% - 354.750 $ 46.665 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XRP_USD 0 $ 2.0% 0,3 USD +0,507% - 0,090% 202.140 $ 80.958 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures XRPUSDTPERP 0 $ 2.4% 0,3 USDT -0,168% 0.1% 0,034% 178.903 $ 1.400.408 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USDT-SWAP 0 $ 2.7% 0,3 USDT -0,013% 0.13% 0,095% - 53.841.140 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 8 0 $ 2.2% 0,3 USDT +0,007% 0.1% 0,011% - 31.963.617 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory XRPUSDT_QUANTO_PERP 0 $ 1.8% 0,3 USDT -0,906% - 0,229% - 3.314.454 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) XRP-SWAP-USDT 0 $ 2.0% 0,3 USDT +0,289% 0.3% 0,060% - 2.377.588 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XRP_USDT 0 $ 1.6% 0,3 USDT +0,337% - 0,165% - 1.923.551 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures XRP-PERPUSDT 0 $ 2.0% 0,3 USDT 0,000% 0.17% 0,004% - 1.351.102 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDM 0 $ -1.0% 0,3 USD -0,269% 0.17% 0,017% - 1.175.759 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) XRP_JPY 0 $ -2.4% - - 2.97% - - 163.945 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) XRP-SWAP 0 $ 2.2% 0,3 USDT -0,049% 0.1% 0,058% - 68.393 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XRPUSDT 0 $ 0.6% 0,29 USDT -0,002% 0.13% 0,103% - 790.879 $ khoảng 7 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange XRPBTC 0 $ 3.0% 0,00000836 BTC +0,240% 0.6% -0,011% - 321.191 $ khoảng 4 giờ trước

Cardano (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 200.833.319 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 658.891.667 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSDT 0 $ 1.1% 0,36 USDT -0,191% 0.11% 0,065% 56.032.136 $ 322.845.927 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) ADAUSDT 0 $ 1.5% 0,36 USDT -0,261% 0.11% 0,067% 56.015.820 $ 97.025.526 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ADA-PERP 0 $ 0.8% 0,36 USD -0,124% 0.17% 0,110% 31.997.358 $ 35.954.967 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA-USDT 0 $ 1.0% 0,36 USDT -0,097% 0.14% 0,010% 17.192.106 $ 22.992.496 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_ADAUSDT 0 $ 1.4% 0,36 USDT +0,008% 0.15% 0,015% 14.630.451 $ 46.122.080 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) ADAUSD 0 $ 0.7% 0,36 USD -0,082% 0.19% 0,010% 7.284.151 $ 2.124.367 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ADA-USD 0 $ 1.3% 0,36 USD +0,021% 0.18% 0,010% 5.843.330 $ 28.132.530 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures ADAUSDTM 0 $ 0.7% 0,36 USDT -0,069% 0.14% 0,010% 5.434.499 $ 1.155.538 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_PERP 0 $ 1.0% 0,36 USD -0,208% 0.16% 0,010% 4.877.010 $ 38.381.475 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USD-SWAP 0 $ 1.4% 0,37 USD +0,012% 0.11% 0,074% 1.103.920 $ 28.822.996 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ADA_USD 0 $ 0.2% 0,37 USD +1,499% - 0,010% 408.904 $ 13.613 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) ADA_USDT 0 $ 1.6% 0,36 USDT -0,295% 0.63% 0,010% 13.636 $ 3.053.416 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USDT-SWAP 0 $ 1.5% 0,36 USDT -0,068% 0.11% 0,031% - 28.242.813 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory ADAUSDT_QUANTO_PERP 0 $ 1.1% 0,36 USDT -0,888% - 0,069% - 2.416.636 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures ADA-PERPUSDT 0 $ 1.0% 0,37 USDT 0,000% 0.4% 0,004% - 373.780 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ADA_USDT 0 $ 1.6% 0,36 USDT +0,016% - 0,010% - 337.019 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange ADAUSDT 0 $ 1.1% 0,36 USDT -0,103% 0.11% 0,058% - 287.491 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) ADA-SWAP-USDT 0 $ 1.0% 0,37 USDT +0,008% 0.14% 0,060% - 226.916 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange ADABTC 0 $ 2.9% 0,0000105 BTC +0,191% 0.38% 0,199% - 382.081 $ khoảng 7 giờ trước

Litecoin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 457.234.214 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.988.407.804 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ZBG Futures ZBG Futures LTC_USDT 144 $ -4.9% 143,6 USDT -0,149% 0.13% 0,058% 90.199.346 $ 4.318.847 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSDT 143 $ -5.5% 143,17 USDT -0,129% 0.11% 0,067% 65.896.117 $ 441.197.157 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) LTCUSDT 144 $ -5.0% 143,59 USDT -0,138% 0.11% 0,067% 65.602.935 $ 132.868.938 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC-USD 143 $ -5.5% 143,19 USD -0,106% 0.11% 0,017% 51.904.450 $ 220.278.249 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-LTC 143 $ -5.1% 143,31 USD -0,065% 0.13% 0,056% 27.341.692 $ 28.859.429 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LTC-PERP 143 $ -5.5% 143,24 USD -0,061% 0.13% 0,058% 26.173.861 $ 69.495.002 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-SWAP 144 $ -5.0% 143,39 USD -0,094% 0.11% 0,012% 21.463.050 $ 116.466.647 $ Gần đây
Bybit Bybit LTCUSDT 144 $ -5.2% 143,47 USDT -0,014% 0.11% 0,083% 18.276.628 $ 18.363.097 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) LTCUSD 143 $ -5.6% 143,08 USD -0,061% 0.13% 0,010% 16.956.948 $ 4.810.671 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LTCUSD_PERP 143 $ -5.4% 143,21 USD -0,085% 0.13% 0,014% 14.743.350 $ 84.151.686 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_LTCUSDT 144 $ -5.2% 143,28 USDT -0,021% 0.12% 0,024% 10.503.780 $ 19.843.699 $ Gần đây
BitMEX BitMEX LTCUSD 144 $ -5.5% 143,06 USD -0,314% 0.17% 0,188% 7.728.977 $ 17.980.384 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) LTC_USDT 143 $ -5.6% 143,17 USDT +0,070% 0.16% - 7.541.258 $ 75.520.339 $ Gần đây
Hopex Hopex LTCUSDT 143 $ -5.9% 142,95 USDT -0,049% - - 7.249.987 $ 167.320.098 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) LTC_USDT 144 $ -5.3% 143,34 USDT -0,043% 0.11% 0,001% 6.608.533 $ 23.154.756 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures LTCUSD 143 $ -5.2% 143,34 USD -0,028% 0.13% 0,035% 4.662.840 $ 9.028.362 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT LTC/USD 143 $ -5.5% - - 0.69% - 2.896.150 $ 3.381.464 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_LTCUSD 143 $ -5.7% 143,28 USD +0,021% 0.13% 0,257% 2.146.745 $ 6.217.060 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures LTCUSDTM 144 $ -5.4% 143,19 USDT -0,230% 0.18% 0,045% 2.035.567 $ 1.420.957 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) LTCF0:USTF0 143 $ -5.1% 143,59 USD +0,107% 0.12% 0,013% 1.827.219 $ 1.859.257 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT LTC/BTC 140 $ -4.0% - - 2.38% - 1.716.965 $ 166.034 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) LTC_USD 143 $ -5.6% 143,25 USD -0,042% 0.2% - 1.321.485 $ 13.038.744 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LTC-USDT 144 $ -5.2% 143,15 USDT -0,147% 0.11% 0,043% 1.224.182 $ 209.420.029 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCPFC 143 $ -5.8% 143,15 USD +0,210% 0.38% - 726.741 $ 1.231.784 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) LTC_USD 144 $ -5.5% 143,51 USD -0,042% - 0,124% 485.410 $ 735.222 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USDT-SWAP 144 $ -4.9% 143,58 USDT -0,048% 0.12% 0,015% - 247.118.255 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 10 143 $ -5.5% 143,17 USDT +0,047% 0.16% 0,068% - 56.919.007 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) LTC_USDT 144 $ -5.1% 143,51 USDT -0,222% - 0,043% - 6.496.867 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) LTC-SWAP-USDT 143 $ -5.5% 143,33 USDT +0,110% 0.43% 0,072% - 1.315.977 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures LTC-PERPUSDT 144 $ -5.4% 143,31 USDT 0,000% 0.17% 0,004% - 1.287.156 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4LTC_USDT 144 $ -5.1% - - 0.6% - - 1.242.577 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory LTCUSDT_QUANTO_PERP 143 $ -5.7% 142,39 USDT -0,539% - 0,188% - 891.881 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) LTC-SWAP 144 $ -5.3% 143,33 USDT -0,044% 0.15% 0,055% - 730.513 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) LTC_JPY 146 $ -6.5% - - 2.34% - - 338.490 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) LTC-USD-SWAP-LIN 144 $ -2.6% 143,6 USD -0,588% 1.73% - - 48 $ khoảng 2 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange LTCUSDT 146 $ -2.8% 145,14 USDT -0,302% 0.11% 0,059% - 939.121 $ khoảng 4 giờ trước

Bitcoin Cash (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 368.188.853 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.572.391.463 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ZBG Futures ZBG Futures BCH_USDT 482 $ -4.1% 480,63 USDT -0,087% 0.12% 0,035% 75.132.720 $ 532.327 $ Gần đây
Hopex Hopex BCHUSDT 482 $ -4.8% 479,87 USDT -0,110% - - 54.282.879 $ 292.829.547 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSDT 481 $ -4.5% 480,33 USDT -0,089% 0.1% 0,035% 42.976.315 $ 270.562.558 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) BCHUSDT 482 $ -4.1% 480,56 USDT -0,158% 0.15% 0,034% 42.622.309 $ 271.174.613 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory BCHUSDT_QUANTO_PERP 482 $ -4.5% 478,29 USDT -0,738% - 0,358% 34.698.161 $ 1.042.746 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BCH-USD 481 $ -4.3% 480,09 USD -0,113% 0.1% 0,010% 24.731.170 $ 84.009.898 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BCH-PERP 481 $ -4.2% 480,38 USD -0,047% 0.17% 0,074% 24.675.631 $ 42.321.097 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_BCHUSDT 481 $ -4.2% 480,65 USDT -0,006% 0.11% -0,001% 12.643.090 $ 15.858.200 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-SWAP 481 $ -4.3% 481,16 USD +0,020% 0.11% 0,026% 12.092.540 $ 43.322.881 $ Gần đây
BitMEX BitMEX BCHUSD 482 $ -4.6% 479,55 USD -0,467% 0.14% 0,312% 11.035.958 $ 33.324.443 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BCHUSD_PERP 482 $ -4.3% 480,51 USD -0,237% 0.12% 0,010% 10.671.800 $ 36.984.166 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures BCHUSDTM 482 $ -4.5% 480,51 USDT -0,133% 0.18% 0,021% 6.075.588 $ 4.598.698 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) BCH_USDT 482 $ -4.2% 480,87 USDT -0,079% 0.14% 0,030% 5.358.465 $ 51.402.581 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures BCHUSD 481 $ -4.2% 480,68 USD -0,002% 0.11% 0,035% 4.252.296 $ 3.178.461 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) BCH_USDT 481 $ -4.7% 480,2 USDT +0,042% 0.35% - 2.607.912 $ 26.063.062 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) BCHUSD 480 $ -4.7% 480,16 USD +0,012% 0.16% 0,010% 1.482.918 $ 1.836.244 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_BCHUSD 480 $ -4.9% 480,4 USD +0,042% 0.15% 0,077% 1.422.141 $ 2.782.868 $ Gần đây
AAX Futures AAX Futures BCHUSDTFP 482 $ -4.7% 497,96 USDT +3,559% 0.18% 0,068% 856.446 $ 375.257 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BCH_USD 482 $ -4.4% 481,01 USD -0,257% - 0,098% 350.554 $ 486.590 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) BCH-USD-SWAP-LIN 485 $ -2.4% 480,4 USD -1,030% 0.49% - 111.098 $ 332.203 $ khoảng 1 giờ trước
Huobi Futures Huobi Futures BCH-USDT 482 $ -4.2% 480,13 USDT -0,161% 0.1% 0,031% 84.823 $ 96.502.772 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures BCHUSDTPERP 482 $ -4.3% 480,71 USDT -0,164% 0.12% 0,048% 24.038 $ 523.562 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-BCH 481 $ -4.2% 480,41 USD -0,102% 0.14% 0,013% - 140.187.260 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USDT-SWAP 482 $ -4.3% 481,1 USDT -0,015% 0.13% 0,053% - 75.917.963 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 6 481 $ -4.6% 472,96 USDT -1,497% 0.11% 0,023% - 52.081.792 $ Gần đây
Bybit Bybit BCHUSDT 482 $ -4.1% 481,3 USDT -0,031% 0.12% 0,148% - 11.248.355 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4BCH_USDT 482 $ -4.3% - - 0.47% - - 8.235.489 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BCH_USDT 482 $ -4.4% 480,85 USDT -0,093% - 0,119% - 3.345.218 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) BCH_JPY 484 $ -4.7% - - 1.81% - - 374.533 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures BCH-PERPUSDT 482 $ -4.1% 481,55 USDT 0,000% 0.3% 0,004% - 200.055 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) BCH-SWAP-USDT 482 $ -4.3% 480,88 USDT -0,036% 0.13% 0,087% - 158.502 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BCHUSDT 476 $ -11.6% 474,98 USDT +0,097% 0.19% 0,050% - 597.521 $ khoảng 14 giờ trước

Chainlink (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 315.938.854 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.893.631.705 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSDT 21 $ 2.2% 21,21 USDT -0,107% 0.1% 0,082% 82.419.011 $ 697.556.341 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) LINKUSDT 21 $ 2.9% 21,22 USDT -0,124% 0.1% 0,081% 81.850.607 $ 209.434.752 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LINK-PERP 21 $ 2.7% 21,22 USD -0,034% 0.1% 0,082% 53.024.766 $ 103.621.203 $ Gần đây
Bybit Bybit LINKUSDT 21 $ 3.0% 21,23 USDT +0,014% 0.12% 0,103% 21.342.739 $ 28.920.814 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) LINKUSD 21 $ 1.5% 21,17 USD +0,046% 0.12% 0,171% 17.476.037 $ 13.266.395 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_LINKUSDT 21 $ 2.8% 21,19 USDT -0,040% 0.17% -0,002% 15.098.105 $ 39.051.846 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LINKUSD_PERP 21 $ 2.5% 21,21 USD -0,170% 0.12% 0,010% 15.067.960 $ 85.511.234 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK-USD 21 $ 2.4% 21,18 USD -0,118% 0.1% 0,026% 9.895.130 $ 62.604.739 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures LINKUSDTM 21 $ 2.2% 21,18 USDT -0,075% 0.15% 0,047% 7.837.271 $ 6.307.099 $ Gần đây
BitMEX BitMEX LINKUSDT 21 $ 2.8% 21,16 USDT -0,277% 0.19% 0,105% 5.445.527 $ 18.289.165 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LINK-USD-SWAP 21 $ 2.6% 9,51 USD -0,013% - 0,003% 3.492.940 $ 63.242.973 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory LINKUSDT_QUANTO_PERP 21 $ 2.7% 21,04 USDT -0,921% - 0,243% 980.232 $ 4.998.773 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LINK-USDT 21 $ 2.7% 21,17 USDT -0,151% 0.1% 0,030% 636.315 $ 102.087.550 $ Gần đây
AAX Futures AAX Futures LINKUSDTFP 21 $ 2.4% 21,69 USDT +2,410% 0.12% -0,100% 424.724 $ 174.801 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) LINK_USDT 21 $ 2.4% 21,21 USDT -0,081% - 0,033% 414.771 $ 1.996.329 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) LINK_USDT 21 $ 2.7% 21,2 USDT -0,009% 0.19% 0,100% 373.061 $ 21.069.820 $ Gần đây
DueDEX DueDEX LINKUSDT 21 $ 1.9% 21,16 USDT -0,142% - 0,010% 97.964 $ 41.719.476 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures LINKUSDTPERP 21 $ 2.8% 21,23 USDT -0,104% 0.19% 0,065% 56.133 $ 336.791 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) LINK_USDT 21 $ 2.5% 21,19 USDT +0,028% 0.16% - - 156.782.477 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 45 21 $ 2.8% 21,19 USDT +0,013% 0.17% 0,063% - 80.602.615 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LINK-USDT-SWAP 21 $ 3.1% 21,22 USDT -0,029% 0.17% 0,041% - 79.533.521 $ Gần đây
Hopex Hopex LINKUSDT 21 $ 1.9% 21,13 USDT +0,137% - - - 72.100.361 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) LINKF0:USTF0 21 $ 2.8% 21,22 USD +0,049% 0.19% 0,004% - 935.914 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) LINK-SWAP-USDT 21 $ 2.6% 21,19 USDT +0,102% 0.17% 0,040% - 449.904 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures LINK-PERPUSDT 21 $ 3.1% 21,21 USDT 0,000% 0.18% 0,004% - 377.701 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual PLINK-USDC 19 $ -4.8% - - 1.07% 0,000% - 33.036 $ khoảng 2 giờ trước
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LINKPFC 21 $ 7.0% 21,19 USD -1,346% 1.1% - 5.521 $ 127 $ khoảng 4 giờ trước
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) LINK-USD-SWAP-LIN 20 $ 0.0% 21,21 USD +5,911% 0.37% - 42 $ 120 $ khoảng 16 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange LINKUSDT 21 $ 3.3% 21,35 USDT -0,169% 0.13% 0,125% - 1.616.504 $ khoảng 4 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange LINKBTC 21 $ 6.4% 0,00061374 BTC -0,036% 0.14% 0,085% - 1.009.325 $ khoảng 4 giờ trước

Stellar (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 101.011.616 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 224.104.437 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) XLMUSDT 0 $ -1.2% 0,29 USDT -0,182% 0.17% 0,071% 35.877.919 $ 22.342.241 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XLMUSDT 0 $ -1.7% 0,29 USDT -0,238% 0.16% 0,071% 35.790.727 $ 111.833.938 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XLM-PERP 0 $ -1.4% 0,29 USD -0,217% 0.2% 0,187% 16.112.396 $ 18.720.362 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XLM-USDT 0 $ -1.2% 0,29 USDT -0,165% 0.18% 0,010% 9.886.979 $ 5.245.510 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XLM-USD 0 $ -1.2% 0,29 USD -0,081% 0.19% 0,010% 2.309.800 $ 4.822.462 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XLM-USD-SWAP 0 $ -1.3% 0,29 USD -0,048% 0.15% 0,036% 898.920 $ 10.731.421 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XLM_USD 0 $ -1.3% 0,29 USD +0,996% - 0,041% 134.876 $ 4.209 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) XLM_USDT 0 $ -2.0% 0,29 USDT -0,100% 0.6% 0,030% - 31.518.854 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XLM-USDT-SWAP 0 $ -1.3% 0,29 USDT -0,069% 0.14% 0,067% - 16.443.675 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XLMUSDTM 0 $ -1.8% 0,29 USDT -0,007% 0.19% 0,010% - 1.204.488 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory XLMUSDT_QUANTO_PERP 0 $ -3.9% 0,29 USDT +0,637% - 0,143% - 378.671 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XLMBTC 0 $ 1.3% 0,00000833 BTC +0,067% 0.24% 0,067% - 311.985 $ khoảng 2 giờ trước
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XLM_USDT 0 $ -1.5% 0,29 USDT -0,279% - 0,013% - 154.663 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures XLM-PERPUSDT 0 $ -1.9% 0,29 USDT 0,000% 0.31% 0,004% - 140.267 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XLMUSDT 0 $ -2.6% 0,29 USDT -0,341% 0.13% 0,115% - 251.692 $ khoảng 4 giờ trước

Binance Coin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 93.859.603 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 238.648.641 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) BNBUSDT 42 $ -0.7% 41,64 USDT -0,095% 0.14% 0,016% 36.164.581 $ 43.995.133 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSDT 42 $ -1.2% 41,62 USDT -0,060% 0.11% 0,016% 36.138.649 $ 146.665.980 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BNB-PERP 42 $ -0.8% 41,61 USD -0,013% 0.17% 0,038% 14.646.873 $ 7.267.174 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_PERP 42 $ -1.1% 41,62 USD -0,208% 0.14% 0,000% 6.788.900 $ 28.333.943 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BNB_USD 41 $ -1.4% 41,61 USD +1,499% - 0,010% 82.567 $ 1.476 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BNB-USDT 42 $ -0.9% 41,59 USDT -0,103% 0.17% 0,010% 38.033 $ 4.655.502 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-BNB 42 $ -0.8% 41,62 USD -0,204% 0.36% 0,022% - 5.314.586 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) BNB_USDT 42 $ -0.7% 41,61 USDT -0,345% 0.8% 0,020% - 1.727.516 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BNBBTC 42 $ 1.7% 0,0011999 BTC +0,083% 0.15% 0,010% - 338.407 $ khoảng 3 giờ trước
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BNB_USDT 42 $ -1.0% 41,62 USDT +0,056% - 0,010% - 74.902 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BNBUSDT 42 $ 0.0% 41,69 USDT -0,124% 0.11% 0,038% - 274.020 $ khoảng 4 giờ trước

Bitcoin SV (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 46.081.614 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 250.276.627 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BSV-PERP 193 $ -3.8% 192,98 USD -0,049% 0.15% 0,029% 16.607.852 $ 25.674.387 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV-USD 193 $ -3.8% 192,84 USD -0,075% 0.11% 0,010% 15.657.050 $ 65.879.903 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-SWAP 193 $ -3.6% 193,54 USD +0,044% 0.18% 0,018% 8.439.590 $ 28.925.114 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures BSVUSDTM 194 $ -3.7% 192,67 USDT -0,352% 0.15% 0,047% 2.761.002 $ 2.738.811 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) BSV_USDT 194 $ -3.7% 193,03 USDT -0,140% 0.1% 0,030% 2.270.124 $ 16.928.936 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BSV_USD 194 $ -3.8% 193,18 USD -0,243% - 0,107% 280.416 $ 800.549 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BSV-USDT 193 $ -3.8% 192,86 USDT -0,138% 0.14% 0,046% 49.625 $ 45.149.586 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures BSVUSDTPERP 193 $ -3.9% 193,11 USDT +0,005% 0.18% 0,030% 15.954 $ 263.814 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USDT-SWAP 194 $ -3.7% 193,61 USDT +0,172% 0.13% 0,002% - 35.550.886 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-BSV 193 $ -3.7% 193,37 USD -0,067% 0.13% -0,087% - 15.638.963 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 9 194 $ -3.8% 192,84 USDT -0,138% 0.18% 0,144% - 6.339.219 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BSV_USDT 194 $ -3.7% 193 USDT -0,300% - 0,025% - 2.812.500 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) BSV-SWAP-USDT 193 $ -3.7% 193,24 USDT +0,178% 0.15% -0,007% - 2.550.551 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures BSV_USDT 193 $ -4.1% - - - - - 1.017.021 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BSVUSDQ 194 $ -2.5% 192,82 USD -0,380% 0.82% 0,036% - 0 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures BSV-PERPUSDT 196 $ -3.9% 195,83 USDT 0,000% 0.38% 0,004% - 5.853 $ khoảng 5 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange BSVUSD_USDT 199 $ -1.0% 198,8 USD 0,000% 0.2% 0,070% - 534 $ khoảng 4 giờ trước

Monero (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 12.686.861 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 55.300.343 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) XMRUSDT 148 $ -4.3% 147,78 USDT -0,174% 0.11% 0,019% 7.990.677 $ 29.185.246 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XMR-USD 148 $ -3.8% 148,06 USD -0,062% 0.15% 0,010% 1.888.940 $ 3.748.612 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XMR-PERP 148 $ -4.3% 148,06 USD -0,139% 0.11% 0,156% 1.457.754 $ 587.061 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XMR-USDT-SWAP 148 $ -3.9% 148,04 USDT -0,009% 0.11% 0,108% 629.662 $ 7.672.456 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XMR-USD-SWAP 148 $ -3.6% 147,87 USD -0,163% 0.19% 0,035% 438.270 $ 3.576.047 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XMR_USD 147 $ -5.0% 148,12 USD +0,728% - 0,010% 238.470 $ 441 $ khoảng 1 giờ trước
MXC (Futures) MXC (Futures) XMR_USDT 148 $ -4.3% 148,06 USDT +0,312% 1.05% 0,030% 37.844 $ 7.898.007 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures XMR-USDT 148 $ -3.8% 148,06 USDT -0,092% 0.13% 0,010% 5.243 $ 2.334.975 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures XMR-PERPUSDT 148 $ -4.8% 147,46 USDT 0,000% 0.3% 0,004% - 68.987 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) XMR-SWAP-USDT 148 $ -4.2% 147,97 USDT +0,019% 0.17% 0,130% - 38.220 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XMR_USDT 149 $ -2.9% 148,05 USDT -0,511% - 0,010% - 15.206 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XMRUSDT 152 $ -7.5% 151,79 USDT -0,204% 0.19% 0,128% - 175.085 $ khoảng 10 giờ trước

EOS (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 226.636.640 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 567.222.205 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EOS-PERP 3 $ -0.7% 2,74 USD -0,155% 0.14% 0,120% 52.180.494 $ 19.059.473 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) EOSUSDT 3 $ -0.9% 2,74 USDT -0,152% 0.14% 0,044% 37.127.599 $ 98.740.273 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) EOSUSDT 3 $ -0.5% 2,75 USDT -0,139% 0.14% 0,044% 37.048.815 $ 19.778.854 $ Gần đây
Bybit Bybit EOSUSD 3 $ -0.7% 2,75 USD -0,036% 0.14% 0,010% 19.915.622 $ 38.603.400 $ Gần đây
Hopex Hopex EOSUSDT 3 $ -1.2% 2,74 USDT -0,084% - - 18.965.127 $ 138.043.701 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS-USD 3 $ -0.7% 2,74 USD -0,072% 0.1% 0,015% 14.756.540 $ 65.029.440 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-SWAP 3 $ -0.7% 2,74 USD -0,036% 0.14% 0,089% 12.896.600 $ 29.747.392 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures EOS_USDT 3 $ -0.5% 2,74 USDT -0,080% 0.11% 0,061% 12.045.191 $ 3.229.648 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) EOSUSD_PERP 3 $ -0.8% 2,74 USD -0,167% 0.14% 0,010% 4.710.190 $ 9.977.603 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures EOSUSD 3 $ -0.7% 2,74 USD -0,077% 0.18% -0,012% 4.065.840 $ 4.949.926 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures EOS-USDT 3 $ -0.7% 2,74 USDT -0,057% 0.1% 0,034% 2.931.843 $ 32.320.213 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures EOSUSDTM 3 $ -1.4% 2,74 USDT +0,146% 0.17% 0,067% 2.460.218 $ 1.902.925 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_EOSUSDT 3 $ -0.7% 2,74 USDT -0,040% 0.18% -0,017% 1.945.876 $ 2.692.701 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) EOS_USDT 3 $ -0.9% 2,74 USDT 0,000% 0.15% - 1.352.227 $ 13.552.609 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) EOSF0:USTF0 3 $ -0.9% 2,74 USD -0,005% 0.11% 0,034% 1.092.927 $ 180.524 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) EOS_USD 3 $ -0.8% 2,74 USD 0,000% 0.51% - 970.350 $ 9.755.106 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) EOS_USDT 3 $ -0.9% 2,74 USDT -0,109% 0.17% 0,060% 829.707 $ 981.485 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT EOS/BTC 3 $ 0.1% - - 11.11% - 608.955 $ 53.325 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT EOS/USD 3 $ -0.6% - - 3.57% - 496.605 $ 201.846 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) EOS_USD 3 $ -1.3% 2,75 USD +0,605% - 0,140% 218.595 $ 248.784 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures EOSUSDT 3 $ -0.1% 2,74 USDT -0,077% 0.36% 0,010% 17.317 $ 2.275.246 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 7 3 $ -1.0% 2,74 USDT -0,031% 0.11% 0,021% - 32.253.390 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-EOS 3 $ -0.8% 2,74 USD +0,044% 0.14% -0,039% - 16.073.653 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USDT-SWAP 3 $ -0.7% 2,75 USDT +0,041% 0.14% 0,005% - 14.906.193 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_EOSSUSDT 3 $ -0.7% 2,75 SUSDT +0,036% 0.11% -0,037% - 10.639.632 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) EOS_USDT 3 $ -1.0% 2,74 USDT +0,036% - 0,090% - 1.445.986 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) EOS-SWAP 3 $ -1.1% 2,74 USDT +0,188% 0.22% -0,016% - 161.394 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) EOS-SWAP-USDT 3 $ -1.0% 2,74 USDT +0,041% 0.47% 0,061% - 155.153 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures EOS-PERPUSDT 3 $ -1.0% 2,74 USDT 0,000% 0.18% 0,004% - 65.817 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange EOSUSDT 3 $ -2.2% 2,71 USDT -0,085% 0.55% 0,024% - 38.063 $ khoảng 1 giờ trước
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4EOS_USDT 3 $ -0.7% - - 0.17% - - 32.515 $ Gần đây
Binance JEX (Futures) Binance JEX (Futures) EOSUSDT 3 $ -0.3% 2,74 USDT +0,132% 1.56% 0,010% - 1.098 $ khoảng 1 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange EOSBTC 3 $ 1.4% 0,0000788 BTC 0,000% 0.13% 0,003% - 124.838 $ khoảng 10 giờ trước

Aave (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 21.432.875 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 303.512.289 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) AAVEUSDT 186 $ -4.3% 185,25 USDT -0,189% 0.11% 0,066% 11.787.056 $ 91.439.081 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) AAVE-PERP 185 $ -4.4% 184,86 USD -0,082% 0.17% 0,122% 9.598.463 $ 21.111.671 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures AAVE-USDT 185 $ -4.4% 184,84 USDT -0,119% 0.14% 0,010% 47.356 $ 17.255.847 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) AAVEUSDT 186 $ -3.5% 185,15 USDT -0,242% 0.13% 0,068% - 91.334.682 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) AAVE_USDT 186 $ -4.0% 184,95 USDT -0,183% 1.0% 0,030% - 45.868.893 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) AAVE-USDT-SWAP 185 $ -4.0% 185,14 USDT +0,019% 0.23% 0,084% - 28.026.577 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures AAVE-USD 185 $ -3.8% 184,76 USD -0,199% 0.15% 0,010% - 7.093.846 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) AAVE_USDT 186 $ -4.2% 185,18 USDT -0,161% - 0,010% - 422.468 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange AAVEBTC 193 $ 2.4% 0,0055175 BTC -0,081% 0.36% 0,126% - 895.310 $ khoảng 10 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange AAVEUSDT 193 $ -1.9% 192,87 USDT -0,065% 0.19% 0,087% - 63.915 $ khoảng 4 giờ trước

VeChain (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 42.648.161 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 185.406.759 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures VET-USDT 0 $ 3.6% 0,03 USDT -0,252% 0.19% 0,010% 28.546.688 $ 5.224.055 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) VETUSDT 0 $ 2.7% 0,03 USDT -0,144% 0.17% 0,086% 9.015.073 $ 162.914.380 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) VET-PERP 0 $ 3.7% 0,03 USD -0,215% 0.18% 0,259% 4.227.919 $ 9.292.870 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures VET-USD 0 $ 3.2% 0,03 USD +0,155% 0.2% 0,010% 858.480 $ 6.072.395 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures VET-PERPUSDT 0 $ 4.8% 0,03 USDT 0,000% 0.18% 0,004% - 1.516.859 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) VET_USDT 0 $ 1.1% 0,03 USDT +1,111% - 0,010% - 95.671 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange VETUSDT 0 $ 16.3% 0,03 USDT -0,168% 0.15% 0,148% - 290.530 $ khoảng 3 giờ trước

TRON (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 239.740.436 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 194.548.126 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures TRX-USDT 0 $ -2.6% 0,03 USDT -0,006% 0.12% 0,010% 161.683.057 $ 12.812.185 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) TRXUSDT 0 $ -2.5% 0,03 USDT -0,030% 0.13% 0,010% 21.572.383 $ 53.987.815 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) TRXUSDT 0 $ -2.9% 0,03 USDT -0,014% 0.13% 0,010% 21.537.081 $ 53.868.301 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) TRX-PERP 0 $ -2.6% 0,03 USD +0,017% 0.15% -0,043% 11.696.220 $ 5.963.941 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_TRXUSDT 0 $ -2.7% 0,03 USDT +0,100% 0.2% -0,020% 8.987.799 $ 2.391.580 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures TRX-USD 0 $ -2.6% 0,03 USD -0,028% 0.1% 0,001% 5.339.330 $ 13.560.529 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures TRXUSDTM 0 $ -3.0% 0,03 USDT +0,034% 0.13% 0,010% 2.929.482 $ 764.552 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) TRXUSD_PERP 0 $ -2.7% 0,03 USD +0,079% 0.17% 0,010% 2.791.060 $ 7.555.326 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-SWAP 0 $ -2.1% 0,03 USD -0,412% 0.13% -0,133% 1.955.610 $ 8.687.576 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) TRX_USDT 0 $ -2.7% 0,03 USDT +0,033% 0.17% -0,010% 1.010.384 $ 810.277 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures TRXUSDTPERP 0 $ -2.5% 0,03 USDT +0,033% 0.1% 0,000% 133.952 $ 243.239 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) TRX_USD 0 $ -3.7% 0,03 USD -0,433% - 0,010% 104.078 $ 81.059 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USDT-SWAP 0 $ -2.5% 0,03 USDT -0,007% 0.13% 0,011% - 30.379.529 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-TRX 0 $ -2.3% 0,03 USD -0,233% 0.17% 0,219% - 3.013.661 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) TRX_USDT 0 $ -2.9% 0,03 USDT +0,235% - 0,010% - 148.923 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) TRX-SWAP-USDT 0 $ -2.2% 0,03 USDT -0,173% 0.2% 0,091% - 54.639 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures TRX-PERPUSDT 0 $ -3.1% 0,03 USDT 0,000% 0.3% 0,004% - 33.886 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange TRXUSDT 0 $ -0.6% 0,03 USDT -0,033% 0.13% 0,010% - 191.108 $ khoảng 6 giờ trước

Tezos (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 36.428.949 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 89.888.012 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) XTZUSDT 3 $ -2.6% 2,79 USDT -0,181% 0.14% 0,059% 17.969.569 $ 53.058.657 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XTZ-PERP 3 $ -2.4% 2,79 USD -0,154% 0.19% 0,127% 6.414.737 $ 8.309.782 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_XTZUSDT 3 $ -1.9% 2,79 USDT -0,125% 0.32% -0,015% 5.610.886 $ 2.312.337 $ Gần đây
Bybit Bybit XTZUSDT 3 $ -1.8% 2,8 USDT 0,000% 0.14% 0,090% 3.663.009 $ 2.609.120 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) XTZUSD 3 $ -2.7% 2,79 USD -0,100% 0.14% 0,059% 2.028.616 $ 6.319.469 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XTZ-USD-SWAP 3 $ -3.1% 2,77 USD -0,172% 0.17% 0,018% 641.930 $ 8.352.782 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XTZ_USDT 3 $ -2.4% 2,79 USDT +0,223% - 0,010% 95.535 $ 193.498 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) XTZ_USDT 3 $ -1.8% 2,79 USDT -0,286% 0.6% 0,100% 4.176 $ 1.786.388 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XTZ-USDT-SWAP 3 $ -1.9% 2,8 USDT -0,033% 0.14% 0,061% - 6.330.698 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XTZUSDT 3 $ -3.8% 2,74 USDT -0,222% 0.14% 0,084% - 388.637 $ khoảng 1 giờ trước
Stormgain Futures Stormgain Futures XTZ-PERPUSDT 3 $ -3.6% 2,75 USDT 0,000% 0.11% 0,004% - 31.535 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) XTZPFC 3 $ -2.5% 2,79 USD -2,107% 0.89% - 491 $ 3 $ khoảng 5 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange XTZBTC 3 $ 1.6% 0,0000815 BTC +0,123% 0.25% 0,040% - 195.107 $ khoảng 4 giờ trước

NEM (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 0 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.726.235 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures XEM-USDT 0 $ -2.5% 0,23 USDT -0,409% 0.14% 0,053% - 1.723.925 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XEMBTC 0 $ 2.3% 0,0000067 BTC -0,446% 4.32% -0,200% - 2.262 $ khoảng 9 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange XEMUSDT 0 $ 0.0% 0,24 USDT +2,163% 4.18% -0,196% - 49 $ khoảng 15 giờ trước

Synthetix Network Token (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 18.805.135 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 60.659.579 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SNX-PERP 15 $ -2.6% 14,81 USD -0,295% 0.17% 0,190% 6.551.036 $ 10.586.122 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) SNXUSDT 15 $ -3.5% 14,78 USDT -0,089% 0.14% 0,054% 5.541.638 $ 33.205.893 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) SNXUSDT 15 $ -2.5% 14,81 USDT -0,223% 0.19% 0,053% 5.505.901 $ 6.642.843 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures SNX-USD 15 $ -2.4% 14,81 USD -0,249% 0.19% 0,052% 1.206.560 $ 2.803.000 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures SNX-USDT 15 $ -2.5% 14,81 USDT -0,032% 0.1% 0,010% - 6.223.998 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) SNX-USDT-SWAP 15 $ -2.9% 14,8 USDT -0,364% 0.23% 0,135% - 387.500 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange SNXUSDT 15 $ -0.2% 14,93 USDT -0,327% 0.19% 0,071% - 217.374 $ khoảng 2 giờ trước
Stormgain Futures Stormgain Futures SNX-PERPUSDT 15 $ -3.4% 14,81 USDT 0,000% 0.16% 0,004% - 106.670 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) SNX_USDT 15 $ -3.1% 14,82 USDT +0,810% - 0,010% - 11.613 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange SNXBTC 15 $ 0.6% 0,0004323 BTC +0,023% 0.12% 0,010% - 474.566 $ khoảng 3 giờ trước

Cosmos (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 38.321.845 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 170.338.930 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Bitget Futures Bitget Futures CMT_ATOMUSDT 8 $ -5.6% 8,48 USDT -0,025% 0.15% -0,014% 11.921.671 $ 10.102.597 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ATOM-PERP 8 $ -6.2% 8,47 USD -0,114% 0.16% 0,132% 10.122.701 $ 11.579.532 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ATOMUSDT 8 $ -6.1% 8,48 USDT -0,140% 0.16% 0,015% 9.818.419 $ 62.660.401 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ATOM-USD 8 $ -5.8% 8,48 USD -0,042% 0.19% 0,010% 3.798.420 $ 24.943.496 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ATOM-USD-SWAP 8 $ -5.4% 8,49 USD -0,095% 0.2% 0,057% 1.728.300 $ 8.930.840 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ATOM-USDT 8 $ -5.8% 8,48 USDT -0,071% 0.11% 0,010% 773.467 $ 7.558.478 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ATOM_USDT 9 $ -6.5% 8,49 USDT -0,175% - 0,010% 150.808 $ 437.980 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) ATOM_USDT 8 $ -6.1% 8,49 USDT +0,118% 0.73% 0,050% 8.059 $ 20.524.999 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) ATOM_USDT 8 $ -6.1% 8,48 USDT -0,012% 0.46% - - 9.918.072 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-ATOM 8 $ -5.8% 8,5 USD +0,204% 0.32% 0,047% - 6.663.901 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ATOM-USDT-SWAP 9 $ -5.3% 8,5 USDT -0,067% 0.18% 0,091% - 5.802.256 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) ATOM-SWAP-USDT 8 $ -6.2% 8,49 USDT +0,287% 0.14% 0,104% - 263.473 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures ATOM-PERPUSDT 9 $ -6.1% 8,49 USDT +0,000% 0.16% 0,004% - 55.890 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange ATOMBTC 9 $ -2.7% 0,0002481 BTC 0,000% 0.18% 0,010% - 522.207 $ khoảng 4 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange ATOMUSDT 9 $ -5.5% 8,59 USDT -0,142% 0.12% 0,105% - 374.808 $ khoảng 3 giờ trước

Theta Network (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 15.443.454 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 58.225.890 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) THETAUSDT 2 $ -2.0% 1,97 USDT +0,217% 0.14% -0,045% 10.337.353 $ 22.102.877 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) THETA-PERP 2 $ -1.7% 1,97 USD +0,227% 0.16% -0,156% 2.813.811 $ 4.771.023 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures THETA-USD 2 $ -1.7% 1,97 USD +0,029% 0.1% 0,010% 1.880.170 $ 4.997.917 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) THETA-USD-SWAP 2 $ -1.4% 1,96 USD -0,066% 0.24% -0,021% 412.120 $ 4.647.545 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) THETA_USDT 2 $ -1.5% 1,97 USDT -0,294% 0.91% -0,050% - 13.062.954 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) THETA-USDT-SWAP 2 $ -1.5% 1,97 USDT +0,125% 0.16% -0,053% - 5.455.627 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures THETA-USDT 2 $ -1.7% 1,97 USDT +0,246% 0.18% 0,010% - 3.185.830 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) THETA_USDT 2 $ -2.3% 1,97 USDT +1,095% - 0,010% - 2.118 $ Gần đây

Uniswap (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 55.204.876 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 548.195.682 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) UNIUSDT 8 $ -3.6% 8,29 USDT -0,088% 0.16% 0,035% 18.560.236 $ 146.993.295 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) UNIUSD 8 $ -3.8% 8,28 USD -0,218% 0.18% 0,010% 9.744.120 $ 1.277.222 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_UNIUSDT 8 $ -3.1% 8,27 USDT -0,056% 0.18% -0,005% 8.342.136 $ 6.413.854 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) UNI-PERP 8 $ -2.6% 8,28 USD -0,238% 0.12% 0,118% 8.030.192 $ 19.668.944 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) UNI-USD-SWAP 8 $ -3.2% 8,3 USD +0,521% 0.18% 0,067% 3.553.250 $ 5.903.485 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures UNI-USDT 8 $ -3.0% 8,27 USDT -0,159% 0.16% 0,010% 2.521.379 $ 37.293.012 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) UNI-USDT-SWAP 8 $ -2.6% 8,29 USDT -0,067% 0.15% -0,011% 2.304.497 $ 28.280.669 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures UNIUSDTM 8 $ -3.6% 8,28 USDT -0,205% 0.17% 0,010% 1.579.762 $ 1.802.952 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) UNI_USDT 8 $ -3.6% 8,3 USDT +0,579% - 0,021% 549.290 $ 2.095.635 $ Gần đây
BigONE Futures BigONE Futures UNIUSDT 8 $ -2.2% 8,27 USDT +0,132% 0.36% -0,066% 11.983 $ 988.084 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures UNIUSDTPERP 8 $ -3.0% 8,3 USDT -0,072% 0.25% 0,000% 8.032 $ 262.583 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 46 8 $ -2.9% 8,28 USDT -0,090% 0.14% 0,010% - 261.123.477 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures UNI-USD 8 $ -2.6% 4,4 USD -0,101% 0.17% 0,112% - 34.915.769 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) UNIF0:USTF0 8 $ -2.9% 8,31 USD +0,320% 0.13% 0,012% - 351.789 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures UNI-PERPUSDT 8 $ -1.5% 8,24 USDT 0,000% 0.16% 0,004% - 147.879 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange UNIUSDT 9 $ 2.9% 8,93 USDT -0,117% 0.14% 0,070% - 677.031 $ khoảng 5 giờ trước

NEO (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 15.913.884 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 139.214.731 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) NEOUSDT 25 $ -2.1% 25,18 USDT +0,007% 0.18% 0,010% 6.613.415 $ 8.955.967 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) NEOUSDT 25 $ -2.7% 25,15 USDT -0,094% 0.11% 0,010% 6.591.776 $ 44.800.395 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) NEO-PERP 25 $ -2.8% 25,14 USD +0,016% 0.18% -0,079% 1.156.727 $ 5.936.122 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) NEO-USD-SWAP 25 $ -1.8% 25,2 USD -0,099% 0.24% 0,068% 733.290 $ 21.261.677 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures NEO-USD 25 $ -1.9% 25,17 USD +0,075% 0.11% 0,010% 689.920 $ 5.202.757 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) NEO_USD 25 $ -3.6% 25,22 USD +1,698% - 0,044% 100.814 $ 11.532 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures NEO-USDT 25 $ -2.0% 25,18 USDT +0,000% 0.13% 0,010% 27.942 $ 3.781.657 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) NEO_USDT 25 $ -2.3% 25,2 USDT +0,099% 0.84% 0,050% - 37.101.464 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) NEO-USDT-SWAP 25 $ -1.9% 25,21 USDT -0,085% 0.2% 0,002% - 11.567.543 $ Gần đây
MyCoinStory MyCoinStory NEOUSDT_QUANTO_PERP 25 $ -2.8% 24,98 USDT -1,616% - 0,010% - 492.482 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures NEO-PERPUSDT 25 $ -2.6% 25,08 USDT 0,000% 0.2% 0,004% - 58.546 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) NEO-SWAP-USDT 25 $ -2.3% 25,21 USDT +0,065% 0.2% 0,109% - 44.587 $ Gần đây

OKB (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 2.208.005 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 4.560.548 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) OKB-PERP 6 $ 5.0% 6,38 USD +0,520% 0.16% 0,089% 2.079.743 $ 1.419.945 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) OKB_USDT 6 $ 6.0% 6,38 USDT -0,608% - 0,010% 128.262 $ 62.580 $ khoảng 1 giờ trước
MXC (Futures) MXC (Futures) OKB_USDT 6 $ 5.7% 6,37 USDT -0,219% 1.21% 0,010% - 3.078.022 $ Gần đây

LEO Token (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 322.370 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 15.906 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LEO-PERP 1 $ -0.3% 1,4 USD +0,081% 0.61% 0,053% 322.370 $ 15.906 $ Gần đây

IOTA (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 3.588.931 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 40.016.815 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) IOTAUSDT 0 $ 3.2% 0,48 USDT -0,226% 0.1% 0,024% 3.395.971 $ 28.437.933 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) IOTA-USD-SWAP 0 $ 3.1% 0,48 USD +0,154% 0.31% -0,023% 192.960 $ 3.356.109 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) IOTA_USDT 0 $ 3.3% 0,48 USDT -0,350% 1.0% 0,150% - 4.358.854 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) IOTA-USDT-SWAP 0 $ 3.4% 0,48 USDT +0,014% 0.27% 0,109% - 3.613.401 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) IOTF0:USTF0 0 $ 3.0% 0,48 USD +0,210% 0.2% 0,000% - 194.507 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures IOTA-PERPUSDT 0 $ 3.2% 0,48 USDT 0,000% 0.41% 0,004% - 56.009 $ Gần đây

Maker (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 4.746.825 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 156.964.838 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) MKRUSDT 1.355 $ -3.9% 1352,3 USDT -0,144% 0.13% 0,010% 1.844.952 $ 105.569.147 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) MKRUSDT 1.360 $ -3.2% 1355,06 USDT -0,168% 0.17% 0,010% 1.844.698 $ 21.189.981 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) MKR-PERP 1.353 $ -4.0% 1355,29 USD +0,169% 0.18% -0,036% 1.057.175 $ 1.467.902 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) MKR_USDT 1.356 $ -3.8% 1354,1 USDT +0,067% 1.19% 0,010% - 28.207.609 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) MKR-USDT-SWAP 1.357 $ -3.4% 1355,98 USDT +0,131% 0.37% 0,022% - 264.282 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures MKR-USDT 1.355 $ -4.0% 1355,08 USDT +0,161% 0.18% 0,010% - 231.889 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures MKR-PERPUSDT 1.369 $ -2.7% 1367,14 USDT 0,000% 0.2% 0,004% - 32.702 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) MKR_USDT 1.325 $ -10.4% 1355,35 USDT +2,306% - 0,010% - 1.325 $ khoảng 18 giờ trước

Dash (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 15.069.259 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 121.577.348 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) DASHUSDT 115 $ -6.6% 115,27 USDT -0,143% 0.2% 0,010% 4.732.680 $ 37.269.930 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) DASHUSDT 116 $ -6.4% 115,1 USDT -0,199% 0.13% 0,010% 4.715.437 $ 7.457.096 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DASH-USD 115 $ -6.7% 114,94 USD -0,105% 0.13% 0,010% 3.696.390 $ 9.512.072 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DASH-USDT 115 $ -6.5% 114,93 USDT -0,145% 0.12% 0,010% 924.813 $ 8.785.920 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DASH-USD-SWAP 115 $ -6.4% 115,1 USD -0,220% 0.1% 0,056% 889.640 $ 19.853.750 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) DASH_USDT 115 $ -7.2% 115,15 USDT +0,104% 0.65% 0,010% 69.608 $ 15.463.705 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) DASH_USD 121 $ -0.5% 115,15 USD -4,677% - 0,010% 40.692 $ 3.020 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DASH-USDT-SWAP 116 $ -6.3% 115,23 USDT -0,150% 0.16% 0,042% - 20.802.869 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-DASH 115 $ -6.5% 115,16 USD -0,075% 0.17% -0,021% - 1.073.507 $ Gần đây
Stormgain Futures Stormgain Futures DASH-PERPUSDT 115 $ -5.7% 115,1 USDT 0,000% 0.17% 0,004% - 920.488 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures DASHUSDTM 115 $ -6.4% 115,17 USDT -0,095% 0.2% 0,010% - 383.973 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) DASH_USDT 115 $ -6.6% 115,19 USDT -0,173% - 0,010% - 51.017 $ Gần đây

Dogecoin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 9.985.964 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 136.938.493 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) DOGEUSDT 0 $ -1.0% 0,00891409 USDT -0,268% 0.17% 0,011% 3.511.016 $ 3.394.839 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOGEUSDT 0 $ -1.7% 0,00892087 USDT -0,169% 0.17% 0,010% 3.510.352 $ 16.988.828 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOGE-PERP 0 $ -1.3% 0,0089199 USD +0,016% 0.1% 0,007% 1.789.744 $ 3.613.359 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOGE-USD 0 $ -1.4% 0,00890794 USD -0,113% 0.11% 0,045% 1.089.730 $ 3.296.366 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) DOGE_USDT 0 $ -1.5% 0,008908 USDT -0,324% - 0,010% 85.121 $ 207.605 $ Gần đây
BitZ (Futures) BitZ (Futures) DOGE_USDT 0 $ -1.4% 0,008906 USDT +0,135% 0.24% - - 100.466.213 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) DOGE_USDT 0 $ -1.4% 0,008908 USDT -0,135% 0.81% 0,010% - 4.886.130 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOGE-USDT-SWAP 0 $ -1.8% 0,0088892 USDT +0,014% 0.24% -0,028% - 3.122.126 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures DOGE-USDT 0 $ -1.0% 0,00891048 USDT -0,051% 0.11% 0,010% - 963.027 $ Gần đây

Huobi Token (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 3.957.704 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 6.390.929 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) HT-PERP 6 $ -0.5% 5,63 USD -0,186% 0.26% 0,230% 3.798.343 $ 1.376.600 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) HT_USD 6 $ 0.6% 5,64 USD -1,005% - -1,107% 159.362 $ 161.607 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) HT_USDT 6 $ -1.0% 5,63 USDT +0,285% 0.94% 0,008% - 4.634.722 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) HT_USDT 6 $ -0.2% 5,64 USDT -0,325% - 0,010% - 218.000 $ Gần đây

Filecoin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 44.101.880 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 120.509.223 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) FILUSDT 23 $ -0.0% 22,51 USDT -0,188% 0.1% 0,069% 23.532.022 $ 52.665.794 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL-USD 23 $ 0.0% 22,48 USD -0,086% 0.12% 0,015% 11.726.990 $ 17.174.978 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) FIL-PERP 23 $ -0.0% 22,49 USD -0,158% 0.11% 0,170% 3.987.801 $ 2.746.995 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_FILUSDT 23 $ 0.3% 22,52 USDT -0,162% 0.43% 0,047% 2.893.358 $ 2.596.222 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) FILUSD_PERP 23 $ -0.0% 22,51 USD -0,123% 0.17% 0,019% 1.591.240 $ 7.878.728 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures FIL-USDT 23 $ 0.2% 22,48 USDT -0,166% 0.15% 0,019% 370.469 $ 13.344.417 $ Gần đây
Biki (Futures) Biki (Futures) 49 23 $ -0.0% 22,5 USDT +0,041% 0.22% 0,009% - 12.841.013 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USD-SWAP 23 $ -0.1% 22,52 USD +0,060% 0.13% 0,033% - 6.310.520 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) FIL-USDT-SWAP 22 $ 0.0% 22,33 USDT -0,064% 0.19% 0,004% - 2.866.182 $ Gần đây
ZBG Futures ZBG Futures FIL_USDT 23 $ 0.4% 22,52 USDT -0,062% 0.13% 0,010% - 2.053.167 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) FIL-SWAP-USDT 23 $ 0.0% 22,52 USDT +0,029% 0.31% 0,143% - 31.206 $ Gần đây

Zcash (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 27.061.472 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 143.624.836 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Huobi Futures Huobi Futures ZEC-USD 94 $ -5.8% 94,13 USD -0,030% 0.15% 0,010% 7.674.130 $ 28.696.930 $ Gần đây
CoinTiger (Futures) CoinTiger (Futures) ZECUSDT 95 $ -5.7% 94,2 USDT -0,153% 0.11% 0,037% 6.280.813 $ 8.091.409 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ZECUSDT 94 $ -6.3% 94,12 USDT -0,102% 0.11% 0,038% 6.260.708 $ 40.331.654 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ZEC-PERP 95 $ -5.6% 94,16 USD -0,397% 0.15% 0,170% 4.471.846 $ 8.955.927 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ZEC-USD-SWAP 94 $ -5.8% 94,25 USD +0,052% 0.12% 0,056% 1.922.150 $ 7.474.544 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures ZEC-USDT 94 $ -5.7% 94,14 USDT -0,191% 0.11% 0,010% 248.627 $ 17.735.691 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ZEC_USD 98 $ -3.6% 94,26 USD -3,323% - 0,082% 156.628 $ 3.705 $ Gần đây
MXC (Futures) MXC (Futures) ZEC_USDT 94 $ -6.4% 94,16 USDT +0,011% 0.53% 0,030% 46.570 $ 15.121.136 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ZEC-USDT-SWAP 94 $ -5.6% 94,28 USDT +0,007% 0.14% 0,051% - 15.652.757 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ZEC_USDT 95 $ -6.0% 94,22 USDT -0,265% - 0,015% - 841.905 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures ZECUSDTM 95 $ -6.3% 94,16 USDT -0,138% 0.13% 0,010% - 440.604 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange ZECUSDT 95 $ -3.9% 95,18 USDT -0,304% 0.12% 0,128% - 191.011 $ khoảng 2 giờ trước
Stormgain Futures Stormgain Futures ZEC-PERPUSDT 94 $ -6.2% 93,88 USDT 0,000% 0.4% 0,004% - 70.812 $ Gần đây
HBTC (Futures) HBTC (Futures) ZEC-SWAP-USDT 94 $ -5.9% 94,2 USDT +0,001% 0.16% 0,132% - 16.753 $ Gần đây

Avalanche (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 11.439.220 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 94.791.705 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) AVAXUSDT 13 $ 6.2% 12,66 USDT +0,087% 0.19% -0,145% 6.955.394 $ 77.294.190 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) AVAX-PERP 13 $ 6.5% 12,68 USD +0,427% 0.12% -0,386% 3.857.123 $ 9.302.680 $