Tiền ảo: 6124
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.812.556.394 $ -0,20%
Lưu lượng 24 giờ: 50.349.584.200 $
Ưu thế:
BTC 65,9%
ETH 8,62%
XRP 4,90%

Phái sinh tiền mã hóa hàng đầu theo hợp đồng mở & khối lượng giao dịch

Lưu lượng 24 giờ: 12.537.869.586 $

Bitcoin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 1.391.155.054 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 6.371.166.750 VNĐ
Bitmex 60% Bybit 13%
Bitmex 31% Binance (Futures) 14%
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Bitmex Bitmex XBTUSD 8.122 $ -0,16% 8116,27 USD -0,071% 0.01% 0,010% 839.091.839 $ 1.980.624.664 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSD 8.124 $ -0,19% 8116,78 USD -0,089% 0.01% 0,024% 181.669.965 $ 663.660.202 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-SWAP 8.125 $ -0,13% 8121,00 USD -0,048% - -0,013% 170.215.500 $ 464.733.800 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-PERPETUAL 8.126 $ -0,18% 8119,12 USD -0,091% 0.01% 0,014% 91.504.231 $ 168.119.302 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-BTC 8.124 $ -0,11% 8119,96 USD -0,056% 0.01% 0,026% 27.603.145 $ 153.711.465 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_XBTUSD 8.120 $ -0,17% 8118,20 USD -0,022% 0.01% 0,003% 23.419.033 $ 43.591.951 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BTC_USD 8.120 $ -0,29% 8114,37 USD -0,063% - 0,010% 21.309.100 $ 58.663.042 $ Gần đây
FTX FTX BTC-PERP 8.119 $ -0,25% 8117,05 USD -0,024% 0.02% 0,002% 17.312.197 $ 220.175.270 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCPFC 8.120 $ -0,18% 8117,78 USD -0,027% 0.02% - 13.788.660 $ 54.047.819 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX BTCUSDT 8.111 $ -0,41% 8119,78 USDT +0,010% 0.01% 0,000% 2.675.517 $ 25.949.215 $ Gần đây
Kumex Kumex XBTUSDM 8.121 $ -0,22% 8120,11 USD -0,011% 0.07% 0,010% 2.240.306 $ 14.347.049 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX BTCUSD 8.112 $ -0,36% 8109,94 USD -0,025% 0.01% 0,020% 325.561 $ 1.519.641 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT 8.126 $ -0,19% 8128,18 USDT -0,002% 0.01% 0,010% - 876.420.972 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) FX_BTC_JPY 8.322 $ -0,065% - - 0.02% - - 692.130.616 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 1 8.102 $ -0,49% 8102,50 USD +0,006% 0.03% - - 597.658.127 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT BTC/USD 8.135 $ -0,19% - - 0.0% - - 169.247.089 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4BTC_USDT 8.129 $ -0,23% - - 0.01% - - 104.966.293 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) BTC_JPY 8.106 $ -0,44% - - 0.03% - - 49.944.953 $ khoảng 1 giờ trước
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 101 8.102 $ -0,56% 8108,70 USDT +0,002% 0.01% - - 24.852.765 $ Gần đây
Binance JEX (Futures) Binance JEX (Futures) BTCUSDT 8.108 $ -0,31% 8120,28 USDT +0,060% 0.06% 0,010% - 5.853.087 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BTCUSD 8.120 $ -0,12% 8122,36 USD +0,029% 0.01% 0,023% - 799.824 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) TBTCF0:USTF0 8.142 $ -0,16% 8131,08 USD -0,134% 0.09% 0,000% - 149.603 $ Gần đây

Bitcoin (Futures)

Tổng hợp đồng mở 1.529.293.293 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.259.690.934 VNĐ
OKEx (Futures) 49% Huobi DM 27%
Huobi DM 24% OKEx (Futures) 19%
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-191227 8.196 $ -0,34% 8108,33 USD -0,847% - khoảng 1 tháng 412.489.000 $ 752.832.400 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BTC_CQ 8.196 $ -0,32% 8120,92 USD -0,919% 0.0% khoảng 1 tháng 340.620.400 $ 1.291.655.363 $ Gần đây
Bitmex Bitmex XBTH20 8.355 $ -0,26% 8116,27 USD -2,857% 0.01% 4 tháng 190.459.125 $ 25.702.874 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-191227 8.168 $ -0,13% 8118,86 USDT -0,481% - khoảng 1 tháng 167.137.100 $ 4.936.319 $ Gần đây
Bitmex Bitmex XBTZ19 8.190 $ -0,29% 8116,27 USD -0,900% 0.01% khoảng 1 tháng 132.197.261 $ 34.275.131 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-27DEC19 8.192 $ -0,37% 8119,12 USD -0,890% 0.01% khoảng 1 tháng 54.257.210 $ 17.729.062 $ Gần đây
Deribit Deribit BTC-27MAR20 8.371 $ -0,45% 8119,12 USD -3,009% 0.01% 4 tháng 46.181.670 $ 14.794.449 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-191122 8.134 $ -0,21% 8105,48 USD -0,201% - 1 ngày 45.768.100 $ 250.794.600 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BTC_CW 8.129 $ -0,21% 8120,92 USD -0,100% 0.0% 1 ngày 22.523.000 $ 198.486.246 $ Gần đây
FTX FTX BTC-1227 8.199 $ -0,40% 8116,95 USD -1,004% 0.02% khoảng 1 tháng 20.901.280 $ 6.699.987 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-191122 8.140 $ -0,29% 8119,97 USDT -0,174% - 1 ngày 19.754.000 $ 811.622 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USD-191129 8.146 $ -0,22% 8105,48 USD -0,340% - 9 ngày 16.000.600 $ 225.676.700 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BTC-USDT-191129 8.152 $ -0,24% 8115,79 USDT -0,264% - 9 ngày 15.835.600 $ 591.099 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BTC_NW 8.142 $ -0,26% 8120,92 USD -0,264% 0.01% 9 ngày 11.783.200 $ 42.960.663 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_191227 8.194 $ -0,29% 8187,80 USD -0,070% 0.03% khoảng 1 tháng 8.742.646 $ 1.138.729 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCZ19 8.181 $ 0,54% 8117,78 USD -0,773% 0.06% khoảng 1 tháng 6.099.478 $ 1.729.056 $ Gần đây
FTX FTX BTC-0327 8.392 $ -0,25% 8116,95 USD -3,280% 0.02% 4 tháng 5.995.045 $ 1.443.852 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCX19 8.145 $ 0,17% 8117,78 USD -0,334% 0.05% 9 ngày 5.606.137 $ 556.528 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BTCH20 8.352 $ 2,5% 8117,78 USD -2,799% 0.12% 4 tháng 5.159.755 $ 1.329.826 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XBTUSD_191129 8.138 $ -0,33% 8141,20 USD +0,033% 0.01% 9 ngày 1.700.017 $ 1.307.083 $ Gần đây
Kumex Kumex XBTMZ19 8.192 $ -0,41% 8120,11 USD -0,878% 0.12% khoảng 1 tháng 45.675 $ 14.347.049 $ Gần đây
Kumex Kumex XBTMH20 8.350 $ -0,33% 8120,11 USD -2,753% 0.05% 4 tháng 36.994 $ 14.347.049 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) 51211:51891 8.202 $ -0,24% - - 0.02% - - 326.391.175 $ Gần đây
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCX9 8.135 $ -0,31% - - - 9 ngày - 25.381.200 $ Gần đây
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCZ9 8.170 $ -0,061% - - - khoảng 1 tháng - 1.756.550 $ Gần đây
Bakkt Bakkt 6137543 8.175 $ -0,15% - - - - - 874.725 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BTCUSD_27DEC 8.206 $ -0,097% 8205,53 USD -0,012% 0.19% - - 247.376 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BTCUSD_27MAR 8.370 $ -0,42% 8372,37 USD +0,022% 0.01% - - 114.115 $ Gần đây
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY27DEC2019 8.147 $ 0,23% - - 0.4% - - 27.422 $ Gần đây
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCF0 8.205 $ 0,18% - - - 2 tháng - 410.250 $ khoảng 8 giờ trước
CME Bitcoin Futures CME Bitcoin Futures BTCH0 8.390 $ 0,0% - - - 4 tháng - 251.700 $ khoảng 5 giờ trước
Bakkt Bakkt 6137544 8.208 $ 0,028% - - - - - 82.075 $ khoảng 16 giờ trước
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY22NOV2019 8.144 $ -0,90% - - 0.51% - - 4.642 $ khoảng 9 giờ trước
Bitflyer (Futures) Bitflyer (Futures) BTCJPY29NOV2019 8.134 $ -0,66% - - 0.31% - - 4.018 $ khoảng 3 giờ trước

Ethereum (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 148.826.671 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 480.316.358 VNĐ
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Bitmex Bitmex ETHUSD 177 $ 0,45% 176,80 USD -0,113% 0.03% 0,025% 73.006.480 $ 124.299.174 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-SWAP 177 $ 0,096% 176,88 USD -0,049% - 0,022% 28.020.060 $ 80.355.350 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-PERPETUAL 177 $ 0,54% 176,88 USD -0,124% 0.03% 0,003% 13.901.746 $ 21.595.094 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_ETHUSD 177 $ 0,40% 176,88 USD -0,040% 0.03% 0,258% 12.838.227 $ 2.554.908 $ Gần đây
Bybit Bybit ETHUSD 177 $ 0,37% 176,79 USD -0,062% 0.03% 0,022% 11.197.050 $ 79.502.823 $ Gần đây
FTX FTX ETH-PERP 177 $ 0,37% 176,70 USD -0,140% 0.01% 0,006% 3.463.358 $ 7.755.450 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ETH_USD 177 $ 0,34% 176,81 USD -0,192% - 0,010% 2.774.464 $ 5.826.162 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-ETH 177 $ 0,45% 176,88 USD -0,040% 0.03% 0,012% 1.885.397 $ 10.778.618 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX ETHUSDT 177 $ 0,43% 176,86 USDT -0,119% 0.7% 0,010% 1.255.681 $ 12.287.960 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHPFC 177 $ 0,11% 177,17 USD +0,154% 0.05% - 301.168 $ 1.515.499 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX ETHXBT 176 $ 0,37% 0,02 XBT +0,216% 1.26% 0,010% 183.040 $ 1.744.695 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 2 176 $ -0,028% 176,51 USD +0,062% 0.32% - - 86.907.967 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 102 176 $ -0,085% 176,54 USDT +0,023% 0.11% - - 19.261.187 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4ETH_USDT 177 $ 0,16% - - 0.49% - - 12.104.702 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT ETH/USD 178 $ 0,38% - - 0.01% - - 10.715.697 $ Gần đây
Binance JEX (Futures) Binance JEX (Futures) ETHUSDT 177 $ 0,14% 177,02 USDT +0,019% 0.1% 0,010% - 2.746.087 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) ETH_JPY 176 $ -0,22% - - 0.21% - - 195.212 $ khoảng 1 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange ETHUSDQ 177 $ 0,23% 176,79 USD +0,078% 0.03% 0,052% - 72.564 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT ETH/BTC 177 $ 0,56% - - 0.0% - - 63.839 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) TETHF0:USTF0 177 $ 0,22% 177,06 USD +0,068% 0.12% 0,000% - 33.369 $ Gần đây

Ethereum (Futures)

Tổng hợp đồng mở 282.484.841 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 648.827.487 VNĐ
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-191227 179 $ 0,037% 176,88 USD -1,085% - khoảng 1 tháng 108.332.710 $ 167.419.310 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM ETH_CQ 179 $ 0,17% 176,95 USD -0,930% 0.0% khoảng 1 tháng 94.967.380 $ 316.796.763 $ Gần đây
Bitmex Bitmex ETHZ19 177 $ 0,65% 0,02 XBT 0,000% 0.05% khoảng 1 tháng 24.701.500 $ 2.921.069 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-191122 177 $ 0,16% 176,60 USD -0,327% - 1 ngày 10.708.830 $ 42.836.590 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-27DEC19 179 $ 0,42% 176,88 USD -1,018% 0.03% khoảng 1 tháng 9.615.279 $ 1.450.762 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM ETH_CW 177 $ 0,34% 176,95 USD -0,148% 0.01% 1 ngày 9.221.340 $ 75.098.418 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-27MAR20 182 $ 0,28% 176,88 USD -2,599% 0.06% 4 tháng 6.699.152 $ 719.687 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_191227 178 $ 0,084% 178,60 USD +0,112% 0.03% khoảng 1 tháng 4.877.044 $ 492.856 $ Gần đây
FTX FTX ETH-1227 179 $ 0,37% 176,70 USD -1,482% 0.02% khoảng 1 tháng 4.721.020 $ 2.501.472 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USD-191129 177 $ 0,058% 176,60 USD -0,406% - 9 ngày 4.007.280 $ 10.827.710 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM ETH_NW 178 $ 0,31% 176,95 USD -0,349% 0.03% 9 ngày 3.057.980 $ 25.601.592 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_ETHUSD_191129 177 $ 0,11% 177,20 USD +0,085% 0.06% 9 ngày 1.283.506 $ 481.253 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHZ19 177 $ 0,085% 177,17 USD +0,154% 0.3% khoảng 1 tháng 152.881 $ 348.963 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) ETHX19 177 $ 0,40% 177,17 USD -0,015% 0.08% 9 ngày 138.940 $ 944.554 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) 51251:51891 178 $ 0,22% - - 0.11% - - 386.487 $ Gần đây

Chỉ số (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 1.698.303 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 3.296.381 VNĐ
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX FTX SHIT-PERP 613 $ 1,5% 612,83 USD +0,038% 0.07% -0,002% 1.042.756 $ 396.777 $ Gần đây
FTX FTX MID-PERP 493 $ 0,65% 494,67 USD +0,278% 0.04% -0,004% 263.487 $ 382.620 $ Gần đây
FTX FTX EXCH-PERP 876 $ 0,19% 876,10 USD +0,011% 0.03% 0,003% 196.349 $ 542.966 $ Gần đây
FTX FTX ALT-PERP 545 $ -0,84% 548,40 USD +0,605% 0.02% 0,004% 195.711 $ 753.850 $ Gần đây
FTX FTX DRGN-PERP 877 $ 0,62% 878,74 USD +0,256% 0.07% -0,011% - 1.220.169 $ Gần đây

Chỉ số (Futures)

Tổng hợp đồng mở 3.395.480 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.796.058 VNĐ
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX FTX SHIT-1227 611 $ 1,2% 612,83 USD +0,316% 0.05% khoảng 1 tháng 1.844.923 $ 132.741 $ Gần đây
FTX FTX ALT-1227 550 $ -0,52% 548,40 USD -0,382% 0.02% khoảng 1 tháng 1.108.660 $ 68.959 $ Gần đây
FTX FTX MID-1227 494 $ 0,061% 494,67 USD +0,217% 0.06% khoảng 1 tháng 297.828 $ 341.680 $ Gần đây
FTX FTX EXCH-1227 872 $ -0,023% 876,10 USD +0,435% 0.05% khoảng 1 tháng 143.022 $ 586.680 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BBCXZ19 100 $ -0,40% 99,91 USD +0,258% 0.28% khoảng 1 tháng 646 $ 10.634 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) BBCXX19 100 $ -0,35% 99,91 USD +0,258% 0.43% 9 ngày 400 $ 7.646 $ Gần đây
FTX FTX DRGN-1227 883 $ 0,48% 878,74 USD -0,426% 0.06% khoảng 1 tháng - 647.719 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 102.273.246 VNĐ
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 537.344.108 VNĐ
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-SWAP 3 $ -1,0% 3,11 USD -0,118% - -0,005% 18.015.450 $ 59.590.690 $ Gần đây
Bybit Bybit XRPUSD 0 $ 1,6% 0,25 USD -0,079% 0.04% 0,010% 16.277.406 $ 64.172.464 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-SWAP 242 $ -0,50% 241,90 USD -0,098% - -0,070% 14.881.620 $ 51.709.530 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-SWAP 56 $ -0,27% 55,70 USD -0,132% - 0,014% 8.640.020 $ 19.017.650 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-SWAP 0 $ 2,4% 0,25 USD -0,110% - -0,027% 6.853.600 $ 13.761.330 $ Gần đây
Bybit Bybit EOSUSD 3 $ -1,1% 3,11 USD -0,032% 0.03% 0,010% 3.363.515 $ 68.610.373 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-SWAP 110 $ -1,5% 109,63 USD -0,151% - -0,102% 3.026.300 $ 5.628.660 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-SWAP 4 $ 0,66% 4,41 USD -0,105% - 0,000% 2.321.490 $ 4.446.580 $ Gần đây
FTX FTX XRP-PERP 0 $ 1,5% 0,25 USD +0,089% 0.03% 0,003% 2.251.035 $ 1.985.608 $ Gần đây
FTX FTX BNB-PERP 19 $ -0,74% 18,62 USD -0,274% 0.04% 0,013% 2.060.003 $ 4.573.717 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_XRPUSD 0 $ 1,7% 0,25 USD -0,158% 0.08% -128,968% 1.970.534 $ 1.527.465 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_BCHUSD 242 $ -0,90% 241,80 USD +0,083% 0.12% -0,075% 1.782.222 $ 747.430 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-SWAP 0 $ -0,059% 0,02 USD +0,056% - -0,058% 1.763.310 $ 1.852.810 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX BNBXBT 19 $ -1,2% 0,00 XBT -0,026% 0.04% 0,010% 1.417.652 $ 14.036.518 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) PI_LTCUSD 56 $ -0,52% 55,79 USD +0,198% 0.02% 0,581% 1.399.724 $ 1.033.673 $ Gần đây
FTX FTX LTC-PERP 56 $ -0,054% 55,77 USD -0,173% 0.04% 0,003% 1.117.861 $ 1.786.125 $ Gần đây
FTX FTX BCH-PERP 241 $ -1,0% 241,52 USD +0,112% 0.04% -0,003% 1.042.523 $ 4.804.123 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) HT_USD 3 $ -1,1% 3,41 USD +0,209% - -0,070% 996.235 $ 277.768 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BCH_USD 243 $ -0,63% 241,59 USD -0,396% - 0,010% 983.229 $ 900.803 $ Gần đây
FTX FTX BSV-PERP 109 $ -2,2% 109,47 USD -0,019% 0.03% 0,000% 907.257 $ 1.438.767 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) EOS_USD 3 $ -1,2% 3,11 USD -0,048% - 0,010% 895.051 $ 1.442.326 $ Gần đây
FTX FTX EOS-PERP 3 $ -1,2% 3,11 USD -0,112% 0.03% 0,005% 830.819 $ 3.382.270 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-GRIN 1 $ -1,1% 1,25 USD +0,346% 0.32% 0,300% 807.234 $ 4.180.024 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BNB_USD 19 $ -0,93% 18,63 USD +0,152% - 0,010% 763.179 $ 403.782 $ Gần đây
FTX FTX LEO-PERP 1 $ -0,72% 0,96 USD +0,262% 0.04% -0,012% 755.301 $ 1.587.429 $ Gần đây
FTX FTX HT-PERP 3 $ -0,93% 3,41 USD -0,247% 0.03% -0,002% 638.418 $ 283.066 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XRP_USD 0 $ 1,8% 0,25 USD -0,040% - 0,010% 563.162 $ 791.263 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-XRP 0 $ 1,6% 0,25 USD -0,079% 0.4% 0,046% 528.162 $ 2.459.020 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) USDTPFC 1 $ 0,060% 1,00 USD -0,027% 0.13% - 513.970 $ 2.696.624 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BSV_USD 110 $ -2,3% 109,57 USD -0,209% - 0,010% 455.500 $ 1.010.967 $ Gần đây
FTX FTX TRX-PERP 0 $ -0,34% 0,02 USD +0,029% 0.03% 0,004% 404.459 $ 852.171 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-LTC 56 $ -0,27% 55,71 USD -0,072% 0.09% 0,015% 396.533 $ 2.209.000 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) LTC_USD 56 $ -0,27% 55,75 USD -0,161% - 0,010% 390.613 $ 1.462.087 $ Gần đây
FTX FTX USDT-PERP 1 $ 0,030% 1,00 USD -0,008% 0.01% 0,001% 361.490 $ 236.201 $ Gần đây
FTX FTX OKB-PERP 3 $ 3,0% 2,63 USD -0,014% 0.08% 0,007% 353.723 $ 1.400.202 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ETC_USD 4 $ 0,68% 4,41 USD -0,011% - 0,010% 314.225 $ 196.105 $ Gần đây
FTX FTX ALGO-PERP 0 $ -0,70% 0,24 USD +0,020% 0.33% 0,003% 297.256 $ 391.958 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ONT_USD 1 $ 1,1% 0,75 USD -0,067% - 0,010% 234.981 $ 574.799 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCPFC 56 $ -0,36% 55,92 USD -0,051% 0.09% - 222.724 $ 383.902 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX LTCXBT 56 $ -0,58% 0,01 XBT +0,226% 0.86% 0,010% 214.077 $ 2.082.225 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BTM_USD 0 $ 5,6% 0,09 USD +1,112% - 0,010% 191.428 $ 318.160 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) NEO_USD 12 $ 5,0% 11,83 USD +0,930% - 0,010% 173.595 $ 204.175 $ Gần đây
FTX FTX ETC-PERP 4 $ 1,0% 4,42 USD +0,092% 0.03% -0,003% 171.821 $ 197.204 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) TRX_USD 0 $ -0,47% 0,02 USD +0,059% - 0,010% 139.184 $ 322.273 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) MDA_USD 1 $ 0,63% 0,63 USD -0,829% - 0,278% 121.685 $ 16.253 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) WAVES_USD 1 $ -0,14% 0,72 USD +0,462% - 0,297% 101.820 $ 3.736 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ADA_USD 0 $ -0,50% 0,04 USD +0,182% - 0,010% 67.753 $ 50.514 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XMR_USD 58 $ -0,89% 58,39 USD +1,003% - 0,010% 67.364 $ 68.361 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX XRPXBT 0 $ 1,8% 0,00 XBT 0,000% 0.7% 0,010% 46.068 $ 442.777 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ZRX_USD 0 $ 8,0% 0,27 USD +0,456% - 0,010% 44.717 $ 22.414 $ Gần đây
BaseFEX BaseFEX BCHXBT 246 $ 1,5% 0,03 XBT -2,013% 0.06% 0,300% 41.783 $ 423.022 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BTT_USD 0 $ 0,88% 0,00 USD -0,326% - 0,010% 36.472 $ 10.295 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) ZEC_USD 34 $ 0,73% 34,34 USD -0,174% - 0,010% 27.377 $ 9.763 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) XLM_USD 0 $ 0,31% 0,07 USD -0,349% - 0,010% 18.393 $ 11.277 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) DASH_USD 65 $ 1,2% 65,04 USD -0,092% - 0,010% 11.921 $ 5.616 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-BEAM 1 $ -1,3% 0,60 USD +0,150% 0.33% 0,103% - 41.350.213 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 210 0 $ 0,95% 0,00 USDT 0,000% 0.15% - - 32.734.199 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 5 56 $ -0,54% 55,62 USD +0,126% 0.51% - - 29.703.355 $ Gần đây
Bitforex (Futures) Bitforex (Futures) SWAP-USD-EOS 3 $ -1,2% 3,11 USD -0,016% 0.03% -0,097% - 16.795.128 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 107 3 $ -1,6% 3,10 USDT +0,032% 0.23% - - 14.899.458 $ Gần đây
Binance JEX (Futures) Binance JEX (Futures) EOSUSDT 3 $ -1,5% 3,11 USDT +0,158% 0.06% 0,010% - 9.477.520 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4BCH_USDT 242 $ -1,0% - - 0.94% - - 7.569.157 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 7 3 $ -1,3% 3,11 USD +0,064% 0.59% - - 7.239.518 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 105 56 $ -0,47% 55,65 USDT 0,000% 0.07% - - 7.160.005 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 104 0 $ 1,4% 0,25 USDT -0,040% 0.15% - - 4.772.304 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) XRP_JPY 0 $ 1,6% - - 0.24% - - 2.104.352 $ khoảng 1 giờ trước
Prime XBT Prime XBT XRP/USD 0 $ 1,8% - - 0.0% - - 1.439.996 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT EOS/BTC 3 $ -1,1% - - 0.12% - - 1.191.018 $ Gần đây
FTX FTX LINK-PERP 3 $ 0,50% 2,74 USD -0,041% 0.07% -0,007% - 1.164.373 $ Gần đây
FTX FTX BTMX-PERP 0 $ -1,9% 0,07 USD -0,415% 0.4% 0,026% - 1.027.151 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4LTC_USDT 56 $ -0,56% - - 2.33% - - 889.390 $ Gần đây
Bitz (Futures) Bitz (Futures) 103 241 $ -0,98% 241,50 USDT -0,041% 0.18% - - 802.835 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT LTC/USD 56 $ -0,34% - - 0.06% - - 564.700 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT EOS/USD 3 $ -1,3% - - 0.05% - - 534.076 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) BCH_JPY 240 $ -1,9% - - 0.3% - - 529.962 $ khoảng 2 giờ trước
FTX FTX MATIC-PERP 0 $ 9,5% 0,01 USD -0,715% 0.15% 0,007% - 454.518 $ Gần đây
FTX FTX ADA-PERP 0 $ -0,40% 0,04 USD -0,091% 0.05% 0,005% - 446.161 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange MATICBTC 0 $ 8,4% 0,00 BTC 0,000% 0.55% 0,131% - 372.047 $ Gần đây
FTX FTX ATOM-PERP 3 $ -1,0% 3,43 USD -0,271% 0.15% 0,008% - 366.248 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XRPUSDQ 0 $ 1,9% 0,25 USD +0,008% 0.08% 0,137% - 293.238 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT XRP/BTC 0 $ 1,8% - - 0.1% - - 168.489 $ Gần đây
GMO Japan (Futures) GMO Japan (Futures) LTC_JPY 55 $ -1,8% - - 0.55% - - 132.803 $ khoảng 1 giờ trước
Delta Exchange Delta Exchange BNBBTC 19 $ -0,93% 0,00 BTC +0,036% 0.06% 0,014% - 132.456 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange LTCUSDQ 56 $ -0,54% 55,69 USD +0,099% 0.02% 0,027% - 125.667 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT LTC/BTC 55 $ -0,18% - - 0.16% - - 112.415 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange ATOMBTC 3 $ -0,91% 0,00 BTC -0,019% 0.19% 0,006% - 108.719 $ Gần đây
FTX FTX DOGE-PERP 0 $ 0,22% 0,00 USD +0,299% 0.2% -0,004% - 80.087 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange LINKBTC 3 $ 1,6% 0,00 BTC -0,047% 0.25% 0,160% - 79.483 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BNBUSDQ 19 $ -1,2% 18,64 USD -0,013% 0.24% -0,084% - 75.456 $ Gần đây
Bibox (Futures) Bibox (Futures) 4EOS_USDT 3 $ -1,1% - - 0.15% - - 71.897 $ Gần đây
FTX FTX TOMO-PERP 0 $ 3,0% 0,32 USD +0,252% 0.3% 0,001% - 71.582 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XTZBTC 1 $ 0,97% 0,00 BTC +0,193% 0.14% 0,068% - 68.084 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BATBTC 0 $ -1,4% 0,00 BTC +0,131% 0.16% 0,105% - 58.978 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange LEOUSDQ 1 $ -0,61% 0,96 USD +0,004% 0.17% -0,095% - 52.044 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange BSVUSDQ 110 $ -2,0% 109,64 USD -0,102% 0.41% 0,074% - 48.762 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XLMBTC 0 $ 0,25% 0,00 BTC +0,124% 0.25% 0,100% - 33.218 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange XMRUSDQ 59 $ 0,56% 58,77 USD -0,119% 0.27% -0,042% - 4.908 $ Gần đây
Delta Exchange Delta Exchange RVNBTC 0 $ -0,65% 0,00 BTC +0,326% 0.32% -0,032% - 4.792 $ Gần đây

Khác (Futures)

Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Index Price Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-191227 3 $ -1,2% 3,11 USD -0,597% - khoảng 1 tháng 48.202.010 $ 163.073.100 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM EOS_CQ 3 $ -1,7% 3,11 USD -0,673% 0.03% khoảng 1 tháng 37.918.200 $ 206.866.951 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BCH_CQ 243 $ -1,1% 241,81 USD -0,483% 0.0% khoảng 1 tháng 37.511.520 $ 200.674.431 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM LTC_CQ 56 $ -0,25% 55,76 USD -0,885% 0.0% khoảng 1 tháng 29.451.870 $ 63.198.797 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-191227 56 $ -0,21% 55,67 USD -0,593% - khoảng 1 tháng 22.816.080 $ 56.945.270 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-191227 243 $ -0,82% 241,48 USD -0,292% - khoảng 1 tháng 22.665.220 $ 94.795.020 $ Gần đây
Bitmex Bitmex XRPZ19 0 $ 2,3% 0,00 XBT +0,419% 0.03% khoảng 1 tháng 14.026.952 $ 6.266.628 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM XRP_CQ 0 $ 1,6% 0,25 USD -0,448% 0.04% khoảng 1 tháng 12.952.470 $ 35.212.886 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-191227 0 $ 2,1% 0,25 USD -0,386% - khoảng 1 tháng 11.377.710 $ 19.709.080 $ Gần đây
Bitmex Bitmex LTCZ19 55 $ -0,15% 0,01 XBT +0,689% 0.07% khoảng 1 tháng 9.772.116 $ 2.485.707 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-191227 4 $ 0,50% 4,41 USD -0,348% - khoảng 1 tháng 7.671.200 $ 24.414.780 $ Gần đây
Bitmex Bitmex ADAZ19 0 $ -0,77% 0,00 XBT +0,389% 0.19% khoảng 1 tháng 7.583.555 $ 3.381.473 $ Gần đây
Bitmex Bitmex TRXZ19 0 $ -0,96% 0,00 XBT +1,449% 0.48% khoảng 1 tháng 6.444.556 $ 3.747.881 $ Gần đây
Bitmex Bitmex BCHZ19 241 $ -0,34% 0,03 XBT +0,574% 0.03% khoảng 1 tháng 6.058.700 $ 2.449.601 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BSV_CQ 109 $ -3,3% 109,56 USD +0,404% 0.04% khoảng 1 tháng 5.708.510 $ 36.206.605 $ Gần đây
Bitmex Bitmex EOSZ19 3 $ -1,2% 0,00 XBT +0,524% 0.03% khoảng 1 tháng 5.045.741 $ 2.585.203 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM EOS_CW 3 $ -1,5% 3,11 USD -0,227% 0.03% 1 ngày 4.163.310 $ 56.721.538 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-191122 56 $ -0,34% 55,61 USD -0,227% - 1 ngày 3.748.820 $ 23.722.360 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BCH_CW 242 $ -0,71% 241,81 USD -0,004% 0.04% 1 ngày 3.573.980 $ 27.606.983 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM TRX_CQ 0 $ -0,41% 0,02 USD +0,720% 0.06% khoảng 1 tháng 3.518.230 $ 13.574.882 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-191122 3 $ -1,0% 3,11 USD -0,342% - 1 ngày 3.422.020 $ 19.039.890 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-191227 109 $ -2,3% 110,00 USD +0,713% - khoảng 1 tháng 3.085.480 $ 14.530.270 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM LTC_CW 56 $ -0,27% 55,76 USD -0,238% 0.03% 1 ngày 2.426.570 $ 11.440.963 $ Gần đây
FTX FTX BNB-1227 19 $ -0,83% 18,62 USD -0,580% 0.04% khoảng 1 tháng 2.345.192 $ 771.808 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM EOS_NW 3 $ -1,5% 3,11 USD -0,387% 0.03% 9 ngày 2.181.060 $ 10.708.784 $ Gần đây
FTX FTX HT-1227 3 $ -0,70% 3,41 USD -1,302% 0.04% khoảng 1 tháng 2.025.245 $ 215.523 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-191227 0 $ -0,65% 0,02 USD +0,648% - khoảng 1 tháng 1.986.070 $ 5.514.020 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM ETC_CQ 4 $ 0,54% 4,42 USD -0,515% 0.02% khoảng 1 tháng 1.965.620 $ 8.015.713 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-191122 4 $ 0,61% 4,40 USD -0,068% - 1 ngày 1.764.810 $ 10.623.910 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LTC-USD-191129 56 $ -0,34% 55,61 USD -0,136% - 9 ngày 1.644.620 $ 5.588.670 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM XRP_CW 0 $ 1,7% 0,25 USD -0,055% 0.08% 1 ngày 1.515.920 $ 8.843.351 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) EOS-USD-191129 3 $ -1,4% 3,10 USD -0,258% - 9 ngày 1.488.980 $ 6.251.370 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BCH_NW 242 $ -0,92% 241,81 USD -0,143% 0.09% 9 ngày 1.415.320 $ 5.856.655 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-191122 242 $ -0,73% 241,48 USD +0,039% - 1 ngày 1.287.060 $ 13.103.590 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-191122 0 $ 2,3% 0,25 USD -0,048% - 1 ngày 1.245.660 $ 2.610.710 $ Gần đây
FTX FTX LEO-1227 1 $ -0,30% 0,96 USD -0,113% 0.07% khoảng 1 tháng 919.062 $ 1.325.898 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_191227 0 $ 1,9% 0,25 USD -0,040% 0.08% khoảng 1 tháng 885.886 $ 159.492 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM LTC_NW 56 $ -0,21% 55,76 USD -0,341% 0.11% 9 ngày 863.650 $ 3.120.171 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM XRP_NW 0 $ 1,7% 0,25 USD -0,094% 0.04% 9 ngày 856.040 $ 3.274.853 $ Gần đây
FTX FTX BSV-1227 109 $ -1,4% 109,47 USD +0,708% 0.02% khoảng 1 tháng 784.224 $ 1.101.830 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BCH-USD-191129 242 $ -0,83% 241,90 USD -0,074% - 9 ngày 763.080 $ 3.665.410 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) XRP-USD-191129 0 $ 2,1% 0,25 USD -0,048% - 9 ngày 755.710 $ 1.675.850 $ Gần đây
FTX FTX EOS-1227 3 $ -1,1% 3,11 USD -0,994% 0.03% khoảng 1 tháng 730.386 $ 408.807 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM TRX_CW 0 $ -0,059% 0,02 USD +0,127% 0.18% 1 ngày 623.730 $ 1.918.855 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BSV_CW 110 $ -2,6% 109,56 USD +0,002% 0.05% 1 ngày 614.830 $ 9.020.452 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM TRX_NW 0 $ -0,35% 0,02 USD +0,482% 0.18% 9 ngày 503.860 $ 1.383.314 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETC-USD-191129 4 $ 0,61% 4,41 USD -0,308% - 9 ngày 500.340 $ 2.822.590 $ Gần đây
FTX FTX TRX-1227 0 $ 0,38% 0,02 USD -0,687% 0.03% khoảng 1 tháng 487.281 $ 225.193 $ khoảng 3 giờ trước
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_191227 56 $ -0,036% 55,96 USD -0,107% 0.05% khoảng 1 tháng 416.431 $ 83.662 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM ETC_CW 4 $ 0,68% 4,42 USD +0,049% 0.09% 1 ngày 398.040 $ 4.288.874 $ Gần đây
FTX FTX XRP-1227 0 $ 1,6% 0,25 USD -0,660% 0.03% khoảng 1 tháng 351.305 $ 614.361 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM BSV_NW 110 $ -2,5% 109,56 USD +0,050% 0.14% 9 ngày 349.140 $ 1.603.947 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_LTCUSD_191129 56 $ 2,0% 55,78 USD -0,250% 0.05% 9 ngày 343.627 $ 73.737 $ Gần đây
FTX FTX OKB-1227 3 $ 4,3% 2,63 USD -1,273% 0.11% khoảng 1 tháng 343.441 $ 312.180 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-191122 110 $ -1,7% 109,50 USD +0,049% - 1 ngày 307.500 $ 1.422.390 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_XRPUSD_191129 0 $ 1,3% 0,25 USD +0,040% 0.12% 9 ngày 295.236 $ 147.465 $ khoảng 1 giờ trước
FTX FTX BCH-1227 242 $ -1,4% 241,52 USD -0,301% 0.02% khoảng 1 tháng 286.485 $ 1.159.644 $ Gần đây
Huobi DM Huobi DM ETC_NW 4 $ 0,71% 4,42 USD -0,177% 0.09% 9 ngày 271.410 $ 2.207.857 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_191227 244 $ -0,69% 242,20 USD -0,656% 0.37% khoảng 1 tháng 251.219 $ 25.686 $ khoảng 1 giờ trước
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-191122 0 $ -0,35% 0,02 USD +0,087% - 1 ngày 247.830 $ 1.208.610 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) BSV-USD-191129 110 $ -1,8% 109,64 USD +0,075% - 9 ngày 208.000 $ 702.240 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) TRX-USD-191129 0 $ -0,47% 0,02 USD +0,648% - 9 ngày 166.110 $ 349.660 $ Gần đây
FTX FTX ALGO-1227 0 $ -0,59% 0,24 USD +1,327% 0.38% khoảng 1 tháng 161.347 $ 119.431 $ Gần đây
FTX FTX LTC-1227 56 $ -0,52% 55,77 USD -0,405% 0.05% khoảng 1 tháng 145.296 $ 186.411 $ Gần đây
FTX FTX ETC-1227 4 $ 0,76% 4,42 USD +0,605% 0.03% khoảng 1 tháng 104.421 $ 45.653 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCZ19 56 $ -0,18% 55,92 USD -0,051% 0.08% khoảng 1 tháng 69.930 $ 88.221 $ Gần đây
BTSE (Futures) BTSE (Futures) LTCX19 56 $ -0,36% 55,92 USD +0,038% 0.34% 9 ngày 58.965 $ 251.751 $ Gần đây
FTX FTX ADA-1227 0 $ -0,65% 0,04 USD -0,472% 0.05% khoảng 1 tháng - 242.746 $ Gần đây
FTX FTX DOGE-1227 0 $ 0,93% 0,00 USD -0,723% 0.06% khoảng 1 tháng - 142.793 $ Gần đây
FTX FTX BTMX-1227 0 $ -0,64% 0,07 USD +2,733% 0.41% khoảng 1 tháng - 135.097 $ Gần đây
FTX FTX LINK-1227 3 $ 0,62% 2,74 USD +0,032% 0.09% khoảng 1 tháng - 121.939 $ Gần đây
FTX FTX ATOM-1227 3 $ -0,94% 3,43 USD -0,314% 0.13% khoảng 1 tháng - 122.053 $ khoảng 1 giờ trước
FTX FTX MATIC-1227 0 $ 8,8% 0,01 USD -0,397% 0.15% khoảng 1 tháng - 74.675 $ Gần đây
FTX FTX TOMO-1227 0 $ 2,9% 0,32 USD -0,379% 0.31% khoảng 1 tháng - 4.826 $ Gần đây
Kraken (Futures) Kraken (Futures) FI_BCHUSD_191129 243 $ 2,7% 241,40 USD -0,658% 0.29% 9 ngày 91.071 $ 10.862 $ khoảng 4 giờ trước
FTX FTX USDT-1227 1 $ -0,080% 1,00 USD +0,024% 0.1% khoảng 1 tháng 0 $ 5.086 $ khoảng 16 giờ trước
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) 65287:65288 400 $ 220% - - 23.33% - - 23.893 $ khoảng 9 giờ trước
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) 51871:51891 1 $ 0,0% - - 0.07% - - 0 $ khoảng 14 giờ trước