Các phái sinh tiền điện tử hàng đầu (Hợp đồng vĩnh viễn) theo Hợp đồng mở & Khối lượng giao dịch

Lưu lượng 24 giờ: 107.150.239.525 $
59 Sàn giao dịch phái sinh

Bitcoin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 18.042.146.741 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 39.580.001.215 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSDT 42.282 $ -2.3% 42207,69 USDT +0,074% 0.01% 0,010% 3.196.146.794 $ 9.823.232.357 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BTC-PERP 42.206 $ -2.3% 42204 USD -0,005% 0.01% 0,019% 2.081.737.997 $ 2.715.963.718 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT BTC/USD 42.151 $ -2.3% - - 0.02% - 1.566.204.000 $ 185.600.514 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BTC_USDT 42.287 $ -2.3% 42150,16 USDT -0,005% 0.01% 0,010% 1.452.672.784 $ 991.505.103 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCUSD_PERP 42.201 $ -2.3% 42226,99 USD +0,061% 0.01% 0,010% 1.032.439.400 $ 3.555.028.472 $ Gần đây
C-Trade C-Trade BTCUSD 42.202 $ -2.2% 42242,07 USD +0,095% 0.01% 0,010% 940.388.424 $ 37.090.398 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSD 42.151 $ -2.4% 42197,36 USD +0,109% 0.01% 0,010% 891.165.363 $ 1.223.699.353 $ Gần đây
Bybit Bybit BTCUSDT 42.290 $ -2.4% 42169,51 USDT +0,034% 0.01% 0,010% 811.042.967 $ 2.053.741.858 $ Gần đây
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) BTCUSD-PERP 42.245 $ -2.2% 42242,06 USD -0,007% 0.02% 0,000% 651.526.444 $ 651.526.444 $ Gần đây
Bitget Futures Bitget Futures CMT_BTCUSDT 42.298 $ -2.3% 42162,3 USDT -0,002% 0.02% -0,001% 632.957.884 $ 2.537.618.862 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 8.791.047.876 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 20.929.987.717 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSDT 3.219 $ -4.3% 3213,08 USDT +0,080% 0.01% 0,008% 1.470.352.527 $ 4.623.025.948 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ETH-PERP 3.218 $ -4.2% 3218,96 USD +0,030% 0.01% 0,017% 1.371.803.793 $ 1.395.530.477 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) ETHF0:USTF0 3.209 $ -4.4% 3210,18 USD +0,040% 0.01% 0,000% 1.088.755.819 $ 88.033.569 $ Gần đây
Bybit Bybit ETHUSD 3.210 $ -4.4% 3211,74 USD +0,059% 0.01% 0,010% 514.314.575 $ 452.184.601 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ETHUSD_PERP 3.213 $ -4.3% 3214,95 USD +0,073% 0.01% 0,010% 451.518.980 $ 2.466.292.136 $ Gần đây
Hopex Hopex ETHUSDT 3.212 $ -4.6% 3205,89 USDT +0,046% - - 428.765.080 $ 784.050.582 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT ETH/USD 3.210 $ -4.4% - - 0.03% - 402.865.900 $ 43.643.818 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ETH-USDT-SWAP 3.239 $ -4.8% 3163,55 USDT +0,037% 0.01% 0,004% 336.092.415 $ 4.508.041.271 $ Gần đây
Deribit Deribit ETH-PERPETUAL 3.214 $ -4.3% 3212,27 USD -0,055% 0.01% 0,004% 315.976.379 $ 201.928.702 $ Gần đây
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ETHUSD-PERP 3.215 $ -4.2% 3215,8 USD +0,024% 0.03% 0,000% 275.546.440 $ 275.546.440 $ Gần đây

Binance Coin (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 422.065.551 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.572.805.701 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSDT 477 $ -4.6% 475,89 USDT +0,106% 0.01% -0,051% 226.999.504 $ 611.984.275 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) BNB-PERP 476 $ -4.5% 476,25 USD +0,136% 0.01% -0,108% 73.186.374 $ 74.470.149 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) BNBUSD_PERP 476 $ -4.5% 476,04 USD +0,103% 0.01% -0,068% 68.739.730 $ 410.129.946 $ Gần đây
Bybit Bybit BNBUSDT 477 $ -4.7% 475,52 USDT +0,109% 0.01% -0,049% 18.737.585 $ 16.462.938 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) BNB_USDT 477 $ -4.7% 475,77 USDT +0,148% 0.02% -0,034% 15.594.145 $ 33.562.632 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures BNBUSDTM 475 $ -4.9% 474,78 USDT +0,055% 0.01% -0,039% 13.903.672 $ 19.722.515 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures BNB-USDT 477 $ -4.4% 476,15 USDT +0,071% 0.01% -0,059% 3.742.018 $ 27.478.017 $ Gần đây
AscendEX  (BitMax) (Futures) AscendEX (BitMax) (Futures) BNB-PERP 477 $ -4.6% 475,65 USDT +0,065% - 0,003% 428.792 $ 285.137 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures BNBUSDTPERP 477 $ -4.6% 476,3 USDT +0,193% 0.15% 0,000% 345.914 $ 1.001.629 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) BNB-USD-SWAP-LIN 476 $ -4.6% 475,73 USD 0,000% 0.22% 0,001% 219.017 $ 3.806.687 $ Gần đây

Tether (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 82.340.160 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 10.133.361 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) USDT-PERP 1 $ 0.0% 1 USD -0,002% 0.02% 0,005% 79.673.485 $ 6.149.677 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) USDT-USD-SWAP-LIN 1 $ -0.0% 1 USD 0,000% 0.02% 0,001% 324.315 $ 3.963.685 $ 6 giờ trước
BTSE (Futures) BTSE (Futures) USDTPFC 1 $ -0.0% 1 USD +0,034% 0.02% - 2.342.360 $ 20.000 $ 11 giờ trước

Cardano (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 848.210.436 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 5.742.896.143 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSDT 2 $ 9.6% 1,55 USDT +0,103% 0.02% 0,010% 257.821.569 $ 3.037.880.553 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ADA-PERP 2 $ 9.2% 1,55 USD +0,040% 0.02% 0,026% 170.878.738 $ 529.911.461 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) ADAUSD 2 $ 9.9% 1,56 USD +0,019% 0.03% 0,010% 128.597.921 $ 13.916.077 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures ADAUSDTM 2 $ 8.3% 1,54 USDT +0,095% 0.03% 0,010% 78.524.516 $ 282.931.327 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADAUSD_PERP 2 $ 9.6% 1,55 USD +0,039% 0.01% 0,010% 72.311.750 $ 438.359.212 $ Gần đây
Bybit Bybit ADAUSDT 2 $ 9.1% 1,55 USDT +0,123% 0.02% -0,006% 40.775.579 $ 337.296.481 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual ADA-USD 2 $ 9.8% 1,55 USD -0,405% 0.06% -0,002% 25.565.601 $ 17.952.832 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) ADA-USDT-SWAP 2 $ 8.9% 1,51 USDT -0,041% 0.02% -0,009% 22.636.336 $ 467.747.024 $ Gần đây
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) ADAUSD-PERP 2 $ 9.8% 1,56 USD +0,026% 0.04% 0,000% 17.794.799 $ 17.794.799 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) ADABUSD 2 $ 9.6% 1,55 BUSD +0,133% 0.02% 0,010% 9.465.483 $ 188.923.395 $ Gần đây

Solana (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 847.263.064 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.604.827.723 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SOL-PERP 140 $ -5.5% 140,14 USD +0,033% 0.01% -0,002% 415.563.394 $ 287.971.624 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) SOLUSDT 140 $ -5.4% 139,9 USDT +0,057% 0.02% 0,010% 200.867.502 $ 594.553.987 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures SOLUSDTM 140 $ -5.7% 139,7 USDT -0,079% 0.07% 0,010% 53.748.183 $ 56.276.772 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual SOL-USD 140 $ -5.7% 139,81 USD +0,085% 0.04% 0,000% 52.536.474 $ 26.231.192 $ Gần đây
Bybit Bybit SOLUSDT 140 $ -5.6% 139,83 USDT -0,086% 0.01% 0,010% 43.662.220 $ 57.029.958 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) SOL-USDT-SWAP 141 $ -5.9% 139,85 USDT -0,034% 0.01% 0,004% 33.923.187 $ 180.023.810 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) SOLUSD_PERP 140 $ -5.4% 139,97 USD +0,054% 0.01% 0,010% 31.663.090 $ 189.483.259 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures SOL-USDT 140 $ -5.2% 140,04 USDT -0,004% 0.02% 0,010% 7.324.359 $ 22.863.532 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) SOLBUSD 140 $ -5.4% 140,01 BUSD +0,105% 0.02% 0,010% 7.095.895 $ 63.757.582 $ Gần đây
AscendEX  (BitMax) (Futures) AscendEX (BitMax) (Futures) SOL-PERP 140 $ -5.4% 139,87 USDT +0,058% - 0,000% 719.865 $ 844.600 $ Gần đây

XRP (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 1.391.582.607 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.896.155.672 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
C-Trade C-Trade XRPUSDT 1 $ -2.1% 0,76 USDT +0,013% 0.01% 0,010% 726.616.264 $ 3.901.031 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSDT 1 $ -2.2% 0,76 USDT +0,038% 0.01% 0,010% 152.086.420 $ 275.956.423 $ Gần đây
Bybit Bybit XRPUSD 1 $ -2.3% 0,76 USD -0,013% 0.01% 0,010% 103.972.662 $ 113.517.509 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) XRP-PERP 1 $ -2.1% 0,76 USD +0,000% 0.01% 0,031% 75.547.473 $ 59.612.039 $ Gần đây
CoinFLEX (Futures) CoinFLEX (Futures) XRP-USD-SWAP-LIN 1 $ -2.3% 0,76 USD +0,013% 0.04% 0,001% 53.722.973 $ 781.742.864 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDM 1 $ -2.4% 0,76 USD -0,118% 0.03% 0,010% 49.831.704 $ 5.055.302 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures XRPUSDTM 1 $ -2.4% 0,76 USDT +0,039% 0.01% 0,010% 44.221.687 $ 21.145.666 $ Gần đây
Bybit Bybit XRPUSDT 1 $ -2.4% 0,76 USDT -0,052% 0.01% 0,010% 36.090.504 $ 48.927.650 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) XRPUSD_PERP 1 $ -2.1% 0,76 USD -0,054% 0.01% 0,010% 29.742.570 $ 134.074.810 $ Gần đây
Prime XBT Prime XBT XRP/USD 1 $ -2.4% - - 0.13% - 19.045.400 $ 279.119 $ Gần đây

Terra (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 281.286.678 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.887.029.022 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) LUNAUSDT 78 $ -10.8% 77,68 USDT +0,027% 0.02% 0,010% 135.250.884 $ 956.132.204 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures LUNAUSDTM 78 $ -10.8% 77,42 USDT -0,056% 0.01% 0,010% 67.303.643 $ 107.803.723 $ Gần đây
Bybit Bybit LUNAUSDT 78 $ -10.8% 77,57 USDT -0,070% 0.02% 0,010% 26.775.606 $ 66.129.831 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) LUNA-USDT-SWAP 78 $ -11.0% 76,7 USDT -0,014% 0.01% 0,009% 25.763.865 $ 223.121.949 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) LUNAUSD_PERP 78 $ -10.9% 77,68 USD -0,007% 0.01% 0,010% 20.464.820 $ 146.174.539 $ Gần đây
Huobi Futures Huobi Futures LUNA-USDT 78 $ -10.8% 77,65 USDT +0,045% 0.04% 0,010% 3.852.089 $ 15.549.578 $ Gần đây
Crypto.com Exchange (Futures) Crypto.com Exchange (Futures) LUNAUSD-PERP 78 $ -10.8% 77,79 USD +0,089% 0.1% 0,000% 1.362.543 $ 1.362.543 $ Gần đây
Poloniex Futures Poloniex Futures LUNAUSDTPERP 78 $ -10.8% 77,78 USDT +0,116% 0.15% 0,000% 513.227 $ 304.672 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) LUNA-PERP 78 $ -10.9% 77,68 USD +0,030% 0.01% 0,048% - 343.098.584 $ Gần đây
Gate.io (Futures) Gate.io (Futures) LUNA_USDT 78 $ -10.7% 77,56 USDT -0,022% 0.13% 0,010% - 20.813.597 $ Gần đây

Polkadot (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 726.840.763 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 1.480.748.735 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSDT 26 $ -7.1% 25,76 USDT +0,131% 0.01% -0,022% 185.990.070 $ 500.322.480 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DOT-PERP 26 $ -7.2% 25,78 USD +0,171% 0.01% -0,110% 151.914.777 $ 172.610.251 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures DOTUSDM 26 $ -7.6% 25,67 USD +0,012% 0.06% 0,010% 96.153.560 $ 1.618.983 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DOTUSD_PERP 26 $ -7.1% 25,76 USD +0,122% 0.01% -0,009% 52.835.220 $ 226.262.545 $ Gần đây
KuCoin Futures KuCoin Futures DOTUSDTM 26 $ -7.8% 25,66 USDT +0,129% 0.01% 0,005% 42.018.099 $ 56.923.274 $ Gần đây
Bybit Bybit DOTUSDT 26 $ -7.3% 25,72 USDT +0,101% 0.02% 0,000% 40.254.560 $ 37.951.440 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) DOTUSD 26 $ -7.3% 25,78 USD +0,180% 0.01% 0,007% 35.481.168 $ 1.443.070 $ Gần đây
dYdX Perpetual dYdX Perpetual DOT-USD 26 $ -7.0% 25,75 USD -0,073% 0.08% -0,007% 35.082.809 $ 5.700.961 $ Gần đây
Bybit Bybit DOTUSD 26 $ -7.2% 25,74 USD +0,058% 0.02% 0,010% 32.538.672 $ 18.636.547 $ Gần đây
OKEx (Futures) OKEx (Futures) DOT-USDT-SWAP 26 $ -7.3% 25,64 USDT +0,003% 0.01% -0,026% 25.861.265 $ 160.852.157 $ Gần đây

Chỉ số (Perpetual)

Tổng hợp đồng mở 55.028.739 $
Tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ 53.704.964 $
Sàn giao dịch Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) ALT-PERP 4.271 $ -1.7% 4272,56 USD +0,040% 0.01% -0,019% 14.707.044 $ 16.707.234 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DEFI-PERP 9.099 $ -6.1% 9105,58 USD +0,072% 0.05% -0,007% 10.745.983 $ 2.008.020 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) SHIT-PERP 6.668 $ -4.8% 6668,08 USD +0,004% 0.14% -0,065% 9.338.087 $ 3.510.976 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) EXCH-PERP 10.454 $ -3.8% 10462,61 USD +0,084% 0.07% -0,074% 8.422.177 $ 2.121.390 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) MID-PERP 3.166 $ -4.3% 3165,25 USD -0,027% 0.17% 0,050% 2.835.607 $ 3.202.595 $ Gần đây
Binance (Futures) Binance (Futures) DEFIUSDT 2.274 $ -6.5% 2270,43 USDT +0,103% 0.01% -0,001% 2.562.145 $ 8.344.039 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) PRIV-PERP 2.247 $ -2.2% 2248,95 USD +0,069% 0.27% -0,098% 1.876.539 $ 813.893 $ Gần đây
Phemex (Futures) Phemex (Futures) COMPUSD 182 $ -5.1% 181,92 USD +0,036% 0.08% 0,010% 1.544.272 $ 7.212.057 $ Gần đây
FTX (Derivatives) FTX (Derivatives) DRGN-PERP 3.439 $ -4.1% 3444,84 USD +0,178% 0.1% -0,173% 1.363.396 $ 412.388 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) BTCDOMF0:USTF0 211 $ 0.0% 210,5 USD -0,029% 0.09% 0,011% 956.390 $ 5.725 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) EURF0:USTF0 1 $ -0.0% 1,14 USD -0,010% 0.02% 0,000% 646.137 $ 3.450 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) JPYF0:USTF0 0 $ -0.2% 0,00872338 USD 0,000% 0.01% 0,000% 12.766 $ 1.909 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) EUROPE50IXF0:USTF0 4.235 $ 0.9% 4234,86 USD -0,013% 1.47% 0,000% 7.464 $ 23.133 $ 7 giờ trước
Binance (Futures) Binance (Futures) BTCDOMUSDT 1.056 $ 1.4% 1053,29 USDT -0,029% 0.02% -0,031% 5.802 $ 7.424.747 $ Gần đây
Bitfinex (Futures) Bitfinex (Futures) GBPF0:USTF0 1 $ -0.2% 1,36 USD +0,002% 0.02% 0,000% 4.931 $ 2.731 $ Gần đây
Delta Exchange (Futures) Delta Exchange (Futures) DEFIUSDT 513 $ -9.6% 427,53 USDT +0,106% 0.02% 0,010% - 1.910.676 $ Gần đây
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android