Bancor (V2) exchange

Bancor (V2)

Decentralized

Bancor (V2) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm -. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 110 loại tiền ảo và 115 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Bancor (V2) trong 24h được báo cáo ở mức 153.285 $, thay đổi 20.12% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là ETH/BNT với khối lượng giao dịch trong 24h là 65.404 $.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
110
Tiền ảo
115
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Ethereum / Bancor Network
192.463.334.111 $
ETH/BNT
1.608 $
4034,61850124082 BNT
0.6% 45.054 $ 51.656 $
$65.404
40,685 ETH
42,68%
Gần đây
Traded gần đây
-
2 Wrapped Bitcoin / Bancor Network
4.282.087.770 $
WBTC/BNT
26.344 $
66098,6145155675 BNT
0.6% 57.044 $ 65.402 $
$28.209
1,071 WBTC
18,40%
Gần đây
Traded gần đây
3 Chainlink / Bancor Network
4.236.379.037 $
LINK/BNT
8 $
19,213392156248 BNT
0.6% 12.719 $ 14.582 $
$19.500
2547,325 LINK
12,72%
Gần đây
Traded gần đây
4 Maker / Bancor Network
1.305.893.667 $
MKR/BNT
1.430 $
3589,85836051137 BNT
0.6% 4.234 $ 4.855 $
$7.657
5,354 MKR
5,00%
Gần đây
Traded gần đây
5 Harvest Finance / Bancor Network
15.677.958 $
FARM/BNT
23 $
58,2666014261385 BNT
0.6% 5.661 $ 6.491 $
$4.880
210,157 FARM
3,18%
Gần đây
Traded gần đây
-
6 VitaDAO / Bancor Network
40.281.581 $
VITA/BNT
2 $
4,20013612320544 BNT
0.6% 6.427 $ 7.368 $
$2.422
1446,914 VITA
1,58%
Gần đây
Traded gần đây
7 Dai / Bancor Network
3.799.161.438 $
DAI/BNT
1 $
2,50290288213319 BNT
0.6% 11.440 $ 13.116 $
$2.048
2053,629 DAI
1,34%
Gần đây
Traded gần đây
8 Measurable Data / Bancor Network
27.788.748 $
MDT/BNT
0 $
0,117270597035284 BNT
0.61% 1.342 $ 1.539 $
$1.331
28487,921 MDT
0,87%
Gần đây
Traded gần đây
9 Syntropy / Bancor Network
9.974.659 $
NOIA/BNT
0 $
0,0528312998796791 BNT
0.61% 1.258 $ 1.443 $
$1.041
49470,818 NOIA
0,68%
Gần đây
Traded gần đây
10 Reserve Rights / Bancor Network
90.503.889 $
RSR/BNT
0 $
0,0084516045538998 BNT
0.61% 953 $ 1.092 $
$987
293301,261 RSR
0,64%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 Synthetix Network / Bancor Network
657.631.040 $
SNX/BNT
2 $
4,96244976149391 BNT
0.61% 942 $ 1.081 $
$944
477,915 SNX
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
-
12 Ocean Protocol / Bancor Network
136.150.608 $
OCEAN/BNT
0 $
0,801180189781757 BNT
0.6% 3.352 $ 3.843 $
$889
2784,293 OCEAN
0,58%
Gần đây
Traded gần đây
13 Wrapped NXM / Bancor Network
70.495.277 $
WNXM/BNT
29 $
73,9656795165095 BNT
0.6% 1.950 $ 2.236 $
$838
28,449 WNXM
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
14 ParaSwap / Bancor Network
15.936.959 $
PSP/BNT
0 $
0,053368629582315 BNT
0.61% 1.388 $ 1.591 $
$813
38224,933 PSP
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
15 LiquidApps / Bancor Network
0 $
DAPP/BNT
0 $
0,0006981131813523 BNT
0.64% 106 $ 122 $
$726
2613029,151 DAPP
0,47%
Gần đây
Traded gần đây
16 Polygon / Bancor Network
4.704.094.275 $
MATIC/BNT
1 $
1,2900399320536 BNT
0.6% 2.158 $ 2.474 $
$705
1373,431 MATIC
0,46%
Gần đây
Traded gần đây
-
17 X8X / Bancor Network
285.404 $
X8X/BNT
0 $
0,0092338829990517 BNT
0.63% 130 $ 149 $
$690
187554,267 X8X
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
18 Uniswap / Bancor Network
3.232.446.423 $
UNI/BNT
4 $
10,8493451334833 BNT
0.61% 1.081 $ 1.239 $
$500
115,743 UNI
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
19 Santiment Network / Bancor Network
3.625.928 $
SAN/BNT
0 $
0,142107892719755 BNT
0.62% 219 $ 251 $
$500
8834,241 SAN
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
20 DeXe / Bancor Network
81.519.466 $
DEXE/BNT
2 $
5,59208854105153 BNT
0.6% 1.775 $ 2.036 $
$498
223,848 DEXE
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
21 WOO Network / Bancor Network
289.149.286 $
WOO/BNT
0 $
0,417635418384209 BNT
0.6% 1.826 $ 2.094 $
$495
2976,088 WOO
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
-
22 Ferrum Network / Bancor Network
2.877.022 $
FRM/BNT
0 $
0,0617237904251009 BNT
0.62% 293 $ 336 $
$463
18845,209 FRM
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
23 Zus / Bancor Network
4.601.003 $
ZCN/BNT
0 $
0,237445711957295 BNT
0.61% 486 $ 557 $
$406
4292,631 ZCN
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
24 Rocket Pool / Bancor Network
428.958.013 $
RPL/BNT
22 $
54,3030913825783 BNT
0.61% 505 $ 579 $
$367
16,973 RPL
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
25 iExec RLC / Bancor Network
69.750.723 $
RLC/BNT
1 $
2,44213944894603 BNT
0.62% 193 $ 222 $
$365
376,096 RLC
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
26 BlitzPick / Bancor Network
43.402 $
XBP/BNT
0 $
0,0002386615380459 BNT
0.64% 101 $ 116 $
$352
3709076,000 XBP
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
27 88mph / Bancor Network
1.107.264 $
MPH/BNT
1 $
2,16002523724817 BNT
0.61% 693 $ 794 $
$336
391,219 MPH
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
28 Rarible / Bancor Network
9.939.552 $
RARI/BNT
1 $
2,19181473144457 BNT
0.77% 24 $ 28 $
$319
365,347 RARI
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
29 OriginTrail / Bancor Network
87.580.541 $
TRAC/BNT
0 $
0,573586499218469 BNT
0.61% 755 $ 866 $
$315
1380,690 TRAC
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
30 unFederalReserve / Bancor Network
349.427 $
ERSDL/BNT
0 $
0,0023548960804073 BNT
0.63% 131 $ 151 $
$308
328550,359 ERSDL
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
31 Jarvis Reward / Bancor Network
2.910.904 $
JRT/BNT
0 $
0,0180727205979699 BNT
0.63% 141 $ 161 $
$295
41059,904 JRT
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
32 Kattana / Bancor Network
390.696 $
KTN/BNT
0 $
0,40300695111051 BNT
0.61% 374 $ 429 $
$286
1782,280 KTN
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
33 Aave / Bancor Network
882.958.067 $
AAVE/BNT
62 $
154,551190092408 BNT
0.61% 589 $ 675 $
$263
4,274 AAVE
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
34 Fodl Finance / Bancor Network
890.938 $
FODL/BNT
0 $
0,005902783286137 BNT
0.61% 668 $ 766 $
$259
110369,036 FODL
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
35 Gnosis / Bancor Network
253.337.542 $
GNO/BNT
98 $
245,449498993173 BNT
0.61% 1.137 $ 1.304 $
$245
2,510 GNO
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
36 Enzyme / Bancor Network
24.278.025 $
MLN/BNT
15 $
37,3345278008726 BNT
0.66% 65 $ 75 $
$243
16,364 MLN
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
-
37 CEEK Smart VR / Bancor Network
30.735.136 $
CEEK/BNT
0 $
0,0924917180418831 BNT
0.61% 907 $ 1.040 $
$238
6482,279 CEEK
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
38 Basic Attention / Bancor Network
250.833.661 $
BAT/BNT
0 $
0,436054977983084 BNT
0.62% 246 $ 282 $
$232
1338,863 BAT
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
-
39 LinkPool / Bancor Network
0 $
LPL/BNT
0 $
0,269839416913501 BNT
0.63% 128 $ 146 $
$215
2000,000 LPL
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
40 REN / Bancor Network
45.863.634 $
REN/BNT
0 $
0,114426336399083 BNT
0.61% 713 $ 818 $
$213
4672,949 REN
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
41 Metal DAO / Bancor Network
83.011.724 $
MTL/BNT
1 $
3,28041431501 BNT
0.61% 932 $ 1.069 $
$211
161,949 MTL
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
42 USDC / Bancor Network
25.512.880.750 $
USDC/BNT
1 $
2,51106855177879 BNT
0.6% 6.373 $ 7.307 $
$209
209,069 USDC
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
43 Sheesha Finance (ERC20) / Bancor Network
224.136 $
SHEESHA/BNT
5 $
11,338842323534 BNT
0.62% 247 $ 283 $
$209
46,296 SHEESHA
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
44 BBS Network / Bancor Network
2.806.048 $
BBS/BNT
0 $
0,0171634142517403 BNT
0.63% 151 $ 173 $
$205
30097,539 BBS
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
45 Amp / Bancor Network
91.919.607 $
AMP/BNT
0 $
0,0041067606131193 BNT
0.62% 258 $ 296 $
$197
120660,466 AMP
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
46 Badger Sett Badger / Bancor Network
0 $
BBADGER/BNT
3 $
6,67851011426441 BNT
0.63% 166 $ 190 $
$196
73,902 BBADGER
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
47 EDEN / Bancor Network
1.786.482 $
EDEN/BNT
0 $
0,0351870644545105 BNT
0.62% 196 $ 225 $
$194
13880,753 EDEN
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
48 The Graph / Bancor Network
793.059.044 $
GRT/BNT
0 $
0,219234330940635 BNT
0.61% 744 $ 853 $
$188
2162,004 GRT
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
49 DUSK Network / Bancor Network
49.736.560 $
DUSK/BNT
0 $
0,282981468337188 BNT
0.63% 176 $ 202 $
$181
1610,093 DUSK
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
50 Rook / Bancor Network
405.201 $
ROOK/BNT
0 $
1,19353212580893 BNT
0.65% 80 $ 91 $
$171
359,916 ROOK
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Tempus / Bancor Network
7.096.836 $
TEMP/BNT
0 $
0,067889755407536 BNT
0.63% 164 $ 188 $
$164
6082,311 TEMP
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? BNTEE/BNT
57 $
141,974548709134 BNT
0.79% 21 $ 24 $
$51
0,908 BNTEE
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? BNVT/BNT
33 $
81,8450904183653 BNT
0.73% 32 $ 37 $
$33
1,021 BNVT
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? BNLM/BNT
24 $
61,2120326242646 BNT
0.7% 42 $ 48 $
$24
1,000 BNLM
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? RETH/BNT
1.692 $
4245,19408706583 BNT
0.75% 27 $ 31 $
$11
0,007 RETH
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? EFOOD/BNT
0 $
0,0001841493319218 BNT
0.8% 20 $ 23 $
$6
90000,000 EFOOD
-
6 ngày trước
Traded 6 ngày trước
Địa chỉ
Zug, Switzerland
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Không
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
44.287,0
Xếp hạng Alexa
#231593
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 157482
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.658%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 61th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 63th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng