Tiền ảo: 4975
Sàn giao dịch: 344
Giá trị vốn hóa thị trường: 287.535.176.863 $ 0,17%
Lưu lượng 24 giờ: 68.800.426.344 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 9,99%
XRP 6,52%

Bancor Network

Rank #125 Phân quyền
24h Volume (Normalized)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Trade on Bancor Network
257 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bancor Network Token (BNT) Bancor Network Token
1 $
0,0026859966817757 ETH
- - -
450.623 $
623638,869 BNT
26,08% Gần đây -
2
Ethereum (ETH) Ethereum
269 $
372,31008712736815 BNT
- - -
450.610 $
1675,004 ETH
26,08% Gần đây -
3
EOS (EOS) EOS
7 $
9,6646656768 BNT
- - -
54.415 $
7792,103 EOS
3,15% Gần đây -
4
?
BNTEOS/BNT
1 $
1,5719169339 BNT
- - -
54.415 $
47908,430 BNTEO
3,15% Gần đây -
5
?
DAIBNT/BNT
3 $
4,226068213112346 BNT
- - -
37.630 $
12323,010 DAIBN
2,18% Gần đây -
6
Dai (DAI) Dai
1 $
1,3675490970327455 BNT
- - -
37.630 $
38081,178 DAI
2,18% Gần đây -
7
?
BATBNT/BNT
2 $
3,09166456194173 BNT
- - -
20.401 $
9132,220 BATBN
1,18% Gần đây -
8
Basic Attention Token (BAT) Basic Attention Token
0 $
0,4722870304337327 BNT
- - -
20.401 $
59780,936 BAT
1,18% Gần đây -
9
?
BNBBNT/BNT
4 $
5,802028509930459 BNT
- - -
19.421 $
4632,536 BNBBN
1,12% Gần đây -
10
Binance Coin (BNB) Binance Coin
35 $
47,93127800224507 BNT
- - -
19.421 $
560,763 BNB
1,12% Gần đây -
11
NEXO (NEXO) NEXO
0 $
0,1441808642190255 BNT
- - -
18.992 $
182300,814 NEXO
1,10% Gần đây -
12
?
NEXOBNT/BNT
1 $
0,9960792266390659 BNT
- - -
18.992 $
26387,749 NEXOB
1,10% Gần đây -
13
?
RDNBNT/BNT
1 $
1,2233900097524426 BNT
- - -
17.796 $
20131,961 RDNBN
1,03% Gần đây -
14
Raiden Network Token (RDN) Raiden Network Token
0 $
0,5473652347772698 BNT
- - -
17.796 $
44995,989 RDN
1,03% Gần đây -
15
Emanate (EMT) Emanate
0 $
0,0576290087 BNT
- - -
15.656 $
375970,094 EMT
0,91% Gần đây -
16
?
POEBNT/BNT
1 $
1,1564152392896392 BNT
- - -
14.735 $
17634,113 POEBN
0,85% Gần đây -
17
Po.et (POE) Po.et
0 $
0,007827558275225 BNT
- - -
14.735 $
2605200,279 POE
0,85% Gần đây -
18
?
BAXBNT/BNT
1 $
1,5615655351656117 BNT
- - -
11.955 $
10595,344 BAXBN
0,69% Gần đây -
19
BABB (BAX) BABB
0 $
0,0002154790923837 BNT
- - -
11.955 $
76783895,840 BAX
0,69% Gần đây -
20
?
RCNBNT/BNT
1 $
1,3515123573889305 BNT
- - -
11.718 $
11999,242 RCNBN
0,68% Gần đây -
21
Ripio Credit Network (RCN) Ripio Credit Network
0 $
0,0447938887990151 BNT
- - -
11.718 $
362038,761 RCN
0,68% Gần đây -
22
?
BNTPEOS/BNT
2 $
2,3535063816 BNT
- - -
11.631 $
6839,615 BNTPE
0,67% Gần đây -
23
pEOS (PEOS) pEOS
0 $
0,0896350844 BNT
- - -
11.631 $
179584,561 PEOS
0,67% Gần đây -
24
Spectiv (SIGS) Spectiv
0 $
0,0021687717620314 BNT
- - -
9.732 $
6210522,423 SIG
0,56% Gần đây -
25
?
SIGBNT/BNT
0 $
0,6177533795139968 BNT
- - -
9.732 $
21803,532 SIGBN
0,56% Gần đây -
26
TokenCard (TKN) TokenCard
0 $
0,6799704268627865 BNT
- - -
9.650 $
19641,325 TKN
0,56% Gần đây -
27
?
TKNBNT/BNT
1 $
1,7757031284821458 BNT
- - -
9.650 $
7521,257 TKNBN
0,56% Gần đây -
28
?
ENJBNT/BNT
0 $
0,0616927824678693 BNT
- - -
8.510 $
190900,115 ENJBN
0,49% Gần đây -
29
Enjin Coin (ENJ) Enjin Coin
0 $
0,1989997200855923 BNT
- - -
8.510 $
59181,788 ENJ
0,49% Gần đây -
30
Kyber Network (KNC) Kyber Network
0 $
0,3655236065289063 BNT
- - -
8.036 $
30427,713 KNC
0,47% Gần đây -
31
?
KNCBNT/BNT
1 $
1,2290623519602006 BNT
- - -
8.036 $
9049,213 KNCBN
0,47% Gần đây -
32
?
VEEBNT/BNT
1 $
0,7111329496489318 BNT
- - -
7.963 $
15496,983 VEEBN
0,46% Gần đây -
33
BLOCKv (VEE) BLOCKv
0 $
0,0059865998438498 BNT
- - -
7.963 $
1840847,140 VEE
0,46% Gần đây -
34
KickCoin (KICK) KickCoin
0 $
0,0039192958911208 BNT
- - -
7.489 $
2644415,847 KICK
0,43% Gần đây -
35
?
EMCO/BNT
0 $
0,1269296623046724 BNT
- - -
6.580 $
71742,706 EMCO
0,38% Gần đây -
36
?
EMCOBNT/BNT
0 $
0,1913153771143431 BNT
- - -
6.580 $
47598,252 EMCOB
0,38% Gần đây -
37
MyBit Token (MYB) MyBit Token
0 $
0,0023095812521543 BNT
- - -
6.179 $
3702866,395 MYB
0,36% Gần đây -
38
?
MYBBNT/BNT
0 $
0,3800483300807016 BNT
- - -
6.179 $
22502,588 MYBBN
0,36% Gần đây -
39
?
DRGNBNT/BNT
0 $
0,5714187600226153 BNT
- - -
5.629 $
13633,574 DRGNB
0,33% Gần đây -
40
Dragonchain (DRGN) Dragonchain
0 $
0,1127556610698294 BNT
- - -
5.629 $
69091,696 DRGN
0,33% Gần đây -
41
XinFin (XDCE) XinFin
0 $
0,0007977270581432 BNT
- - -
5.442 $
9440378,780 XDCE
0,31% Gần đây -
42
?
XDCEBNT/BNT
1 $
0,7964003195033206 BNT
- - -
5.442 $
9456,106 XDCEB
0,31% Gần đây -
43
?
SANBNT/BNT
2 $
3,1845139939837264 BNT
- - -
5.060 $
2198,901 SANBN
0,29% Gần đây -
44
Santiment Network Token (SAN) Santiment Network Token
1 $
1,4753980084983644 BNT
- - -
5.060 $
4746,130 SAN
0,29% Gần đây -
45
?
MANABNT/BNT
2 $
2,670097188706334 BNT
- - -
4.920 $
2550,221 MANAB
0,28% Gần đây -
46
Decentraland (MANA) Decentraland
0 $
0,0779626158583043 BNT
- - -
4.920 $
87341,078 MANA
0,28% Gần đây -
47
?
FINX/BNT
0 $
0,0225374164 BNT
- - -
4.635 $
284593,792 FINX
0,27% Gần đây -
48
?
AMNBNT/BNT
1 $
0,7003927864084025 BNT
- - -
4.517 $
8926,059 AMNBN
0,26% Gần đây -
49
Amon (AMN) Amon
0 $
0,0030375895299496 BNT
- - -
4.517 $
2058127,660 AMN
0,26% Gần đây -
50
?
ANTBNT/BNT
1 $
1,1500932176844612 BNT
- - -
4.431 $
5331,549 ANTBN
0,26% Gần đây -
51
Aragon (ANT) Aragon
1 $
0,9094474838341988 BNT
- - -
4.431 $
6742,312 ANT
0,26% Gần đây -
52
?
IQ/BNT
0 $
0,006491758 BNT
- - -
4.184 $
892013,357 IQ
0,24% Gần đây -
53
LockTrip (LOC) LockTrip
1 $
0,8285454578897168 BNT
- - -
4.083 $
6820,506 LOC
0,24% Gần đây -
54
?
LOCBNT/BNT
1 $
0,6936458370342439 BNT
- - -
4.083 $
8146,951 LOCBN
0,24% Gần đây -
55
?
VIBBNT/BNT
1 $
1,2225625931725983 BNT
- - -
3.951 $
4472,777 VIBBN
0,23% Gần đây -
56
Viberate (VIB) Viberate
0 $
0,066722151380087 BNT
- - -
3.951 $
81955,544 VIB
0,23% Gần đây -
57
Request (REQ) Request
0 $
0,0321638501897514 BNT
- - -
3.851 $
165685,724 REQ
0,22% Gần đây -
58
?
REQBNT/BNT
1 $
0,8685128762069259 BNT
- - -
3.851 $
6135,880 REQBN
0,22% Gần đây -
59
?
MFTBNT/BNT
1 $
0,8830421939447307 BNT
- - -
3.834 $
6008,248 MFTBN
0,22% Gần đây -
60
Mainframe (MFT) Mainframe
0 $
0,0045124929672644 BNT
- - -
3.834 $
1175744,052 MFT
0,22% Gần đây -
61
Pillar (PLR) Pillar
0 $
0,0433053782168315 BNT
- - -
3.815 $
121935,298 PLR
0,22% Gần đây -
62
?
PLRBNT/BNT
0 $
0,6834268891929477 BNT
- - -
3.815 $
7726,436 PLRBN
0,22% Gần đây -
63
?
ONGBNT/BNT
0 $
0,6622051957379985 BNT
- - -
3.224 $
6736,970 ONGBN
0,19% Gần đây -
64
onG.social (ONG) onG.social
0 $
0,0181013560725055 BNT
- - -
3.224 $
246459,781 ONG
0,19% Gần đây -
65
Gifto (GTO) Gifto
0 $
0,048957383041142 BNT
- - -
2.951 $
83410,997 GTO
0,17% Gần đây -
66
?
GTOBNT/BNT
1 $
0,9993664086994875 BNT
- - -
2.951 $
4086,173 GTOBN
0,17% Gần đây -
67
?
DICE/BNT
0 $
0,0020228682 BNT
- - -
2.918 $
1996156,805 DICE
0,17% Gần đây -
68
X8X Token (X8X) X8X Token
0 $
0,0176000486345073 BNT
- - -
2.915 $
229240,590 X8X
0,17% Gần đây -
69
?
X8XBNT/BNT
1 $
0,964497596216249 BNT
- - -
2.915 $
4183,158 X8XBN
0,17% Gần đây -
70
Pangea Arbitration Token (Bitnation) (XPAT) Pangea Arbitration Token (Bitnation)
0 $
0,0000117290959447 BNT
- - -
2.906 $
342836707,861 XPAT
0,17% Gần đây -
71
?
XPATBNT/BNT
0 $
0,1273390794787701 BNT
- - -
2.906 $
31578,402 XPATB
0,17% Gần đây -
72
?
WAXBNT/BNT
1 $
1,2431352968649494 BNT
- - -
2.756 $
3067,732 WAXBN
0,16% Gần đây -
73
WAX (WAX) WAX
0 $
0,1354599145441054 BNT
- - -
2.756 $
28153,018 WAX
0,16% Gần đây -
74
?
DATABNT/BNT
1 $
1,4097082718387461 BNT
- - -
2.747 $
2697,022 DATAB
0,16% Gần đây -
75
Streamr DATAcoin (DATA) Streamr DATAcoin
0 $
0,0348124733973509 BNT
- - -
2.747 $
109214,140 DATA
0,16% Gần đây -
76
?
CEEKBNT/BNT
0 $
0,5819567028269067 BNT
- - -
2.734 $
6502,325 CEEKB
0,16% Gần đây -
77
CEEK Smart VR Token (CEEK) CEEK Smart VR Token
0 $
0,0040599616162935 BNT
- - -
2.734 $
932046,085 CEEK
0,16% Gần đây -
78
?
POWRBNT/BNT
1 $
1,4919844610499453 BNT
- - -
2.716 $
2519,215 POWRB
0,16% Gần đây -
79
Power Ledger (POWR) Power Ledger
0 $
0,1637837023253881 BNT
- - -
2.716 $
22948,739 POWR
0,16% Gần đây -
80
AgriChain (AGRI) AgriChain
0 $
0,0174838311751886 BNT
- - -
2.608 $
206431,373 AGRI
0,15% Gần đây -
81
?
AGRIBNT/BNT
0 $
0,5666851213157562 BNT
- - -
2.608 $
6368,989 AGRIB
0,15% Gần đây -
82
Maker (MKR) Maker
737 $
1020,4341964732503 BNT
- - -
2.450 $
3,322 MKR
0,14% Gần đây -
83
?
MKRBNT/BNT
1 $
0,9952731584496777 BNT
- - -
2.450 $
3406,295 MKRBN
0,14% Gần đây -
84
?
XNKBNT/BNT
1 $
0,9247080688401635 BNT
- - -
2.337 $
3497,933 XNKBN
0,14% Gần đây -
85
Ink Protocol (XNK) Ink Protocol
0 $
0,0054551115125072 BNT
- - -
2.337 $
592942,311 XNK
0,14% Gần đây -
86
TaaS (TAAS) TaaS
1 $
1,88481649298616 BNT
- - -
2.320 $
1703,384 TAAS
0,13% Gần đây -
87
?
TAASBNT/BNT
1 $
1,560637807669691 BNT
- - -
2.320 $
2057,214 TAASB
0,13% Gần đây -
88
Measurable Data Token (MDT) Measurable Data Token
0 $
0,0126562384417312 BNT
- - -
2.277 $
248996,613 MDT
0,13% Gần đây -
89
?
MDTBNT/BNT
1 $
0,9496726973976117 BNT
- - -
2.277 $
3318,365 MDTBN
0,13% Gần đây -
90
?
SRNBNT/BNT
0 $
0,4877563221841116 BNT
- - -
2.200 $
6240,908 SRNBN
0,13% Gần đây -
91
Sirin Labs Token (SRN) Sirin Labs Token
0 $
0,0367755722855565 BNT
- - -
2.200 $
82773,490 SRN
0,13% Gần đây -
92
SPINDLE (SPD) SPINDLE
0 $
0,0016406550966786 BNT
- - -
2.199 $
1854801,313 SPD
0,13% Gần đây -
93
?
SPDBNT/BNT
1 $
0,6947821359141075 BNT
- - -
2.199 $
4379,919 SPDBN
0,13% Gần đây -
94
HireVibes (HVT) HireVibes
0 $
0,011141618 BNT
- - -
2.170 $
269559,825 HVT
0,13% Gần đây -
95
REMME (REM) REMME
0 $
0,009086398806664 BNT
- - -
2.135 $
325194,368 REM
0,12% Gần đây -
96
?
REMBNT/BNT
1 $
1,2372118976758701 BNT
- - -
2.135 $
2388,310 REMBN
0,12% Gần đây -
97
?
ELFBNT/BNT
1 $
1,2261263960245499 BNT
- - -
2.028 $
2288,707 ELFBN
0,12% Gần đây -
98
aelf (ELF) aelf
0 $
0,2824044914012209 BNT
- - -
2.028 $
9936,968 ELF
0,12% Gần đây -
99
Stox (STX) Stox
0 $
0,0327104281986939 BNT
- - -
1.995 $
84399,545 STX
0,12% Gần đây -
100
?
RBBNT/BNT
0 $
0,0727592984059321 BNT
- - -
1.946 $
37017,100 RBBNT
0,11% Gần đây -
Anomaly BTC/USD Stale

Bancor Network là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 188 Ƀ từ 128 tiền ảo và257 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Bancor Network là BNT/ETH. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Bancor Network tại https://www.bancor.network/discover.

Địa chỉ
Zug, Switzerland
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)