🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Bitget exchange

Bitget

Centralized
8
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
32
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CMT_BTCUSDT 48.101 $ -10.4% 48005,82 USDT -0,050% 0.01% 0,031% 90.315.376 $ 4.349.986.111 $ Gần đây
BTCUSD 48.051 $ -10.3% 48003,28 USD -0,099% 0.01% 0,060% 36.519.250 $ 208.429.191 $ Gần đây
CMT_BTCSUSDT 48.340 $ -10.3% 48007,16 SUSDT -0,080% 0.01% -0,012% - 1.279.638.782 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CMT_ETHUSDT 2.154 $ -11.5% 2151,82 USDT +0,027% 0.02% 0,041% 88.221.636 $ 601.340.425 $ Gần đây
ETHUSD 2.152 $ -11.4% 2151,84 USD -0,011% 0.01% 0,020% 10.006.996 $ 19.203.422 $ Gần đây
CMT_ETHSUSDT 2.148 $ -11.4% 2152,14 SUSDT -0,079% 0.01% 0,020% - 480.824.540 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
CMT_LTCUSDT 227 $ -13.4% 226,33 USDT -0,031% 0.03% 0,074% 11.271.686 $ 43.017.560 $ Gần đây
CMT_ETCUSDT 28 $ -16.4% 27,82 USDT -0,083% 0.01% 0,056% 10.734.562 $ 60.970.781 $ Gần đây
CMT_YFIUSDT 40.036 $ -13.7% 39941,95 USDT -0,089% 0.03% 0,000% 9.757.995 $ 1.186.782 $ Gần đây
CMT_UNIUSDT 32 $ -14.4% 31,45 USDT -0,143% 0.02% 0,038% 8.536.388 $ 25.269.935 $ Gần đây
CMT_LINKUSDT 31 $ -13.8% 31,12 USDT -0,036% 0.06% 0,005% 7.118.120 $ 55.991.587 $ Gần đây
CMT_FILUSDT 134 $ -9.1% 133,73 USDT -0,092% 0.08% 0,051% 6.960.195 $ 16.318.158 $ Gần đây
CMT_ATOMUSDT 18 $ -9.8% 17,52 USDT -0,127% 0.03% 0,050% 6.931.081 $ 19.758.496 $ Gần đây
CMT_ADAUSDT 1 $ -15.3% 1,01 USDT -0,074% 0.04% 0,033% 6.753.168 $ 165.397.145 $ Gần đây
CMT_DOTUSDT 29 $ -14.5% 28,86 USDT -0,061% 0.03% 0,051% 6.647.514 $ 31.743.050 $ Gần đây
CMT_BCHUSDT 762 $ -15.4% 760,23 USDT -0,139% 0.03% 0,051% 6.316.615 $ 69.672.404 $ Gần đây
CMT_TRXUSDT 0 $ -22.6% 0,09 USDT -0,011% 0.1% 0,007% 6.105.598 $ 23.762.091 $ Gần đây
CMT_XRPUSDT 1 $ -20.1% 1,02 USDT -0,136% 0.12% 0,008% 5.332.657 $ 237.212.503 $ Gần đây
LTCUSD 227 $ -13.3% 226,53 USD -0,132% 0.02% 0,055% 5.192.296 $ 8.072.615 $ Gần đây
XRPUSD 1 $ -20.1% 1,03 USD -0,068% 0.09% 0,021% 4.886.000 $ 3.835.626 $ Gần đây
CMT_XTZUSDT 4 $ -17.5% 4,29 USDT -0,249% 0.12% 0,003% 4.417.731 $ 4.865.523 $ Gần đây
EOSUSD 5 $ -19.3% 5,03 USD -0,129% 0.14% 0,026% 4.128.708 $ 12.336.616 $ Gần đây
BCHUSD 761 $ -15.5% 760,69 USD +0,013% 0.02% 0,033% 4.097.934 $ 12.320.848 $ Gần đây
CMT_SUSHIUSDT 10 $ -17.6% 10,42 USDT -0,152% 0.01% 0,051% 4.086.510 $ 9.163.460 $ Gần đây
CMT_EOSUSDT 5 $ -19.3% 5,03 USDT -0,068% 0.1% 0,056% 3.903.741 $ 12.007.884 $ Gần đây
CMT_AAVEUSDT 318 $ -14.3% 317,24 USDT -0,129% 0.06% 0,030% - 139.029.112 $ Gần đây
CMT_EOSSUSDT 5 $ -19.3% 5,03 SUSDT -0,062% 0.06% -0,024% - 46.587.323 $ Gần đây
CMT_ZECUSDT 193 $ -18.3% 192,23 USDT -0,103% 0.05% -0,003% - 15.648.885 $ Gần đây
CMT_XLMUSDT 0 $ -16.9% 0,4 USDT -0,033% 0.05% 0,036% - 11.820.064 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
SBTCUSD 48.078 $ -10.3% 48032,25 USD -0,096% 0.01% - 423.999.878 $ 759.730.298 $ Gần đây
CMT_COMPUSDT 456 $ -13.7% 454,9 USDT -0,048% 0.06% - - 13.290.474 $ Gần đây
CMT_ALGOUSDT 1 $ -15.6% 1,04 USDT -0,159% 0.11% - - 20.785.054 $ Gần đây

Bitget Futures là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung. Có đồng tiền ảo và 32 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Bitget Futures trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 181.647 ₿ và hợp đồng mở là 16.044 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Bitget Futures là BTC/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Bitget Futures tại .

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Trang web
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
N/A
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android