Tiền ảo: 11.380
Sàn giao dịch: 940
Giá trị vốn hóa thị trường: 1,705T $ 1.7%
Lưu lượng 24 giờ: 140,162B $
Gas: 42 GWEI
Không quảng cáo
Bitget exchange

Bitget

Centralized
Dữ liệu về dự trữ khả dụng
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Bitget là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại Seychelles. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 609 loại tiền ảo và cặp giao dịch 696. Khối lượng giao dịch Bitget 24h được báo cáo là 939.510.695 $, thay đổi -4.47% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 428.673.887 $. Bitget có 1.626.231.668 $ trong Nguồn dự trữ của sàn giao dịch.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
609
Tiền ảo
696
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
858.287.734.957 $
BTC/USDT
43.824 $
43832,45 USDT
0.01% 2.170.851 $ 2.933.348 $
$428.673.886
9864,395 BTC
45,64%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
282.659.785.941 $
ETH/USDT
2.352 $
2352,25 USDT
0.01% 1.473.675 $ 1.967.006 $
$216.895.866
91890,851 ETH
23,09%
Gần đây
Traded gần đây
3 XRP / Tether
35.875.300.809 $
XRP/USDT
1 $
0,66869 USDT
0.01% 1.048.322 $ 1.048.342 $
$33.598.681
51719289,282 XRP
3,58%
Gần đây
Traded gần đây
4 ORDI / Tether
1.028.755.958 $
ORDI/USDT
49 $
49,095 USDT
0.05% 137.985 $ 104.965 $
$19.521.000
390658,044 ORDI
2,08%
Gần đây
Traded gần đây
5 Dogecoin / Tether
14.083.893.949 $
DOGE/USDT
0 $
0,099683 USDT
0.03% 468.991 $ 295.061 $
$12.625.238
130686364,674 DOGE
1,34%
Gần đây
Traded gần đây
6 Bitget Token / Tether
717.835.815 $
BGB/USDT
1 $
0,51266 USDT
0.02% 286.576 $ 188.475 $
$10.032.689
19562607,745 BGB
1,07%
Gần đây
Traded gần đây
7 USDC / Tether
24.368.308.438 $
USDC/USDT
1 $
0,9997 USDT
0.01% 5.165.427 $ 4.796.690 $
$9.429.934
9433302,100 USDC
1,00%
Gần đây
Traded gần đây
8 Solana / Tether
30.751.412.780 $
SOL/USDT
72 $
72,272 USDT
0.05% 1.038.666 $ 967.265 $
$7.152.235
100982,118 SOL
0,76%
Gần đây
Traded gần đây
9 Polygon / Tether
8.309.022.098 $
MATIC/USDT
1 $
0,898585 USDT
0.01% 530.687 $ 611.302 $
$6.813.520
7914825,868 MATIC
0,73%
Gần đây
Traded gần đây
10 TRON / Tether
9.444.325.255 $
TRX/USDT
0 $
0,106765 USDT
0.02% 464.782 $ 374.377 $
$6.413.127
60923127,697 TRX
0,68%
Gần đây
Traded gần đây
11 Chainlink / Tether
9.299.850.132 $
LINK/USDT
17 $
16,7339 USDT
0.03% 512.067 $ 427.936 $
$6.111.270
379507,820 LINK
0,65%
Gần đây
Traded gần đây
12 Jito / Tether
396.122.579 $
JTO/USDT
3 $
3,39658 USDT
0.13% 17.024 $ 19.248 $
$5.759.174
2002076,020 JTO
0,61%
Gần đây
Traded gần đây
13 Arbitrum / Tether
1.480.139.641 $
ARB/USDT
1 $
1,16282 USDT
0.02% 558.382 $ 590.987 $
$5.160.840
4423471,990 ARB
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
14 Pyth Network / Tether
713.185.287 $
PYTH/USDT
0 $
0,47714 USDT
0.06% 57.102 $ 98.944 $
$4.931.848
10285057,450 PYTH
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
15 Big Time / Tether
85.891.216 $
BIGTIME/USDT
1 $
0,57122 USDT
0.11% 108.772 $ 140.438 $
$4.790.767
8300375,720 BIGTIME
0,51%
Gần đây
Traded gần đây
16 Sexone / Tether
0 $
SEX/USDT
235.656.880 $
235590621,2 USDT
1.7% 930 $ 7.232 $
$4.703.728
0,016 SEX
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
17 Avalanche / Tether
10.565.095.904 $
AVAX/USDT
29 $
28,9461 USDT
0.04% 301.024 $ 418.681 $
$4.178.827
153870,746 AVAX
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
18 Cardano / Tether
18.669.494.060 $
ADA/USDT
1 $
0,535585 USDT
0.14% 496.971 $ 438.001 $
$4.149.163
8414115,496 ADA
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
19 Cosmos Hub / Tether
3.058.813.797 $
ATOM/USDT
10 $
10,4461 USDT
0.08% 338.858 $ 275.170 $
$3.916.670
387121,751 ATOM
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
20 Bitcoin / USDC
858.287.734.957 $
BTC/USDC
43.799 $
43829,76 USDC
0.04% 2.059.416 $ 2.388.565 $
$3.342.008
76,925 BTC
0,36%
Gần đây
Traded gần đây
21 SATS (Ordinals) / Tether
0 $
SATS/USDT
0 $
0,000000238636 USDT
0.15% 4.379 $ 15.092 $
$3.280.081
15028172469013,400 SATS
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
22 Ethereum / USDC
282.659.785.941 $
ETH/USDC
2.352 $
2352,81 USDC
0.08% 1.291.991 $ 1.468.311 $
$2.751.651
1166,252 ETH
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
23 Stacks / Tether
1.464.836.553 $
STX/USDT
1 $
1,02752 USDT
0.03% 267.507 $ 301.636 $
$2.491.719
2495595,250 STX
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
24 Optimism / Tether
1.928.934.034 $
OP/USDT
2 $
2,11572 USDT
0.02% 418.519 $ 578.083 $
$2.291.643
1071723,000 OP
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
25 Ethereum Classic / Tether
3.137.942.270 $
ETC/USDT
22 $
21,9267 USDT
0.1% 304.300 $ 390.722 $
$2.242.428
101721,462 ETC
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
26 Bonk / Tether
724.602.579 $
BONK/USDT
0 $
0,00001204 USDT
0.38% 2.673 $ 4.507 $
$2.194.248
188624098870,000 BONK
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
27 Celestia / Tether
1.339.095.004 $
TIA/USDT
9 $
9,1734 USDT
0.14% 127.617 $ 141.145 $
$2.109.731
223161,500 TIA
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
28 Polkadot / Tether
8.625.364.407 $
DOT/USDT
7 $
6,6186 USDT
0.02% 242.429 $ 302.634 $
$1.934.456
301749,129 DOT
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
29 Aptos / Tether
2.366.462.658 $
APT/USDT
8 $
8,4878 USDT
0.01% 139.565 $ 245.887 $
$1.842.713
224500,380 APT
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
30 Grimace / Tether
0 $
GRIMACE/USDT
43 $
43,48 USDT
0.13% 6.145 $ 103.073 $
$1.813.614
40156,050 GRIMACE
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
31 Tellor Tributes / Tether
226.434.651 $
TRB/USDT
90 $
89,5147 USDT
0.01% 126.294 $ 155.086 $
$1.708.416
19969,679 TRB
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
32 Kaspa / Tether
2.862.048.377 $
KAS/USDT
0 $
0,131174 USDT
0.08% 52.302 $ 81.260 $
$1.684.131
12927451,000 KAS
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
33 Fasttoken / Tether
272.147.896 $
FTN/USDT
1 $
1,33522 USDT
0.02% 44.631 $ 358.955 $
$1.680.531
1261356,310 FTN
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
34 Magic / Tether
229.104.566 $
MAGIC/USDT
1 $
0,89672 USDT
0.01% 227.356 $ 204.265 $
$1.674.283
1857831,961 MAGIC
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
35 Tether (USDT)
90.266.974.135 $
USDT/EUR
1 $
0,9298 EUR
0.02% 1.912.351 $ 2.368.458 $
$1.628.810
1630589,000 USDT
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
36 Ethereum / Bitcoin
282.659.785.941 $
ETH/BTC
2.352 $
0,053646 BTC
0.05% 1.480.310 $ 1.227.511 $
$1.514.262
636,447 ETH
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
37 Ethereum Express / Tether
0 $
ETE/USDT
0 $
0,03024 USDT
0.07% 21.749 $ 2.901 $
$1.452.251
45151213,700 ETE
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
38 Litecoin / Tether
5.763.505.907 $
LTC/USDT
78 $
78,06 USDT
0.04% 600.526 $ 884.743 $
$1.440.129
19136,271 LTC
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
39 Terra / Tether
1.170.321.000 $
LUNC/USDT
0 $
0,000200346 USDT
0.05% 191.904 $ 139.143 $
$1.411.162
6975979908,000 LUNC
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
40 FTX / Tether
0 $
FTT/USDT
4 $
4,4478 USDT
0.03% 52.382 $ 77.481 $
$1.309.820
292110,150 FTT
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
41 Open Campus / Tether
176.622.365 $
EDU/USDT
1 $
0,76935 USDT
0.18% 27.913 $ 20.139 $
$1.287.243
1751267,150 EDU
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
42 Fantom / Tether
1.014.416.542 $
FTM/USDT
0 $
0,3623277 USDT
0.07% 307.110 $ 296.629 $
$1.224.225
3476740,000 FTM
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
43 Shiba Inu / Tether
5.967.194.177 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000101337 USDT
0.02% 585.906 $ 531.938 $
$1.123.132
113261236249,099 SHIB
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
44 Aave / Tether
1.432.080.924 $
AAVE/USDT
98 $
97,903 USDT
0.07% 342.391 $ 307.336 $
$1.109.309
11241,832 AAVE
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
45 Rats / Tether
0 $
RATS/USDT
0 $
0,00006773 USDT
0.58% 3.307 $ 1.787 $
$1.065.173
17672633860,000 RATS
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
46 Highstreet / Tether
0 $
HIGH/USDT
2 $
1,9883 USDT
0.49% 31.467 $ 66.233 $
$1.046.182
577849,719 HIGH
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
47 GMX / Tether
493.413.891 $
GMX/USDT
53 $
53,3145 USDT
0.04% 98.201 $ 99.006 $
$1.046.029
19570,670 GMX
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
48 EOS / Tether
890.778.672 $
EOS/USDT
1 $
0,78951 USDT
0.03% 429.357 $ 463.143 $
$1.032.658
1335697,266 EOS
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
49 Injective / Tether
1.637.579.890 $
INJ/USDT
19 $
19,4042 USDT
0.04% 120.005 $ 160.101 $
$979.106
51446,000 INJ
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
50 SPACE ID / Tether
125.902.996 $
ID/USDT
0 $
0,293441 USDT
0.03% 209.592 $ 271.999 $
$949.826
3309532,000 ID
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Cetus Protocol / Tether
4.808.614 $
CETUS/USDT
0 $
0,06025 USDT
0.1% 5.255 $ 7.056 $
$731.561
12433788,290 CETUS
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
2 Radix / Tether
521.867.435 $
XRD/USDT
0 $
0,05077 USDT
0.47% 9.867 $ 5.006 $
$56.984
1136944,580 XRD
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? ARBETF/USDT
1 $
0,65081 USDT
0.03% 1.204.310 $ 1.280.989 $
$48.624
74436,110 ARBET
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? MEMEETF/USDT
2 $
1,5344 USDT
0.11% 220.910 $ 257.148 $
$48.597
31994,800 MEMEE
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? LSDETF/USDT
1 $
1,08947 USDT
0.06% 269.638 $ 344.401 $
$48.052
43405,920 LSDET
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? TROSS/USDT
0 $
0,00005 USDT
20.0% - -
$12.333
271561880,810 TROSS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
7 ? SETH/SBTC
NaN $
0,053645 SBTC
0.12% 142.486 $ 138.856 $
$0
204,875 SETH
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
8 ? SHIB2/USDT
0 $
0,00000000304981 USDT
0.37% 190 $ 160 $
$49.121
16072473980288,000 SHIB2
-
khoảng 12 giờ trước
Traded khoảng 12 giờ trước
9 ? SETF1001/USDT
1 $
0,5593 USDT
0.09% 346.669 $ 353.228 $
$550
985,000 SETF1
-
1 ngày trước
Traded 1 ngày trước
Địa chỉ
Phí
Spot: of 0.1% (Maker and Taker), only costs 0.08% with BGB payment Futures: 0.02% (Makers), Takers (0.06%)
Rút tiền
Yes
Nạp tiền
Yes
Ký gửi tiền pháp định
EUR GBP BRL UAH RU...Hiển thị thêm
Phương thức thanh toán được chấp nhận
P2P Bank Card Advcash Wallet SEPA
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
9.358.638,0
Xếp hạng Alexa
#4266
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1173471

Giá trị nguồn dự trữ của sàn giao dịch

Tổng dự trữ được theo dõi: 1.626.231.668 $

Phân tích tổng dự trữ và phân tích tài sản token theo chuỗi

Phân tích chi tiết về giá trị nguồn dự trữ (theo chuỗi & danh sách token) và các Biểu đồ khả dụng tại GeckoTerminal.

Data sourced from GeckoTerminalDeFiLlama. Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Here's a handy guide!

Self-Published Proof of Reserve & Merkle Verification
Bitget has conducted a Proof of Reserve audit where users may self-serve (through auditor or independently) to verify that their account balance exists within the exchange. Read more here.

 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về nguồn dự trữ của sàn giao dịch nào hữu ích cho những người khác, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Bitget
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.667%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 97th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-10-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2020-08-13
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai

Trust Score của Bitget

Trust Score của Bitget
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Trợ giúp CoinGecko
Các liên kết trên trang này có thể chứa các đường dẫn liên kết. CoinGecko có thể được nhận hoa hồng khi bạn đăng ký và giao dịch trên các sàn liên kết này.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản 12.2 trong chính sách quyền riêng tư và Điều khoản 5.2 trong điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.