🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Bybit exchange

Bybit

Centralized
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
13
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSD 61.561 $ -2.8% 61510,35 USD -0,081% 0.01% 0,097% 3.609.333.143 $ 7.274.189.983 $ Gần đây
BTCUSDT 61.268 $ -3.1% 61417,18 USDT +0,058% 0.01% 0,317% 414.717.236 $ 786.845.375 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSD 2.431 $ -3.8% 2428,25 USD -0,119% 0.01% 0,010% 949.452.841 $ 3.702.187.773 $ Gần đây
ETHUSDT 2.422 $ -3.9% 2424,29 USDT -0,108% 0.01% 0,105% 112.196.153 $ 323.639.131 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XRPUSD 2 $ -12.3% 1,55 USD +0,032% 0.02% 0,118% 182.459.388 $ 4.846.400.609 $ Gần đây
LTCUSDT 310 $ 8.2% 311,31 USDT +0,100% 0.01% 0,149% 70.168.502 $ 218.544.497 $ Gần đây
EOSUSD 9 $ 7.2% 8,54 USD -0,105% 0.01% 0,077% 49.126.508 $ 472.982.332 $ Gần đây
LINKUSDT 42 $ -2.3% 41,81 USDT +0,050% 0.01% 0,199% 35.099.276 $ 58.981.060 $ Gần đây
XTZUSDT 7 $ 6.2% 7,24 USDT +0,041% 0.01% 0,218% 14.857.475 $ 81.552.671 $ Gần đây
BCHUSDT 1.108 $ 27.1% 1108,72 USDT -0,115% 0.05% 0,203% - 391.573.234 $ Gần đây
ADAUSDT 1 $ -5.1% 1,41 USDT -0,021% 0.02% 0,207% - 105.643.169 $ Gần đây
DOTUSDT 41 $ -4.8% 41,44 USDT -0,055% 0.01% 0,208% - 24.272.963 $ Gần đây
UNIUSDT 36 $ -3.9% 36,22 USDT -0,088% 0.01% 0,196% - 22.661.484 $ Gần đây

Established in March 2018, Bybit is one of the fastest growing cryptocurrency derivatives exchanges, with more than 1.6 million registered users. Built on customer-centric values, we endeavor to provide a professional, smart, intuitive and innovative trading experience for retail and professional clients around the world. Bybit is committed to creating a fair, transparent and efficient trading environment, and offer 24/7 multi-language customer support to provide assistance in a timely manner.

Derivatives products currently offered on the Bybit platform are inverse perpetual contracts (BTCUSD, ETHUSD, XRPUSD, EOSUSD), linear perpetual contracts (BTCUSDT, ETHUSDT, BCHLINK, LINKUSDT, LTCUSDT, XTZUSDT, ADAUSDT, DOTUSDT, UNIUSDT) and inverse futures contracts (BTCUSD quarterly).

Địa chỉ
Phí
Taker Fee: 0.075% Maker Fee: -0.025%
Rút tiền
BTC 0.0005 ETH 0.01 XRP 0.25 EOS 0.1
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
5.699.000
Xếp hạng Alexa
#1987
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 127808
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android