Bybit exchange

Bybit

Centralized
Dữ liệu về dự trữ khả dụng
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Bybit là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại British Virgin Islands. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 341 loại tiền ảo và cặp giao dịch 434. Khối lượng giao dịch Bybit 24h được báo cáo là 833.164.548 $, thay đổi -10.15% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 250.841.093 $. Bybit có 3.466.898.334 $ trong Nguồn dự trữ của sàn giao dịch.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
341
Tiền ảo
434
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
518.510.463.628 $
BTC/USDT
26.602 $
26618,37 USDT
0.01% 300.603 $ 447.169 $
$250.841.092
9419,572 BTC
30,11%
Gần đây
Traded gần đây
2 Bitcoin / USD Coin
518.510.463.628 $
BTC/USDC
26.595 $
26615,08 USDC
0.01% 419.227 $ 131.074 $
$181.492.501
6811,926 BTC
21,79%
Gần đây
Traded gần đây
3 Ethereum / Tether
191.267.914.922 $
ETH/USDT
1.591 $
1592 USDT
0.01% 413.979 $ 359.109 $
$124.251.549
78105,090 ETH
14,91%
Gần đây
Traded gần đây
4 Ethereum / USD Coin
191.267.914.922 $
ETH/USDC
1.591 $
1591,93 USDC
0.01% 217.610 $ 184.780 $
$78.356.307
49229,360 ETH
9,41%
Gần đây
Traded gần đây
5 Mantle / Tether
1.278.793.540 $
MNT/USDT
0 $
0,395 USDT
0.03% 206.033 $ 214.782 $
$27.467.431
69237447,780 MNT
3,30%
Gần đây
Traded gần đây
6 USD Coin / Tether
25.755.549.039 $
USDC/USDT
1 $
1,0002 USDT
0.02% 4.483.765 $ 5.469.762 $
$25.638.362
25653809,310 USDC
3,08%
Gần đây
Traded gần đây
7 XRP / Tether
27.226.239.662 $
XRP/USDT
1 $
0,5114 USDT
0.02% 459.947 $ 570.344 $
$21.357.568
42082359,920 XRP
2,56%
Gần đây
Traded gần đây
8 Worldcoin / Tether
205.224.892 $
WLD/USDT
2 $
1,5747 USDT
0.03% 18.394 $ 69.620 $
$10.090.620
6784233,100 WLD
1,21%
Gần đây
Traded gần đây
9 Creditcoin / Tether
36.773.215 $
CTC/USDT
0 $
0,139483 USDT
0.02% 5.845 $ 18.973 $
$8.144.665
57866140,310 CTC
0,98%
Gần đây
Traded gần đây
10 Planet Token / Tether
0 $
PLANET/USDT
0 $
0,00005885 USDT
0.53% 2.315 $ 1.215 $
$6.334.938
106914948162,840 PLANET
0,76%
Gần đây
Traded gần đây
11 Dogecoin / Tether
8.679.160.757 $
DOGE/USDT
0 $
0,06155 USDT
0.02% 171.452 $ 142.127 $
$5.707.142
92372462,700 DOGE
0,69%
Gần đây
Traded gần đây
12 XRP / USD Coin
27.226.239.662 $
XRP/USDC
1 $
0,5115 USDC
0.02% 170.423 $ 181.887 $
$5.295.432
10422055,080 XRP
0,64%
Gần đây
Traded gần đây
13 Solana / Tether
8.098.808.695 $
SOL/USDT
20 $
19,63 USDT
0.05% 294.564 $ 350.356 $
$5.210.151
265821,298 SOL
0,63%
Gần đây
Traded gần đây
14 Chainlink / Tether
3.702.125.879 $
LINK/USDT
7 $
6,6503 USDT
0.01% 53.583 $ 51.888 $
$4.963.148
739953,157 LINK
0,60%
Gần đây
Traded gần đây
15 tomiNet / Tether
239.508.722 $
TOMI/USDT
3 $
3,2 USDT
0.47% 5.534 $ 14.476 $
$4.685.066
1414997,340 TOMI
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
16 Litecoin / Tether
4.762.005.880 $
LTC/USDT
65 $
64,62 USDT
0.02% 233.758 $ 218.733 $
$4.424.669
68863,627 LTC
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
17 INOFi / Tether
0 $
FON/USDT
1 $
0,5486 USDT
0.05% 178.270 $ 1.954 $
$2.345.005
4279330,320 FON
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
18 Arbitrum / Tether
1.060.364.013 $
ARB/USDT
1 $
0,831 USDT
0.12% 102.450 $ 102.499 $
$2.302.420
2791506,360 ARB
0,28%
Gần đây
Traded gần đây
19 Worldcoin / USD Coin
205.224.892 $
WLD/USDC
2 $
1,5742 USDC
0.11% 8.235 $ 13.430 $
$2.139.132
1443357,170 WLD
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
20 Polygon / Tether
4.859.958.235 $
MATIC/USDT
1 $
0,5217 USDT
0.02% 192.489 $ 140.204 $
$1.888.139
3580402,940 MATIC
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
21 Cardano / Tether
8.594.024.132 $
ADA/USDT
0 $
0,2454 USDT
0.04% 160.048 $ 228.198 $
$1.837.177
7429149,070 ADA
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
22 TRON / Tether
7.437.118.866 $
TRX/USDT
0 $
0,08352 USDT
0.04% 76.414 $ 82.456 $
$1.715.083
20574446,580 TRX
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
23 Binance USD / Tether
2.403.698.007 $
BUSD/USDT
1 $
1,0001 USDT
0.02% 824.265 $ 565.227 $
$1.622.678
1623734,740 BUSD
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
24 GALA / Tether
346.786.604 $
GALA/USDT
0 $
0,01317 USDT
0.08% 23.945 $ 37.606 $
$1.375.757
102744118,420 GALA
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
25 Toncoin / Tether
7.975.586.030 $
TON/USDT
2 $
2,3131 USDT
0.03% 18.066 $ 30.778 $
$1.347.981
574869,260 TON
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
26 Fantom / Tether
525.672.335 $
FTM/USDT
0 $
0,18754 USDT
0.05% 48.174 $ 30.575 $
$1.334.403
7042762,130 FTM
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
27 Pepe / Tether
257.770.388 $
PEPE/USDT
0 $
0,0000006135 USDT
0.05% 52.327 $ 55.363 $
$1.275.428
2075335837231,000 PEPE
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
28 Sui / Tether
348.675.824 $
SUI/USDT
0 $
0,4404 USDT
0.09% 69.346 $ 119.768 $
$1.217.667
2767205,080 SUI
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
29 Cosmos Hub / Tether
2.079.259.947 $
ATOM/USDT
7 $
7,1071 USDT
0.04% 81.708 $ 43.641 $
$1.154.967
157085,095 ATOM
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
30 Shiba Inu / Tether
4.291.834.388 $
SHIB/USDT
0 $
0,000007286 USDT
0.02% 68.697 $ 55.520 $
$1.129.518
155111439171,800 SHIB
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
31 Avalanche / Tether
3.131.449.348 $
AVAX/USDT
9 $
8,8444 USDT
0.05% 105.646 $ 44.284 $
$1.100.036
124019,421 AVAX
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
32 Veloce / Tether
11.192.052 $
VEXT/USDT
1 $
0,51303 USDT
0.85% 178 $ 272 $
$1.037.021
2028112,680 VEXT
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
33 dYdX / Tether
339.029.005 $
DYDX/USDT
2 $
1,933 USDT
0.1% 45.565 $ 99.342 $
$988.074
497286,832 DYDX
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
34 Optimism / Tether
1.037.627.859 $
OP/USDT
1 $
1,3004 USDT
0.02% 42.709 $ 48.677 $
$954.068
726367,720 OP
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
35 BNB / Tether
32.459.818.567 $
BNB/USDT
211 $
211 USDT
0.02% 30.247 $ 28.090 $
$939.878
4455,180 BNB
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
36 ImmutableX / Tether
765.765.107 $
IMX/USDT
1 $
0,65447 USDT
0.09% 4.820 $ 6.652 $
$902.746
1331513,060 IMX
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
37 Polkadot / Tether
5.128.834.638 $
DOT/USDT
4 $
4,019 USDT
0.02% 98.957 $ 127.750 $
$852.909
211167,392 DOT
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
38 CyberConnect / Tether
56.853.558 $
CYBER/USDT
5 $
5,1613 USDT
0.11% 19.811 $ 25.197 $
$831.919
160952,590 CYBER
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
39 Aptos / Tether
1.206.796.601 $
APT/USDT
5 $
5,1066 USDT
0.01% 217.076 $ 202.879 $
$825.188
162044,110 APT
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
40 Stellar / Tether
3.185.464.965 $
XLM/USDT
0 $
0,11497 USDT
0.03% 126.995 $ 101.404 $
$812.585
7150397,800 XLM
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
41 Internet Computer / Tether
1.295.890.837 $
ICP/USDT
3 $
2,9186 USDT
0.06% 40.682 $ 47.118 $
$802.031
274083,690 ICP
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
42 Aave / Tether
922.425.574 $
AAVE/USDT
63 $
63,3424 USDT
0.1% 46.141 $ 38.684 $
$774.988
12289,898 AAVE
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
43 Filecoin / Tether
1.443.263.053 $
FIL/USDT
3 $
3,211 USDT
0.03% 44.729 $ 59.652 $
$773.979
237783,680 FIL
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
44 Bitcoin Cash / Tether
4.061.733.414 $
BCH/USDT
208 $
208,2 USDT
0.05% 107.936 $ 72.104 $
$759.843
3642,540 BCH
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
45 XRP / Bitcoin
27.226.239.662 $
XRP/BTC
1 $
0,0000192 BTC
0.1% 46.355 $ 30.523 $
$757.431
1493558,700 XRP
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
46 EOS / Tether
644.710.473 $
EOS/USDT
1 $
0,5756 USDT
0.02% 63.232 $ 68.963 $
$690.142
1202011,730 EOS
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
47 Throne / Tether
926.911 $
THN/USDT
0 $
0,029661 USDT
1.78% 396 $ 1.387 $
$669.023
23009470,570 THN
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
48 ApeCoin / Tether
413.034.042 $
APE/USDT
1 $
1,1217 USDT
0.04% 43.692 $ 57.583 $
$623.021
562467,840 APE
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
49 Solana / USD Coin
8.098.808.695 $
SOL/USDC
20 $
19,62 USDC
0.15% 141.166 $ 159.125 $
$558.611
28526,162 SOL
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
50 Tether (USDT)
83.140.234.052 $
USDT/EUR
1 $
0,9387 EUR
0.02% 521.734 $ 582.488 $
$549.146
548884,150 USDT
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? NESS/USDT
0 $
0,3405 USDT
0.91% 651 $ 2.000 $
$106.921
288672,940 NESS
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? CANDY/USDT
0 $
0,0487 USDT
1.02% 665 $ 2.536 $
$79.538
1554083,520 CANDY
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC) BTC3S/USDT
4 $
4,3098 USDT
0.17% 76.688 $ 42.730 $
$419.618
98324,613 BTC3S
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
2 Bitcoin (BTC) BTC3L/USDT
1 $
0,805 USDT
0.04% 66.585 $ 41.949 $
$377.516
467022,699 BTC3L
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
3 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
1 $
0,6638 USDT
0.18% 28.346 $ 38.757 $
$157.507
236580,478 ETH3S
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
4 XRP (XRP) XRP3L/USDT
2 $
1,5098 USDT
0.25% 7.591 $ 8.044 $
$116.686
79168,198 XRP3L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
5 Ethereum (ETH) ETH3L/USDT
1 $
0,7071 USDT
0.03% 41.944 $ 40.168 $
$91.082
129701,465 ETH3L
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
6 Cosmos Hub (ATOM) ATOM2S/USDT
5 $
5,3551 USDT
0.26% 5.879 $ 7.057 $
$63.902
12935,286 ATOM2
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
7 Dogecoin (DOGE) DOGE2L/USDT
3 $
3,0731 USDT
0.26% 6.622 $ 7.908 $
$40.461
13113,327 DOGE2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
8 Cosmos Hub (ATOM) ATOM2L/USDT
2 $
2,0083 USDT
0.26% 7.702 $ 16.217 $
$38.357
18062,713 ATOM2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
9 STEPN (GMT) GMT2S/USDT
8 $
7,5978 USDT
0.35% 3.613 $ 3.505 $
$36.578
5032,481 GMT2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
10 Dogecoin (DOGE) DOGE2S/USDT
1 $
0,6161 USDT
0.24% 6.892 $ 7.556 $
$32.830
53697,524 DOGE2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
11 XRP (XRP) XRP3S/USDT
0 $
0,020796 USDT
0.26% 4.108 $ 5.820 $
$32.283
1529677,473 XRP3S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
12 APEXcoin (APEX) APE2S/USDT
12 $
12,4143 USDT
0.39% 6.012 $ 7.082 $
$31.514
2487,716 APE2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
13 Chainlink (LINK) LINK2L/USDT
4 $
3,7631 USDT
0.25% 4.832 $ 4.690 $
$28.176
7332,380 LINK2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
14 Polkadot (DOT) DOT3L/USDT
0 $
0,2843 USDT
0.28% 8.079 $ 8.308 $
$24.863
85452,787 DOT3L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
15 EOS (EOS) EOS2S/USDT
10 $
9,676 USDT
0.71% 5.811 $ 8.289 $
$24.578
2531,047 EOS2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
16 Litecoin (LTC) LTC2L/USDT
10 $
10,2486 USDT
0.27% 4.660 $ 7.932 $
$19.751
1938,088 LTC2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
17 EOS (EOS) EOS2L/USDT
1 $
0,8178 USDT
0.61% 7.166 $ 7.932 $
$19.161
23535,056 EOS2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
18 Cardano (ADA) ADA2S/USDT
5 $
4,9719 USDT
0.29% 6.162 $ 6.874 $
$19.079
3916,439 ADA2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
19 Fantom (FTM) FTM2S/USDT
1 $
1,3005 USDT
0.19% 5.218 $ 4.767 $
$17.750
13895,988 FTM2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
20 Litecoin (LTC) LTC2S/USDT
1 $
0,6643 USDT
0.26% 7.091 $ 8.087 $
$17.530
26065,058 LTC2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
21 Chainlink (LINK) LINK2S/USDT
2 $
2,0588 USDT
0.25% 3.065 $ 3.146 $
$14.592
7245,592 LINK2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
22 Fantom (FTM) FTM2L/USDT
1 $
0,7429 USDT
0.3% 1.205 $ 1.113 $
$13.873
18292,111 FTM2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
23 Polygon (MATIC) MATIC2L/USDT
2 $
1,8381 USDT
0.24% 5.874 $ 5.766 $
$13.615
7238,783 MATIC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
24 Polkadot (DOT) DOT3S/USDT
3 $
3,0633 USDT
0.26% 6.767 $ 8.047 $
$13.531
4508,801 DOT3S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
25 The Sandbox (SAND) SAND2S/USDT
6 $
5,6302 USDT
0.36% 6.667 $ 7.049 $
$12.709
2270,231 SAND2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
26 Cardano (ADA) ADA2L/USDT
1 $
1,0392 USDT
0.3% 8.169 $ 7.046 $
$12.565
11837,346 ADA2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
27 ApeCoin (APE) APE2L/USDT
0 $
0,1546 USDT
0.13% 7.973 $ 10.186 $
$12.475
82166,069 APE2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
28 Avalanche (AVAX) AVAX2L/USDT
1 $
1,0653 USDT
0.32% 6.771 $ 6.889 $
$11.718
10964,749 AVAX2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
29 The Sandbox (SAND) SAND2L/USDT
0 $
0,2618 USDT
0.34% 5.241 $ 7.647 $
$11.226
43108,773 SAND2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
30 Polygon (MATIC) MATIC2S/USDT
2 $
2,2847 USDT
0.24% 5.796 $ 5.666 $
$10.102
4495,318 MATIC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
31 Avalanche (AVAX) AVAX2S/USDT
2 $
1,7829 USDT
0.3% 5.640 $ 8.274 $
$9.506
5357,842 AVAX2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
32 STEPN (GMT) GMT2L/USDT
0 $
0,056202 USDT
0.36% 3.513 $ 3.454 $
$8.448
147413,267 GMT2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
33 Ethereum Classic (ETC) ETC2S/USDT
4 $
3,7145 USDT
0.37% 5.673 $ 6.801 $
$7.559
2042,235 ETC2S
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
34 Ethereum Classic (ETC) ETC2L/USDT
1 $
1,0609 USDT
0.38% 7.439 $ 7.772 $
$6.868
6468,020 ETC2L
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-

Bybit is a cryptocurrency exchange that offers a professional platform featuring an ultra-fast matching engine, excellent customer service and multilingual community support for crypto traders of all levels. Established in March 2018, Bybit currently serves more than 10 million users and institutions offering access to over 100 assets and contracts across Spot, Futures and Options, launchpad projects, earn products, an NFT Marketplace and more. Bybit is a proud partner of Formula One racing team, Oracle Red Bull Racing, esports teams NAVI, Astralis, Alliance, Virtus.pro, Made in Brazil (MIBR), City Esports, and Oracle Red Bull Racing Esports, and association football (soccer) teams Borussia Dortmund and Avispa Fukuoka.

Địa chỉ
Phí
0.10%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
USD, ARS, BRL, EUR, GBP, KZT, MXN, PLN, RUB, TRY, UAH, VNT
Phương thức thanh toán được chấp nhận
P2P, Bank Card, Advcash Wallet, Wire Transfer
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2018
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
16.574.895,0
Xếp hạng Alexa
#1034
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 2676775

Giá trị nguồn dự trữ của sàn giao dịch

Tổng dự trữ được theo dõi: 3.466.898.334 $

Phân tích tổng dự trữ và phân tích tài sản token theo chuỗi

Phân tích chi tiết về giá trị nguồn dự trữ (theo chuỗi & danh sách token) và các Biểu đồ khả dụng tại GeckoTerminal.

Data sourced from GeckoTerminalDeFiLlama. Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Here's a handy guide!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về nguồn dự trữ của sàn giao dịch nào hữu ích cho những người khác, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Bybit
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.534%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 99th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 92th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-07-21
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2021-11-29
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available

Trust Score của Bybit

Trust Score của Bybit
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng