Camelot exchange

Camelot

Decentralized
Camelot là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 93 loại tiền ảo và 193 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Camelot trong 24h được báo cáo ở mức 4.829.935 $, thay đổi 55.82% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là WETH/USDC với khối lượng giao dịch trong 24h là 1.263.130 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
93
Tiền ảo
193
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 WETH / USD Coin
0 $
WETH/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1
1.856 $
1857,43455554319 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 149.773 $ 149.323 $
$1.263.130
672,391 WETH
26,16%
Gần đây
Traded gần đây
-
2 Artichoke / USD Coin
0 $
CHOKE/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6fc2680d8ad8e8312191441b4eca9eff8d06b45a
* 0 $
0,0862716082900699 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 19.044 $ 18.987 $
$518.183
6733801,815 CHOKE
10,73%
Gần đây
Traded gần đây
3 Tether / USD Coin
83.166.542.866 $
USDT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9
1 $
1,00021073124313 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 55.816 $ 55.648 $
$509.446
509617,313 USDT
10,55%
Gần đây
Traded gần đây
4 BullBear AI / WETH
6.601.789 $
AIBB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xb9af4762c039d63e30039f1712dfab77026408c7
* 0 $
0,0000000000012111 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 28.491 $ 28.405 $
$383.145
166248630779455,250 AIBB
7,93%
Gần đây
Traded gần đây
5 Arbitrum / WETH
1.491.382.838 $
ARB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548
1 $
0,0006252257568237 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 168.085 $ 167.580 $
$338.330
287517,685 ARB
7,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
6 Camelot Token / USD Coin
14.683.483 $
GRAIL/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8
1.432 $
1432,6449078341 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 209.709 $ 209.079 $
$310.488
209,166 GRAIL
6,43%
Gần đây
Traded gần đây
7 Pendle / WETH
41.977.584 $
PENDLE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0c880f6761f1af8d9aa9c466984b80dab9a8c9e8
0 $
0,0002308905846749 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 43.055 $ 42.926 $
$158.763
367942,583 PENDLE
3,29%
Gần đây
Traded gần đây
8 UrDEX Finance / Tether
0 $
URD/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x842216e0aa2ae608699f7b1063f26ce6b30c5311
0 $
0,0348890278318041 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.6% 3.931 $ 3.919 $
$144.409
4571430,656 URD
2,99%
Gần đây
Traded gần đây
9 LEXER Markets / WETH
0 $
LEX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6bb7a17acc227fd1f6781d1eedeae01b42047ee0
* 0 $
0,0000079078220891 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 17.126 $ 17.074 $
$126.162
9091521,711 LEX
2,61%
Gần đây
Traded gần đây
10 PlutusDAO / WETH
4.240.618 $
PLS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x51318b7d00db7acc4026c88c3952b66278b6a67f
* 0 $
0,000209963002944 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 35.009 $ 34.904 $
$90.925
223387,672 PLS
1,88%
Gần đây
Traded gần đây
11 WINR Protocol / USD Coin
2.380.123 $
WINR/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xd77b108d4f6cefaa0cae9506a934e825becca46e
* 0 $
0,0260149475051965 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 47.552 $ 47.409 $
$90.404
3459683,123 WINR
1,87%
Gần đây
Traded gần đây
12 Dream Machine Token / USD Coin
0 $
DMT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x8b0e6f19ee57089f7649a455d89d7bc6314d04e8
8 $
8,08645829068132 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 32.519 $ 32.421 $
$86.473
10253,653 DMT
1,79%
Gần đây
Traded gần đây
13 Antspace / WETH
0 $
ANT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4406509b532b111bd39b5b579561001cbf0d7acf
* 0 $
0,0000000000069583 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 7.582 $ 7.559 $
$70.339
5979614034436,408 ANT
1,46%
Gần đây
Traded gần đây
-
14 Lodestar / WETH
1.765.501 $
LODE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf19547f9ed24aa66b03c3a552d181ae334fbb8db
1 $
0,0003649342159487 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 17.827 $ 17.774 $
$60.501
90240,774 LODE
1,25%
Gần đây
Traded gần đây
15 Neutra Finance / WETH
735.102 $
NEU/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xda51015b73ce11f77a115bb1b8a7049e02ddecf0
1 $
0,0004599558513518 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 8.635 $ 8.609 $
$57.375
65516,463 NEU
1,19%
Gần đây
Traded gần đây
16 Vela Token / WETH
24.319.191 $
VELA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x088cd8f5ef3652623c22d48b1605dcfe860cd704
* 2 $
0,0012797590704414 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 19.761 $ 19.701 $
$53.092
22062,084 VELA
1,10%
Gần đây
Traded gần đây
-
17 Camelot Token / Arbitrum
14.683.483 $
GRAIL/ARB Biểu đồ trực tuyến 0x3d9907f9a368ad0a51be60f7da3b97cf940982d8
1.439 $
1232,40389350232 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548
0.6% 15.762 $ 15.715 $
$52.292
36,636 GRAIL
1,08%
Gần đây
Traded gần đây
18 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1
1.868 $
1867,46553333333 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.6% 5.795 $ 5.778 $
$47.519
25,164 WETH
0,98%
Gần đây
Traded gần đây
-
19 GMX / USD Coin
464.181.165 $
GMX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfc5a1a6eb076a2c7ad06ed22c90d7e710e35ad0a
53 $
52,7535476384778 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 31.687 $ 31.592 $
$41.600
758,911 GMX
0,86%
Gần đây
Traded gần đây
20 Liquity USD / USD Coin
280.901.335 $
LUSD/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x93b346b6bc2548da6a1e7d98e9a421b42541425b
1 $
1,00389695529827 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 17.420 $ 17.368 $
$38.985
38878,673 LUSD
0,81%
Gần đây
Traded gần đây
21 ArbDoge AI / WETH
36.589.547 $
AIDOGE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x09e18590e8f76b6cf471b3cd75fe1a1a9d2b2c2b
0 $
0,0000000000001111 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 36.547 $ 36.437 $
$35.441
151502026344046,030 AIDOGE
0,73%
Gần đây
Traded gần đây
22 Modular Wallet / USD Coin
0 $
MOD/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x244ae62439c1ef3187f244d8604ac2c391ef2b53
0 $
0,232989044 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 2.700 $ 2.692 $
$29.775
130685,345 MOD
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
23 Dai / USD Coin
4.586.160.751 $
DAI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xda10009cbd5d07dd0cecc66161fc93d7c9000da1
1 $
0,999175001199422 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 14.558 $ 14.514 $
$27.141
27169,039 DAI
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
24 GenomesDAO / WETH
1.672.078 $
$GENE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x59a729658e9245b0cf1f8cb9fb37945d2b06ea27
0 $
0,0000033287875362 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.839 $ 5.822 $
$25.297
4139881,383 $GENE
0,52%
Gần đây
Traded gần đây
25 Dragon Arena / Tether
0 $
DRA/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x93c157932e5649e794df8999714af8690226a1c9
0 $
0,0024506207338666 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 3.210 $ 3.200 $
$24.989
10007092,525 DRA
0,52%
Gần đây
Traded gần đây
26 Sperax USD / USD Coin
1.773.797 $
USDS/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xd74f5255d557944cf7dd0e45ff521520002d5748
1 $
0,999719499058645 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 10.005 $ 9.975 $
$24.015
24061,983 USDS
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
27 El Dorado Exchange (Arb) / WETH
2.468.752 $
EDE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xccd3891c1452b7cb0e4632774b9365dc4ee24f20
1 $
0,0006464707582157 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 14.236 $ 14.194 $
$20.131
16445,085 EDE
0,42%
Gần đây
Traded gần đây
28 Perpy Finance / USD Coin
960.720 $
PRY/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x1824a51c106efc27d35a74efb56d9bf54ddb22d4
0 $
0,0032367076648082 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 13.307 $ 13.267 $
$19.008
6235224,412 PRY
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
29 Jones DAO / WETH
6.588.726 $
JONES/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x10393c20975cf177a3513071bc110f7962cd67da
1 $
0,0007918515864917 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 54.982 $ 54.817 $
$18.916
12880,944 JONES
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
30 Buffer Token / WETH
3.966.152 $
BFR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1a5b0aaf478bf1fda7b934c76e7692d722982a6d
0 $
0,0000748853693285 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.570 $ 4.556 $
$16.743
124849,455 BFR
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
31 Wombat Exchange / Tether
5.598.967 $
WOM/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x7b5eb3940021ec0e8e463d5dbb4b7b09a89ddf96
0 $
0,0697265667108438 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 3.138 $ 3.129 $
$16.197
240596,443 WOM
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
32 Kujira / USD Coin
107.331.932 $
KUJI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x3a18dcc9745edcd1ef33ecb93b0b6eba5671e7ca
1 $
0,942321765484979 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 3.212 $ 3.202 $
$14.522
14964,479 KUJI
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
33 Arbitrove Governance Token / WETH
6.192.854 $
TROVE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x982239d38af50b0168da33346d85fb12929c4c07
0 $
0,0000110708747485 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 117.541 $ 117.188 $
$12.495
602414,021 TROVE
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
34 GMD / WETH
7.114.417 $
GMD/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4945970efeec98d393b4b979b9be265a3ae28a8b
120 $
0,0640793369923632 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.519 $ 1.515 $
$10.367
82,941 GMD
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
35 Volta Protocol / WETH
410.553 $
VOLTA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x417a1afd44250314bffb11ff68e989775e990ab6
0 $
0,0000160001560168 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 4.246 $ 4.234 $
$10.243
317486,071 VOLTA
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
36 Thales / WETH
24.852.520 $
THALES/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xe85b662fe97e8562f4099d8a1d5a92d4b453bf30
1 $
0,0003181528265042 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 12.156 $ 12.120 $
$8.626
14715,481 THALES
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
37 AIENGLISH / WETH
0 $
AIEN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0d8f04522c5792c7378e39c92ab348f315f4fc4f
0 $
0,0000000000006199 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.864 $ 5.847 $
$8.596
8749367345713,516 AIEN
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
38 OATH / WETH
7.503.118 $
OATH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa1150db5105987cec5fd092273d1e3cbb22b378b
0 $
0,0000375747426332 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.529 $ 5.513 $
$6.696
95476,653 OATH
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
39 Relay Chain / WETH
825.402 $
RELAY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1426cf37caa89628c4da2864e40cf75e6d66ac6b
0 $
0,0001326945028215 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 3.457 $ 3.447 $
$6.674
26062,716 RELAY
0,14%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
40 LSDoge / WETH
0 $
LSDOGE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4c70d32295de15fdf302d3bcbb7fc2631ace1c91
0 $
0,000000000002797 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.997 $ 1.991 $
$6.445
1183719761479,903 LSDOGE
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
41 Wrapped stETH / WETH
0 $
WSTETH/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x5979d7b546e38e414f7e9822514be443a4800529
2.103 $
1,12649087708827 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 109.119 $ 108.791 $
$5.965
2,837 WSTETH
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
42 Jones USDC / WETH
0 $
JUSDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xe66998533a1992ece9ea99cdf47686f4fc8458e0
1 $
0,0005450632152733 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 18.281 $ 18.226 $
$4.485
4409,965 JUSDC
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
43 Wrapped Bitcoin / WETH
4.188.389.658 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f
26.773 $
14,3380848481796 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.227 $ 5.211 $
$3.784
0,141 WBTC
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
44 GNOME / WETH
0 $
$GNOME/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7698ac5d15bb3ba7185adcbff32a80ebd9d0709b
0 $
0,0001271994938551 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 8.354 $ 8.329 $
$3.557
15039,200 $GNOME
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
45 Tarot / WETH
3.889.712 $
TAROT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6688b00f0c23a4a546beaae51a7c90c439895d48
0 $
0,0000394782946128 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 3.650 $ 3.639 $
$2.378
32717,980 TAROT
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
46 Umami / WETH
10.371.617 $
UMAMI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1622bf67e6e5747b81866fe0b85178a93c7f86e3
14 $
0,007444255604125 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 6.744 $ 6.723 $
$2.377
169,440 UMAMI
0,05%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
47 Magic Internet Money / USD Coin
82.150.613 $
MIM/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfea7a6a0b346362bf88a9e4a88416b77a57d6c2a
1 $
0,99512123985118 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 11.133 $ 11.099 $
$2.019
2020,116 MIM
0,04%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
48 Fluid USDC / USD Coin
0 $
FUSDC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x4cfa50b7ce747e2d61724fcac57f24b748ff2b2a
1 $
0,999500032772125 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.61% 1.271 $ 1.267 $
$1.987
1989,362 FUSDC
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
49 Banana Coin / Tether
0 $
BANANACOIN... Biểu đồ trực tuyến 0x7985de01b26c1efaba8bf4a9971a32dff8661bfb
0 $
0,0000000000818715 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 1.650 $ 1.645 $
$1.971
23106795714515,242 BANANACOIN
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
50 Lyra Finance / WETH
31.786.581 $
LYRA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x079504b86d38119f859c4194765029f692b7b7aa
0 $
0,0000444430863139 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 5.370 $ 5.354 $
$1.859
22371,617 LYRA
0,04%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X8BB0D6FE... Biểu đồ trực tuyến 0x8bb0d6fe0061b5f46742415bea3621f4af01f9c7
552 $
0,295327034323141 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 51.560 $ 51.405 $
$865.847
1380,005 0X8BB
17,93%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? 0XBFBCFE88... Biểu đồ trực tuyến 0xbfbcfe8873fe28dfa25f1099282b088d52bbad9c
0 $
0,0001368311849239 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 14.392 $ 14.348 $
$354.884
1369118,971 0XBFB
7,35%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? 0XD9AE33E4... Biểu đồ trực tuyến 0xd9ae33e40270c51c4dcdbb23a4bac0c8512542c2
0 $
0,0000000000004357 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 328 $ 327 $
$194.060
129831153558423,000 0XD9A
4,02%
Gần đây
Traded gần đây
4 AI CODE / WETH
0 $
AICODE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x7c8a1a80fdd00c9cccd6ebd573e9ecb49bfa2a59
8 $
0,0042749410589061 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.65% 175 $ 175 $
$16.891
2205,668 AICODE
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? 0XE5B8C338... Biểu đồ trực tuyến 0xe5b8c3381c0a2544883cff9ddaf1e48d9dea9e49
0 $
0,0000019701126956 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 647 $ 645 $
$14.464
3158965,445 0XE5B
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? 0X681A08B6... Biểu đồ trực tuyến 0x681a08b66850c5a4c537b7861ecdb8a67b582669
2 $
2,02136507793078 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548
0.61% 1.073 $ 1.070 $
$13.258
7172,449 0X681
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
7 Arbitrum (ARB)
1.491.382.838 $
ARB/0XE6BE... Biểu đồ trực tuyến 0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548
1 $
10,1593985470052 0XE6BE2F5AB2AD4B8B146E3008F81832CF7B279F43
0.61% 3.192 $ 3.183 $
$12.616
11157,881 ARB
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
8 Dopex / Plutus DPX
35.793.805 $
DPX/PLSDPX Biểu đồ trực tuyến 0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55
* 142 $
1,05492204662319 0XF236EA74B515EF96A9898F5A4ED4AA591F253CE1
0.6% 37.833 $ 37.719 $
$11.757
82,381 DPX
0,24%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
-
9 ? 0X077BC655... Biểu đồ trực tuyến 0x077bc655c8d81b7de71c79318d0eb8f987e12820
0 $
0,0000000000351809 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.73% 62 $ 62 $
$9.126
50741488532,661 0X077
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
10 Acid / WETH
0 $
ACID/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x29c1ea5ed7af53094b1a79ef60d20641987c867e
156 $
0,0841248639157057 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 562 $ 560 $
$5.837
39,386 ACID
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
11 ArbShib / WETH
AISHIB/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xf1a82bfa7fceb8b8741e7e04a6b8efd348ca6393
0 $
0,0000000000000024 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.308 $ 2.301 $
$5.768
1204046619788462,800 AISHIB
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
12 ? 0X8C53FA9E... Biểu đồ trực tuyến 0x8c53fa9e6ad10efc1e9a69e57f3a4b2723920fbd
0 $
0,0000000000873194 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.65% 174 $ 174 $
$4.381
20940143525,766 0X8C5
0,09%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
13 Wombex / Tether
1.678.057 $
WMX/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x5190f06eacefa2c552dc6bd5e763b81c73293293
0 $
0,0531550331322811 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.61% 2.453 $ 2.446 $
$4.380
80784,874 WMX
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
14 ? 0X5566D132... Biểu đồ trực tuyến 0x5566d132324181427ed4f46989121030bc6689c7
1 $
0,976938650761951 0XCCD3891C1452B7CB0E4632774B9365DC4EE24F20
0.64% 219 $ 219 $
$2.717
2318,507 0X556
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
15 Silo Finance / WETH
16.951.794 $
SILO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0341c0c0ec423328621788d4854119b97f44e391
0 $
0,0000385243706978 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 14.832 $ 14.788 $
$1.348
18680,146 SILO
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
16 ? 0XB5B5B428... Biểu đồ trực tuyến 0xb5b5b428e4de365f809ced8271d202449e5c2f72
0 $
0,0000000000033133 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.678 $ 1.673 $
$1.001
158226678170,541 0XB5B
0,02%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
17 noiseGPT / WETH
905.331 $
NOISEGPT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xadd5620057336f868eae78a451c503ae7b576bad
0 $
0,0000006327293316 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 394 $ 393 $
$911
794398,402 NOISEGPT
0,02%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
18 ? 0X8EDA8226... Biểu đồ trực tuyến 0x8eda8226c679103535a0620e3f32f50c3b8a0d1b
8.810 $
4,71822569852322 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.69% 93 $ 92 $
$882
0,116 0X8ED
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
19 ? 0X9C546EB2... Biểu đồ trực tuyến 0x9c546eb2998c11cde81bfe2eca1d2e4f408d94e6
0 $
0,0000000000345345 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 400 $ 399 $
$844
12902589860,296 0X9C5
0,02%
Gần đây
Traded 6 giờ trước
20 Mizar / WETH
775.154 $
MZR/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xbbea044f9e7c0520195e49ad1e561572e7e1b948
0 $
0,0000007919701616 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.881 $ 2.872 $
$800
541692,372 MZR
0,02%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
21 ? 0X8BB0D6FE... Biểu đồ trực tuyến 0x8bb0d6fe0061b5f46742415bea3621f4af01f9c7
551 $
553,488014388253 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.79% 44 $ 44 $
$751
1,250 0X8BB
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
22 Hop Protocol / WETH
5.466.572 $
HOP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xc5102fe9359fd9a28f877a67e36b0f050d81a3cc
0 $
0,0000398178469533 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 510 $ 508 $
$646
8360,876 HOP
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
23 Yieldification / WETH
4.045.559 $
YDF/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x30dcba0405004cf124045793e1933c798af9e66a
0 $
0,0000033998799702 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.67% 127 $ 126 $
$217
32846,093 YDF
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
24 ? 0X5A198F60... Biểu đồ trực tuyến 0x5a198f608d33f4af8d7ad8e16295913dfe9fd14a
0 $
0,0000024220993316 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 1.100 $ 1.097 $
$216
47626,009 0X5A1
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
25 ? 0XD713A096... Biểu đồ trực tuyến 0xd713a0968a2ef8f39655fb7522aa14d3eca859f8
0 $
0,0655328918072728 0X912CE59144191C1204E64559FE8253A0E49E6548
0.62% 501 $ 500 $
$204
2678,855 0XD71
0,00%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
26 AiShiba / WETH
0 $
SHIBAI/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050
0 $
0,0000000000000052 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.61% 2.909 $ 2.900 $
$188
19020924925656,336 SHIBAI
0,00%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
27 ? 0XDFCD9117... Biểu đồ trực tuyến 0xdfcd9117ebcde0d658eedf0898419638f56b6980
0 $
0,0000000000174453 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.67% 119 $ 118 $
$180
5302948736,637 0XDFC
0,00%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
28 Dopex / USD Coin
35.793.805 $
DPX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6c2c06790b3e3e3c38e12ee22f8183b37a13ee55
142 $
141,834500570329 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.9% 27 $ 27 $
$155
1,026 DPX
0,00%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
29 ? 0XA4B61F59... Biểu đồ trực tuyến 0xa4b61f5973795b240063d782cfa913ce4db44524
0 $
0,0000000000000662 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.73% 64 $ 64 $
$136
1100000000000,000 0XA4B
0,00%
Gần đây
Traded 5 giờ trước
30 ? 0X4DBDB23A... Biểu đồ trực tuyến 0x4dbdb23ac8513cb6cbbafb4dc29e7c79edcbda6f
0 $
0,0000000681996179 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.64% 230 $ 230 $
$135
1037357,354 0X4DB
0,00%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
31 ? 0X3BF0C816... Biểu đồ trực tuyến 0x3bf0c8163dd1c22c862b1c887386f17aa4383e07
0 $
0,0000004867930833 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 511 $ 510 $
$98
107610,607 0X3BF
0,00%
Gần đây
Traded 1 giờ trước
32 ? 0XDCF29E02... Biểu đồ trực tuyến 0xdcf29e026834c1c8471204998c2c0db0a53d7e3f
0 $
0,0000000000454828 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.76% 51 $ 51 $
$90
1025085343,754 0XDCF
0,00%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
33 ? 0X64FE52BC... Biểu đồ trực tuyến 0x64fe52bccd0035daa698ab504631f98e0972c340
0 $
0,0000000001107269 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.91% 26 $ 26 $
$49
429508967283,010 0X64F
0,00%
Gần đây
Traded 2 giờ trước
34 Pepe Governance Token / USD Coin
PEG/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x4fc2a3fb655847b7b72e19eaa2f10fdb5c2addbe
0 $
0,223985051150092 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.8% 40 $ 40 $
$40
183,463 PEG
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
35 ? 0X4554E4A3... Biểu đồ trực tuyến 0x4554e4a3a4dbedbb69371b58c5e5af1d1e0b0642
0 $
0,0000000399005906 0XFD086BC7CD5C481DCC9C85EBE478A1C0B69FCBB9
0.69% 93 $ 93 $
$39
986247528,368 0X455
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
36 ? 0XD1AA11A8... Biểu đồ trực tuyến 0xd1aa11a8cce75e61cdb03609d01fa41e4b681a3e
1 $
0,00043339341676 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.69% 89 $ 89 $
$33
40,613 0XD1A
0,00%
Gần đây
Traded 4 giờ trước
37 ? 0XEEFF1152... Biểu đồ trực tuyến 0xeeff1152ff34808631f55bb231f54f2ecbca87a2
0 $
0,000000210360342 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.62% 433 $ 432 $
$22
56192,287 0XEEF
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
38 ? 0X795E380F... Biểu đồ trực tuyến 0x795e380fd688d5d99210d897f46cfffecca10758
0 $
0,000000994876708 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.65% 156 $ 156 $
$20
11104,811 0X795
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
39 BetSwirl / WETH
3.725.831 $
BETS/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xe26ae3d881f3d5def58d795f611753804e7a6b26
0 $
0,0000003950386579 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.74% 58 $ 58 $
$15
21639,219 BETS
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
40 ? 0XF5311689... Biểu đồ trực tuyến 0xf531168919b52acb917e276b1c3e6f485dc6df6a
0 $
0,0000000000000379 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.64% 203 $ 202 $
$11
162228864024,630 0XF53
0,00%
Gần đây
Traded 5 giờ trước
41 ? 0X095E1996... Biểu đồ trực tuyến 0x095e19967c72756c6dd90c4af3426f2bd1c554a5
0 $
0,0000000021198911 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.67% 119 $ 118 $
$10
2561128,213 0X095
0,00%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
42 ? 0XAEF648D6... Biểu đồ trực tuyến 0xaef648d60b654e808ef2af4532f067e6ce04092e
0 $
0,0000000000000002 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.66% 144 $ 143 $
$2
9696201429819,895 0XAEF
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
43 ? 0X6CDA1D3D... Biểu đồ trực tuyến 0x6cda1d3d092811b2d48f7476adb59a6239ca9b95
1.910 $
1,02313256118756 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.6% 9.205 $ 9.178 $
$1
0,001 0X6CD
0,00%
Gần đây
Traded 3 giờ trước
44 ? 0XF62A5071... Biểu đồ trực tuyến 0xf62a50717ff598aba123b0fa1858384ba5313b96
0 $
0,0199480996763857 0XFF970A61A04B1CA14834A43F5DE4533EBDDB5CC8
0.6% 4.358 $ 4.345 $
$3.746.089
3211664387,102 0XF62
-
** 6 ngày trước
Traded 6 ngày trước
45 ? 0X5906279A... Biểu đồ trực tuyến 0x5906279a73f327a41ae5ea75f91cb8bf62e8970d
0 $
0,0000000000000039 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.93% 25 $ 25 $
$50.987
81769173175459,550 0X590
-
** 6 ngày trước
Traded 6 ngày trước
46 ? 0X4FDB9985... Biểu đồ trực tuyến 0x4fdb9985a9d810a8417599c08f9b506ab4fa2efd
0 $
0,0000000000102781 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.63% 352 $ 351 $
$7.054
1324183702385,947 0X4FD
-
** 4 ngày trước
Traded 4 ngày trước
47 ? 0X2D22990F... Biểu đồ trực tuyến 0x2d22990fb8d7e536c9ac0ea157aa68ab6bace6a8
0 $
0,0000000000009908 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.68% 110 $ 110 $
$3.405
677059961339,000 0X2D2
-
** 2 ngày trước
Traded 2 ngày trước
48 ? 0XFB8CF6E1... Biểu đồ trực tuyến 0xfb8cf6e13e41270a8c8ea508d1efd2488351675b
0 $
0,0000000268592535 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.69% 88 $ 88 $
$2.213
95398423,084 0XFB8
-
** 6 ngày trước
Traded 6 ngày trước
49 ? 0X7BA861C0... Biểu đồ trực tuyến 0x7ba861c07d40e3341b901fd6f418e96e0132e25b
12 $
0,0057047818160626 0X5979D7B546E38E414F7E9822514BE443A4800529
0.61% 1.712 $ 1.707 $
$800
67,280 0X7BA
-
Gần đây
Traded 13 giờ trước
50 ? 0X640B6D8F... Biểu đồ trực tuyến 0x640b6d8fb83b99dd9a2896d7d3d66aae5c56ed1a
0 $
0,0000000000001089 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1
0.79% 43 $ 43 $
$610
2054355203992,643 0X640
-
** 1 ngày trước
Traded 1 ngày trước
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
1.249.202,0
Xếp hạng Alexa
N/A
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 58801
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.626%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 82th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 77th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng