Tiền ảo: 11.379
Sàn giao dịch: 940
Giá trị vốn hóa thị trường: 1,692T $ 2.1%
Lưu lượng 24 giờ: 172,588B $
Gas: 45 GWEI
Không quảng cáo
Coinbase Exchange exchange

Coinbase Exchange

Centralized
Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Coinbase Exchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2012 và được đăng ký tại United States. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 238 loại tiền ảo và cặp giao dịch 395. Khối lượng giao dịch Coinbase Exchange 24h được báo cáo là 2.560.371.386 $, thay đổi 25.34% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USD với khối lượng giao dịch trong 24h là 491.403.747 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với Coinbase Exchange.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
238
Tiền ảo
395
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
851.202.353.805 $
BTC/USD
43.680 $
43679,58 USD
0.01% 11.637.316 $ 10.052.086 $
$491.403.746
11250,194 BTC
19,19%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum (ETH)
282.160.759.186 $
ETH/USD
2.348 $
2347,92 USD
0.01% 8.750.170 $ 6.939.265 $
$428.422.272
182468,855 ETH
16,75%
Gần đây
Traded gần đây
3 Solana (SOL)
31.059.666.667 $
SOL/USD
73 $
73,18 USD
0.03% 2.820.941 $ 3.091.290 $
$272.153.945
3718966,185 SOL
10,65%
Gần đây
Traded gần đây
4 Tether (USDT)
90.146.619.644 $
USDT/USD
1 $
1,00016 USD
0.01% 6.649.193 $ 1.832.794 $
$249.486.544
249446633,020 USDT
9,74%
Gần đây
Traded gần đây
5 Chainlink (LINK)
9.195.235.345 $
LINK/USD
17 $
16,819 USD
0.05% 506.196 $ 2.126.609 $
$83.564.485
4968457,450 LINK
3,27%
Gần đây
Traded gần đây
6 Jito (JTO)
334.282.820 $
JTO/USD
3 $
2,9318 USD
0.45% 169.895 $ 191.062 $
$75.234.281
25661464,500 JTO
2,95%
Gần đây
Traded gần đây
7 Avalanche (AVAX)
9.932.436.999 $
AVAX/USD
27 $
27,19 USD
0.04% 583.357 $ 855.004 $
$72.421.251
2663525,256 AVAX
2,83%
Gần đây
Traded gần đây
8 Dogecoin (DOGE)
13.820.913.267 $
DOGE/USD
0 $
0,0974 USD
0.02% 986.890 $ 1.802.177 $
$48.174.352
494603205,500 DOGE
1,89%
Gần đây
Traded gần đây
9 Cardano (ADA)
18.117.728.132 $
ADA/USD
1 $
0,5183 USD
0.02% 404.933 $ 969.261 $
$44.092.769
85071907,040 ADA
1,72%
Gần đây
Traded gần đây
10 XRP (XRP)
34.858.685.343 $
XRP/USD
1 $
0,6494 USD
0.03% 773.313 $ 1.747.727 $
$41.758.605
64303364,836 XRP
1,63%
Gần đây
Traded gần đây
11 Celestia (TIA)
1.402.585.082 $
TIA/USD
10 $
9,613 USD
0.1% 185.099 $ 491.149 $
$35.542.378
3697324,320 TIA
1,39%
Gần đây
Traded gần đây
12 Optimism (OP)
1.936.728.777 $
OP/USD
2 $
2,124 USD
0.05% 214.552 $ 262.047 $
$29.207.013
13750947,840 OP
1,14%
Gần đây
Traded gần đây
13 Shiba Inu (SHIB)
5.874.922.880 $
SHIB/USD
0 $
0,00000999 USD
0.1% 540.342 $ 696.954 $
$28.377.101
2840550705238,000 SHIB
1,11%
Gần đây
Traded gần đây
14 Bitcoin (BTC)
851.202.353.805 $
BTC/EUR
43.703 $
40594,71 EUR
0.01% 4.310.182 $ 1.811.452 $
$28.335.479
648,358 BTC
1,11%
Gần đây
Traded gần đây
15 Ethereum / Tether
282.160.759.186 $
ETH/USDT
2.353 $
2354,76 USDT
0.03% 757.134 $ 784.581 $
$28.024.603
11908,075 ETH
1,10%
Gần đây
Traded gần đây
16 Bitcoin / Tether
851.202.353.805 $
BTC/USDT
43.656 $
43677,09 USDT
0.02% 2.065.510 $ 1.496.513 $
$27.514.042
630,242 BTC
1,07%
Gần đây
Traded gần đây
17 Polygon (MATIC)
8.087.864.321 $
MATIC/USD
1 $
0,8761 USD
0.02% 374.689 $ 571.551 $
$24.720.297
28216296,200 MATIC
0,97%
Gần đây
Traded gần đây
18 Ethereum / Bitcoin
282.160.759.186 $
ETH/BTC
2.348 $
0,05384 BTC
0.02% 1.197.044 $ 1.623.440 $
$18.649.966
7944,362 ETH
0,73%
Gần đây
Traded gần đây
19 Injective (INJ)
1.633.849.865 $
INJ/USD
19 $
19,418 USD
0.09% 350.383 $ 212.454 $
$17.514.514
901973,140 INJ
0,69%
Gần đây
Traded gần đây
20 Litecoin (LTC)
5.581.965.774 $
LTC/USD
76 $
75,85 USD
0.03% 644.909 $ 1.490.569 $
$17.004.464
224185,427 LTC
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
21 Tether (USDT)
90.146.619.644 $
USDT/EUR
1 $
0,9314 EUR
0.02% 570.743 $ 699.643 $
$16.804.436
16749029,230 USDT
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
22 Marinade (MNDE)
121.169.418 $
MNDE/USD
1 $
0,50062 USD
0.54% 16.156 $ 11.641 $
$16.344.426
32648368,200 MNDE
0,64%
Gần đây
Traded gần đây
23 Arbitrum (ARB)
1.477.400.256 $
ARB/USD
1 $
1,1579 USD
0.02% 236.315 $ 280.325 $
$15.660.671
13525063,600 ARB
0,61%
Gần đây
Traded gần đây
24 Big Time (BIGTIME)
86.018.403 $
BIGTIME/USD
1 $
0,57475 USD
0.13% 84.863 $ 170.132 $
$15.371.151
26744065,000 BIGTIME
0,60%
Gần đây
Traded gần đây
25 Ethereum (ETH)
282.160.759.186 $
ETH/EUR
2.347 $
2183,66 EUR
0.03% 1.074.407 $ 1.126.706 $
$14.027.012
5976,630 ETH
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
26 Render (RNDR)
1.397.867.215 $
RNDR/USD
4 $
3,7347 USD
0.09% 112.177 $ 521.808 $
$12.894.667
3452664,860 RNDR
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
27 Bitcoin (BTC)
851.202.353.805 $
BTC/GBP
43.521 $
34700,96 GBP
0.01% 768.429 $ 579.895 $
$11.799.848
271,132 BTC
0,46%
Gần đây
Traded gần đây
-
28 Stellar (XLM)
3.636.187.845 $
XLM/USD
0 $
0,129549 USD
0.04% 346.405 $ 642.473 $
$11.380.436
87846576,000 XLM
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
29 Solana (SOL)
31.059.666.667 $
SOL/EUR
73 $
68,18 EUR
0.06% 263.345 $ 324.351 $
$11.243.084
153084,204 SOL
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
30 Polkadot (DOT)
8.586.598.031 $
DOT/USD
7 $
6,592 USD
0.05% 163.104 $ 426.408 $
$9.523.480
1444702,797 DOT
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
31 Lido DAO (LDO)
2.153.997.705 $
LDO/USD
2 $
2,425 USD
0.08% 148.076 $ 206.361 $
$9.040.956
3728229,420 LDO
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
32 USDC (USDC)
24.374.036.102 $
USDC/EUR
1 $
0,9313 EUR
0.01% 642.942 $ 334.955 $
$8.702.560
8674798,220 USDC
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
33 Fetch.ai (FET)
549.554.643 $
FET/USD
1 $
0,5282 USD
0.09% 304.189 $ 295.037 $
$8.658.042
16391597,900 FET
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
34 Immutable (IMX)
1.948.574.132 $
IMX/USD
2 $
1,5145 USD
0.13% 61.931 $ 218.207 $
$8.636.167
5702322,740 IMX
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
35 Stacks (STX)
1.436.460.804 $
STX/USD
1 $
1,0101 USD
0.11% 111.210 $ 285.939 $
$8.153.691
8072162,550 STX
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
36 Solana / Tether
31.059.666.667 $
SOL/USDT
73 $
73,19 USDT
0.01% 192.197 $ 258.904 $
$7.811.345
106788,096 SOL
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
37 Solana / Bitcoin
31.059.666.667 $
SOL/BTC
73 $
0,0016773 BTC
0.11% 324.931 $ 380.276 $
$7.302.821
99948,842 SOL
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
38 Tellor Tributes (TRB)
239.354.808 $
TRB/USD
96 $
95,54 USD
0.15% 59.880 $ 128.856 $
$6.920.301
72433,555 TRB
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
39 Sui (SUI)
701.003.843 $
SUI/USD
1 $
0,6788 USD
0.03% 86.051 $ 80.874 $
$6.803.445
10022753,800 SUI
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
40 The Graph (GRT)
1.573.749.362 $
GRT/USD
0 $
0,1691 USD
0.06% 262.089 $ 352.576 $
$6.701.423
39629945,300 GRT
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
41 Filecoin (FIL)
2.412.699.446 $
FIL/USD
5 $
5,09 USD
0.06% 184.938 $ 251.876 $
$6.466.596
1270451,130 FIL
0,25%
Gần đây
Traded gần đây
42 Aave (AAVE)
1.446.579.274 $
AAVE/USD
99 $
98,66 USD
0.05% 181.263 $ 214.716 $
$6.034.437
61163,977 AAVE
0,24%
Gần đây
Traded gần đây
43 Cosmos Hub (ATOM)
2.969.323.841 $
ATOM/USD
10 $
10,163 USD
0.04% 338.865 $ 247.781 $
$5.990.027
589395,600 ATOM
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
44 Hedera (HBAR)
2.332.528.138 $
HBAR/USD
0 $
0,0696 USD
0.04% 167.370 $ 301.558 $
$5.966.658
85727854,000 HBAR
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
45 Amp (AMP)
196.461.735 $
AMP/USD
0 $
0,00352 USD
0.28% 8.931 $ 25.579 $
$5.954.387
1691587226,000 AMP
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
46 Sei (SEI)
601.837.374 $
SEI/USD
0 $
0,2775 USD
0.11% 102.131 $ 212.439 $
$5.904.966
21279157,700 SEI
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
47 Bitcoin Cash (BCH)
4.842.793.569 $
BCH/USD
248 $
247,94 USD
0.02% 398.133 $ 591.087 $
$5.506.180
22207,715 BCH
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
48 Algorand (ALGO)
1.413.709.001 $
ALGO/USD
0 $
0,1797 USD
0.11% 164.058 $ 185.072 $
$5.500.061
30606910,600 ALGO
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
49 Ethereum (ETH)
282.160.759.186 $
ETH/GBP
2.345 $
1870,13 GBP
0.03% 423.066 $ 391.252 $
$5.429.047
2314,718 ETH
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
50 Uniswap (UNI)
4.826.733.478 $
UNI/USD
6 $
6,409 USD
0.05% 140.067 $ 189.683 $
$5.364.394
837009,653 UNI
0,21%
Gần đây
Traded gần đây
Địa chỉ
San Francisco, California, United States
Phí
0% - 0.3%
Rút tiền
Cryptocurrencies - Free EUR SEPA Withdrawal (€0.15) - EEA Countries only UK SEPA Withdrawal (€0.15) - UK only USD Wire Transfer ($25) - USD only USD ACH Transfer (Free) - USD only
Nạp tiền
Cryptocurrencies - Free USD Wire Transfer ($10) - USD only USD ACH Transfer (Free) - USD only
Ký gửi tiền pháp định
USD EUR GBP
Phương thức thanh toán được chấp nhận
PayPal (US only) Bank Account (US only) Deposit Credit/Debit Card
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Năm thành lập
2012
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United States
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
29.903.315,0
Xếp hạng Alexa
#730
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1212856

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

The actual reserves amount are unavailable for Coinbase, but they conduct quarterly financial audits & annual audited financial statements with the SEC.


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Coinbase Exchange
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.5
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.296%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 99th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 96th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-06-21
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2023-01-10
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai

Trust Score của Coinbase Exchange

Trust Score của Coinbase Exchange
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
4.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.5 10/10
Tính thanh khoản 4.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.5
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Trợ giúp CoinGecko
Các liên kết trên trang này có thể chứa các đường dẫn liên kết. CoinGecko có thể được nhận hoa hồng khi bạn đăng ký và giao dịch trên các sàn liên kết này.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản 12.2 trong chính sách quyền riêng tư và Điều khoản 5.2 trong điều khoản sử dụng của chúng tôi.
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.