Freiexchange exchange

Freiexchange

Centralized
3
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
83
Tiền ảo
95
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Litecoin (LTC)
8.821.911.821 $
LTC/BTC
* 138 $
0,003596 BTC
1.88% 70 $ 926 $
$4.019
29,203 LTC
17,13% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây -
2 Dogecoin (DOGE)
26.111.463.184 $
DOGE/BTC
0 $
0,00000546 BTC
0.18% 106 $ 160 $
$2.901
13928,889 DOGE
12,41% Gần đây
3 Alias (ALIAS)
5.100.345 $
ALIAS/BTC
0 $
0,00000491 BTC
17.89% 0 $ 0 $
$1.430
7613,311 ALIAS
6,10% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
4 Unobtanium (UNO)
0 $
UNO/BTC
38 $
0,001 BTC
5.0% 0 $ 0 $
$1.277
33,384 UNO
5,45% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
5 Potcoin (POT)
3.275.649 $
POT/BTC
0 $
0,0000004 BTC
7.14% 0 $ 0 $
$1.121
73601,358 POT
4,80% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
6 Goldcoin (GLC)
6.719.944 $
GLC/BTC
0 $
0,0000039 BTC
3.02% 56 $ 161 $
$717
4825,864 GLC
3,07% Gần đây
7 Firo (FIRO)
59.822.820 $
XZC/BTC
* 5 $
0,00013921 BTC
6.7% 0 $ 0 $
$701
132,313 XZC
3,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
8 Garlicoin (GRLC)
0 $
GRLC/BTC
0 $
0,00000154 BTC
3.23% 25 $ 20 $
$699
11915,431 GRLC
2,99% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
9 Auroracoin (AUR)
4.153.735 $
AUR/BTC
0 $
0,00000559 BTC
3.05% 325 $ 29 $
$472
2230,166 AUR
2,03% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
10 DigiByte (DGB)
617.345.909 $
DGB/BTC
0 $
0,00000129 BTC
7.03% 0 $ 0 $
$390
7938,311 DGB
1,67% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
11 Riecoin (RIC)
830.895 $
RIC/BTC
0 $
0,00000038 BTC
2.56% 170 $ 65 $
$317
21937,213 RIC
1,36% Gần đây
12 OC Protocol (OCP)
0 $
OCP/BTC
0 $
0,00000018 BTC
21.05% 0 $ 0 $
$205
29500,118 OCP
0,87% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
13 ScooterCoin (SCOOT)
0 $
SCOOT/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 90 $ 0 $
$91
240132,536 SCOOT
0,39% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
14 Kryptokrona (XKR)
111.221 $
XKR/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 7.967 $ 0 $
$83
219784,698 XKR
0,36% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
15 Bitmark (MARKS)
0 $
BTM/BTC
0 $
0,00000045 BTC
32.84% 0 $ 0 $
$58
3440,681 BTM
0,25% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
16 Phoenixcoin (PXC)
0 $
PXC/BTC
0 $
0,00000036 BTC
7.69% 0 $ 0 $
$54
4003,997 PXC
0,24% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
17 CannabisCoin (CANN)
0 $
CANN/BTC
0 $
0,00000004 BTC
25.0% 36 $ 2.309 $
$50
32823,073 CANN
0,21% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
18 Bitbar (BTB)
0 $
BTB/BTC
4 $
0,00011 BTC
71.19% 0 $ 0 $
$22
5,315 BTB
0,10% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
19 Deutsche eMark (DEM)
291.257 $
DEM/BTC
0 $
0,00000009 BTC
10.0% 62 $ 31 $
$22
6460,000 DEM
0,09% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
20 LiteBar (LTB)
89.145 $
LTB/BTC
0 $
0,0000017 BTC
49.38% 0 $ 0 $
$17
268,909 LTB
0,07% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
21 Novacoin (NVC)
0 $
NVC/BTC
0 $
0,0000066 BTC
31.35% 0 $ 0 $
$9
39,793 NVC
0,04% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
22 RonPaulCoin (RPC)
115.131 $
RPC/BTC
0 $
0,00000265 BTC
5.02% 0 $ 0 $
$7
76,000 RPC
0,03% Gần đây
23 Argentum (ARG)
0 $
ARG/BTC
* 0 $
0,00000002 BTC
50.0% 0 $ 0 $
$6
7925,076 ARG
0,03% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
24 Digitalcoin (DGC)
0 $
DGC/BTC
0 $
0,00000016 BTC
11.76% 3 $ 0 $
$4
787,305 DGC
0,02% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
25 Primecoin (XPM)
3.225.478 $
XPM/BTC
0 $
0,00000302 BTC
7.93% 0 $ 0 $
$4
40,017 XPM
0,02% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
26 Zcash (ZEC)
1.136.734.669 $
ZEC/BTC
101 $
0,00271285 BTC
29.54% 0 $ 0 $
$3
0,034 ZEC
0,02% **khoảng 7 giờ trước Updated khoảng 7 giờ trước
27 Trollcoin (TROLL)
1.167.069 $
TROLL/BTC
0 $
0,00000005 BTC
16.67% 11 $ 309 $
$2
1480,341 TROLL
0,01% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây
28 Unitus (UIS)
0 $
UIS/BTC
* 0 $
0,00000002 BTC
33.33% 43 $ 42 $
$0
1200,650 UIS
0,00% Gần đây -
29 bitFlowers (PETAL)
0 $
PETAL/BTC
* 0 $
0,00000001 BTC
50.0% 76 $ 0 $
$0
2322,534 PETAL
0,00% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
30 LitecoinZ (LTZ)
0 $
LTZ/BTC
0 $
0,00000012 BTC
14.29% 0 $ 0 $
$0
143,167 LTZ
0,00% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
31 Maxcoin (MAX)
63.098 $
MAX/BTC
0 $
0,00000015 BTC
6.25% 3 $ 227 $
$0
1,168 MAX
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
32 GlobalBoost-Y (BSTY)
714.881 $
BSTY/BTC
0 $
0,00000095 BTC
2.13% 11 $ 35 $
$8.402
237781,352 BSTY
- **khoảng 10 giờ trước Updated gần đây
33 Monero (XMR)
3.888.207.126 $
XMR/BTC
* 224 $
0,006 BTC
16.4% 0 $ 0 $
$425
1,903 XMR
- **khoảng 16 giờ trước Updated khoảng 9 giờ trước -
34 Lynx (LYNX)
0 $
LYNX/BTC
0 $
0,00000001 BTC
- - -
$260
697475,000 LYNX
- **khoảng 15 giờ trước Updated gần đây -
35 Cloakcoin (CLOAK)
1.772.074 $
CLOAK/BTC
* 1 $
0,0000329 BTC
78.56% 0 $ 0 $
$201
190,762 CLOAK
- **6 ngày trước Updated 5 ngày trước -
36 Ratecoin (XRA)
0 $
XRA/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 86 $ 0 $
$68
100500,000 XRA
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước
37 Litecoin Cash (LCC)
8.940.378 $
LCC/BTC
0 $
0,00000031 BTC
11.11% 0 $ 0 $
$72
6299,000 LCC
- **khoảng 19 giờ trước Updated gần đây
38 Ixcoin (IXC)
2.093.733 $
IXC/BTC
0 $
0,00000266 BTC
0.38% 2 $ 50 $
$58
586,815 IXC
- **khoảng 19 giờ trước Updated gần đây
39 Solidar (SDR)
0 $
SDR/BTC
1 $
0,00001695 BTC
80.24% 0 $ 0 $
$49
75,811 SDR
- **1 ngày trước Updated khoảng 12 giờ trước
40 Bitcoin Fast (BCF)
0 $
BCF/BTC
0 $
0,00000012 BTC
7.69% 74 $ 1.378 $
$47
10594,225 BCF
- **khoảng 19 giờ trước Updated gần đây
41 Anoncoin (ANC)
0 $
ANC/BTC
0 $
0,000002 BTC
27.86% 0 $ 0 $
$37
510,000 ANC
- **khoảng 11 giờ trước Updated khoảng 8 giờ trước
42 Axe (AXE)
241.929 $
AXE/BTC
* 0 $
0,00000194 BTC
45.51% 0 $ 0 $
$26
392,175 AXE
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước -
43 ILCOIN (ILC)
0 $
ILC/BTC
0 $
0,0000001 BTC
54.55% 0 $ 0 $
$24
7473,620 ILC
- **5 ngày trước Updated 4 ngày trước
44 Gapcoin (GAP)
304.090 $
GAP/BTC
0 $
0,00000048 BTC
18.64% 0 $ 0 $
$22
1283,000 GAP
- **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
45 Slimcoin (SLM)
0 $
SLM/BTC
0 $
0,00000013 BTC
7.14% 237 $ 418 $
$12
2600,000 SLM
- **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
46 Freicoin (FRC)
526.730 $
FRC/BTC
0 $
0,00000012 BTC
36.84% 0 $ 0 $
$12
2653,599 FRC
- **1 ngày trước Updated khoảng 19 giờ trước
47 TajCoin (TAJ)
25.089 $
TAJ/BTC
0 $
0,00000003 BTC
40.0% 0 $ 0 $
$10
9579,738 TAJ
- **khoảng 19 giờ trước Updated gần đây
48 Voucher Coin (VCO)
0 $
VCO/BTC
0 $
0,00000003 BTC
57.14% 0 $ 0 $
$9
9031,531 VCO
- **khoảng 12 giờ trước Updated gần đây
49 Nodestats (NS)
0 $
NS/BTC
* 0 $
0,0000004 BTC
73.75% 0 $ 0 $
$9
670,575 NS
- **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây -
50 Datacoin (DTC)
13.685 $
DTC/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 84 $ 0 $
$7
22009,250 DTC
- **2 ngày trước Updated 1 ngày trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Myriad (XMY)
6.743.206 $
XMY/BTC
0 $
0,00000007 BTC
36.36% 0 $ 0 $
$88
33312,716 XMY
0,38% **khoảng 4 giờ trước Updated gần đây
2 ? IL8P/BTC
0 $
0,00000009 BTC
37.5% 0 $ 0 $
$67
19552,732 IL8P
0,29% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây
3 ? TRC/BTC
0 $
0,00000078 BTC
47.44% 0 $ 0 $
$13
441,477 TRC
0,06% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây
4 Canada eCoin (CDN)
428.799 $
CDN/BTC
0 $
0,00000029 BTC
6.9% 0 $ 2 $
$11
1023,000 CDN
0,05% **khoảng 5 giờ trước Updated gần đây
5 ? BITB/BTC
0 $
0,00000001 BTC
50.0% 3.755 $ 0 $
$6
18331,235 BITB
0,03% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
6 ? PEXA/BTC
0 $
0,00000002 BTC
33.33% 0 $ 57 $
$1
1619,033 PEXA
0,01% **khoảng 6 giờ trước Updated gần đây
7 ? ZET/BTC
0 $
0,00000012 BTC
8.33% 25 $ 1 $
$0
195,000 ZET
0,00% **khoảng 7 giờ trước Updated gần đây
8 Namecoin (NMC)
20.115.438 $
NMC/BTC
1 $
0,00003612 BTC
4.75% 0 $ 0 $
$166
118,232 NMC
- **khoảng 23 giờ trước Updated gần đây
9 Feathercoin (FTC)
5.651.107 $
FTC/BTC
0 $
0,00000096 BTC
43.16% 0 $ 0 $
$71
1870,062 FTC
- **khoảng 21 giờ trước Updated gần đây
10 Gridcoin (GRC)
4.313.063 $
GRC/BTC
0 $
0,00000026 BTC
7.69% 0 $ 0 $
$63
6564,842 GRC
- **khoảng 11 giờ trước Updated gần đây
11 ? RDD/BTC
0 $
0,00000006 BTC
16.67% 17 $ 173 $
$47
21182,916 RDD
- **khoảng 16 giờ trước Updated gần đây
12 ? XVC/BTC
0 $
0,00000153 BTC
32.45% 0 $ 0 $
$24
437,864 XVC
- **khoảng 9 giờ trước Updated gần đây
13 ? FXS/BTC
129 $
0,00349 BTC
11.85% 0 $ 0 $
$5
0,040 FXS
- **khoảng 8 giờ trước Updated gần đây
14 ? CTWO/BTC
0 $
0,00000002 BTC
50.0% 0 $ 0 $
$2
4647,448 CTWO
- **4 ngày trước Updated 3 ngày trước
15 Gulden (NLG)
10.675.042 $
NLG/BTC
0 $
0,00000084 BTC
44.05% 0 $ 0 $
$2
67,154 NLG
- **khoảng 22 giờ trước Updated gần đây
16 Komodo (KMD)
86.655.959 $
KMD/BTC
1 $
0,0000235 BTC
19.15% 0 $ 0 $
$1
2,000 KMD
- **khoảng 21 giờ trước Updated gần đây
17 ? GST/BTC
0 $
0,00000042 BTC
93.7% 0 $ 0 $
$1
75,667 GST
- **1 ngày trước Updated khoảng 10 giờ trước
18 ? BBK/BTC
0 $
0,00000003 BTC
40.0% 0 $ 0 $
$0
821,000 BBK
- **khoảng 12 giờ trước Updated gần đây
19 ? VTC/BTC
0 $
0,00001169 BTC
32.51% 0 $ 0 $
$0
0,470 VTC
- **khoảng 12 giờ trước Updated gần đây
20 Pinkcoin (PINK)
2.417.307 $
PINK/BTC
0 $
0,00000038 BTC
80.0% 0 $ 0 $
$0
8,183 PINK
- **khoảng 23 giờ trước Updated khoảng 10 giờ trước

Freiexchange là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Norway. Có 83 đồng tiền ảo và 95 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Freiexchange trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 1 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Freiexchange là LTC/BTC. Freiexchange được thành lập năm 2016. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Freiexchange tại https://freiexchange.com/.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
0.5% - 2%
Nạp tiền
0%
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2016
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Norway
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
133.839,0
Xếp hạng Alexa
#199545
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 2579
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Freiexchange
3
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô 0.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.0
Đội ngũ 0.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 3/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 8.823%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 29th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 5th

An ninh mạng

Cybersecurity Metrics Not Available

Độ bao phủ API

Hạng: D
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng D
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-04

Đội ngũ

Team is public
Team profile page

Public Incidents

Tuân thủ quy định

Risk Rating Not Available
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android