Gate.io exchange

Gate.io

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
204
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC_USDT 37.555 $ 4.6% 37480,62 USDT +0,042% 0.01% -0,031% 1.257.895.775 $ 1.892.668.338 $ Gần đây
BTC_USD 37.460 $ 4.7% 37532,25 USD +0,194% 0.03% -0,036% 32.631.452 $ 16.257.510 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH_USD 2.500 $ 4.9% 2498,18 USD -0,073% 0.29% 0,010% 391.325 $ 820.000 $ Gần đây
ETH_USDT 2.501 $ 5.2% 2493,8 USDT -0,054% 0.01% -0,022% - 2.157.504.542 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FIL_USDT 18 $ 2.8% 18,43 USDT -0,033% 0.54% -0,007% 102.221.097 $ 8.815.391 $ Gần đây
SHIB_USDT 0 $ 3.7% 0,00002153 USDT -0,042% 100.0% 0,004% 15.911.235 $ 42.801.385 $ Gần đây
EOS_USDT 2 $ 4.1% 2,22 USDT +0,023% 4.35% 0,010% 12.075.359 $ 12.087.993 $ Gần đây
ICP_USDT 21 $ 1.7% 20,83 USDT -0,048% 0.48% 0,010% 10.837.743 $ 7.983.719 $ Gần đây
BNB_USDT 384 $ 5.4% 382,85 USDT +0,046% 0.1% -0,002% 10.631.241 $ 36.646.374 $ Gần đây
NEAR_USDT 12 $ 12.7% 11,87 USDT +0,245% 0.84% -0,022% 10.309.629 $ 6.779.414 $ Gần đây
ATOM_USDT 37 $ 3.4% 36,47 USDT +0,024% 0.27% -0,013% 9.295.995 $ 52.862.265 $ Gần đây
SUSHI_USDT 5 $ 7.2% 4,59 USDT -0,070% 2.17% -0,017% 8.541.185 $ 24.248.894 $ Gần đây
ETC_USDT 24 $ 3.2% 24,15 USDT -0,082% 0.41% 0,010% 7.821.672 $ 618.906 $ Gần đây
XRP_USDT 1 $ 3.2% 0,61 USDT +0,033% 14.29% 0,002% 5.123.877 $ 15.868.128 $ Gần đây
CRV_USDT 3 $ 14.3% 3,05 USDT +0,099% 3.23% -0,107% 3.708.262 $ 9.823.443 $ Gần đây
DOGE_USDT 0 $ 6.8% 0,14 USDT +0,044% 50.0% -0,012% 3.481.307 $ 50.226.866 $ Gần đây
BSV_USDT 90 $ -0.5% 90,47 USDT +0,322% 0.33% 0,010% 3.216.102 $ 2.016.397 $ Gần đây
BCH_USDT 293 $ 2.6% 292,43 USDT -0,058% 0.07% 0,010% 2.647.935 $ 7.448.169 $ Gần đây
ADA_USDT 1 $ 1.7% 1,06 USDT +0,017% 9.09% -0,015% 2.560.728 $ 14.120.104 $ Gần đây
LTC_USDT 110 $ 2.3% 109,45 USDT -0,009% 0.09% -0,003% 1.994.926 $ 20.559.326 $ Gần đây
MINA_USDT 2 $ 2.0% 2,32 USDT +0,172% 4.17% 0,010% 1.639.828 $ 250.922 $ Gần đây
OXY_USDT 0 $ 71.6% 0,41 USDT +4,945% 40.0% -0,610% 1.506.753 $ 535.381 $ Gần đây
DOT_USDT 19 $ 7.9% 18,95 USDT +0,092% 0.53% -0,031% 1.389.327 $ 10.593.150 $ Gần đây
LINK_USDT 16 $ 4.8% 15,75 USDT -0,039% 0.63% -0,002% 1.240.475 $ 17.029.736 $ Gần đây
AVAX_USDT 70 $ 13.3% 69,5 USDT +0,124% 0.14% -0,013% 1.153.247 $ 10.599.011 $ Gần đây
XCH_USDT 79 $ 0.1% 78,84 USDT -0,076% 0.25% 0,010% 1.037.671 $ 207.848 $ Gần đây
ALICE_USDT 7 $ 5.9% 6,72 USDT -0,045% 1.47% 0,010% 882.301 $ 1.466.200 $ Gần đây
MATIC_USDT 2 $ 6.6% 1,55 USDT +0,039% 6.25% -0,036% 822.723 $ 10.190.495 $ Gần đây
UNI_USDT 11 $ 2.9% 10,8 USDT -0,041% 1.83% 0,010% 715.553 $ 10.000.255 $ Gần đây
OMG_USDT 4 $ 7.3% 4,27 USDT +0,113% 2.33% 0,010% 622.925 $ 179.705 $ Gần đây
ANT_USDT 5 $ 3.5% 5,13 USDT +0,321% 1.92% 0,010% 540.205 $ 2.500.161 $ Gần đây
YFI_USDT 24.555 $ 4.4% 24511,33 USDT +0,063% 0.17% 0,010% 358.169 $ 834.865 $ Gần đây
SXP_USDT 1 $ 1.4% 1,26 USDT +1,046% 7.69% 0,010% 349.558 $ 408.765 $ Gần đây
TRX_USDT 0 $ 3.5% 0,06 USDT +0,036% 100.0% 0,010% 273.848 $ 290.725 $ Gần đây
1INCH_USDT 2 $ 3.6% 1,6 USDT +0,514% 11.76% 0,009% 255.149 $ 183.840 $ Gần đây
AMPL_USDT 1 $ 6.4% 0,86 USDT -6,575% 20.0% 0,451% 240.835 $ 15.740 $ Gần đây
KSM_USDT 179 $ 3.2% 178,29 USDT +0,041% 0.56% 0,010% 229.146 $ 167.750 $ Gần đây
BTM_USDT 0 $ -1.1% 0,03 USDT +1,103% 100.0% 0,010% 192.068 $ 14.034 $ Gần đây
CHZ_USDT 0 $ 3.4% 0,18 USDT -0,048% 50.0% 0,010% 191.592 $ 361.704 $ Gần đây
OKB_USDT 23 $ 10.7% 23 USDT +0,891% 1.3% 0,010% 191.503 $ 122.549 $ Gần đây
THETA_USDT 3 $ 6.3% 2,68 USDT +0,322% 3.7% -0,019% 186.207 $ 537.048 $ Gần đây
CONV_USDT 0 $ 6.7% 0,006475 USDT +1,172% 100.0% 0,010% 181.912 $ 24.686 $ Gần đây
ALGO_USDT 1 $ 2.0% 0,92 USDT -0,054% 10.0% 0,010% 155.037 $ 483.980 $ Gần đây
KEEP_USDT 0 $ 4.4% 0,41 USDT +0,074% 20.0% 0,010% 150.170 $ 36.111 $ Gần đây
XTZ_USDT 3 $ 6.9% 2,99 USDT +0,305% 3.33% 0,010% 141.764 $ 373.191 $ Gần đây
NEST_USDT 0 $ -7.5% 0,01 USDT -0,481% 100.0% 0,010% 135.808 $ 8.402 $ Gần đây
LTC_USD 109 $ 1.2% 109,66 USD +0,624% 2.15% 0,010% 131.713 $ 13.949 $ Gần đây
BAKE_USDT 1 $ 7.2% 0,62 USDT +1,240% 14.29% 0,010% 98.210 $ 24.299 $ Gần đây
NKN_USDT 0 $ 5.3% 0,19 USDT +0,208% 50.0% 0,010% 96.806 $ 23.918 $ Gần đây
XMR_USDT 145 $ 0.4% 145,58 USDT +0,400% 0.27% 0,010% 92.189 $ 243.750 $ Gần đây
XMR_USD 145 $ 0.4% 145,8 USD +0,434% 2.04% 0,010% 66.297 $ 69.972 $ Gần đây
EOS_USD 2 $ 3.8% 2,23 USD +0,221% 4.35% 0,010% 65.419 $ 20.536 $ Gần đây
BAND_USDT 4 $ 14.6% 3,79 USDT +1,106% 2.63% 0,010% 61.116 $ 77.569 $ Gần đây
COMP_USDT 127 $ 4.6% 127,78 USDT +0,519% 0.47% 0,010% 50.846 $ 35.552 $ Gần đây
STORJ_USDT 1 $ 2.5% 1,02 USDT +0,157% 9.09% 0,010% 50.230 $ 88.994 $ Gần đây
BSV_USD 91 $ 0.1% 90,7 USD +0,055% 0.44% 0,010% 49.932 $ 997 $ Gần đây
SRM_USDT 2 $ 3.0% 2,14 USDT +0,079% 4.55% 0,010% 45.303 $ 79.559 $ Gần đây
ZEC_USD 91 $ 0.3% 93,46 USD +2,760% 1.06% 0,010% 42.463 $ 9.641 $ Gần đây
LINA_USDT 0 $ 3.8% 0,02 USDT +0,793% 100.0% 0,010% 42.209 $ 55.020 $ Gần đây
YFII_USDT 2.124 $ 9.1% 2125,11 USDT +0,303% 0.26% 0,010% 42.168 $ 65.838 $ Gần đây
ONT_USD 0 $ 1.5% 0,46 USD +1,199% 20.0% 0,010% 39.330 $ 1.184 $ Gần đây
DASH_USD 91 $ 3.6% 91,43 USD -0,077% 2.05% 0,010% 37.673 $ 77.409 $ Gần đây
XLM_USD 0 $ 4.7% 0,2 USD +0,664% 50.0% 0,010% 26.922 $ 78.315 $ Gần đây
BCD_USDT 1 $ 4.9% 0,91 USDT +1,211% 11.11% 0,010% 25.592 $ 1.907 $ Gần đây
SUPER_USDT 1 $ 15.8% 0,68 USDT +1,434% 14.29% 0,010% 24.949 $ 22.925 $ Gần đây
ANKR_USDT 0 $ 3.9% 0,06 USDT +1,034% 100.0% 0,010% 23.285 $ 8.466 $ Gần đây
XRP_USD 1 $ 5.9% 0,62 USD +1,585% 14.29% 0,010% 22.729 $ 887 $ Gần đây
PEARL_USDT 26 $ 8.2% 26,58 USDT +0,682% 5.56% 0,010% 16.610 $ 1.270 $ Gần đây
BTM_USD 0 $ 7.9% 0,03 USD +0,735% 100.0% 0,010% 15.994 $ 717 $ Gần đây
GITCOIN_USDT 7 $ 4.0% 6,96 USDT +2,311% 1.43% 0,010% 15.694 $ 38.790 $ Gần đây
MTL_USDT 1 $ 1.3% 1,42 USDT +0,035% 6.67% 0,010% 9.891 $ 20.693 $ Gần đây
OGN_USDT 0 $ 7.2% 0,33 USDT +0,276% 25.0% 0,010% 6.645 $ 10.185 $ Gần đây
TFUEL_USDT 0 $ 3.7% 0,13 USDT +1,070% 50.0% 0,010% 5.685 $ 8.558 $ Gần đây
IRIS_USDT 0 $ 1.4% 0,07 USDT +0,402% 100.0% 0,010% 5.036 $ 1.036 $ Gần đây
HIVE_USDT 1 $ 5.1% 0,85 USDT +0,511% 11.11% 0,010% 3.788 $ 1.906 $ Gần đây
WAVES_USD 8 $ 7.6% 8,47 USD +0,976% 18.28% 0,010% 1.141 $ 126 $ Gần đây
ETC_USD 24 $ 2.4% 24,2 USD +2,773% 5.73% 0,010% 996 $ 1.130 $ Gần đây
FTM_USDT 2 $ 11.8% 2,45 USDT +0,059% 4.0% -0,068% - 38.404.162 $ Gần đây
SOL_USDT 98 $ 9.7% 97,64 USDT +0,083% 0.2% -0,040% - 32.729.786 $ Gần đây
LUNA_USDT 66 $ -0.7% 65,93 USDT +0,017% 0.15% 0,002% - 27.090.794 $ Gần đây
SAND_USDT 3 $ 7.0% 3,07 USDT +0,134% 3.23% -0,067% - 12.119.279 $ Gần đây
GALA_USDT 0 $ 3.0% 0,19 USDT -0,083% 50.0% 0,000% - 11.369.286 $ Gần đây
DYDX_USDT 6 $ 8.3% 6,08 USDT +0,128% 1.64% -0,025% - 11.040.002 $ Gần đây
LRC_USDT 1 $ 30.4% 1,06 USDT -0,297% 9.09% -0,021% - 8.799.560 $ Gần đây
ROSE_USDT 0 $ 1.8% 0,33 USDT +0,190% 25.0% 0,010% - 7.368.281 $ Gần đây
ONE_USDT 0 $ 4.8% 0,19 USDT +0,104% 50.0% -0,026% - 3.470.998 $ Gần đây
JASMY_USDT 0 $ 5.6% 0,05 USDT +0,115% 100.0% 0,010% - 2.670.333 $ Gần đây
ENS_USDT 17 $ 4.8% 16,81 USDT +0,216% 1.18% 0,010% - 1.135.054 $ Gần đây
MOVR_USDT 79 $ 6.7% 79,06 USDT +0,357% 0.25% -0,171% - 936.185 $ Gần đây
RNDR_USDT 2 $ 17.1% 2,41 USDT -0,378% 4.0% 0,010% - 882.045 $ Gần đây
AR_USDT 32 $ 0.3% 31,71 USDT +0,048% 0.63% 0,010% - 808.211 $ Gần đây
CHR_USDT 1 $ 4.6% 0,53 USDT +0,542% 16.67% 0,010% - 753.074 $ Gần đây
AAVE_USDT 154 $ 3.0% 153,11 USDT -0,077% 0.2% 0,010% - 716.981 $ Gần đây
CSPR_USDT 0 $ 11.1% 0,09 USDT +0,102% 100.0% 0,010% - 695.369 $ Gần đây
ANC_USDT 2 $ 5.1% 1,61 USDT -0,211% 11.76% -0,120% - 686.702 $ Gần đây
WAXP_USDT 0 $ 4.1% 0,28 USDT +0,271% 33.33% 0,129% - 599.670 $ Gần đây
GRT_USDT 0 $ 8.4% 0,41 USDT +0,029% 20.0% 0,010% - 576.103 $ Gần đây
RUNE_USDT 4 $ 13.2% 4,1 USDT +0,325% 2.44% -0,039% - 510.185 $ Gần đây
ACH_USDT 0 $ 6.1% 0,04 USDT +1,100% 100.0% 0,008% - 482.210 $ Gần đây
ZEC_USDT 94 $ 2.8% 93,32 USDT -0,043% 0.21% 0,010% - 477.376 $ Gần đây
YGG_USDT 3 $ 4.9% 2,54 USDT +0,445% 3.85% 0,010% - 458.145 $ Gần đây
IOTX_USDT 0 $ 6.2% 0,07 USDT +0,434% 100.0% 0,009% - 430.339 $ Gần đây
HT_USDT 9 $ 1.1% 8,84 USDT -0,099% 1.12% 0,010% - 419.695 $ Gần đây
SNX_USDT 4 $ 7.4% 4,31 USDT +0,202% 4.55% 0,010% - 402.927 $ Gần đây
ZIL_USDT 0 $ 13.5% 0,05 USDT +0,273% 100.0% 0,010% - 386.410 $ Gần đây
WAVES_USDT 8 $ 2.4% 8,43 USDT -0,050% 1.18% 0,010% - 339.825 $ Gần đây
FTT_USDT 37 $ 6.6% 37 USDT +0,211% 0.27% 0,010% - 332.266 $ Gần đây
CELR_USDT 0 $ 3.7% 0,05 USDT +0,270% 100.0% 0,010% - 317.299 $ Gần đây
C98_USDT 2 $ 4.5% 1,55 USDT +0,689% 6.25% -0,011% - 248.874 $ Gần đây
EGLD_USDT 137 $ 8.2% 136,63 USDT +0,139% 0.22% 0,010% - 236.338 $ Gần đây
VET_USDT 0 $ 8.4% 0,05 USDT +0,173% 100.0% 0,002% - 212.613 $ Gần đây
DASH_USDT 91 $ 3.7% 91,39 USDT +0,395% 0.22% 0,010% - 205.219 $ Gần đây
LPT_USDT 24 $ 6.5% 23,98 USDT +0,063% 0.83% 0,010% - 199.581 $ Gần đây
MASK_USDT 6 $ 9.3% 5,58 USDT +0,054% 1.79% 0,010% - 199.247 $ Gần đây
CAKE_USDT 8 $ 5.8% 7,77 USDT +0,663% 2.56% 0,010% - 178.143 $ Gần đây
COTI_USDT 0 $ 7.4% 0,27 USDT 0,000% 33.33% 0,023% - 169.436 $ Gần đây
POND_USDT 0 $ 3.6% 0,04 USDT +0,313% 100.0% 0,010% - 156.218 $ Gần đây
XLM_USDT 0 $ 5.6% 0,2 USDT +0,346% 50.0% 0,010% - 134.032 $ Gần đây
ZKS_USDT 0 $ 1.2% 0,15 USDT -0,066% 50.0% 0,010% - 132.270 $ Gần đây
PERP_USDT 6 $ -1.6% 6,05 USDT +0,017% 1.64% 0,010% - 120.399 $ Gần đây
FLOW_USDT 5 $ 4.7% 4,94 USDT +0,187% 2.0% 0,010% - 120.171 $ Gần đây
ONT_USDT 0 $ 2.9% 0,46 USDT +0,198% 20.0% 0,010% - 97.784 $ Gần đây
BZZ_USDT 2 $ -0.5% 1,92 USDT -0,156% 5.0% 0,010% - 95.370 $ Gần đây
BAT_USDT 1 $ 5.6% 0,77 USDT +0,366% 12.5% 0,010% - 88.824 $ Gần đây
ZEN_USDT 35 $ 8.1% 35,54 USDT +0,729% 0.84% 0,010% - 79.182 $ Gần đây
QTUM_USDT 6 $ 4.3% 5,57 USDT +0,749% 1.79% 0,010% - 74.923 $ Gần đây
HBAR_USDT 0 $ 5.3% 0,21 USDT +0,632% 33.33% 0,010% - 61.650 $ Gần đây
KAVA_USDT 3 $ 4.6% 3,27 USDT +0,316% 3.03% 0,010% - 60.161 $ Gần đây
REEF_USDT 0 $ 3.3% 0,00985 USDT +0,285% 100.0% 0,010% - 48.317 $ Gần đây
RVN_USDT 0 $ 4.6% 0,06 USDT +0,921% 100.0% 0,010% - 47.039 $ Gần đây
TRU_USDT 0 $ 7.8% 0,18 USDT +0,529% 50.0% 0,010% - 45.581 $ Gần đây
BADGER_USDT 9 $ 2.8% 9,49 USDT +0,834% 1.05% 0,010% - 43.461 $ Gần đây
MKR_USDT 1.845 $ -0.3% 1854,2 USDT +0,722% 0.33% 0,010% - 40.597 $ Gần đây
XEM_USDT 0 $ 2.8% 0,1 USDT 0,000% 100.0% 0,010% - 39.570 $ Gần đây
CVC_USDT 0 $ 5.8% 0,22 USDT +0,507% 33.33% 0,010% - 35.076 $ Gần đây
RAY_USDT 4 $ 3.6% 3,59 USDT +2,090% 2.78% 0,010% - 34.286 $ Gần đây
CRU_USDT 6 $ 1.3% 6,29 USDT -0,740% 3.13% 0,010% - 32.253 $ Gần đây
BTS_USDT 0 $ -0.1% 0,02 USDT +2,237% 100.0% 0,010% - 28.898 $ Gần đây
XEC_USDT 0 $ 2.8% 0,00007202 USDT +0,629% 100.0% 0,010% - 20.353 $ Gần đây
SKL_USDT 0 $ 7.3% 0,11 USDT +0,547% 50.0% 0,010% - 18.487 $ Gần đây
ALPHA_USDT 0 $ 5.7% 0,4 USDT +0,770% 40.0% 0,010% - 8.862 $ Gần đây
SERO_USDT 0 $ 1.2% 0,1 USDT +0,201% 100.0% 0,010% - 8.535 $ Gần đây
IOST_USDT 0 $ 3.3% 0,02 USDT +1,807% 100.0% 0,010% - 4.732 $ Gần đây
BNT_USDT 2 $ 3.2% 2,36 USDT +1,036% 8.33% 0,010% - 4.385 $ Gần đây
LON_USDT 1 $ 1.2% 1,1 USDT +0,110% 9.09% 0,010% - 3.529 $ Gần đây
JST_USDT 0 $ 3.0% 0,04 USDT +2,508% 100.0% 0,010% - 3.422 $ Gần đây
CERE_USDT 0 $ 2.4% 0,03 USDT +1,933% 100.0% 0,010% - 3.142 $ Gần đây
CKB_USDT 0 $ 11.0% 0,01 USDT +2,454% 100.0% 0,010% - 3.134 $ 1 giờ trước
TRIBE_USDT 1 $ -2.1% 0,71 USDT -0,274% 12.5% 0,010% - 2.952 $ Gần đây
GRIN_USDT 0 $ 7.5% 0,18 USDT -0,553% 50.0% 0,010% - 2.901 $ 1 giờ trước
SUN_USDT 0 $ 1.9% 0,01 USDT +1,121% 100.0% 0,010% - 1.025 $ Gần đây
POLY_USDT 0 $ 7.6% 0,36 USDT +6,957% 25.0% 0,010% - 903 $ 5 giờ trước
POLS_USDT 2 $ 2.9% 1,63 USDT +6,440% 11.76% 0,010% - 553 $ Gần đây
FRONT_USDT 0 $ 7.7% 0,43 USDT +2,788% 20.0% 0,010% - 402 $ 3 giờ trước
XVS_USDT 8 $ -5.3% 8,12 USDT +6,187% 2.44% 0,010% - 399 $ Gần đây
BEAM_USDT 0 $ 2.1% 0,32 USDT +5,554% 25.0% 0,010% - 359 $ Gần đây
DEGO_USDT 3 $ 6.3% 3,6 USDT +3,802% 2.78% 0,010% - 139 $ 2 giờ trước
ZRX_USD 0 $ 0.0% 0,53 USD +15,810% 33.33% 0,010% 434 $ 33 $ 11 giờ trước
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LOOKS_USDT 4 $ 4.8% 3,97 USDT +1,523% 5.0% - - 3.682.123 $ Gần đây
VRA_USDT 0 $ 6.4% 0,02 USDT -0,402% 100.0% - - 158.550 $ Gần đây
BIT_USDT 1 $ -1.4% 1,54 USDT +3,760% 12.5% - - 14.908 $ Gần đây
FIL6_USDT 70 $ 0.0% 69,51 USDT -0,006% - - - 139 $ 5 tháng trước
ENJ_USDT 2 $ 4.1% 1,52 USDT +0,753% 6.25% - - 63.702 $ Gần đây
RACA_USDT 0 $ 5.4% 0,0017434 USDT -0,263% 100.0% - - 2.492.206 $ Gần đây
ALT_USDT 1.918 $ 5.6% 1948,87 USDT +1,838% 0.6% - 455 $ 1.918 $ 10 giờ trước
CRO_USDT 0 $ 10.0% 0,4 USDT -0,213% 25.0% - - 531.749 $ Gần đây
ARPA_USDT 0 $ 2.2% 0,06 USDT +2,359% 100.0% - - 4.449 $ Gần đây
MBOX_USDT 3 $ 6.9% 2,66 USDT +1,390% 7.14% - - 13.785 $ Gần đây
SLP_USDT 0 $ 0.0% 0,01 USDT +0,905% 100.0% - - 1.232.251 $ Gần đây
REQ_USDT 0 $ 2.9% 0,23 USDT +0,849% 33.33% - - 18.431 $ Gần đây
NFT_USDT 0 $ 5.3% 0,00000195 USDT 0,000% 100.0% - - 478.065 $ Gần đây
CLV_USDT 0 $ 1.3% 0,38 USDT +0,319% 25.0% - - 381.312 $ Gần đây
SOS_USDT 0 $ 12.0% 0,0000019 USDT +0,158% 100.0% - - 2.722.346 $ Gần đây
IMX_USDT 2 $ 8.5% 2,4 USDT +0,412% 8.0% - - 337.851 $ Gần đây
PEOPLE_USDT 0 $ 5.4% 0,04 USDT +0,238% 100.0% - - 4.348.965 $ Gần đây
NU_USDT 0 $ 4.0% 0,44 USDT +0,370% 20.0% - - 14.972 $ Gần đây
TONCOIN_USDT 2 $ -3.2% 2,26 USDT +0,422% 4.35% - - 218.970 $ Gần đây
DEFI_USDT 3.300 $ 10.4% 3376,89 USDT +2,380% 0.01% - 1.389 $ 3.300 $ 2 ngày trước
AXS_USDT 52 $ 4.7% 51,5 USDT +0,024% 0.19% - - 1.403.073 $ Gần đây
RAD_USDT 5 $ 3.5% 5,07 USDT +0,174% 1.96% - - 10.044 $ Gần đây
CFX_USDT 0 $ 3.5% 0,1 USDT +0,302% 50.0% - - 53.566 $ Gần đây
PRIV_USDT 2.111 $ 0.0% 1137,3 USDT -45,956% 1.99% - 112 $ 2.111 $ 3 tháng trước
TLM_USDT 0 $ 4.4% 0,11 USDT +0,286% 50.0% - - 244.870 $ Gần đây
MBABYDOGE_USDT 0 $ 2.2% 0,004129 USDT +0,511% 100.0% - - 3.430.696 $ Gần đây
MANA_USDT 2 $ 8.5% 2,11 USDT -0,022% 4.55% - - 5.105.972 $ Gần đây
BICO_USDT 2 $ -4.3% 1,95 USDT +0,396% 5.0% - - 363.148 $ Gần đây
XAUG_USDT 1.840 $ 0.8% 1850,59 USDT +0,817% 0.76% - 6.314 $ 187.682 $ Gần đây
LIT_USDT 2 $ 1.8% 1,54 USDT -0,091% 6.25% - - 9.640 $ Gần đây
GLMR_USDT 8 $ 2.3% 7,81 USDT +0,948% 1.28% - - 563.070 $ Gần đây
EXCH_USDT 10.277 $ -0.3% 9047,23 USDT -11,906% 0.65% - 216 $ 30.832 $ khoảng 1 tháng trước
CTSI_USDT 0 $ 6.1% 0,44 USDT +0,244% 20.0% - - 88.384 $ Gần đây
WSB_USDT 1.009 $ -1.6% 896,94 USDT -11,150% 1.49% - - 1.009 $ 15 ngày trước
MKISHU_USDT 0 $ 2.7% 0,001729 USDT -0,288% 100.0% - - 52.155 $ Gần đây
MAKITA_USDT 1 $ 0.8% 0,91 USDT +1,800% 11.11% - - 1.615 $ Gần đây
MELON_USDT 1 $ 0.6% 0,79 USDT +4,127% 12.5% - - 11.624 $ Gần đây

Gate was established in 2013, and it is the top 10 exchanges in the world in terms of authentic trading volume. It is also the first choice of over 8 million registered customers, covering 130+ countries worldwide, as we are providing the most comprehensive digital asset solutions.

Địa chỉ
Phí
0.20%
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Hong Kong
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
569.722,0
Xếp hạng Alexa
#468
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 674340
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android