🔥 Báo Cáo Tháng 10 của CoinGecko! Sự tăng trưởng của BTC, tổng vốn hóa thị trường hàng năm và nhiều thông tin giá trị khác!"🔥
Gate.io exchange

Gate.io

Centralized
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
83
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTC_USDT 17.062 $ -0.1% 17033,38 USDT -0,038% - 0,010% 17.059.604 $ 135.508.623 $ Gần đây
BTC_USD 17.050 $ -0.1% 17046,71 USD -0,019% - 0,010% 6.717.391 $ 16.027.000 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETH_USD 517 $ -0.1% 515,66 USD -0,250% - 0,010% 1.292.474 $ 6.803.579 $ Gần đây
ETH_USDT 517 $ -0.0% 515,42 USDT -0,112% - 0,010% - 54.217.573 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
FIL_USDT 30 $ 0.8% 29,9 USDT +0,188% - 0,010% 5.706.246 $ 379.952 $ Gần đây
DOT_USDT 5 $ 0.0% 4,76 USDT -0,716% - 0,010% 1.109.721 $ 258.407 $ Gần đây
EOS_USD 3 $ -1.2% 2,85 USD -1,294% - 0,097% 831.406 $ 292.610 $ Gần đây
SUSHI_USDT 1 $ 1.4% 1,43 USDT -0,188% - 0,010% 638.730 $ 3.873.897 $ Gần đây
YFI_USDT 23.506 $ -2.5% 23374,89 USDT -0,428% - 0,010% 565.552 $ 1.386.862 $ Gần đây
BSV_USD 161 $ -2.3% 160,66 USD -0,087% - 0,010% 505.571 $ 680.988 $ Gần đây
ZEC_USD 67 $ -5.2% 69,22 USD +2,624% - 0,010% 495.941 $ 5.194 $ Gần đây
ADA_USD 0 $ 2.2% 0,14 USD +0,100% - 0,010% 495.550 $ 110.874 $ Gần đây
LTC_USD 69 $ -2.2% 68,57 USD -0,146% - 0,037% 477.538 $ 725.018 $ Gần đây
OMG_USDT 4 $ -2.7% 3,54 USDT +0,321% - 0,010% 425.437 $ 27.314 $ khoảng 1 giờ trước
LINK_USDT 12 $ 0.4% 12,44 USDT +0,122% - 0,010% 408.856 $ 1.743.911 $ Gần đây
UNI_USDT 3 $ -4.3% 3,29 USDT +0,030% - 0,010% 374.695 $ 946.442 $ Gần đây
CRV_USDT 1 $ 8.7% 0,63 USDT +0,319% - 0,010% 371.910 $ 1.243.939 $ Gần đây
XRP_USD 1 $ 4.7% 0,56 USD +0,054% - 0,010% 275.255 $ 1.729.260 $ Gần đây
OKB_USDT 5 $ -4.4% 5,22 USDT +0,792% - 0,010% 273.780 $ 104.506 $ Gần đây
XTZ_USDT 2 $ -0.1% 2,23 USDT +0,094% - 0,010% 269.999 $ 470.938 $ Gần đây
BCH_USD 261 $ -3.0% 263,9 USD +1,286% - 0,020% 267.205 $ 57.060 $ Gần đây
TRX_USD 0 $ -0.9% 0,03 USD +1,423% - 0,010% 144.202 $ 27.927 $ Gần đây
ATOM_USDT 5 $ 0.4% 5,33 USDT +0,502% - 0,010% 126.992 $ 632.358 $ Gần đây
HT_USD 4 $ 2.6% 4,04 USD +0,230% - 0,010% 101.506 $ 2.070 $ Gần đây
BNB_USD 28 $ 2.1% 28,41 USD +3,317% - 0,010% 91.847 $ 10.313 $ Gần đây
YFII_USDT 1.766 $ -2.8% 1762,83 USDT -0,032% - 0,010% 88.717 $ 582.686 $ Gần đây
ALGO_USDT 0 $ -1.5% 0,3 USDT +0,336% - 0,010% 86.257 $ 56.547 $ Gần đây
ONT_USD 1 $ -2.0% 0,54 USD -1,027% - 0,010% 85.064 $ 55.639 $ Gần đây
AMPL_USDT 1 $ -4.8% 1,17 USDT +2,683% - -0,025% 82.304 $ 44.247 $ Gần đây
XMR_USD 117 $ -1.8% 116,57 USD -0,129% - 0,010% 78.033 $ 47.622 $ Gần đây
ZRX_USD 0 $ -2.3% 0,4 USD +1,579% - 0,010% 72.766 $ 3.854 $ Gần đây
XLM_USD 0 $ 22.5% 0,2 USD +0,664% - 0,010% 58.770 $ 129.088 $ Gần đây
DOGE_USDT 0 $ 0.6% 0,003263 USDT -0,245% - 0,010% 55.991 $ 44.017 $ Gần đây
COMP_USDT 103 $ -4.3% 103,19 USDT -0,029% - 0,010% 54.527 $ 18.294 $ Gần đây
NEO_USD 17 $ -1.5% 16,94 USD +0,911% - 0,010% 41.648 $ 15.867 $ Gần đây
BTM_USD 0 $ -1.7% 0,06 USD +0,311% - 0,010% 41.327 $ 22.301 $ Gần đây
WAVES_USD 6 $ 6.0% 6,4 USD -0,002% - 0,010% 34.288 $ 534.958 $ Gần đây
DASH_USD 91 $ -0.7% 91,78 USD +1,414% - 0,010% 22.500 $ 3.168 $ Gần đây
BTT_USD 0 $ -2.4% 0,0003102 USD +2,545% - 0,010% 20.189 $ 802 $ Gần đây
SRM_USDT 1 $ -2.8% 0,99 USDT +0,806% - 0,010% 15.022 $ 290 $ khoảng 1 giờ trước
BAND_USDT 7 $ 27.4% 5,74 USDT -18,196% - 0,010% 8.066 $ 21 $ Gần đây
PEARL_USDT 180 $ -10.1% 147,72 USDT -17,842% - 0,010% 5.096 $ 8.282 $ Gần đây
SXP_USDT 1 $ 7.2% 0,96 USDT -1,300% - 0,010% 5.096 $ 342 $ khoảng 2 giờ trước
HIVE_USDT 0 $ -21.7% 0,12 USDT -0,749% - 0,010% 726 $ 225 $ Gần đây
XRP_USDT 1 $ 5.0% 0,55 USDT +0,526% - 0,085% - 3.974.010 $ Gần đây
LTC_USDT 69 $ -2.6% 68,54 USDT +0,131% - 0,010% - 2.075.799 $ Gần đây
EOS_USDT 3 $ -1.7% 2,85 USDT -0,133% - 0,065% - 1.476.524 $ Gần đây
BCH_USDT 264 $ -1.8% 263,98 USDT +0,030% - 0,010% - 886.019 $ Gần đây
BSV_USDT 161 $ -2.0% 160,43 USDT -0,087% - 0,010% - 851.978 $ Gần đây
ETC_USDT 6 $ 1.7% 6,21 USDT +0,060% - 0,010% - 309.888 $ Gần đây
BNB_USDT 28 $ -0.3% 28,39 USDT -0,140% - 0,010% - 288.126 $ Gần đây
ZEC_USDT 69 $ -0.1% 69,38 USDT +0,318% - 0,010% - 243.001 $ Gần đây
ONT_USDT 1 $ -1.4% 0,54 USDT -1,028% - 0,010% - 238.482 $ Gần đây
BTM_USDT 0 $ -1.1% 0,06 USDT 0,000% - 0,010% - 236.021 $ Gần đây
XLM_USDT 0 $ 21.8% 0,2 USDT +0,452% - 0,010% - 198.581 $ Gần đây
TRX_USDT 0 $ 1.2% 0,03 USDT -0,443% - 0,010% - 150.327 $ Gần đây
AAVE_USDT 60 $ -8.9% 59,97 USDT -0,219% - 0,010% - 135.637 $ Gần đây
HT_USDT 4 $ -0.7% 4,04 USDT -0,647% - 0,010% - 71.149 $ Gần đây
SOL_USDT 2 $ -2.9% 1,86 USDT -0,285% - -0,001% - 20.652 $ Gần đây
KSM_USDT 45 $ -8.5% 45,29 USDT +1,027% - 0,010% - 13.690 $ Gần đây
ADA_USDT 0 $ 3.4% 0,14 USDT -0,537% - 0,010% - 11.367 $ Gần đây
DASH_USDT 92 $ 0.4% 91,81 USDT +0,098% - 0,010% - 10.286 $ Gần đây
ROSE_USDT 0 $ 2.6% 0,04 USDT -0,515% - 0,010% - 7.881 $ Gần đây
WAVES_USDT 6 $ 5.0% 6,37 USDT +0,013% - 0,010% - 7.461 $ Gần đây
CVC_USDT 0 $ 4.3% 0,08 USDT -0,772% - 0,010% - 3.893 $ Gần đây
BCHA_USDT 18 $ -4.9% 17,82 USDT +1,820% - 0,010% - 2.208 $ Gần đây
XMR_USDT 116 $ -1.1% 116,62 USDT +0,396% - 0,010% - 1.163 $ Gần đây
ETC_USD 6 $ 7.2% 6,22 USD +3,860% - 0,010% 176.021 $ 6 $ khoảng 7 giờ trước
MDA_USD 1 $ -3.4% 0,5 USD -0,357% - 0,010% 20.005 $ 846 $ khoảng 8 giờ trước
ANT_USDT 4 $ 21.2% 3,12 USDT -21,950% - -1,875% 9.782 $ 16 $ khoảng 12 giờ trước
NEST_USDT 0 $ 0.0% 0,04 USDT -1,862% - 0,010% 1.569 $ 1 $ khoảng 7 giờ trước
SNX_USDT 4 $ -6.3% 4,08 USDT +1,750% - 0,010% - 3.115 $ khoảng 3 giờ trước
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ZEN_USDT 12 $ 2.8% 12,16 USDT -1,154% - - - 10.261 $ Gần đây
CFX_USDT 0 $ 4.7% 0,13 USDT -3,886% - - - 619 $ khoảng 2 giờ trước
NEAR_USDT 1 $ -2.2% 0,99 USDT -0,563% - - - 8.154 $ Gần đây
PRIV_USDT 869 $ 0.0% 881,19 USDT +1,426% - - 51 $ 0 $ 2 tháng trước
XAUG_USDT 1.933 $ 2.6% 1799,54 USDT -6,890% - - 2.027 $ 1.933 $ 20 ngày trước
FIL6_USDT 25 $ 1.7% 25,32 USDT +1,605% - - - 37.629 $ Gần đây
AVAX_USDT 4 $ 0.7% 3,55 USDT -1,447% - - - 3.342 $ Gần đây
ALT_USDT 1.025 $ 0.0% 1374,2 USDT +33,768% - - 1.437 $ 2.050 $ 22 ngày trước
DEFI_USDT 1.189 $ 9.9% 1212,53 USDT +2,022% - - 62 $ 1.189 $ 21 ngày trước
EXCH_USDT 1.276 $ 0.0% 1089,71 USDT -14,566% - - 0 $ 0 $ 2 tháng trước

Gate.io (Futures) là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại Hong Kong. Có đồng tiền ảo và 83 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Gate.io (Futures) trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 14.068 ₿ và hợp đồng mở là 2.347 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Gate.io (Futures) là BTC/USDT. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Gate.io (Futures) tại https://www.gate.io/futures_trade/BTC_USD.

Địa chỉ
Phí
0.20%
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Hong Kong
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
569.722
Xếp hạng Alexa
#17272
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 67047
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android