Tiền ảo: 11.379
Sàn giao dịch: 940
Giá trị vốn hóa thị trường: 1,705T $ 1.7%
Lưu lượng 24 giờ: 161,002B $
Gas: 67 GWEI
Không quảng cáo
Honeyswap exchange

Honeyswap

Decentralized

Honeyswap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2020. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 35 loại tiền ảo và 72 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Honeyswap trong 24h được báo cáo ở mức 73.702 $, thay đổi 97.42% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là AGVE/WETH với khối lượng giao dịch trong 24h là 16.434 $.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
35
Tiền ảo
72
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Agave / WETH
1.542.081 $
AGVE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x3a97704a1b25f08aa230ae53b352e2e72ef52843
56 $
0,02367774785972 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.6% 8.200 $ 8.175 $
$16.434
303,367 AGVE
22,29%
Gần đây
Traded gần đây
2 Agave / Wrapped XDAI
1.542.081 $
AGVE/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x3a97704a1b25f08aa230ae53b352e2e72ef52843
56 $
55,7356737113041 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.61% 1.557 $ 1.553 $
$12.256
223,566 AGVE
16,62%
Gần đây
Traded gần đây
3 WETH / Wrapped XDAI
0 $
WETH/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.352 $
2375,60319168891 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.62% 502 $ 500 $
$11.735
4,989 WETH
15,91%
Gần đây
Traded gần đây
4 ShapeShift FOX / Wrapped XDAI
27.046.850 $
FOX/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d
0 $
0,0474181236750356 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.61% 2.130 $ 2.124 $
$6.995
146057,203 FOX
9,49%
Gần đây
Traded gần đây
5 WETH / Wrapped Bitcoin
0 $
WETH/WBTC Biểu đồ trực tuyến 0x6a023ccd1ff6f2045c3309768ead9e68f978f6e1
2.381 $
0,0539328280594278 0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252
0.61% 2.876 $ 2.868 $
$4.161
1,741 WETH
5,64%
Gần đây
Traded gần đây
6 Wrapped Bitcoin / Wrapped XDAI
6.785.269.477 $
WBTC/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x8e5bbbb09ed1ebde8674cda39a0c169401db4252
43.977 $
43876,2445066101 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.62% 488 $ 486 $
$4.073
0,093 WBTC
5,52%
Gần đây
Traded gần đây
7 Wrapped XDAI / Honey
0 $
WXDAI/HNY Biểu đồ trực tuyến 0xe91d153e0b41518a2ce8dd3d7944fa863463a97d
1 $
0,0953336413355805 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.61% 936 $ 933 $
$4.071
4052,670 WXDAI
5,52%
Gần đây
Traded gần đây
-
8 ShapeShift FOX / Giveth
27.046.850 $
FOX/GIV Biểu đồ trực tuyến 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d
0 $
4,00408638273601 0X4F4F9B8D5B4D0DC10506E5551B0513B61FD59E75
0.61% 2.530 $ 2.523 $
$3.232
65560,469 FOX
4,38%
Gần đây
Traded gần đây
9 ShapeShift FOX / 1Hive Water
27.046.850 $
FOX/WATER Biểu đồ trực tuyến 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d
0 $
0,187245904303608 0X4291F029B9E7ACB02D49428458CF6FCEAC545F81
0.61% 849 $ 847 $
$1.008
20519,772 FOX
1,37%
Gần đây
Traded gần đây
10 BrightID / Wrapped XDAI
0 $
BRIGHT/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x83ff60e2f93f8edd0637ef669c69d5fb4f64ca8e
0 $
0,0423973375289888 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.62% 637 $ 635 $
$980
23220,716 BRIGHT
1,33%
Gần đây
Traded gần đây
11 Honey / WETH
0 $
HNY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x71850b7e9ee3f13ab46d67167341e4bdc905eef9
11 $
0,0044208953322435 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.63% 259 $ 258 $
$899
84,437 HNY
1,22%
Gần đây
Traded gần đây
12 ShapeShift FOX / Honey
27.046.850 $
FOX/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d
0 $
0,0045029524638724 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.62% 547 $ 545 $
$778
16151,740 FOX
1,06%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
13 hiveWater / Wrapped XDAI
0 $
HIVEWATER/... Biểu đồ trực tuyến 0x3a3e9715018d80916740e8ac300713fdf6614d19
0 $
0,0355670661917583 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.62% 522 $ 521 $
$771
21538,419 HIVEWATER
1,05%
Gần đây
Traded gần đây
14 Chainlink / Wrapped XDAI
9.368.973.954 $
LINK/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2
16 $
16,4859450252026 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.63% 338 $ 337 $
$751
48,090 LINK
1,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
15 Etherisc DIP / Wrapped XDAI
9.500.090 $
DIP/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x48b1b0d077b4919b65b4e4114806dd803901e1d9
0 $
0,0226942781571591 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.66% 153 $ 153 $
$703
31966,760 DIP
0,95%
Gần đây
Traded gần đây
16 BrightID / WETH
0 $
BRIGHT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x83ff60e2f93f8edd0637ef669c69d5fb4f64ca8e
0 $
0,0000178166583168 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.62% 539 $ 538 $
$703
16652,262 BRIGHT
0,95%
Gần đây
Traded gần đây
17 1Hive Water / BrightID
0 $
WATER/BRIGHT Biểu đồ trực tuyến 0x4291f029b9e7acb02d49428458cf6fceac545f81
0 $
5,95352690498596 0X83FF60E2F93F8EDD0637EF669C69D5FB4F64CA8E
0.61% 754 $ 752 $
$554
2217,073 WATER
0,75%
Gần đây
Traded gần đây
18 1Hive Water / Honey
0 $
WATER/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x4291f029b9e7acb02d49428458cf6fceac545f81
0 $
0,0239421268305194 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.62% 469 $ 468 $
$533
2170,308 WATER
0,72%
Gần đây
Traded gần đây
19 Agave / Honey
1.542.081 $
AGVE/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x3a97704a1b25f08aa230ae53b352e2e72ef52843
56 $
5,32401912751142 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.63% 305 $ 304 $
$526
9,711 AGVE
0,71%
Gần đây
Traded gần đây
20 Chainlink / Honey
9.368.973.954 $
LINK/HNY Biểu đồ trực tuyến 0xe2e73a1c69ecf83f464efce6a5be353a37ca09b2
16 $
1,56088832935581 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.65% 159 $ 158 $
$391
25,057 LINK
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
-
21 Swash / Wrapped XDAI
12.494.912 $
SWASH/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x84e2c67cbefae6b5148fca7d02b341b12ff4b5bb
0 $
0,0133408452002654 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.61% 1.163 $ 1.160 $
$384
29150,201 SWASH
0,52%
Gần đây
Traded gần đây
-
22 USDC / Wrapped XDAI
24.351.239.532 $
USDC/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xddafbb505ad214d7b80b1f830fccc89b60fb7a83
1 $
0,998382088011347 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.62% 646 $ 644 $
$261
260,707 USDC
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
23 hiveWater / Honey
0 $
HIVEWATER/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x3a3e9715018d80916740e8ac300713fdf6614d19
0 $
0,0033942454626154 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.62% 566 $ 564 $
$221
6224,137 HIVEWATER
0,30%
Gần đây
Traded gần đây
24 Donut / Wrapped XDAI
2.029.463 $
DONUT/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x524b969793a64a602342d89bc2789d43a016b13a
0 $
0,0096926199333961 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.61% 1.290 $ 1.286 $
$211
21929,190 DONUT
0,29%
Gần đây
Traded gần đây
25 BrightID / Honey
0 $
BRIGHT/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x83ff60e2f93f8edd0637ef669c69d5fb4f64ca8e
0 $
0,004033319136802 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.63% 332 $ 331 $
$169
4035,512 BRIGHT
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
26 Giveth / BrightID
2.110.911 $
GIV/BRIGHT Biểu đồ trực tuyến 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75
0 $
0,276892902345717 0X83FF60E2F93F8EDD0637EF669C69D5FB4F64CA8E
0.65% 173 $ 172 $
$133
11535,226 GIV
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
27 Giveth / Honey
2.110.911 $
GIV/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75
0 $
0,0011147452819183 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.68% 105 $ 105 $
$128
11334,643 GIV
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
28 Giveth / Token Engineering Commons
2.110.911 $
GIV/TEC Biểu đồ trực tuyến 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75
0 $
0,0279939544999229 0X5DF8339C5E282EE48C0C7CE8A7D01A73D38B3B27
0.62% 558 $ 557 $
$90
7727,049 GIV
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
29 Giveth / Wrapped XDAI
2.110.911 $
GIV/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75
0 $
0,0117473048094155 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.79% 43 $ 43 $
$88
7727,780 GIV
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
30 1Hive Water / Giveth
0 $
WATER/GIV Biểu đồ trực tuyến 0x4291f029b9e7acb02d49428458cf6fceac545f81
0 $
21,3692777470504 0X4F4F9B8D5B4D0DC10506E5551B0513B61FD59E75
0.63% 353 $ 352 $
$82
324,961 WATER
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
31 Fraction / Wrapped XDAI
0 $
FRACTION/W... Biểu đồ trực tuyến 0x2bf2ba13735160624a0feae98f6ac8f70885ea61
17.314 $
17274,6636052274 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.67% 126 $ 125 $
$69
0,004 FRACTION
0,09%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
32 Savings xDAI / Wrapped XDAI
0 $
SDAI/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xaf204776c7245bf4147c2612bf6e5972ee483701
1 $
1,03654578673764 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.82% 37 $ 37 $
$51
49,985 SDAI
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
33 DAOhaus / Wrapped XDAI
715.109 $
HAUS/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xb0c5f3100a4d9d9532a4cfd68c55f1ae8da987eb
1 $
0,714314538103968 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.64% 192 $ 191 $
$46
65,771 HAUS
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
34 Dai / Wrapped XDAI
5.385.571.387 $
DAI/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x44fa8e6f47987339850636f88629646662444217
1 $
1,0193947031041 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.61% 1.488 $ 1.483 $
$40
40,210 DAI
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
35 Minerva Wallet / Wrapped XDAI
38.620 $
MIVA/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x63e62989d9eb2d37dfdb1f93a22f063635b07d51
0 $
0,0038785374021186 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.65% 189 $ 189 $
$31
8155,569 MIVA
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
36 Raid / WETH
0 $
RAID/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x18e9262e68cc6c6004db93105cc7c001bb103e49
0 $
0,000000852331841 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.62% 371 $ 370 $
$26
12965,631 RAID
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
37 Token Engineering Commons / Honey
0 $
TEC/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x5df8339c5e282ee48c0c7ce8a7d01a73d38b3b27
0 $
0,0398591911943847 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.94% 24 $ 24 $
$23
58,803 TEC
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
38 1Hive Water / Token Engineering Commons
0 $
WATER/TEC Biểu đồ trực tuyến 0x4291f029b9e7acb02d49428458cf6fceac545f81
0 $
0,599567232424233 0X5DF8339C5E282EE48C0C7CE8A7D01A73D38B3B27
0.61% 798 $ 795 $
$11
267,600 WATER
0,02%
Gần đây
Traded khoảng 5 giờ trước
-
39 STAKE / Wrapped XDAI
192.265 $
STAKE/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xb7d311e2eb55f2f68a9440da38e7989210b9a05e
0 $
0,104033957578071 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.77% 48 $ 48 $
$16
161,532 STAKE
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
40 Uniswap / Honey
4.820.893.590 $
UNI/HNY Biểu đồ trực tuyến 0x4537e328bf7e4efa29d05caea260d7fe26af9d74
6 $
0,559469078195491 0X71850B7E9EE3F13AB46D67167341E4BDC905EEF9
0.9% 27 $ 27 $
$12
2,151 UNI
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
41 Uniswap / Wrapped XDAI
4.820.893.590 $
UNI/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x4537e328bf7e4efa29d05caea260d7fe26af9d74
6 $
5,88427749729114 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.94% 24 $ 24 $
$10
1,811 UNI
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
42 Fraction / Minerva Wallet
0 $
FRACTION/MIVA Biểu đồ trực tuyến 0x2bf2ba13735160624a0feae98f6ac8f70885ea61
17.319 $
4487261,85613452 0X63E62989D9EB2D37DFDB1F93A22F063635B07D51
0.89% 28 $ 28 $
$8
0,000 FRACTION
0,01%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
43 xDai Native Comb / Wrapped XDAI
0 $
XCOMB/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x38fb649ad3d6ba1113be5f57b927053e97fc5bf7
0 $
0,0149320533431206 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.62% 374 $ 373 $
$6
444,549 XCOMB
0,01%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
44 Particle / Wrapped XDAI
7.009 $
PRTCLE/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xb5d592f85ab2d955c25720ebe6ff8d4d1e1be300
0 $
0,0027660677376864 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.68% 108 $ 108 $
$4
1556,726 PRTCLE
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
45 Streamr / Wrapped XDAI
24.733.464 $
DATA/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x256eb8a51f382650b2a1e946b8811953640ee47d
0 $
0,0306998687614566 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.61% 1.673 $ 1.667 $
$105
3451,964 DATA
-
khoảng 11 giờ trước
Traded khoảng 12 giờ trước
-
46 Trips Community / Wrapped XDAI
0 $
TRIPS/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x479e32cdff5f216f93060700c711d1cc8e811a6b
0 $
0,0021683990136516 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.84% 34 $ 34 $
$10
4647,256 TRIPS
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Gnosis / Wrapped XDAI
605.920.013 $
GNO/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb
233 $
232,853500994631 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.6% 15.945 $ 15.897 $
$557.218
2452,914 GNO
755,66%
Gần đây
Traded gần đây
-
2 Gnosis / WETH
605.920.013 $
GNO/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9c58bacc331c9aa871afd802db6379a98e80cedb
233 $
0,0982672107640909 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.6% 86.340 $ 86.081 $
$541.325
2394,597 GNO
734,11%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? 0X0939A7C3... Biểu đồ trực tuyến 0x0939a7c3f8d37c1ce67fada4963ae7e0bd112ff3
3 $
0,0013588069889014 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.6% 4.743 $ 4.729 $
$4.068
1237,232 0X093
5,52%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 Giveth / Gnosis
2.110.911 $
GIV/GNO Biểu đồ trực tuyến 0x4f4f9b8d5b4d0dc10506e5551b0513b61fd59e75
0 $
0,0000505915406075 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.6% 8.192 $ 8.167 $
$3.990
332990,694 GIV
5,41%
Gần đây
Traded gần đây
5 1Hive Water / Gnosis
0 $
WATER/GNO Biểu đồ trực tuyến 0x4291f029b9e7acb02d49428458cf6fceac545f81
0 $
0,0010859715398554 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.61% 2.057 $ 2.051 $
$1.868
7219,900 WATER
2,53%
Gần đây
Traded gần đây
6 CoW Protocol / Gnosis
51.401.608 $
COW/GNO Biểu đồ trực tuyến 0x177127622c4a00f3d409b75571e12cb3c8973d3c
0 $
0,0012835025314415 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.62% 421 $ 420 $
$1.467
4956,872 COW
1,99%
Gần đây
Traded gần đây
7 hiveWater / Gnosis
0 $
HIVEWATER/GNO Biểu đồ trực tuyến 0x3a3e9715018d80916740e8ac300713fdf6614d19
0 $
0,0001539417176613 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.64% 243 $ 243 $
$444
11889,514 HIVEWATER
0,60%
Gần đây
Traded gần đây
8 Ethix / WETH
15.082.410 $
ETHIX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xec3f3e6d7907acda3a7431abd230196cda3fbb19
0 $
0,0000962401378802 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.64% 227 $ 227 $
$194
850,028 ETHIX
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
9 hiveWater (HIVEWATER)
0 $
HIVEWATER/... Biểu đồ trực tuyến 0x3a3e9715018d80916740e8ac300713fdf6614d19
0 $
0,239785966473672 0XFADC59D012BA3C110B08A15B7755A5CB7CBE77D7
0.66% 151 $ 150 $
$138
3997,703 HIVEWATER
0,19%
Gần đây
Traded gần đây
-
10 ? 0X712B3D23... Biểu đồ trực tuyến 0x712b3d230f3c1c19db860d80619288b1f0bdd0bd
1 $
0,567607603212533 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.82% 36 $ 36 $
$34
60,580 0X712
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 ? 0XFB23CFD3... Biểu đồ trực tuyến 0xfb23cfd35046466fdba7f73dc2fccb5b17abf1aa
0 $
0,0000099766650302 0X8E5BBBB09ED1EBDE8674CDA39A0C169401DB4252
0.62% 379 $ 378 $
$32
73,447 0XFB2
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
12 Swarm / Wrapped XDAI
24.382.116 $
BZZ/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xdbf3ea6f5bee45c02255b2c26a16f300502f68da
0 $
0,375332726692541 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.66% 137 $ 137 $
$10
28,622 BZZ
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
13 ? 0X10BEEA85... Biểu đồ trực tuyến 0x10beea85519a704a63765d396415f9ea5aa30a17
0 $
0,0043510941530103 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.85% 33 $ 33 $
$6
1500,000 0X10B
0,01%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
-
14 ? 0X988D1BE6... Biểu đồ trực tuyến 0x988d1be68f2c5cde2516a2287c59bd6302b7d20d
0 $
0,0006502485024075 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.77% 48 $ 47 $
$5
8525,102 0X988
0,01%
Gần đây
Traded gần đây
-
15 Xion Finance / Wrapped XDAI
212.896 $
XGT/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0xc25af3123d2420054c8fcd144c21113aa2853f39
0 $
0,0006218761084302 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.69% 88 $ 87 $
$3
5631,696 XGT
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 5 giờ trước
16 ? 0XC577CDDA... Biểu đồ trực tuyến 0xc577cddabb7893cc2ca15ef4b5d5e5e13c3feed3
0 $
0,0000001976057221 0X6A023CCD1FF6F2045C3309768EAD9E68F978F6E1
0.83% 35 $ 35 $
$2
5433,260 0XC57
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
17 r/CryptoCurrency Moons / Wrapped XDAI
10.726.392 $
MOON/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x1e16aa4df73d29c029d94ceda3e3114ec191e25a
0 $
0,0075664311983919 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.76% 53 $ 53 $
$1
259,675 MOON
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
18 Tether / Wrapped XDAI
90.253.930.165 $
USDT/WXDAI Biểu đồ trực tuyến 0x4ecaba5870353805a9f068101a40e0f32ed605c6
1 $
1,00365555555556 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.85% 32 $ 32 $
$1
1,551 USDT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
19 ? 0XFB23CFD3... Biểu đồ trực tuyến 0xfb23cfd35046466fdba7f73dc2fccb5b17abf1aa
NaN $
0,0008019708311611 0XCA8D20F3E0144A72C6B5D576E9BD3FD8557E2B04
1.0% 20 $ 20 $
$0
72,731 0XFB2
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
20 CoW Protocol (COW)
51.401.608 $
COW/0XCA8D... Biểu đồ trực tuyến 0x177127622c4a00f3d409b75571e12cb3c8973d3c
NaN $
0,0005498621606117 0XCA8D20F3E0144A72C6B5D576E9BD3FD8557E2B04
0.82% 38 $ 38 $
$0
141,695 COW
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
21 ? 0XD87EAA26... Biểu đồ trực tuyến 0xd87eaa26dcfb0c0a6160ccf8c8a01beb1c15fb00
9 $
0,0410026044997455 0X9C58BACC331C9AA871AFD802DB6379A98E80CEDB
0.61% 1.379 $ 1.375 $
$1.675
176,673 0XD87
-
khoảng 13 giờ trước
Traded 1 ngày trước
22 ? 0XA187153C... Biểu đồ trực tuyến 0xa187153c9e2bbadee5782d6b604cb1007bc6a86a
0 $
0,0443330163970531 0X4291F029B9E7ACB02D49428458CF6FCEAC545F81
0.61% 1.036 $ 1.033 $
$259
20011,001 0XA18
-
khoảng 15 giờ trước
Traded 1 ngày trước
-
23 ? 0X88973F42... Biểu đồ trực tuyến 0x88973f423aec32618415778573f1abe314cc45d6
0 $
0,0000000000016358 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.97% 22 $ 22 $
$11
7219257623021,308 0X889
-
khoảng 4 giờ trước
Traded khoảng 22 giờ trước
24 ShapeShift FOX (FOX)
27.046.850 $
FOX/0X58B9... Biểu đồ trực tuyến 0x21a42669643f45bc0e086b8fc2ed70c23d67509d
0 $
0,236591504216215 0X58B9CB810A68A7F3E1E4F8CB45D1B9B3C79705E8
1.0% 20 $ 20 $
$4
82,688 FOX
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
25 ? 0X59715D8D... Biểu đồ trực tuyến 0x59715d8d206b3d4748cec55e7c2de26f23af45d5
38 $
0,742842147466238 0X3A97704A1B25F08AA230AE53B352E2E72EF52843
0.9% 27 $ 27 $
$4
0,112 0X597
-
3 ngày trước
Traded 4 ngày trước
26 ? 0X57E93BB5... Biểu đồ trực tuyến 0x57e93bb58268de818b42e3795c97bad58afcd3fe
1 $
0,869806115667144 0XE91D153E0B41518A2CE8DD3D7944FA863463A97D
0.77% 47 $ 47 $
$1
1,571 0X57E
-
2 ngày trước
Traded 2 ngày trước
-

Honeyswap is a 1:1 deployment of Uniswap V2 on the xDai network with no additional changes.

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2020
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
49.674,0
Xếp hạng Alexa
#298902
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 7931
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.674%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 51th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 46th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.