Tiền ảo: 5264
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.010.829.685 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 62.254.437.794 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,26%
XRP 4,86%

Kraken (Futures)

Rank #6 Tập trung
Kraken Futures was previously known as Crypto Facilities. Crypto Facilities Ltd is an FCA authorised cryptocurrency derivatives platform based in London. Crypto Facilities became a part of the Kraken group of companies and rebranded to Kraken Futures in February 2019. They offer up to 50x leverage on 5 trading pairs. The most popular trading pair is the XBTUSD pair.
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
15 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1
Bitcoin (BTC)
XBT/USD (Perpetual)
9.914 $
9914 USD
0.01% 18.706.288.508 $ 20.584.640.267 $
61.682.470 $
6221,754 XBT
71,40% Gần đây
2
Ethereum (ETH)
ETH/USD (Perpetual)
210 $
209,6 USD
0.02% 444.069.342 $ 550.145.149 $
7.090.609 $
33829,241 ETH
8,21% Gần đây
3
Bitcoin (BTC)
XBT/USD (Month)
9.947 $
9947 USD
0.01% 19.666.515.991 $ 17.937.000.907 $
5.196.203 $
522,389 XBT
6,01% Gần đây
4
Bitcoin (BTC)
XBT/USD (Quarter)
10.051 $
10051 USD
0.01% 29.190.382.483 $ 13.648.955.577 $
3.779.075 $
375,990 XBT
4,37% Gần đây
5
XRP (XRP)
XRP/USD (Perpetual)
0 $
0,3079 USD
0.13% 2.106.390.215 $ 2.280.199.261 $
3.033.457 $
9852085,093 XRP
3,51% Gần đây
6
Litecoin (LTC)
LTC/USD (Perpetual)
90 $
89,78 USD
0.3% 65.347.592 $ 58.088.489 $
3.007.229 $
33495,534 LTC
3,48% Gần đây
7
Ethereum (ETH)
ETH/USD (Month)
213 $
213,1 USD
0.02% 527.543.088 $ 193.121.501 $
551.561 $
2588,273 ETH
0,64% Gần đây
8
Ethereum (ETH)
ETH/USD (Quarter)
211 $
210,6 USD
0.02% 464.594.520 $ 456.202.518 $
549.615 $
2609,758 ETH
0,64% Gần đây
9
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (Perpetual)
297 $
297,4 USD
0.54% 120.502.480 $ 110.316.503 $
534.598 $
1797,572 BCH
0,62% Gần đây
10
Litecoin (LTC)
LTC/USD (Month)
90 $
90,42 USD
0.3% 65.347.592 $ 53.410.044 $
296.550 $
3279,695 LTC
0,34% Gần đây
11
XRP (XRP)
XRP/USD (Quarter)
0 $
0,3111 USD
0.13% 2.300.430.337 $ 1.726.518.530 $
224.802 $
722603,664 XRP
0,26% Gần đây
12
Litecoin (LTC)
LTC/USD (Quarter)
90 $
90,36 USD
0.29% 58.842.814 $ 49.846.172 $
194.000 $
2146,968 LTC
0,22% Gần đây
13
XRP (XRP)
XRP/USD (Month)
0 $
0,3107 USD
0.13% 2.300.430.337 $ 1.726.518.530 $
140.165 $
451126,489 XRP
0,16% Gần đây
14
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (Quarter)
292 $
292,4 USD
0.54% 9.020.905 $ 123.818.910 $
80.256 $
274,473 BCH
0,09% Gần đây
15
Bitcoin Cash (BCH)
BCH/USD (Month)
298 $
298,2 USD
0.57% 120.502.480 $ 105.385.628 $
35.014 $
117,418 BCH
0,04% Gần đây
Anomaly BTC/USD Stale

Kraken Futures was previously known as Crypto Facilities. Crypto Facilities Ltd is an FCA authorised cryptocurrency derivatives platform based in London. Crypto Facilities became a part of the Kraken group of companies and rebranded to Kraken Futures in February 2019. They offer up to 50x leverage on 5 trading pairs. The most popular trading pair is the XBTUSD pair.

Địa chỉ
Phí
Taker Fee 0.075% Maker Fee -0.02%
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
Email
N/A