Tiền ảo: 5014
Sàn giao dịch: 349
Giá trị vốn hóa thị trường: 334.269.424.837 $ 1,7%
Lưu lượng 24 giờ: 66.062.931.294 $
Ưu thế:
BTC 59,8%
ETH 9,87%
XRP 5,89%

Kraken

Rank #4 Tập trung
24h Volume (Normalized)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Trade on Kraken
75 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
Bitcoin (BTC) Bitcoin
11.198 $
9832,3 EUR
0.04% 3.532.518 $ 1.772.082 $
106.566.718 $
9516,534 XBT
34,44% Gần đây
2
Bitcoin (BTC) Bitcoin
11.185 $
11184,8 USD
0.03% 2.526.859 $ 2.073.988 $
102.186.519 $
9136,195 XBT
33,02% Gần đây
3
Ethereum (ETH) Ethereum
308 $
270,31 EUR
0.12% 2.926.787 $ 1.267.576 $
24.336.883 $
79052,418 ETH
7,86% Gần đây
4
Ethereum (ETH) Ethereum
307 $
307,37 USD
0.06% 1.106.627 $ 2.083.640 $
18.234.696 $
59324,906 ETH
5,89% Gần đây
5
XRP (XRP) XRP
0 $
0,45888 USD
0.14% 484.242 $ 604.050 $
8.752.729 $
19074113,408 XRP
2,83% Gần đây
6
XRP (XRP) XRP
0 $
0,40337 EUR
0.14% 432.413 $ 520.411 $
5.643.430 $
12284340,403 XRP
1,82% Gần đây
7
Ethereum (ETH) Ethereum
310 $
0,02751 XBT
0.07% 816.547 $ 1.001.574 $
4.486.487 $
14495,000 ETH
1,45% Gần đây
8
Litecoin (LTC) Litecoin
131 $
131,41 USD
0.12% 418.782 $ 390.658 $
4.201.788 $
31974,646 LTC
1,36% Gần đây
9
Litecoin (LTC) Litecoin
132 $
115,55 EUR
0.12% 385.464 $ 558.094 $
3.364.095 $
25562,927 LTC
1,09% Gần đây
10
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
465 $
464,9 USD
0.09% 504.784 $ 458.913 $
3.068.700 $
6600,774 BCH
0,99% Gần đây
11
Litecoin (LTC) Litecoin
132 $
0,011743 XBT
0.33% 124.742 $ 181.539 $
2.995.742 $
22673,984 LTC
0,97% Gần đây
12
XRP (XRP) XRP
0 $
0,00004104 XBT
0.1% 193.876 $ 226.623 $
2.906.590 $
6294754,492 XRP
0,94% Gần đây
13
Tether (USDT) Tether
1 $
0,9965 USD
0.02% 2.772.500 $ 1.275.505 $
2.223.322 $
2231130,623 USDT
0,72% Gần đây
14
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
465 $
408,4 EUR
0.12% 403.368 $ 399.904 $
1.981.592 $
4260,307 BCH
0,64% Gần đây
15
EOS (EOS) EOS
7 $
6,9942 USD
0.07% 253.013 $ 287.153 $
1.792.378 $
256266,295 EOS
0,58% Gần đây
16
EOS (EOS) EOS
7 $
6,1393 EUR
0.26% 244.217 $ 364.399 $
1.388.054 $
198517,915 EOS
0,45% Gần đây
17
Cardano (ADA) Cardano
0 $
0,0821 EUR
0.13% 138.497 $ 231.377 $
1.175.810 $
12574952,954 ADA
0,38% Gần đây
18
Monero (XMR) Monero
116 $
0,010325 XBT
0.08% 126.844 $ 170.198 $
1.039.027 $
8944,153 XMR
0,34% Gần đây
19
Bitcoin (BTC) Bitcoin
11.055 $
14550 CAD
0.56% 226.266 $ 180.651 $
1.017.351 $
92,024 XBT
0,33% Gần đây
20
Tezos (XTZ) Tezos
1 $
1,1022 USD
0.34% 7.787 $ 8.739 $
761.418 $
690816,421 XTZ
0,25% Gần đây
21
Bitcoin Cash (BCH) Bitcoin Cash
467 $
0,04154 XBT
0.22% 215.649 $ 222.773 $
652.367 $
1395,816 BCH
0,21% Gần đây
22
Cosmos (ATOM) Cosmos
7 $
5,7266 EUR
0.39% 124.689 $ 213.428 $
641.933 $
98424,971 ATOM
0,21% Gần đây
23
Tezos (XTZ) Tezos
1 $
0,0000988 XBT
0.4% 15.104 $ 14.723 $
638.121 $
574048,651 XTZ
0,21% Gần đây
24
Cardano (ADA) Cardano
0 $
0,00000835 XBT
0.24% 29.406 $ 62.773 $
593.847 $
6321067,066 ADA
0,19% Gần đây
25
Cardano (ADA) Cardano
0 $
0,093336 USD
0.17% 134.652 $ 177.488 $
587.081 $
6289969,043 ADA
0,19% Gần đây
26
Qtum (QTUM) Qtum
4 $
0,0003815 XBT
0.31% 34.533 $ 42.528 $
576.223 $
134245,032 QTUM
0,19% Gần đây
27
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,109411 EUR
0.21% 178.989 $ 214.022 $
515.103 $
4133758,266 XLM
0,17% Gần đây
28
Monero (XMR) Monero
116 $
101,42 EUR
0.24% 126.633 $ 206.796 $
508.685 $
4403,903 XMR
0,16% Gần đây
29
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,124554 USD
0.21% 142.844 $ 122.425 $
484.685 $
3891361,608 XLM
0,16% Gần đây
30
EOS (EOS) EOS
7 $
0,0006272 XBT
0.32% 137.185 $ 238.783 $
482.854 $
68424,540 EOS
0,16% Gần đây
31
Monero (XMR) Monero
115 $
115,17 USD
0.28% 130.967 $ 196.711 $
467.743 $
4061,324 XMR
0,15% Gần đây
32
Qtum (QTUM) Qtum
4 $
3,75582 EUR
0.62% 13.255 $ 23.327 $
436.939 $
102147,609 QTUM
0,14% Gần đây
33
Cosmos (ATOM) Cosmos
6 $
0,0005729 XBT
0.24% 12.076 $ 117.050 $
402.730 $
62479,537 ATOM
0,13% Gần đây
34
Zcash (ZEC) Zcash
107 $
0,00951 XBT
0.32% 41.299 $ 54.724 $
382.856 $
3578,142 ZEC
0,12% Gần đây
35
Stellar (XLM) Stellar
0 $
0,00001113 XBT
0.36% 89.497 $ 105.485 $
348.594 $
2783729,014 XLM
0,11% Gần đây
36
Cosmos (ATOM) Cosmos
7 $
6,5124 USD
0.39% 75.400 $ 38.789 $
334.027 $
51290,898 ATOM
0,11% Gần đây
37
Tezos (XTZ) Tezos
1 $
0,9726 EUR
0.63% 4.026 $ 21.684 $
326.562 $
294811,134 XTZ
0,11% Gần đây
38
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
10 $
8,354 EUR
0.01% 68.547 $ 80.269 $
301.221 $
31659,454 ETC
0,10% Gần đây
39
EOS (EOS) EOS
7 $
0,022696 ETH
0.5% 29.062 $ 80.909 $
293.853 $
41815,314 EOS
0,09% Gần đây
40
Dash (DASH) Dash
177 $
155,211 EUR
0.59% 55.325 $ 66.623 $
283.652 $
1604,634 DASH
0,09% Gần đây
41
Zcash (ZEC) Zcash
106 $
93,232 EUR
0.37% 82.149 $ 128.153 $
271.083 $
2552,994 ZEC
0,09% Gần đây
42
Qtum (QTUM) Qtum
4 $
4,25267 USD
0.74% 20.482 $ 21.230 $
271.076 $
63742,449 QTUM
0,09% Gần đây
43
Dash (DASH) Dash
178 $
0,01578 XBT
0.38% 51.773 $ 84.808 $
251.013 $
1413,812 DASH
0,08% Gần đây
44
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
9 $
9,485 USD
0.45% 75.155 $ 66.210 $
223.316 $
23544,160 ETC
0,07% Gần đây
45
Dash (DASH) Dash
177 $
176,768 USD
0.94% 68.520 $ 58.376 $
196.577 $
1112,063 DASH
0,06% Gần đây
46
Zcash (ZEC) Zcash
106 $
106,15 USD
0.48% 73.469 $ 82.302 $
162.386 $
1529,778 ZEC
0,05% Gần đây
47
Ethereum (ETH) Ethereum
304 $
400,29 CAD
1.23% 23.046 $ 24.663 $
93.354 $
306,948 ETH
0,03% Gần đây
48
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
10 $
0,000847 XBT
1.17% 881 $ 706 $
90.903 $
9538,899 ETC
0,03% Gần đây
49
Tezos (XTZ) Tezos
1 $
0,0035044 ETH
3.06% 0 $ 8.651 $
82.127 $
75769,643 XTZ
0,03% Gần đây
50
Augur (REP) Augur
18 $
15,432 EUR
1.06% 18.079 $ 26.328 $
80.258 $
4566,475 REP
0,03% Gần đây
51
Cardano (ADA) Cardano
0 $
0,0003031 ETH
0.49% 10.903 $ 12.157 $
38.767 $
413080,702 ADA
0,01% Gần đây
52
Qtum (QTUM) Qtum
4 $
0,0137226 ETH
1.54% 662 $ 19.969 $
37.986 $
8940,151 QTUM
0,01% Gần đây
53
Augur (REP) Augur
18 $
0,001571 XBT
0.51% 6.023 $ 12.941 $
37.518 $
2122,569 REP
0,01% Gần đây
54
Dogecoin (DOGE) Dogecoin
0 $
0,00000029 XBT
3.33% 0 $ 184.147 $
37.069 $
11360867,385 XDG
0,01% Gần đây
55
Cosmos (ATOM) Cosmos
7 $
0,021022 ETH
0.83% 28.502 $ 57.232 $
28.559 $
4383,305 ATOM
0,01% Gần đây
56
Augur (REP) Augur
18 $
17,636 USD
0.53% 14.201 $ 13.564 $
25.865 $
1466,576 REP
0,01% Gần đây
57
XRP (XRP) XRP
0 $
0,59701 CAD
3.2% 0 $ 2.856 $
25.855 $
57025,661 XRP
0,01% Gần đây
58
Bitcoin (BTC) Bitcoin
11.357 $
8920,5 GBP
1.97% 0 $ 2.037 $
21.686 $
1,909 XBT
0,01% Gần đây
59
Melon (MLN) Melon
4 $
0,000357 XBT
2.72% 0 $ 2.623 $
19.932 $
4962,215 MLN
0,01% Gần đây
60
Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic
10 $
0,030788 ETH
0.68% 12.776 $ 12.754 $
16.627 $
1744,211 ETC
0,01% Gần đây
61
Gnosis (GNO) Gnosis
23 $
0,00202 XBT
0.5% 2.168 $ 3.664 $
15.815 $
694,679 GNO
0,01% Gần đây
62
Bitcoin (BTC) Bitcoin
11.263 $
1206152 JPY
1.69% 5.920 $ 5.638 $
12.168 $
1,080 XBT
0,00% Gần đây
63
Ethereum (ETH) Ethereum
314 $
247,07 GBP
4.41% 3.495 $ 0 $
11.057 $
35,165 ETH
0,00% Gần đây
64
Gnosis (GNO) Gnosis
23 $
19,78 EUR
1.59% 998 $ 39.810 $
10.867 $
482,386 GNO
0,00% Gần đây
65
Augur (REP) Augur
18 $
0,05717 ETH
0.12% 29.581 $ 33.935 $
8.265 $
466,884 REP
0,00% Gần đây
66
Gnosis (GNO) Gnosis
23 $
0,0726 ETH
0.82% 2.415 $ 3.095 $
7.300 $
324,410 GNO
0,00% Gần đây
67
Melon (MLN) Melon
4 $
0,01311 ETH
4.27% 0 $ 828 $
3.881 $
957,025 MLN
0,00% Gần đây
68
Gnosis (GNO) Gnosis
23 $
22,54 USD
2.01% 956 $ 1.929 $
3.663 $
162,519 GNO
0,00% Gần đây
69
Ethereum (ETH) Ethereum
309 $
33111 JPY
1.05% 4.823 $ 2.923 $
1.524 $
4,930 ETH
0,00% Gần đây
70
XRP (XRP) XRP
0 $
49,176 JPY
6.08% 0 $ 0 $
1.271 $
2768,125 XRP
0,00% Gần đây
71
Cardano (ADA) Cardano
0 $
0,124902 CAD
3.03% 1.607 $ 0 $
969 $
10216,313 ADA
0,00% Gần đây
72
Tezos (XTZ) Tezos
1 $
1,49 CAD
9.73% 480 $ 0 $
668 $
591,195 XTZ
0,00% Gần đây
73
Qtum (QTUM) Qtum
4 $
5,78871 CAD
12.49% 1.640 $ 0 $
664 $
151,125 QTUM
0,00% khoảng 2 giờ trước
74
Zcash (ZEC) Zcash
113 $
12145,335 JPY
2.58% 841 $ 0 $
0 $
0,000 ZEC
2 ngày trước -
75
Cosmos (ATOM) Cosmos
7 $
8,75 CAD
3.41% 600 $ 0 $
0 $
0,000 ATOM
khoảng 11 giờ trước -
Anomaly BTC/USD Stale

Kraken là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United States. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 27.506 Ƀ từ 20 tiền ảo và75 cặp giao dịch.Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Kraken là XBT/EUR. Kraken được thành lập năm 2011. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Kraken tại https://www.kraken.com/en-us.

Địa chỉ
San Francisco, California, United States
Phí
0% - 0.26%
Rút tiền
EUR SEPA Withdrawal (€0.09) - EEA countries only USD Bank Wire Withdrawal ($5 USD) - US only USD Bank Wire Withdrawal ($60 USD) - outside US only EUR Bank Wire Withdrawal (€60) - outside US only JPY Bank withdrawal (¥20) - Japan onl...Hiển thị thêm
Nạp tiền
EUR SEPA Deposit (Free) - EEA countries only USD Bank Wire Deposit ($5 USD) - US only EUR Bank Wire Deposit (€10) - outside US only USD Bank Wire Deposit ($10 USD) - outside US only JPY Bank deposit (Free, ¥5,000 deposit minimum) - Japan onl...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
EUR USD CAD JPY
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire transfer
Giao dịch đòn bẩy
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)