coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Kraken exchange

Kraken

Centralized
10
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết
Kraken là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2011 và được đăng ký tại United States. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 208 loại tiền ảo và cặp giao dịch 641. Khối lượng giao dịch Kraken 24h được báo cáo là 435.331.612 $, thay đổi 16.1% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là USDT/USD với khối lượng giao dịch trong 24h là 96.391.030 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
208
Tiền ảo
641
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether (USDT)
68.367.319.161 $
USDT/USD
1 $
1 USD
0.02% 10.326.822 $ 8.430.015 $
$96.391.029
96391029,870 USDT
22,14% Gần đây
2 Bitcoin (BTC)
373.181.475.657 $
BTC/USD
19.469 $
19468,8 USD
0.01% 5.411.215 $ 5.589.776 $
$71.669.847
3681,267 BTC
16,46% Gần đây
3 Tether (USDT)
68.367.319.161 $
USDT/EUR
1 $
1,0273 EUR
0.02% 7.037.882 $ 8.914.752 $
$67.541.427
67517429,702 USDT
15,51% Gần đây
4 Ethereum (ETH)
160.461.800.030 $
ETH/USD
1.326 $
1326,44 USD
0.02% 4.852.958 $ 7.084.762 $
$41.096.273
30982,384 ETH
9,44% Gần đây
5 Bitcoin (BTC)
373.181.475.657 $
BTC/EUR
19.465 $
19989,3 EUR
0.01% 5.026.218 $ 7.672.131 $
$26.716.379
1372,534 BTC
6,14% Gần đây
6 USD Coin (USDC)
46.205.444.919 $
USDC/EUR
1 $
1,0272 EUR
0.02% 1.982.553 $ 2.631.413 $
$12.617.474
12614219,119 USDC
2,90% Gần đây
7 USD Coin (USDC)
46.205.444.919 $
USDC/USD
1 $
0,9999 USD
0.02% 3.227.899 $ 2.408.511 $
$12.371.789
12373027,162 USDC
2,84% Gần đây
8 Bitcoin / Tether
373.181.475.657 $
BTC/USDT
19.455 $
19455,2 USDT
0.02% 4.616.665 $ 4.144.640 $
$8.948.448
459,968 BTC
2,06% Gần đây
9 Ethereum (ETH)
160.461.800.030 $
ETH/EUR
1.327 $
1362,87 EUR
0.01% 4.558.183 $ 6.762.762 $
$7.677.286
5784,905 ETH
1,76% Gần đây
10 Solana (SOL)
11.726.514.369 $
SOL/USD
33 $
32,88 USD
0.03% 2.567.666 $ 1.962.987 $
$7.157.162
217675,247 SOL
1,64% Gần đây
11 XRP (XRP)
25.932.374.429 $
XRP/EUR
1 $
0,53277 EUR
0.04% 554.766 $ 1.039.540 $
$5.797.810
11175507,198 XRP
1,33% Gần đây
12 XRP (XRP)
25.932.374.429 $
XRP/USD
1 $
0,51866 USD
0.03% 858.483 $ 1.377.279 $
$5.793.950
11170999,827 XRP
1,33% Gần đây
13 Tether (USDT)
68.367.319.161 $
USDT/GBP
1 $
0,9023 GBP
0.01% 991.967 $ 1.524.825 $
$4.512.663
4513008,744 USDT
1,04% Gần đây
14 Cardano (ADA)
14.384.220.578 $
ADA/USD
0 $
0,424786 USD
0.01% 810.827 $ 917.966 $
$3.367.418
7927328,571 ADA
0,77% Gần đây
15 Dogecoin (DOGE)
8.462.904.960 $
DOGE/USD
0 $
0,0619457 USD
0.02% 435.510 $ 1.187.483 $
$2.571.753
41516252,901 DOGE
0,59% Gần đây
16 Monero (XMR)
2.614.177.742 $
XMR/USD
144 $
144,4 USD
0.01% 203.442 $ 371.657 $
$2.476.555
17150,665 XMR
0,57% Gần đây
17 Bitcoin / USD Coin
373.181.475.657 $
BTC/USDC
19.461 $
19470,02 USDC
0.09% 708.749 $ 822.644 $
$2.120.396
108,957 BTC
0,49% Gần đây
18 Terra (LUNC)
1.963.612.040 $
LUNC/USD
0 $
0,00028717 USD
0.24% 31.616 $ 297.197 $
$2.116.950
7371767190,212 LUNC
0,49% Gần đây
19 Ethereum / Tether
160.461.800.030 $
ETH/USDT
1.326 $
1326,24 USDT
0.02% 1.239.840 $ 1.256.599 $
$2.016.067
1520,191 ETH
0,46% Gần đây
20 Chainlink (LINK)
3.735.459.934 $
LINK/USD
8 $
7,58 USD
0.01% 441.609 $ 928.621 $
$2.000.796
263957,362 LINK
0,46% Gần đây
21 USD Coin / Tether
46.205.444.919 $
USDC/USDT
1 $
0,9998 USDT
0.01% 1.531.441 $ 1.697.086 $
$1.984.518
1984984,730 USDC
0,46% Gần đây
22 Ethereum / USD Coin
160.461.800.030 $
ETH/USDC
1.326 $
1327,12 USDC
0.01% 894.264 $ 758.206 $
$1.744.560
1315,162 ETH
0,40% Gần đây
23 Bitcoin (BTC)
373.181.475.657 $
BTC/GBP
19.466 $
17565,1 GBP
0.01% 980.271 $ 1.658.722 $
$1.606.287
82,520 BTC
0,37% Gần đây
24 Polygon (MATIC)
6.126.032.511 $
MATIC/USD
1 $
0,82 USD
0.01% 1.073.227 $ 1.362.503 $
$1.451.477
1770094,269 MATIC
0,33% Gần đây
25 Bitcoin (BTC)
373.181.475.657 $
BTC/CAD
19.426 $
26690,1 CAD
0.05% 772.509 $ 610.829 $
$1.418.581
73,027 BTC
0,33% Gần đây
26 Polkadot (DOT)
7.319.761.299 $
DOT/USD
6 $
6,3089 USD
0.01% 646.957 $ 1.040.315 $
$1.318.282
208955,946 DOT
0,30% Gần đây
27 Litecoin (LTC)
3.758.869.765 $
LTC/USD
53 $
52,67 USD
0.02% 323.640 $ 936.943 $
$1.297.075
24626,454 LTC
0,30% Gần đây
28 Dai (DAI)
6.314.340.461 $
DAI/USD
1 $
1,00002 USD
0.01% 1.446.497 $ 744.367 $
$1.282.852
1282827,195 DAI
0,29% Gần đây
29 Cosmos Hub (ATOM)
3.748.305.902 $
ATOM/USD
13 $
12,8034 USD
0.04% 391.039 $ 755.948 $
$1.180.154
92175,078 ATOM
0,27% Gần đây
30 Solana (SOL)
11.726.514.369 $
SOL/EUR
33 $
33,87 EUR
0.03% 1.071.993 $ 1.028.450 $
$1.129.902
34258,528 SOL
0,26% Gần đây
31 Ethereum (ETH)
160.461.800.030 $
ETH/GBP
1.328 $
1198,07 GBP
0.01% 503.627 $ 605.389 $
$1.113.449
838,634 ETH
0,26% Gần đây
32 Dai (DAI)
6.314.340.461 $
DAI/EUR
1 $
1,02706 EUR
0.02% 451.531 $ 504.498 $
$1.018.109
1017985,313 DAI
0,23% Gần đây
33 Tether (USDT)
68.367.319.161 $
USDT/CHF
1 $
0,99599 CHF
0.07% 768.142 $ 509.904 $
$998.630
997580,390 USDT
0,23% Gần đây
34 Ethereum (ETH)
160.461.800.030 $
ETH/XBT
1.327 $
0,06823 XBT
0.03% - -
$957.230
721,084 ETH
0,22% Gần đây -
35 Litecoin (LTC)
3.758.869.765 $
LTC/EUR
53 $
54,08 EUR
0.04% 199.729 $ 534.604 $
$933.282
17722,271 LTC
0,21% Gần đây
36 Bitcoin (BTC)
373.181.475.657 $
BTC/CHF
19.475 $
19376,1 CHF
0.13% 334.439 $ 363.687 $
$880.837
45,230 BTC
0,20% Gần đây
37 Uniswap (UNI)
5.073.611.102 $
UNI/USD
7 $
6,742 USD
0.06% 329.341 $ 594.820 $
$872.806
129458,162 UNI
0,20% Gần đây
38 Avalanche (AVAX)
4.980.742.299 $
AVAX/USD
17 $
16,83 USD
0.06% 275.379 $ 317.367 $
$861.249
51173,497 AVAX
0,20% Gần đây
39 Terra (LUNC)
1.963.612.040 $
LUNC/EUR
0 $
0,00029505 EUR
0.01% 114.219 $ 288.221 $
$855.814
2978702375,463 LUNC
0,20% Gần đây
40 Stellar (XLM)
3.142.488.103 $
XLM/USD
0 $
0,122978 USD
0.01% 152.716 $ 325.165 $
$853.713
6941998,169 XLM
0,20% Gần đây
41 Monero (XMR)
2.614.177.742 $
XMR/EUR
144 $
148,26 EUR
0.09% 151.114 $ 248.403 $
$852.955
5908,066 XMR
0,20% Gần đây
42 XRP (XRP)
25.932.374.429 $
XRP/GBP
1 $
0,46799 GBP
0.14% 208.294 $ 255.565 $
$766.436
1477828,473 XRP
0,18% Gần đây
43 USD Coin (USDC)
46.205.444.919 $
USDC/GBP
1 $
0,9022 GBP
0.02% 527.801 $ 1.062.952 $
$745.399
745539,542 USDC
0,17% Gần đây
44 Ethereum (ETH)
160.461.800.030 $
ETH/CAD
1.325 $
1820,31 CAD
0.16% 421.158 $ 296.312 $
$730.084
551,067 ETH
0,17% Gần đây
45 XRP (XRP)
25.932.374.429 $
XRP/XBT
1 $
0,00002665 XBT
0.04% - -
$703.564
1356911,499 XRP
0,16% Gần đây -
46 Kusama (KSM)
381.303.563 $
KSM/USD
42 $
42,48 USD
0.05% 146.097 $ 148.890 $
$697.414
16417,489 KSM
0,16% Gần đây
47 XRP / Tether
25.932.374.429 $
XRP/USDT
1 $
0,51818 USDT
0.04% 131.365 $ 171.127 $
$601.358
1160561,951 XRP
0,14% Gần đây
48 Tether (USDT)
68.367.319.161 $
USDT/AUD
* 1 $
1,5718 AUD
0.11% 170.254 $ 178.938 $
$592.754
592779,814 USDT
0,14% Gần đây -
49 Algorand (ALGO)
2.384.911.067 $
ALGO/USD
0 $
0,33891 USD
0.04% 141.885 $ 415.945 $
$551.455
1627143,599 ALGO
0,13% Gần đây
50 Cardano (ADA)
14.384.220.578 $
ADA/EUR
0 $
0,436049 EUR
0.02% 560.209 $ 803.421 $
$525.757
1238206,424 ADA
0,12% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Nym (NYM)
20.426.042 $
NYM/XBT
0 $
0,00001519 XBT
0.72% - -
$17
60,160 NYM
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -

Kraken là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại United States. Có 208 đồng tiền ảo và 641 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Kraken trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 22.377 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Kraken là USDT/USD. Kraken được thành lập năm 2011. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Kraken tại https://r.kraken.com/c/2223866/687155/10583.

Địa chỉ
San Francisco, California, United States
Phí
0% - 0.26%
Rút tiền
EUR SEPA Withdrawal (€0.09) - EEA countries only USD Bank Wire Withdrawal ($5 USD) - US only USD Bank Wire Withdrawal ($60 USD) - outside US only EUR Bank Wire Withdrawal (€60) - outside US only JPY Bank withdrawal (¥20) - Japan onl...Hiển thị thêm
Nạp tiền
EUR SEPA Deposit (Free) - EEA countries only USD Bank Wire Deposit ($5 USD) - US only EUR Bank Wire Deposit (€10) - outside US only USD Bank Wire Deposit ($10 USD) - outside US only JPY Bank deposit (Free, ¥5,000 deposit minimum) - Japan onl...Hiển thị thêm
Ký gửi tiền pháp định
EUR USD CAD JPY
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Wire transfer
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2011
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
United States
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
5.649.557,0
Xếp hạng Alexa
#4939
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 1466658
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Kraken
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.49%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 93th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 96th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-03-22
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-09-25
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Thấp Thấp Trung bình Trung bình Trung bình Thấp Thấp
License & Authorization Thấp
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Trung bình
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Trung bình
Negative News Thấp
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của Kraken

Trust Score của Kraken
10
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.5 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 10/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 10/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.