coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Polkaswap exchange

Polkaswap

Decentralized
Polkaswap là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm . Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 37 loại tiền ảo và 52 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Polkaswap trong 24h được báo cáo ở mức 352.455 $, thay đổi 88.31% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là DAI/XOR với khối lượng giao dịch trong 24h là 154.249 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
37
Tiền ảo
52
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Dai / Sora
5.314.280.835 $
DAI/XOR 0x0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 $
0,2759427342286468 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$154.248
146842,960 DAI
43,97% Gần đây -
2 WETH / Sora
0 $
WETH/XOR 0x0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1.852 $
493,33754411828687 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$78.734
42,511 WETH
22,44% Gần đây -
3 Polkaswap / Sora
10.288.116 $
PSWAP/XOR 0x0200050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 $
0,0007468035399598 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$74.504
26106318,771 PSWAP
21,24% Gần đây -
4 Sora Validator / Sora
0 $
VAL/XOR 0x0200040000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 $
0,0821705295746697 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$26.432
85965,786 VAL
7,53% Gần đây -
5 SORA Synthetics / Sora
0 $
XST/XOR 0x0200090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 $
0,0025327571141097 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$4.243
447799,183 XST
1,21% Gần đây -
6 Sora / SORA Synthetic USD
11.016.653 $
XOR/XSTUSD 0x0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
4 $
3,6256011417194887 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$4.165
1102,556 XOR
1,19% Gần đây -
7 USD Coin / Sora
34.855.558.608 $
USDC/XOR 0x00ef6658f79d8b560f77b7b20a5d7822f5bc22539c7b4056128258e5829da517
1 $
0,2780758992386862 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$2.379
2287,092 USDC
0,68% Gần đây -
8 Ceres / Sora
1.028.674 $
CERES/XOR 0x008bcfd2387d3fc453333557eecb0efe59fcba128769b2feefdd306e98e66440
44 $
11,889687848372425 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$1.342
30,565 CERES
0,38% Gần đây -
9 iExec RLC / Sora
157.374.778 $
RLC/XOR 0x008294f7b08f568a661de2b248c34fc574e7e0012a12ef7959eb1a5c6b349e09
2 $
0,5909174714405951 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$1.334
623,212 RLC
0,38% Gần đây -
10 Hermes DAO / Sora
778.480 $
HMX/XOR 0x002d4e9e03f192cc33b128319a049f353db98fbf4d98f717fd0b7f66a0462142
0 $
0,0044394187701054 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$1.188
71544,027 HMX
0,34% Gần đây -
11 Chainlink / Sora
3.751.027.091 $
LINK/XOR 0x008484148dcf23d1b48908393e7a00d5fdc3bf81029a73eeca62a15ebfb1205a
* 7 $
1,989303208367398 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$548
73,706 LINK
0,16% Gần đây -
12 SORA Synthetic USD / Sora
0 $
XSTUSD/XOR 0x0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 $
0,2784641622099282 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$479
454,283 XSTUSD
0,14% Gần đây -
13 Ocean Protocol / Sora
162.900.184 $
OCEAN/XOR 0x002ca40397c794e25dba18cf807910eeb69eb8e81b3f07bb54f7c5d1d8ab76b9
0 $
0,103199959149606 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$137
400,000 OCEAN
0,04% Gần đây -
14 Uniswap / Sora
4.844.315.907 $
UNI/XOR 0x009be848df92a400da2f217256c88d1a9b1a0304f9b3e90991a67418e1d3b08c
* 6 $
1,7531835528754651 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$119
20,000 UNI
0,03% Gần đây -
15 Demeter / Sora
310.949 $
DEO/XOR 0x00f2f4fda40a4bf1fc3769d156fa695532eec31e265d75068524462c0b80f674
0 $
0,0403985928340705 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$80
533,698 DEO
0,02% Gần đây -
16 Curve DAO / Sora
758.755.378 $
CRV/XOR 0x002ead91a2de57b8855b53d4a62c25277073fd7f65f7e5e79f4936ed747fcad0
* 1 $
0,2541652680448199 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$76
80,000 CRV
0,02% Gần đây -
17 Umi Digital / Sora
126.703 $
UMI/XOR 0x003252667a82d2dd70fa046eea663eaec1f2e37c20879f113b880b04c5ebd805
0 $
0,0000012481327408 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$57
8671984,767 UMI
0,02% Gần đây -
18 Polkaswap / SORA Synthetic USD
10.288.116 $
PSWAP/XSTUSD 0x0200050000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 $
0,0027930544398428 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$58
20000,000 PSWAP
0,02% Gần đây -
19 Robonomics Network / Sora
8.115.244 $
XRT/XOR 0x0083d5cbb4b90163b6a003e8f771eb7c0e2b706892cd0cbadb03f55cb9e06919
6 $
1,619714306618385 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$30
5,000 XRT
0,01% Gần đây -
20 Polkadex / Sora
13.124.049 $
PDEX/XOR 0x008a99c642c508f4f718598f32fa9ecbeea854e335312fecdbd298b92de26e21
1 $
0,374808794939098 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$21
15,000 PDEX
0,01% Gần đây -
21 Stafi / Sora
28.926.647 $
FIS/XOR 0x00e6df883c9844e34b354b840e3a527f5fc6bfc937138c67908b1c8f2931f3e9
* 1 $
0,2245734879106864 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$20
24,000 FIS
0,01% Gần đây -
22 Noir Phygital / Sora
0 $
NOIR/XOR 0x0044aee0776cfb826434af8ef0f8e2c7e9e6644cfda0ae0f02c471b1eebc2483
415 $
113,74288045237489 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$1.659
4,000 NOIR
- **3 ngày trước Traded 3 ngày trước -
23 Dai / SORA Synthetic USD
5.314.280.835 $
DAI/XSTUSD 0x0200060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 $
1,0210296599948168 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$577
542,452 DAI
- Gần đây -
24 HUSD / Sora
13.841.461 $
HUSD/XOR 0x008ba21aa988b21e86d5b25ed9ea690d28a6ba6c5ba9037424c215fd5b193c32
1 $
0,1958684636570384 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$280
362,000 HUSD
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước -
25 xFUND / Sora
10.045.583 $
XFUND/XOR 0x007e908e399cc73f3dad9f02f9c5c83a7adcd07e78dd91676ff3c002e245d8e9
1.220 $
316,24094647122257 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$182
0,150 XFUND
- **3 ngày trước Traded 3 ngày trước -
26 Phala / Sora
82.046.949 $
PHA/XOR 0x0033271716eec64234a5324506c4558de27b7c23c42f3e3b74801f98bdfeebf7
0 $
0,0502672594949792 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$41
200,000 PHA
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước -
27 Compound / Sora
305.624.287 $
COMP/XOR 0x00dbd45af9f2ea406746f9025110297469e9d29efc60df8d88efb9b0179d6c2c
* 42 $
11,414499811039354 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$41
1,000 COMP
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước -
28 Aave / Sora
1.147.004.352 $
AAVE/XOR 0x0091bd8d8295b25cab5a7b8b0e44498e678cfc15d872ede3215f7d4c7635ba36
* 77 $
20,389516546893194 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$38
0,500 AAVE
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước -
29 Maker / Sora
623.079.566 $
MKR/XOR 0x00ec184ef0b4bd955db05eea5a8489ae72888ab6e63682a15beca1cd39344c8f
* 1.169 $
289,41434893917227 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$35
0,030 MKR
- **5 ngày trước Traded 5 ngày trước -
30 WETH / SORA Synthetic USD
0 $
WETH/XSTUSD 0x0200070000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1.881 $
1838,8598500280573 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$33
0,018 WETH
- **2 ngày trước Traded 3 ngày trước -
31 Polygon / Sora
10.502.013.281 $
MATIC/XOR 0x009134d5c7b7fda8863985531f456f89bef5fbd76684a8acdb737b3e451d0877
1 $
0,2856657048241973 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$29
25,000 MATIC
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước -
32 Decentraland / Sora
1.129.788.084 $
MANA/XOR 0x00449af28b82575d6ac0e8c6d20e095be0917e1b0eaa63962a1dc2c6b81c2b0d
1 $
0,1856699012739708 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$28
40,000 MANA
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước -
33 yearn.finance / Sora
290.099.403 $
YFI/XOR 0x002676c3edea5b08bc0f9b6809a91aa313b7da35e28b190222e9dc032bf1e662
9.275 $
2295,6101354646275 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$27
0,003 YFI
- **5 ngày trước Traded 5 ngày trước -
34 Wrapped Bitcoin / Sora
4.314.005.947 $
WBTC/XOR 0x002c48630dcb8c75cc36162cbdbc8ff27b843973b951ba9b6e260f869d45bcdc
27.409 $
7379,3965099765865 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$27
0,001 WBTC
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước -
35 Wrapped CRO / Sora
0 $
WCRO/XOR 0x004d9058620eb7aa4ea243dc6cefc4b76c0cf7ad941246066142c871b376bb7e
0 $
0,0220188035704298 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$26
300,000 WCRO
- **5 ngày trước Traded 5 ngày trước -
36 Unique Fans / Sora
0 $
FANS/XOR 0x00b0afb0e0762b24252dd7457dc6e3bfccfdc7bac35ad81abef31fa9944815f5
* 0 $
0,0032995176687261 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$25
1000,000 FANS
- **8 giờ trước Traded 8 giờ trước -
37 The Graph / Sora
1.389.929.252 $
GRT/XOR 0x00d1fb79bbd1005a678fbf2de9256b3afe260e8eead49bb07bd3a566f9fe8355
0 $
0,0387188485467559 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$14
80,000 GRT
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước -
38 Demeter / SORA Synthetic USD
310.949 $
DEO/XSTUSD 0x00f2f4fda40a4bf1fc3769d156fa695532eec31e265d75068524462c0b80f674
0 $
0,1802327766191717 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$13
70,000 DEO
- **1 ngày trước Traded 2 ngày trước -
39 TrueUSD / Sora
2.101.382.658 $
TUSD/XOR 0x006d336effe921106f7817e133686bbc4258a4e0d6fed3a9294d8a8b27312cee
* 1 $
0,3023715254727434 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$11
10,000 TUSD
- **4 ngày trước Traded 6 ngày trước -
40 Akropolis / Sora
456.134 $
AKRO/XOR 0x007348eb8f0f3cec730fbf5eec1b6a842c54d1df8bed75a9df084d5ee013e814
* 0 $
0,0017436360906562 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$5
735,800 AKRO
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước -
41 SORA Synthetics / SORA Synthetic USD
0 $
XST/XSTUSD 0x0200090000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0 $
0,0100014863727357 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$4
419,849 XST
- **19 giờ trước Traded 1 ngày trước -
42 Binance USD / Sora
8.172.745.047 $
BUSD/XOR 0x00567d096a736f33bf78cad7b01e33463923b9c933ee13ab7e3fb7b23f5f953a
* 1 $
0,2759172979585376 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$0
0,369 BUSD
- **2 ngày trước Traded 3 ngày trước -
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? 0X02000A00... 0x02000a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* 1 $
0,2137910586491076 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$40.883
51076,361 0X020
11,65% Gần đây -
2 ? 0X005AA73D... 0x005aa73d7a4a3fdbe830c7d0ee26c09ba7f1db119da86d5b4dcb6609dac5ceb5
* 0 $
0,0000000802834348 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$523
1743497823,327 0X005
0,15% Gần đây -
3 ? 0X0083A6B3... 0x0083a6b3fbc6edae06f115c8953ddd7cbfba0b74579d6ea190f96853073b76f4
* 1 $
0,2795772174985916 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$136
130,639 0X008
0,04% Gần đây -
4 ? 0X02000A00... 0x02000a0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1 $
0,7236418393998967 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$275
366,027 0X020
- Gần đây -
5 ? 0X00523B70... 0x00523b7074668a478e597a334ce0bdfd88df24f085b4b742df999b823bc18d4e
* 0 $
0,1023999532996478 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$162
400,000 0X005
- **4 ngày trước Traded 4 ngày trước -
6 ? 0X005AA73D... 0x005aa73d7a4a3fdbe830c7d0ee26c09ba7f1db119da86d5b4dcb6609dac5ceb5
0 $
0,0000002885132343 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$60
199999999,800 0X005
- Gần đây -
7 ? 0X00424931... 0x004249314d526b706a2e71e76a6d81911e4e6d7fb6480051d879fdb8ef1dccc9
* 1 $
0,2779086483854792 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$9
10,296 0X004
- **2 ngày trước Traded 2 ngày trước -
8 ? 0X007D9428... 0x007d9428e446cf88b532d6182658996b956149b9e63565f4efbff8bfab79bb70
* 0 $
0 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$6
70995810206563976,000 0X007
- **1 ngày trước Traded 1 ngày trước -
9 ? 0X0083A6B3... 0x0083a6b3fbc6edae06f115c8953ddd7cbfba0b74579d6ea190f96853073b76f4
1 $
1,0029488920628145 0X0200080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$5
5,000 0X008
- **3 ngày trước Traded 4 ngày trước -
10 ? 0X00378F1C... 0x00378f1c907c65cfacf46574ec5285e91fc3ef80276f730cffc8d6f66bf5229f
* 0 $
0,0000000000021165 0X0200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
- - -
$3
432866269189,631 0X003
- **6 ngày trước Traded 6 ngày trước -
Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
N/A
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
65.143,0
Xếp hạng Alexa
#541922
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán -
Tổng Trust Score của cặp giao dịch -
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 55th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp -
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available