Tiền ảo: 4952
Sàn giao dịch: 341
Giá trị vốn hóa thị trường: 286.804.749.892 $ 2,1%
Lưu lượng 24 giờ: 61.906.416.084 $
Ưu thế:
BTC 56,9%
ETH 10,0%
XRP 6,39%

Radar Relay

Rank #301 Phân quyền
24h Volume (Normalized)
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Trade on Radar Relay
0 Cặp giao dịch Tiền ảo
# Tiền ảo Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score

Radar Relay là một sàn giao dịch tiền mã hóa phân quyền nằm tại United States. Nó hiện có khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 0 Ƀ từ 0 tiền ảo và0 cặp giao dịch.Radar Relay được thành lập năm 2017. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Radar Relay tại https://radarrelay.com/.

Địa chỉ
Phí
None
Rút tiền
None
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Trezor Ledger Metamask Parity Mist
Giao dịch đòn bẩy
Không
Email
N/A
Khối lượng giao dịch trên sàn (24h)