🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
dprating  (RATING)
DPRating (RATING)
$0,00009597 -5.4%
0,00000073 ETH -4.2%
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$418.153
KL giao dịch trong 24 giờ
$76.400
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00009357 / $0,00010148
Cung lưu thông
4.400.468.316 / 10.000.000.000
RATING
USD

DPRating - US Dollar Biểu đồ (RATING/USD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ DPRating sang USD cho ngày hôm nay là $0,00009597. Nó có nguồn cung lưu hành là 4 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là $76.400

1h
24h
7d
14d
30d
1y
1.0%
-5.4%
-7.1%
14.9%
-33.2%
-73.7%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android