Tiền ảo: 6251
Sàn giao dịch: 398
Giá trị vốn hóa thị trường: 203.867.352.503 $ 0,39%
Lưu lượng 24 giờ: 34.718.979.626 $
Ưu thế:
BTC 66,7%
ETH 8,03%
XRP 4,87%
measurable data token  (MDT)
Measurable Data Token (MDT)
BNB0,00063792 20%
0,00006609 ETH 17%
76 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BNB362.961,12539443
KL giao dịch trong 24 giờ
BNB655.817,60589528
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BNB0,00052749 / BNB0,00064062
Cung lưu thông
567.644.069 / 1.000.000.000
MDT
BNB

Measurable Data Token - Binance Coin Biểu đồ (MDT/BNB)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Measurable Data Token sang BNB cho ngày hôm nay là BNB0,00063792. Nó có nguồn cung lưu hành là 600 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BNB655.817,60589528

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,72%
20%
25%
5,7%
-25%
350%

We're indexing our data. Come back later!