🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
monkey project  (MONK)
Monkey Project (MONK)
₫625,56 7.8%
0,00000421 BTC 9.1%
223 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
₫6.093.785.323
KL giao dịch trong 24 giờ
₫11.719.845
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
₫576,12 / ₫727,26
Cung lưu thông
9.723.171 / 21.000.000
MONK
VND

Monkey Project - Vietnamese đồng Biểu đồ (MONK/VND)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Monkey Project sang VND cho ngày hôm nay là ₫625,56. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ₫11.719.845

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-6.4%
7.8%
5.2%
19.4%
-6.3%
-60.6%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android