Tiền ảo: 4701
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 270.851.728.781 $ 8,2%
Lưu lượng 24 giờ: 64.788.062.489 $
Ưu thế:
BTC 57,1%
ETH 10,5%
XRP 6,38%

Biến động lớn