coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực

Biến động lớn

USD

Tăng mạnh nhất

* Khối lượng trong 24h ở trên mức 50.000 USD
Tiền ảo Khối lượng Giá
$3.136.459 $53,96 5328.8%
$4.740.214 $54,25 5316.9%
$1.599.904 $54,16 5316.4%
$59.440,18 $0,387537 1002.3%
$65.706,65 $0,000000098088 465.2%
$572.531 $0,000000001458 464.7%
$507.482 $40,04 321.4%
$9.611.311 $0,069650504846 286.3%
$51.638,28 $0,000048534103 226.5%
$57.860,09 $0,000000000993 176.4%
$432.068 $0,014455863332 167.3%
$101.877 $0,000000000441 161.7%
$123.479 $0,001043441784 128.7%
$922.322 $0,019410770718 114.3%
$3.370.541 $0,001710394818 110.3%
$304.423 $0,014978021579 103.3%
$83.089,65 $0,001582362742 102.3%
$57.585,81 $0,010020964449 100.8%
$243.533 $0,000000447864 98.8%
$1.139.633 $0,000797625742 95.1%
$2.593.768 $0,077323564809 86.3%
$440.677 $0,757151 84.5%
$2.058.777 $0,021243815710 82.7%
$12.971.978 $0,036237548211 82.5%
$401.374 $0,010122039084 79.1%
$281.413 $195,50 78.0%
$1.107.974 $0,116431 77.9%
$99.217,53 $0,086576047789 74.1%
$1.258.997 $0,002238167297 72.0%
$2.628.025 $0,016978144743 70.8%

Giảm mạnh nhất

* Khối lượng trong 24h ở trên mức 50.000 USD
Tiền ảo Khối lượng Giá
$20.954.873 $0,000001126161 -99.8%
$351.690 $0,002651022702 -94.5%
$953.874 $0,008257744943 -87.5%
$116.613 $0,000050292724 -84.0%
$80.256,26 $0,000000000662 -65.2%
$50.361,96 $0,000069815215 -63.6%
$283.880 $0,022352538267 -55.6%
$96.556,56 $0,000000010041 -50.3%
$269.858 $0,011855045187 -46.1%
$461.363 $0,004331279493 -44.9%
$357.623 $0,000018324002 -38.7%
$163.240 $0,191779 -37.4%
$4.688.244 $0,000000007966 -36.1%
$76.650,51 $0,000000000310 -35.3%
$688.381 $0,092109821079 -34.3%
$726.512 $0,000413643913 -34.1%
$6.263.524 $0,490712 -33.3%
$108.865 $0,000000000020 -32.9%
$500.338 $118,18 -32.1%
$58.670,92 $0,001486976685 -31.5%
$3.164.831 $37.664,74 -30.9%
$69.278,29 $0,031220442557 -28.1%
$56.693,74 $0,023890015175 -27.2%
$995.839 $0,006233702111 -26.6%
$52.461,92 $0,000000001055 -25.8%
$192.074 $0,184045 -25.2%
$223.968 $0,000027908244 -24.9%
$81.715,70 $0,011856309986 -24.7%
$53.766,39 $0,000000001065 -24.6%
$47.380.747 $8,72 -23.6%

Bạn chưa có kinh nghiệm về CoinGecko?
Sau đây là hướng dẫn giúp bạn bắt đầu
Get Started

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Hãy đọc hướng dẫn và báo cáo do các nhà phân tích của CoinGecko soạn thảo!
CoinGecko Buzz

Bạn còn phân vân?
Tìm câu trả lời bạn đang cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm Trợ giúp