Tiền ảo Hệ sinh thái Polkadot hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng

Xem tất cả các token và tiền mã hóa được sử dụng trong Hệ sinh thái Polkadot dưới đây.

Hiển thị xu hướng
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
13
$4,03
-0.2% -2.0% -0.4% $104.347.633 $5.144.077.727 $5.470.168.628 0,94 polkadot (DOT) 7d chart
20
$6,73
-0.4% -2.8% 10.4% $241.682.354 $3.745.145.297 $6.725.591.256 0,56 chainlink (LINK) 7d chart
110
$0,053684342166
0.5% 1.3% 4.5% $36.869.183 $283.057.885 $437.944.031 0,65 astar (ASTR) 7d chart
156
$0,019030191626
-0.1% -2.3% 2.1% $14.037.843 $190.359.701 $190.359.701 1,00 ankr network (ANKR) 7d chart
168
$19,35
0.1% -0.1% 6.4% $6.436.036 $173.686.810 $193.413.043 0,90 kusama (KSM) 7d chart
184
$0,167267
-0.1% -0.4% 3.6% $6.563.092 $149.279.710 $167.244.653 0,89 ontology (ONT) 7d chart
190
$0,321897
0.0% -0.7% 2.2% $18.994.266 $139.689.302 $453.801.238 0,31 ocean protocol (OCEAN) 7d chart
202
$0,162928
-0.2% -2.3% -1.6% $2.777.743 $120.410.241 $176.783.023 0,68 moonbeam (GLMR) 7d chart
225
$0,052949820784
-0.7% -4.2% 14.1% $36.976.542 $102.879.735 $102.879.735 1,00 stp (STPT) 7d chart
233
$2,06
0.1% -3.2% -4.0% $571.076 $99.169.993 $206.344.710 0,48 energy web (EWT) 7d chart
235
$0,113259
0.1% -4.1% 5.0% $3.305.270 $96.636.861 $96.636.861 1,00 polymesh (POLYX) 7d chart
244
$0,235154
-0.6% -3.5% 6.2% $656.372 $90.081.780 $117.662.138 0,77 origintrail (TRAC) 7d chart
283
$0,183774
-0.1% -11.0% 19.4% $68.228.360 $75.976.897 $91.780.874 0,83 bluzelle (BLZ) 7d chart
299
$0,014358086048
-0.2% -1.2% 3.7% $926.667 $70.448.413 - - dock (DOCK) 7d chart
305
$0,096998286355
-0.0% -0.9% -0.9% $423.762 $68.530.128 - - chainx (PCX) 7d chart
322
$0,011204232391
1.5% 5.0% 4.9% $18.549.946 $63.155.548 $112.274.324 0,56 linear (LINA) 7d chart
351
$0,094046653981
0.0% -1.3% 0.5% $3.244.727 $57.179.644 $94.036.724 0,61 phala (PHA) 7d chart
388
$7,68
2.3% 29.1% 74.3% $58.560.336 $49.945.018 $76.838.252 0,65 bounce (AUCTION) 7d chart
405
$0,046684560679
0.0% -5.0% 2.5% $10.776.724 $46.693.757 $46.693.757 1,00 ren (REN) 7d chart
426
$0,068373179433
-2.1% 0.8% -1.9% $682.224 $41.016.355 $67.469.984 0,61 covalent (CQT) 7d chart
458
$0,046483735234
-0.2% -0.5% 0.2% $1.572.015 $37.183.652 $74.369.240 0,50 acala (ACA) 7d chart
489
$0,262045
0.5% -9.5% -2.5% $71.967,34 $33.067.809 $76.135.505 0,43 kilt protocol (KILT) 7d chart
514
$0,656797
-0.5% -1.2% 2.3% $4.040.411 $30.526.033 $65.696.462 0,46 litentry (LIT) 7d chart
550
$0,246490
-0.1% -0.1% 13.2% $5.225.721 $27.274.070 $49.312.350 0,55 dia (DIA) 7d chart
570
$0,252666
0.2% -2.2% 1.3% $923.532 $25.107.891 $25.284.521 0,99 polkastarter (POLS) 7d chart
599
$0,009330014136
-0.0% -1.6% -2.3% $1.831.681 $22.732.585 $24.856.998 0,91 mxc (MXC) 7d chart
653
$0,128517
-0.1% -3.5% 0.8% $982.978 $18.325.393 $19.282.103 0,95 adex (ADX) 7d chart
687
$0,183050
0.0% 1.1% 3.3% $24.456.898 $16.991.479 $219.658.230 0,08 0x protocol (ZRX) 7d chart
692
$0,007566683989
-0.0% -0.7% 0.6% $263.962 $16.860.801 $75.655.752 0,22 map protocol (MAP) 7d chart
698
$0,007673059958
-1.2% -1.6% -2.2% $68.445,81 $16.714.482 $76.724.847 0,22 saito (SAITO) 7d chart
737
$0,005807529637
-1.9% -4.4% -9.8% $18.582,51 $14.837.502 $37.748.943 0,39 hydradx (HDX) 7d chart
746
$0,257338
0.7% -4.8% 8.8% $1.674.864 $14.499.497 $29.359.954 0,49 stafi (FIS) 7d chart
750
$0,227665
0.3% -0.1% 3.1% $438.051 $14.322.521 $18.712.118 0,77 shiden network (SDN) 7d chart
771
$0,072151205725
-0.0% -0.8% 0.1% $129.418 $13.450.961 $36.074.722 0,37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
781
$1,38
-0.2% -1.9% -6.8% $31.555,29 $13.113.621 $13.803.811 0,95 rmrk (RMRK) 7d chart
789
$0,018363423451
-0.0% -5.2% 2.0% $969.349 $12.839.348 $16.314.249 0,79 mantra (OM) 7d chart
805
$1,83
-0.2% -2.7% -1.8% $77.218,65 $12.261.071 $18.264.144 0,67 ichi (ICHI) 7d chart
811
$0,070348118996
0.3% 0.5% 6.3% $142.915 $11.999.686 $14.066.272 0,85 math (MATH) 7d chart
820
$0,063794148700
0.5% 0.1% -0.2% $212.764 $11.823.570 $19.801.391 0,60 parsiq (PRQ) 7d chart
1018
$0,758050
0.8% -4.4% -3.1% $122.701 $7.135.863 $8.036.565 0,89 aventus (AVT) 7d chart
1021
$1,31
0.1% -2.6% 2.9% $1.274.480 $7.125.799 $15.711.338 0,45 dego finance (DEGO) 7d chart
1135
$0,709221
0.3% -1.6% -6.2% $158.242 $5.290.792 $14.184.429 0,37 polkadex (PDEX) 7d chart
1247
$0,192658
-0.8% -1.2% -0.0% $57.254,44 $3.926.610 $15.411.926 0,25 bifrost native coin (BNC) 7d chart
1298
$0,059773016890
-0.5% -2.6% -4.0% $9.498,59 $3.444.048 $4.621.754 0,75 xaya (WCHI) 7d chart
1320
$0,036787762315
-0.3% -6.7% -7.2% $50.281,44 $3.311.694 $3.679.661 0,90 exeedme (XED) 7d chart
1342
$0,012714816293
0.2% 6.2% 6.5% $14.195,46 $3.136.797 $7.561.684 0,41 paid network (PAID) 7d chart
1379
$1,82
-1.6% 0.6% 2.0% $381.160 $2.941.425 $16.863.098 0,17 robonomics network (XRT) 7d chart
1431
$0,001908124767
0.5% -0.2% -8.2% $566.361 $2.579.860 $19.087.442 0,14 darwinia network (RING) 7d chart
1450
$0,064535366786
0.2% -3.5% 12.6% $283,96 $2.468.611 $4.693.813 0,53 localcoinswap (LCS) 7d chart
1483
$0,000097056329
0.0% 0.3% -6.0% $1.646,50 $2.288.032 $9.706.163 0,24 basilisk (BSX) 7d chart
1514
$0,030631310196
-0.6% -2.8% -3.9% $444.532 $2.187.519 $2.310.430 0,95 polkabridge (PBR) 7d chart
1635
$0,000495871544
-0.1% 10.8% -18.6% $5.417,04 $1.785.107 $4.973.321 0,36 polkaswap (PSWAP) 7d chart
1650
$0,002352152698
0.2% -4.7% -4.8% $832.176 $1.639.252 $2.313.498 0,71 forj (BONDLY) 7d chart
1684
$0,032945554869
-1.3% -10.7% -38.9% $623.510 $1.560.887 $1.562.687 1,00 sora (XOR) 7d chart
1908
$0,000500109322
0.4% -0.6% 1.7% $235.336 $999.291 $4.999.088 0,20 convergence (CONV) 7d chart
1899
$0,006153418656
0.3% 0.4% -0.3% $213.355 $995.526 $3.079.258 0,32 shopx (SHOPX) 7d chart
1911
$0,000140812471
1.4% 5.1% 6.2% $401.900 $979.020 $1.043.726 0,94 edgeware (EDG) 7d chart
1991
$0,008433400664
-1.6% -9.6% -22.9% $10.039.396 $844.079 $42.203.946 0,02 akropolis (AKRO) 7d chart
2001
$0,003784738701
0.1% 1.0% -7.9% $66.750,56 $830.374 $3.943.614 0,21 unique network (UNQ) 7d chart
2053
$0,043355994748
-0.1% -0.6% -2.8% $100.287 $746.499 $2.166.780 0,34 coldstack (CLS) 7d chart
2197
$0,010498596343
-0.3% -0.8% -11.5% $24.379,54 $572.287 $1.050.990 0,54 zenlink network (ZLK) 7d chart
2243
$0,028677779323
0.4% -3.0% -0.6% $19.692,19 $514.123 $3.023.935 0,17 zeitgeist (ZTG) 7d chart
2350
$0,001813676594
-0.3% -2.7% 3.2% $69.325,12 $407.720 $1.815.774 0,22 riodefi (RFUEL) 7d chart
2384
$16,69
-3.3% 1.0% -6.8% $1.054,29 $400.826 $423.727 0,95 ceres (CERES) 7d chart
2643
$0,002868341995
1.8% 4.2% -4.2% $41.092,83 $223.942 $333.785 0,67 unido (UDO) 7d chart
2648
$0,003363976533
3.7% 3.9% 1.5% $48.357,18 $217.305 $537.408 0,40 bridge mutual (BMI) 7d chart
2906
$0,000477927513
0.5% 0.0% -1.3% $27.254,82 $120.184 $477.459 0,25 ares protocol (ARES) 7d chart
2940
$0,034121993644
-2.8% 4.0% -19.3% $650,71 $112.024 $346.609 0,32 demeter (DEO) 7d chart
2976
$0,004157177161
-2.1% -20.5% -32.1% $587.618 $98.628,66 $415.677 0,24 nsure network (NSURE) 7d chart
3106
$0,001162708722
-0.3% -24.5% -50.2% $2.396,73 $69.220,23 $116.270 0,60 hermes dao (HMX) 7d chart
3311
$0,000441752083
0.0% 1.2% 4.8% $9.029,39 $31.309,07 $60.873,13 0,51 covercompared (CVR) 7d chart
3329
$0,006421062447
-2.4% -1.0% $0,093997560425 $29.117,66 $32.055,74 0,91 poolz finance [old] (POOLZ) 7d chart
3330
$0,008741065108
-0.0% 0.4% -10.0% $19.346,68 $29.025,10 $174.737 0,17 gourmet galaxy (GUM) 7d chart
3517
$0,000024935319
0.2% -48.8% -48.3% $152,56 $5.790,16 $24.934,87 0,23 spiderdao (SPDR) 7d chart
3518
$0,000442723587
-0.0% -6.7% 1.0% $350,85 $5.532,39 $44.282,56 0,12 optionroom (ROOM) 7d chart
$4,06
0.2% -1.4% 0.5% $14.057,69 - - - wdot (WDOT) 7d chart
$85,48
22.0% 13.3% -30.8% $439,80 - $53.471,77 - noir phygital (NOIR) 7d chart
$0,000668435232
-2.1% -1.3% -72.7% $15.900,88 - - - sora synthetics (XST) 7d chart
$0,069607935606
-1.1% -16.6% -21.6% $1.094,05 - $13.918.118 - pendulum (PEN) 7d chart
$0,934298
-1.7% 37.9% -48.9% $23.295,71 - $1.581.521 - sora synthetic usd (XSTUSD) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng