Tiền ảo Index hàng đầu theo vốn hóa thị trường

Show Stats
Show Stats
9.486 $
Giá trị vốn hóa thị trường
397 $
24h Trading Volume
41,02%
Bitcoin Market Cap Dominance
9338
# of Coins
USD

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
261 $334,90 -0.2% -9.1% -5.4% $3.622.910 $200.684.087 defipulse index (DPI) 7d chart
368 $131,21 -0.1% -15.9% -16.0% $11.513.744 $116.187.790 eth 2x flexible leverage index (ETH2X-FLI) 7d chart
859 $104,75 -0.4% -8.8% -9.5% $347.925 $17.461.661 metaverse index (MVI) 7d chart
928 $1,09 ? ? ? ? $14.398.306 yearn lazy ape (YLA) 7d chart
983 $84,10 -0.5% -9.5% -4.3% $256.057 $12.320.989 defi top 5 index (DEFI5) 7d chart
988 $4,98 -0.4% -11.3% -2.3% $52.842 $12.024.562 degen index (DEGEN) 7d chart
1089 $338,64 1.3% -6.6% -2.0% $141.029 $9.375.153 basketdao defi index (BDI) 7d chart
1225 $264,73 ? ? ? ? $6.852.290 total crypto market cap (TCAP) 7d chart
1432 $61,14 -0.1% -8.7% -4.9% $127.035 $4.171.295 cryptocurrency top 10 index (CC10) 7d chart
1475 $13.084,88 -17.7% -18.0% $188.551 $3.735.462 sdefi (SDEFI) 7d chart
1531 $3,44 0.6% -7.1% -4.6% $36.397 $3.260.085 power index pool token (PIPT) 7d chart
1575 $3,44 3.1% -3.9% -4.3% $823,83 $2.908.219 piedao balanced crypto pie (BCP) 7d chart
1580 $3,82 -8.0% -6.6% $2.361,68 $2.876.534 piedao defi large cap (DEFI+L) 7d chart
1612 $1.178,36 -0.1% -7.4% -4.5% $231,78 $2.623.234 nft index (NFTI) 7d chart
1685 $0,000428235725 76.1% -43.4% -50.0% $443.003 $2.258.070 polylastic (POLX) 7d chart
1687 $1,12 ? ? ? ? $2.252.090 assy index (ASSY) 7d chart
1762 $4,02 0.3% -7.0% -6.9% $186,45 $1.879.744 piedao defi++ (DEFI++) 7d chart
1784 $25,38 -0.7% -14.4% -25.5% $232.210 $1.803.213 holy trinity (HOLY) 7d chart
1812 $2,00 -1.5% -15.0% $793,91 $1.714.701 metaverse nft index (PLAY) 7d chart
1815 $2,88 -8.9% -11.0% $63.615 $1.696.125 scifi index (SCIFI) 7d chart
1941 $3,89 ? ? ? ? $1.316.330 piedao defi small cap (DEFI+S) 7d chart
1947 $28,81 -11.2% -1.2% $85.806 $1.292.503 nft platform index (NFTP) 7d chart
1967 $104,09 -8.7% -3.4% $35.287 $1.225.040 future of finance fund (FFF) 7d chart
2119 $1,17 0.3% -20.7% -36.0% $76.196 $836.820 yearn ecosystem token index (YETI) 7d chart
2151 $2,55 ? ? ? ? $776.707 piedao yearn ecosystem pie (YPIE) 7d chart
2163 $2.708,30 -30.3% -10.3% $4.852,11 $749.423 nftx hashmasks index (MASK) 7d chart
2293 $45.970 ? ? ? ? $540.703 piedao btc++ (BTC++) 7d chart
2447 $11,53 ? ? ? ? $333.935 oracle top 5 index (ORCL5) 7d chart
2585 $119.108 ? ? ? ? $192.868 punk basic (PUNK-BASIC) 7d chart
$213.210 247.9% 24.1% $1.395,65 ? punk attr 4 (PUNK-ATTR-4) 7d chart
$217.292 131.6% $7.046,07 ? punk female (PUNK-FEMALE) 7d chart
$700.332 0.0% -9.3% 3.2% $0,000000000000 ? punk (PUNK) 7d chart
$20,48 1.4% -10.8% -20.5% $194.620 ? serum ecosystem token (SECO) 7d chart
$146,69 ? ? ? ? ? 1x short defi index token (DEFIHEDGE) 7d chart
$16.965,00 ? ? ? ? ? 0.5x long defi index token (DEFIHALF) 7d chart
$0,001518239847 1.3% 34.9% 21.7% $46.976 ? 3x short defi index token (DEFIBEAR) 7d chart
$70,38 -1.5% -33.2% -38.0% $306.261 ? 3x long defi index token (DEFIBULL) 7d chart
$160,55 ? ? ? ? ? inverse ethereum volatility index token (IETHV) 7d chart
$101,01 ? ? ? ? ? ethereum volatility index token (ETHV) 7d chart
$102,38 ? ? ? ? ? bitcoin volatility index token (BTCV) 7d chart
$158,92 ? ? ? ? ? inverse bitcoin volatility index token (IBTCV) 7d chart
$1,60 -2.6% -2.6% $25,81 ? bchain (BCHAIN) 7d chart
$1,33 -5.5% 4.4% $316,37 ? bdefi (BDEFI) 7d chart
$153.685 ? ? ? ? ? punk attr 5 (PUNK-ATTR-5) 7d chart
$0,968730 1.2% $951,84 ? bstable (BSTBL) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android