Tiền ảo: 14.320
Sàn giao dịch: 1.096
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,546T $ 0.8%
Lưu lượng 24 giờ: 46,976B $
Gas: 3 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Social Money hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Social Money hôm nay là $5 Tỷ, thay đổi -1.2% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$5.346.503.290
Giá trị VHTT 1.2%
$123.610.108
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
58 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$2,18 1.2% 1.7% 9.0% 5.1% $18.219.351 $2.181.523.996 $2.181.523.996 1.0 theta network (THETA) 7d chart
84 CHEEL
Cheelee
CHEEL
$19,02 0.1% 0.6% 2.3% 18.1% $4.492.371 $1.079.469.031 $19.008.860.928 0.06 cheelee (CHEEL) 7d chart
187 GAL
Galxe
GAL
$3,45 1.2% 2.0% 2.3% 4.2% $7.997.036 $398.974.378 $690.784.993 0.58 galxe (GAL) 7d chart
282 LMWR
LimeWire
LMWR
$0,7602 0.1% 1.8% 10.4% 28.2% $2.450.434 $217.717.578 $551.626.238 0.39 limewire (LMWR) 7d chart
290 DESO
Decentralized Social
DESO
$19,01 0.4% 4.7% 5.0% 26.0% $9.875.822 $200.603.137 $205.864.534 0.97 decentralized social (DESO) 7d chart
323 CYBER
CYBER
CYBER
$7,65 1.7% 3.4% 2.8% 13.6% $13.038.073 $170.533.160 $762.566.633 0.22 cyber (CYBER) 7d chart
328 FRIEND
Friend.tech
FRIEND
$1,75 2.5% 2.2% 22.7% - $5.051.678 $163.786.571 $163.786.571 1.0 friend.tech (FRIEND) 7d chart
374 HIVE
Hive
HIVE
$0,3174 0.5% 0.6% 8.3% 1.3% $1.446.840 $135.750.398 - hive (HIVE) 7d chart
399 STEEM
Steem
STEEM
$0,2721 0.9% 1.7% 1.1% 3.2% $3.240.751 $125.694.740 - steem (STEEM) 7d chart
504 ACS
Access Protocol
ACS
$0,002539 0.2% 15.0% 16.7% 4.5% $5.085.006 $89.416.226 $222.203.298 0.4 access protocol (ACS) 7d chart
531 LYX
LUKSO
LYX
$2,71 2.2% 3.1% 14.7% 30.6% $294.205 $80.864.185 $111.809.912 0.72 lukso (LYX) 7d chart
663 DMT
Dream Machine Token
DMT
$87,10 1.2% 1.2% 78.8% 7.0% $511.890 $52.284.064 $86.928.154 0.6 dream machine token (DMT) 7d chart
671 RLY
Rally
RLY
$0,01007 0.2% 3.9% 0.8% 12.7% $1.935.290 $50.651.343 $151.593.459 0.33 rally (RLY) 7d chart
673 SBD
Steem Dollars
SBD
$3,80 0.7% 1.2% 4.4% 1.1% $20.305.781 $50.572.897 - steem dollars (SBD) 7d chart
773 XCAD
XCAD Network
XCAD
$0,7723 0.2% 2.5% 7.8% 4.2% $4.120.257 $40.069.153 $153.478.657 0.26 xcad network (XCAD) 7d chart
802 CERE
Cere Network
CERE
$0,005617 0.0% 0.2% 5.8% 7.9% $731.053 $37.117.781 $56.206.537 0.66 cere network (CERE) 7d chart
1044 LIKE
Only1
LIKE
$0,07934 0.6% 5.2% 15.6% 37.4% $704.555 $21.679.520 $39.664.433 0.55 only1 (LIKE) 7d chart
1091 GMM
Gamium
GMM
$0,0004323 0.8% 3.9% 16.0% 53.8% $266.507 $19.918.607 $20.320.520 0.98 gamium (GMM) 7d chart
1122 DMAIL
Dmail Network
DMAIL
$0,5231 1.4% 2.7% 4.8% 7.6% $6.608.366 $18.977.166 $104.535.671 0.18 dmail network (DMAIL) 7d chart
1131 STFX
STFX
STFX
$0,02880 1.4% 0.5% 4.5% 44.0% $10.146,43 $18.712.312 $28.490.446 0.66 stfx (STFX) 7d chart
1178 MOON
r/CryptoCurrency Moons
MOON
$0,2127 0.1% 2.8% 3.6% 0.4% $45.255,29 $17.117.200 $17.117.200 1.0 r/cryptocurrency moons (MOON) 7d chart
1180 XETA
XANA
XETA
$0,007345 0.0% 1.1% 6.0% 20.8% $1.362.091 $17.046.953 $36.196.172 0.47 xana (XETA) 7d chart
1220 POOLX
Poolz Finance
POOLX
$3,15 0.1% 0.6% 0.4% 32.4% $1.029.261 $15.538.462 $17.319.516 0.9 poolz finance (POOLX) 7d chart
1278 PORT3
Port3 Network
PORT3
$0,1245 0.5% 1.9% 11.3% 36.1% $2.476.370 $13.859.392 $124.215.200 0.11 port3 network (PORT3) 7d chart
1295 SAITO
Saito
SAITO
$0,006293 0.3% 2.0% 2.1% 29.8% $197.498 $13.436.671 $18.901.780 0.71 saito (SAITO) 7d chart
1298 BBS
BBS Network
BBS
$0,02441 0.2% 0.3% 5.3% 28.7% $37.453,17 $13.357.125 $24.352.659 0.55 bbs network (BBS) 7d chart
1440 CHRP
Chirpley
CHRP
$0,01778 1.2% 0.1% 14.4% 13.8% $50.058,94 $9.859.491 $17.751.945 0.56 chirpley (CHRP) 7d chart
1483 BRICK
r/FortNiteBR Bricks
BRICK
$0,1427 0.5% 3.5% 12.7% 1.5% $92.259,71 $9.163.889 $9.163.889 1.0 r/fortnitebr bricks (BRICK) 7d chart
1526 XTM
Torum
XTM
$0,04396 0.1% 2.0% 2.1% 6.7% $260.149 $8.526.503 $35.188.864 0.24 torum (XTM) 7d chart
1587 SCPT
Script Network
SCPT
$0,02760 1.0% 0.1% 10.0% 32.1% $3.620.653 $7.698.805 $27.551.073 0.28 script network (SCPT) 7d chart
1623 PLEB
Plebbit
PLEB
$0.054835 0.3% 1.1% 30.7% 34.0% $10.189,43 $7.223.825 $7.223.825 1.0 plebbit (PLEB) 7d chart
1764 WHALE
WHALE
WHALE
$0,5928 0.2% 1.3% 2.8% 14.4% $137.052 $5.429.158 $5.935.588 0.91 whale (WHALE) 7d chart
1783 CHAPZ
Chappyz
CHAPZ
$0,002217 0.4% 10.2% 7.4% 32.7% $598.618 $5.283.157 $22.280.383 0.24 chappyz (CHAPZ) 7d chart
1801 OOKS
Onooks
OOKS
$0,4608 0.7% 0.1% 10.3% 5.9% $1.813,19 $5.141.191 $5.497.808 0.94 onooks (OOKS) 7d chart
1824 MINT
Mint Club
MINT
$0.054221 0.1% 1.0% 7.0% 7.2% $15.030,37 $4.847.602 $4.847.602 1.0 mint club (MINT) 7d chart
1828 BONSAI
Bonsai Token
BONSAI
$0,01811 0.3% 1.3% 26.9% 53.0% $32.688,99 $4.821.757 $18.114.858 0.27 bonsai token (BONSAI) 7d chart
1952 CLXY
Calaxy
CLXY
$0,04230 1.1% 1.2% 3.4% 22.1% $1.606,41 $3.908.434 $42.433.562 0.09 calaxy (CLXY) 7d chart
1953 DHB
DeHub
DHB
$0,001191 0.3% 7.2% 15.8% 25.7% $12.408,11 $3.908.335 $9.521.615 0.41 dehub (DHB) 7d chart
2095 SSG
SOMESING
SSG
$0,0005962 2.8% 2.2% 1.6% 8.5% $3.576.262 $2.987.020 $2.987.020 1.0 somesing (SSG) 7d chart
2116 FWB
Friends With Benefits Pro
FWB
$4,77 1.0% 2.3% 3.6% 3.9% $4.127,64 $2.851.366 $4.772.451 0.6 friends with benefits pro (FWB) 7d chart
2228 DONUT
Donut
DONUT
$0,01099 0.7% 5.0% 12.0% 22.8% $8.253,20 $2.421.975 $2.421.975 1.0 donut (DONUT) 7d chart
2286 YUP
Yup
YUP
$0,04845 0.1% 1.2% 15.0% 17.6% $5.647,81 $2.212.694 $3.698.937 0.6 yup (YUP) 7d chart
2371 GUILD
BlockchainSpace
GUILD
$0,004331 0.0% 0.5% 7.0% 17.8% $36.786,30 $1.917.006 $4.329.140 0.44 blockchainspace (GUILD) 7d chart
2374 LIKE
LikeCoin
LIKE
$0,001369 0.3% 0.5% 14.6% 3.0% $468,42 $1.909.587 $2.742.824 0.7 likecoin (LIKE) 7d chart
2423 GCR
Global Coin Research
GCR
$0,1750 - - - - $4,42 $1.749.975 $1.749.975 1.0 global coin research (GCR) 7d chart
2491 PRY
Perpy Finance
PRY
$0,002797 0.3% 0.5% 2.6% 29.3% $42.229,14 $1.542.712 $2.787.385 0.55 perpy finance (PRY) 7d chart
2600 SLCL
Solcial
SLCL
$0,001383 0.4% 8.3% 25.6% 3.5% $229,97 $1.302.334 $1.383.194 0.94 solcial (SLCL) 7d chart
2667 QR
Qrolli
QR
$0,0003352 - 0.6% 12.2% 23.3% $925,49 $1.163.335 $1.173.163 0.99 qrolli (QR) 7d chart
2690 FRTN
Fortune Token
FRTN
$0,02280 0.0% 7.1% 5.1% 18.2% $26.739,13 $1.123.246 $22.684.456 0.05 fortune token (FRTN) 7d chart
2703 DSM
Desmos
DSM
$0,01323 0.5% 15.2% 4.2% 9.8% $1.984,86 $1.094.754 $2.138.056 0.51 desmos (DSM) 7d chart
2807 CO
Corite
CO
$0,004150 0.1% 0.0% 1.4% 1.3% $124.244 $910.501 $4.150.499 0.22 corite (CO) 7d chart
2971 OLY
Olyverse
OLY
$0,0003232 0.0% 0.5% 5.5% 27.3% $12.927,15 $694.190 $1.616.214 0.43 olyverse (OLY) 7d chart
3032 CARBON
Carbon
CARBON
$0,01919 0.1% 2.4% 9.9% 10.5% $14.425,19 $626.957 $787.304 0.8 carbon (CARBON) 7d chart
3074 SIMP
SO-COL
SIMP
$0,001190 1.2% 0.1% 4.3% 55.5% $104.961 $581.838 $1.191.026 0.49 so-col (SIMP) 7d chart
3389 MINDS
Minds
MINDS
$0,03658 1.0% 1.5% 4.9% 7.7% $111,75 $315.820 $9.160.786 0.03 minds (MINDS) 7d chart
3419 FLOYX
Floyx
FLOYX
$0,00007820 1.6% 4.7% 17.0% 43.7% $77.222,24 $298.761 $3.900.517 0.08 floyx (FLOYX) 7d chart
3495 COR
Coreto
COR
$0,001341 - - - - $7,44 $256.399 $670.702 0.38 coreto (COR) 7d chart
4073 SOMEE
SoMee.Social
SOMEE
$0,0004653 - 0.3% 0.8% 30.6% $116,33 $58.622,51 $58.710,82 1.0 somee.social (SOMEE) 7d chart
RDF
ReadFi
RDF
$0,005882 0.0% 0.7% 0.3% 0.5% $2.945,24 - $587.879 readfi (RDF) 7d chart
MBD
MBD Financials
MBD
$0,0002547 1.6% 1.1% 19.2% 26.7% $343.502 - $10.172.413 mbd financials (MBD) 7d chart
MAIN
Main
MAIN
$0,001096 0.3% 0.2% 11.1% 32.5% $16,59 - $109.584 main (MAIN) 7d chart
MYRIA
Myriad Social
MYRIA
$0,0003597 1.3% 2.6% 13.4% 39.6% $15,69 - - myriad social (MYRIA) 7d chart
$REACH
Reach
$REACH
$0,03249 0.2% 1.7% 14.4% 42.3% $381.241 - $3.249.235 reach ($REACH) 7d chart
CHAT
OpenChat
CHAT
$0,5013 2.3% 2.8% 9.5% 1.6% $9.795,48 - - openchat (CHAT) 7d chart
BLURT
Blurt
BLURT
$0,001966 - - - - $57,98 - - blurt (BLURT) 7d chart
ESE
Eesee
ESE
$0,06019 0.0% 5.2% 17.8% 37.0% $1.883.059 - - eesee (ESE) 7d chart
BLAZE
StoryFire
BLAZE
$0,001603 0.4% 5.9% 6.6% - $575.811 - $32.106.476 storyfire (BLAZE) 7d chart
INTX
INTEXCOIN
INTX
$0,00002197 - - - - $1,44 - $13.183,55 intexcoin (INTX) 7d chart
LBC
LBRY Credits
LBC
$0,003516 0.4% 0.9% 14.4% 25.7% $10.122,47 - $3.795.816 lbry credits (LBC) 7d chart
Hiển thị 1 đến 69 trong số 69 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng