Tiền ảo Cơ sở hạ tầng hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng
Hiển thị xu hướng
10.943.760.755 $
Giá trị vốn hóa thị trường
950.628.016 $
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hiển thị định giá pha loãng hoàn toàn
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
19
$7,52
-0.2% 3.6% 8.7% $404.364.264 $4.183.844.823 $7.513.414.813 0,56 chainlink (LINK) 7d chart
32
$3,18
-0.4% 0.2% -5.8% $79.374.154 $1.433.345.462 $6.230.959.295 0,23 filecoin (FIL) 7d chart
36
$1,46
-0.7% 0.2% -6.9% $28.285.574 $1.295.517.739 $1.455.233.875 0,89 lido dao (LDO) 7d chart
47
$0,085030762097
-0.5% -2.7% -5.5% $16.346.995 $784.617.381 $849.906.006 0,92 the graph (GRT) 7d chart
56
$0,455080
-0.4% -1.4% -6.1% $26.566.323 $640.214.610 $826.703.247 0,77 stacks (STX) 7d chart
69
$0,185541
-0.5% -1.5% -3.6% $29.320.057 $518.822.095 $587.544.473 0,88 fantom (FTM) 7d chart
70
$1,72
0.0% 0.1% -4.0% $81.550.347 $513.748.205 $854.252.156 0,60 thorchain (RUNE) 7d chart
81
$21,83
0.2% 0.8% -0.5% $2.333.702 $430.150.106 $430.150.106 1,00 rocket pool (RPL) 7d chart
172
$0,364183
0.0% 0.5% 0.6% $9.260.845 $167.676.043 $319.846.787 0,52 aelf (ELF) 7d chart
188
$0,337797
-0.0% -0.4% 1.3% $16.879.358 $139.519.364 $371.320.224 0,38 axelar (AXL) 7d chart
223
$0,124424
4.7% 8.0% 86.2% $998.612 $104.641.944 $125.482.813 0,83 loom network (old) (LOOMOLD) 7d chart
241
$0,123854
-0.6% -1.4% -3.3% $3.958.241 $90.900.761 $123.713.294 0,73 cartesi (CTSI) 7d chart
293
$0,022075475591
-0.1% -0.7% -3.4% $1.161.825 $71.039.971 $220.793.381 0,32 orbs (ORBS) 7d chart
310
$0,067070389849
-0.2% 1.0% -0.8% $897.402 $67.039.247 $67.039.247 1,00 ardor (ARDR) 7d chart
312
$0,008189117271
-0.8% -2.4% -0.3% $1.316.400 $66.334.134 $82.021.825 0,81 marlin (POND) 7d chart
320
$1,30
-0.4% -1.1% -3.5% $2.406.330 $64.878.946 $130.202.898 0,50 radworks (RAD) 7d chart
381
$0,084169587209
-0.4% 2.6% 24.1% $701.676 $51.253.359 $84.309.375 0,61 covalent (CQT) 7d chart
445
$1,02
0.0% 1.6% -9.1% $140.534 $38.396.406 $49.015.904 0,78 morpheus network (MNW) 7d chart
462
$0,181644
-0.5% -2.0% -0.6% $871.175 $35.773.063 $38.111.571 0,94 wanchain (WAN) 7d chart
504
$0,186713
-0.3% -3.0% 0.8% $22.095,01 $31.338.641 $40.329.814 0,78 cargox (CXO) 7d chart
597
$0,031139398331
0.8% 4.8% 5.6% $289.260 $22.432.153 $30.854.709 0,73 altura (ALU) 7d chart
610
$43,39
-0.7% -1.7% 0.5% $2.396.738 $21.374.243 $21.374.243 1,00 keep3rv1 (KP3R) 7d chart
628
$0,004180831269
-0.0% 1.5% 8.7% $64.552,21 $19.840.578 $20.849.704 0,95 kardiachain (KAI) 7d chart
693
$0,157999
-1.2% 0.2% 4.0% $3.421.079 $16.622.727 $157.693.911 0,11 bonfida (FIDA) 7d chart
717
$0,022531657418
0.6% -1.0% 2.2% $109.122 $15.705.930 $22.239.288 0,71 streamr xdata (XDATA) 7d chart
737
$0,549072
0.7% 0.1% -2.2% $191.820 $14.773.675 $54.691.696 0,27 stratos (STOS) 7d chart
781
$0,070496333434
0.0% 1.6% -3.1% $221.843 $13.140.337 $35.241.646 0,37 aleph.im (ALEPH) 7d chart
803
$0,066309825685
0.8% 4.7% 4.8% $793.846 $12.289.250 $20.581.283 0,60 parsiq (PRQ) 7d chart
885
$0,064409435428
-3.5% -2.2% 2.2% $304.308 $9.845.792 $9.845.792 1,00 unibright (UBT) 7d chart
886
$0,131848
-0.2% -9.2% 21.9% $4.413.021 $9.803.724 $11.592.435 0,85 pnetwork (PNT) 7d chart
922
$0,021647879863
-0.3% 5.2% -1.7% $255.253 $9.002.017 $11.545.510 0,78 aeternity (AE) 7d chart
932
$0,014369523918
0.1% -1.4% -4.8% $54.319,06 $8.728.725 $29.209.832 0,30 handshake (HNS) 7d chart
990
$0,179328
-0.0% -0.9% 1.2% $1.197.728 $7.443.777 $17.952.732 0,41 push protocol (PUSH) 7d chart
1019
$0,005620052801
0.4% -3.8% -15.5% $226.299 $7.000.953 $13.978.772 0,50 witnet (WIT) 7d chart
1206
$0,017462658083
-0.4% -1.0% 4.8% $1.428.761 $4.221.601 $17.507.551 0,24 carbon browser (CSIX) 7d chart
1259
$0,000655690302
0.0% 1.6% -13.1% $193.486 $3.659.955 $3.745.762 0,98 dsla protocol (DSLA) 7d chart
1368
$0,024779535651
-0.5% 1.8% -6.7% $371.827 $2.881.040 $8.272.167 0,35 ferrum network (FRM) 7d chart
1392
$0,000951665837
0.2% -1.2% -2.4% $465.611 $2.803.648 $952.535.379.279 0,00 v.systems (VSYS) 7d chart
1411
$0,007442561206
0.0% -1.6% 7.4% $378,68 $2.645.320 $7.443.954 0,36 foam (FOAM) 7d chart
1422
$0,000436137384
-0.0% -2.0% -4.1% $235.125 $2.582.986 $3.721.251 0,69 safe haven (SHA) 7d chart
1502
$0,001183735858
-0.0% 2.8% 4.0% $282.387 $2.196.724 $7.081.977 0,31 lambda (LAMB) 7d chart
1767
$0,003791431044
0.7% 1.3% 1.1% $125.992 $1.290.786 $1.898.215 0,68 graphlinq protocol (GLQ) 7d chart
1869
$2,71
0.4% 1.7% -5.6% $342.792 $1.082.619 $1.432.106 0,76 strong (STRONG) 7d chart
1931
$0,000230168161
-0.0% 0.9% -4.8% $108.196 $942.632 $4.604.742 0,20 top network (TOP) 7d chart
1938
$0,008087093047
-0.1% -1.3% -0.1% $566,51 $933.966 $1.617.293 0,58 tokenomy (TEN) 7d chart
2493
$0,005825416021
-0.1% 1.7% 1.6% $39.387,95 $297.765 $582.285 0,51 raiden network (RDN) 7d chart
2556
$0,000941839914
0.4% -1.4% 5.9% $42.957,33 $266.684 $944.885 0,28 ultrain (UGAS) 7d chart
2625
$0,001241709314
-0.3% 1.2% -9.8% $620,40 $230.596 $496.616 0,46 four (FOUR) 7d chart
2655
$0,007809760678
-0.6% 0.7% -2.3% $297,07 $215.578 $1.169.406 0,18 odin protocol (ODIN) 7d chart
2822
$0,000060274437
-1.9% -5.0% -13.5% $41.599,77 $148.993 $884.441 0,17 gowithmi (GMAT) 7d chart
2852
$0,004203697757
14.6% 11.4% 2.4% $37,66 $134.657 $176.395 0,76 crown (CRW) 7d chart
2914
$0,005282921865
-0.3% 6.3% 2.2% $488,34 $115.717 $221.819 0,52 x42 protocol (X42) 7d chart
3177
$0,000923984091
-0.3% 0.5% -58.0% $23.085,51 $53.305,89 - - etho protocol (ETHO) 7d chart
3593
$0,000000000394
0.0% 0.2% 14.5% $2,00 $0,019314630204 $0,023636532802 0,82 daostack (GEN) 7d chart
$0,006351075353
-1.0% 4.7% -2.7% $2.976,93 - $25.406.484 - threefold (TFT) 7d chart
$3,18
-0.6% -0.1% -5.8% $317.138 - - - binance-peg filecoin (FIL) 7d chart
$0,039204781389
4.6% -12.0% -29.9% $465.658 - $39.478.016 - iagon (IAG) 7d chart
$0,646649
0.1% 2.3% 1.8% $5.707,30 - - - zenon (ZNN) 7d chart
$0,000193158299
- - - - - $19.315,83 - blockbase (BBT) 7d chart
$0,451877
-0.1% 0.4% 3.9% $1,50 - $451.906.259 - denet file token (DE) 7d chart
$0,124895
3.8% 8.3% 84.3% $225.435.108 - $125.281.831 - loom network (new) (LOOM) 7d chart
$0,707316
45.9% -25.0% -36.0% $2.726,55 - $1.259.023 - cajutel (CAJ) 7d chart

Bạn muốn tìm Alpha mới nhất?
Hãy truy cập các báo cáo độc quyền của chuyên viên phân tích của CoinGecko!
CoinGecko Premium

Bạn muốn tìm hiểu thêm về tiền mã hoá?
Đọc các bài viết và hướng dẫn đơn giản dành cho người mới bắt đầu.
Tìm hiểu về tiền mã hóa

Bạn cần trợ giúp?
Tìm câu trả lời bạn cần trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.
Trung tâm trợ giúp


coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng