🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
989.0114260282822
Giá trị vốn hóa thị trường
19.545746462146095
Trading Volume

Tiền ảo KRW Stablecoin hàng đầu theo vốn hóa thị trường

# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
503 $0,00088685 -0.0% -0.1% -0.2% $903.146 $55.345.451 terrakrw (KRT) 7d chart
$0,00127657 ? ? ? ? ? binance krw (BKRW) 7d chart
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android