coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Coinone exchange

Coinone

Centralized
7
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
182
Tiền ảo
199
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin (BTC)
366.800.158.213 $
BTC/KRW
19.536 $
25375000 KRW
0.01% 263.190 $ 410.906 $
$11.671.783
597,453 BTC
19,02% Gần đây
2 Orbler (ORBR)
0 $
ORBR/KRW
21 $
27740 KRW
0.18% 3.988 $ 33.854 $
$10.587.256
495734,739 ORBR
17,25% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
126.568.151.908 $
ETH/KRW
1.076 $
1397000 KRW
0.07% 299.767 $ 339.378 $
$8.756.268
8141,324 ETH
14,26% Gần đây
4 XRP (XRP)
15.189.089.037 $
XRP/KRW
0 $
414,4 KRW
0.05% 241.617 $ 317.687 $
$5.251.087
16458940,977 XRP
8,55% Gần đây
5 RushCoin (RUSH)
0 $
RUSH/KRW
0 $
7,74 KRW
1.67% 2.178 $ 1.526 $
$2.490.908
418012356,125 RUSH
4,06% Gần đây
6 Natural Farm Union Protocol (NFUP)
0 $
NFUP/KRW
0 $
161 KRW
0.06% 7.573 $ 7.542 $
$2.451.370
19776776,646 NFUP
3,99% Gần đây
7 Celeb (CELEB)
0 $
CELEB/KRW
0 $
50,52 KRW
0.02% 2.215 $ 9.852 $
$2.391.442
61484960,145 CELEB
3,89% Gần đây
8 Meconcash (MCH)
0 $
MCH/KRW
0 $
53,96 KRW
1.16% 5.896 $ 5.970 $
$1.767.587
42548225,409 MCH
2,88% Gần đây
9 BTRIPS (BTR)
0 $
BTR/KRW
0 $
92,07 KRW
0.34% 1.769 $ 28 $
$1.717.225
24225998,031 BTR
2,80% Gần đây
10 DRC Mobility (DRC)
0 $
DRC/KRW
0 $
8,25 KRW
0.48% 1.733 $ 100 $
$1.509.784
237702367,676 DRC
2,46% Gần đây
11 Cardano (ADA)
15.301.684.943 $
ADA/KRW
0 $
596,4 KRW
0.05% 161.947 $ 179.688 $
$1.454.948
3168709,403 ADA
2,37% Gần đây
12 Treecle (TRCL)
0 $
TRCL/KRW
0 $
3,881 KRW
0.1% 1.519 $ 598 $
$1.213.594
406164683,847 TRCL
1,98% Gần đây
13 Brother Music Platform (BMP)
0 $
BMP/KRW
0 $
2,167 KRW
0.32% 995 $ 33 $
$1.055.371
632584986,076 BMP
1,72% Gần đây
14 Cosmos Hub (ATOM)
2.302.098.215 $
ATOM/KRW
8 $
10340 KRW
0.19% 29.266 $ 33.091 $
$711.274
89348,822 ATOM
1,16% Gần đây -
15 Klaytn (KLAY)
671.734.694 $
KLAY/KRW
0 $
303,3 KRW
0.07% 69.025 $ 73.214 $
$585.912
2509184,095 KLAY
0,95% Gần đây
16 Solana (SOL)
11.269.761.874 $
SOL/KRW
* 33 $
43450 KRW
0.23% 63.912 $ 74.491 $
$575.603
17207,023 SOL
0,94% Gần đây
17 Handy (HANDY)
0 $
HANDY/KRW
0 $
59,617 KRW
2.74% 142 $ 3.022 $
$568.877
12394280,539 HANDY
0,93% Gần đây
18 Dogecoin (DOGE)
8.727.490.467 $
DOGE/KRW
0 $
86,7 KRW
0.23% 65.669 $ 81.200 $
$547.643
8204482,152 DOGE
0,89% Gần đây
19 Donnie Finance (DON)
0 $
DON/KRW
2 $
2996 KRW
0.03% 2.605 $ 37 $
$547.069
237177,085 DON
0,89% Gần đây
20 Everscale (EVER)
107.158.769 $
EVER/KRW
0 $
115 KRW
0.35% 413 $ 7.749 $
$534.204
6033682,175 EVER
0,87% Gần đây
21 TRON (TRX)
5.962.393.884 $
TRX/KRW
0 $
85,1 KRW
0.12% 56.388 $ 84.496 $
$504.205
7695733,060 TRX
0,82% Gần đây
22 EOS (EOS)
927.656.353 $
EOS/KRW
* 1 $
1226 KRW
0.16% 33.987 $ 42.169 $
$297.740
315441,903 EOS
0,49% Gần đây -
23 Ethereum Classic (ETC)
1.987.639.105 $
ETC/KRW
15 $
19330 KRW
0.16% 30.940 $ 39.944 $
$267.616
17982,656 ETC
0,44% Gần đây -
24 Polkadot (DOT)
7.636.843.753 $
DOT/KRW
7 $
8930 KRW
0.11% 20.884 $ 35.228 $
$256.898
37366,554 DOT
0,42% Gần đây -
25 ASTA (ASTA)
0 $
ASTA/KRW
0 $
6,011 KRW
1.05% 5.114 $ 281 $
$231.956
50122356,400 ASTA
0,38% Gần đây
26 REDi (REDI)
0 $
REDI/KRW
0 $
0,827 KRW
0.48% 900 $ 546 $
$231.156
363055577,687 REDI
0,38% Gần đây
27 Chainlink (LINK)
2.862.051.872 $
LINK/KRW
6 $
8150 KRW
0.25% 19.108 $ 29.639 $
$223.842
35674,509 LINK
0,36% Gần đây
28 Avalanche (AVAX)
4.575.695.663 $
AVAX/KRW
* 16 $
21390 KRW
0.23% 13.780 $ 11.821 $
$186.830
11345,116 AVAX
0,30% Gần đây -
29 Mineral (MNR)
0 $
MNR/KRW
0 $
2,83 KRW
2.14% 42 $ 903 $
$164.945
75705233,787 MNR
0,27% Gần đây
30 MY Ceremonial Event (MYCE)
0 $
MYCE/KRW
0 $
0,577 KRW
3.55% 678 $ 2.122 $
$142.105
319894895,419 MYCE
0,23% Gần đây
31 Tezos (XTZ)
1.287.473.291 $
XTZ/KRW
* 1 $
1897 KRW
0.16% 19.637 $ 11.281 $
$141.111
96620,128 XTZ
0,23% Gần đây -
32 Misbloc (MSB)
0 $
MSB/KRW
0 $
172,51 KRW
0.85% 11.987 $ 306 $
$128.442
967091,148 MSB
0,21% Gần đây
33 Polygon (MATIC)
3.849.123.628 $
MATIC/KRW
* 0 $
636,1 KRW
0.28% 24.577 $ 14.913 $
$119.410
243831,567 MATIC
0,19% Gần đây -
34 Zilliqa (ZIL)
558.952.220 $
ZIL/KRW
0 $
50,59 KRW
0.08% 18.551 $ 20.556 $
$103.237
2650601,399 ZIL
0,17% Gần đây
35 NOA PLAY (NOA)
0 $
NOA/KRW
0 $
37,1 KRW
0.48% 842 $ 168 $
$96.245
3369590,704 NOA
0,16% Gần đây
36 Bitcoin Cash (BCH)
2.006.047.384 $
BCH/KRW
* 107 $
138600 KRW
0.14% 21.051 $ 21.920 $
$91.947
861,689 BCH
0,15% Gần đây -
37 Crypto Bank (CBANK)
0 $
CBANK/KRW
0 $
3,6068 KRW
1.59% 5.487 $ 6.324 $
$90.547
32608079,171 CBANK
0,15% Gần đây
38 The Midas Touch Gold (TMTG)
0 $
TMTG/KRW
* 0 $
0,726 KRW
13.35% 0 $ 0 $
$79.065
141455954,336 TMTG
0,13% Gần đây -
39 MEVerse (MEV)
0 $
MEV/KRW
0 $
18,73 KRW
5.57% 0 $ 0 $
$78.853
5468374,357 MEV
0,13% Gần đây
40 Stellar (XLM)
2.687.873.818 $
XLM/KRW
0 $
141,8 KRW
0.07% 12.293 $ 24.684 $
$76.413
699949,557 XLM
0,12% Gần đây
41 Innovation Blockchain Payment (IBP)
0 $
IBP/KRW
0 $
3,35 KRW
1.95% 4.092 $ 2.126 $
$70.123
27188872,772 IBP
0,11% Gần đây
42 SOBA (SOBA)
0 $
SOBA/KRW
0 $
0,3034 KRW
2.84% 642 $ 623 $
$57.243
245065751,482 SOBA
0,09% Gần đây
43 MOTIV Protocol (MOV)
0 $
MOV/KRW
0 $
18,619 KRW
0.02% 976 $ 506 $
$49.814
3475169,140 MOV
0,08% Gần đây
44 Artube (ATT)
0 $
ATT/KRW
0 $
1,265 KRW
2.48% 1.082 $ 1.599 $
$47.788
49068972,140 ATT
0,08% Gần đây
45 BaaSid (BAAS)
0 $
BAAS/KRW
0 $
0,892 KRW
2.47% 68 $ 94 $
$46.701
68005313,703 BAAS
0,08% Gần đây
46 TMC (TMC)
0 $
TMC/KRW
0 $
0,555 KRW
12.27% 0 $ 0 $
$45.060
105456321,806 TMC
0,07% Gần đây
47 Stream Protocol (STPL)
1.247.270 $
STPL/KRW
0 $
9,802 KRW
0.02% 872 $ 65 $
$44.641
5915565,944 STPL
0,07% Gần đây
48 TOM Finance (TOM)
0 $
TOM/KRW
89 $
116100 KRW
0.09% 133 $ 496 $
$44.052
492,842 TOM
0,07% Gần đây
49 Airbloc (ABL)
1.790.293 $
ABL/KRW
0 $
8,33 KRW
8.73% 0 $ 0 $
$42.290
6594300,831 ABL
0,07% Gần đây
50 KlaySwap Protocol (KSP)
0 $
KSP/KRW
1 $
1060 KRW
1.94% 4.622 $ 759 $
$29.149
35718,353 KSP
0,05% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? REAP/KRW
0 $
73,47 KRW
0.07% 1.208 $ 5.246 $
$2.309.447
40829152,523 REAP
3,76% Gần đây
2 ? WE/KRW
6 $
7420 KRW
0.4% 15.601 $ 87 $
$1.805.342
316029,838 WE
2,94% Gần đây
3 ? MTS/KRW
* 0 $
9,001 KRW
1.1% 2.745 $ 4 $
$526.645
75997689,410 MTS
0,86% Gần đây -
4 ? MEGA/KRW
* 0 $
18,9 KRW
0.42% 5.371 $ 278 $
$310.126
21313253,622 MEGA
0,51% Gần đây -
5 ? SAND/KRW
* 1 $
1351 KRW
0.22% 18.010 $ 31.318 $
$294.130
282785,479 SAND
0,48% Gần đây -
6 ? MANA/KRW
1 $
1089 KRW
0.18% 16.442 $ 24.739 $
$171.086
204061,116 MANA
0,28% Gần đây
7 Filecoin (FIL)
1.195.812.026 $
FIL/KRW
* 5 $
7000 KRW
0.07% 19.319 $ 42.269 $
$123.174
22855,716 FIL
0,20% Gần đây -
8 Cloudbric (CLBK)
0 $
CLBK/KRW
0 $
6,9 KRW
3.32% 27 $ 496 $
$46.414
8737306,796 CLBK
0,08% Gần đây
9 Bio Passport (BIOT)
0 $
BIOT/KRW
* 0 $
9,99 KRW
0.1% 0 $ 2.561 $
$41.215
5358740,081 BIOT
0,07% Gần đây -
10 ? CVX/KRW
4 $
5200 KRW
1.71% 1.539 $ 1.513 $
$8.053
2011,575 CVX
0,01% **1 giờ trước Updated gần đây
11 ? UNI/KRW
* 5 $
6480 KRW
0.78% 3.403 $ 3.969 $
$6.468
1296,564 UNI
0,01% **3 giờ trước Updated gần đây -
12 ? LZM/KRW
* 0 $
63,1 KRW
0.32% 118 $ 18 $
$3.662
75385,718 LZM
0,01% Gần đây -
13 Neopin (NPT)
0 $
NPT/KRW
2 $
2029 KRW
1.13% 1.027 $ 1.045 $
$3.063
1961,038 NPT
0,00% Gần đây
14 ? GRT/KRW
* 0 $
123 KRW
1.63% 816 $ 1.523 $
$1.812
19137,913 GRT
0,00% **1 giờ trước Updated gần đây -
15 The Virtua Kolect (TVK)
13.806.552 $
TVK/KRW
* 0 $
38,1 KRW
9.07% 0 $ 0 $
$716
24428,684 TVK
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây -
16 ? NFT/KRW
0 $
0,0009 KRW
11.11% 0 $ 0 $
$675
974591614,053 NFT
0,00% Gần đây
17 ICON (ICX)
223.052.817 $
ICX/KRW
* 0 $
382 KRW
1.48% 4.179 $ 4.279 $
$180
614,522 ICX
0,00% Gần đây -
18 ? FLUX/KRW
0 $
577,4 KRW
6.41% 0 $ 0 $
$144
325,865 FLUX
0,00% Gần đây
19 ? PICA/KRW
* 0 $
4,761 KRW
15.96% 0 $ 0 $
$14
4082,000 PICA
0,00% **6 giờ trước Updated gần đây -
20 ? ILV/KRW
216 $
281000 KRW
25.05% 0 $ 0 $
$4
0,019 ILV
0,00% **3 giờ trước Updated gần đây
21 ? BIT/KRW
0 $
567 KRW
1.93% 1.210 $ 1.580 $
$2.437
5583,122 BIT
- **11 giờ trước Updated gần đây
22 Phala Network (PHA)
33.170.186 $
PHA/KRW
* 0 $
127,4 KRW
6.77% 0 $ 0 $
$377
3842,465 PHA
- **3 ngày trước Updated 2 ngày trước -
23 ? LIT/KRW
* 1 $
1125 KRW
1.38% 4.455 $ 2.525 $
$115
133,716 LIT
- **12 giờ trước Updated 11 giờ trước -

Coinone là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại South Korea. Có 182 đồng tiền ảo và 199 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Coinone trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 3.196 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Coinone là BTC/KRW. Coinone được thành lập năm 2016. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Coinone tại https://coinone.co.kr/.

Địa chỉ
19F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Phí
Maker: 0% - 0.1% Taker: 0.02% - 0.10%
Rút tiền
KRW- 1,000 KRW BTC-0.0005 BTC BCH- 0.0005 BCH ETH- 0.01 ETH ETC- 0.01 ET...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
KRW
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfer
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2016
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
South Korea
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
2.085.874,0
Xếp hạng Alexa
#20939
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 201
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Coinone
7
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
3.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 7/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 7/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 2.791%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 86th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 69th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Trung bình Thấp Trung bình Cao
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Thấp
Negative News Trung bình
AML Cao
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19