Coinone exchange

Coinone

Centralized
7
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
174
Tiền ảo
192
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Celeb (CELEB)
0 $
CELEB/KRW
6 $
6908 KRW
0.12% 152.780 $ 7.302 $
$53.945.917
8860241,075 CELEB
17,27% Gần đây
2 Bitcoin (BTC)
716.361.416.836 $
BTC/KRW
39.488 $
44803000 KRW
0.05% 961.116 $ 956.194 $
$52.360.929
1325,988 BTC
16,76% Gần đây
3 Ethereum (ETH)
276.984.188.546 $
ETH/KRW
2.460 $
2791000 KRW
0.04% 671.214 $ 814.052 $
$36.199.094
14715,572 ETH
11,59% Gần đây
4 ASTA (ASTA)
0 $
ASTA/KRW
0 $
48,33 KRW
0.25% 27.408 $ 17.497 $
$22.111.587
519089685,696 ASTA
7,08% Gần đây
5 Brother Music Platform (BMP)
0 $
BMP/KRW
0 $
46,06 KRW
0.48% 4.896 $ 6.817 $
$19.291.050
475194290,885 BMP
6,18% Gần đây
6 XRP (XRP)
38.951.260.059 $
XRP/KRW
* 1 $
989 KRW
0.1% 449.152 $ 512.033 $
$17.339.936
19892551,246 XRP
5,55% Gần đây -
7 BananaTok (BNA)
0 $
BNA/KRW
0 $
38,93 KRW
0.21% 24.045 $ 53.987 $
$12.883.240
375474105,587 BNA
4,12% Gần đây
8 Klaytn (KLAY)
2.823.922.565 $
KLAY/KRW
1 $
1300 KRW
0.08% 53.157 $ 293.247 $
$12.580.032
10979377,126 KLAY
4,03% Gần đây
9 ? ORC/KRW
* 1 $
1224 KRW
0.73% 54.669 $ 101.986 $
$9.786.845
9071949,041 ORC
3,13% Gần đây -
10 Assemble Protocol (ASM)
0 $
ASM/KRW
0 $
44,07 KRW
1.03% 17.101 $ 48.564 $
$6.923.423
178244896,116 ASM
2,22% Gần đây
11 MileVerse (MVC)
0 $
MVC/KRW
0 $
32,78 KRW
4.04% 0 $ 0 $
$6.531.481
226069526,776 MVC
2,09% Gần đây
12 Derivex (DVX)
0 $
DVX/KRW
0 $
5,297 KRW
0.24% 3.209 $ 393 $
$6.287.834
1346822661,207 DVX
2,01% Gần đây
13 Candy Protocol (CAD)
0 $
CAD/KRW
0 $
18,7 KRW
1.07% 750 $ 2.109 $
$5.980.696
362868622,607 CAD
1,91% Gần đây
14 Mineral (MNR)
0 $
MNR/KRW
0 $
4,25 KRW
0.49% 329 $ 1.858 $
$5.653.228
1509200228,035 MNR
1,81% Gần đây
15 Meconcash (MCH)
0 $
MCH/KRW
0 $
86,8 KRW
0.81% 2.555 $ 8.046 $
$2.660.620
34777826,028 MCH
0,85% Gần đây
16 Artube (ATT)
0 $
ATT/KRW
0 $
13,33 KRW
0.68% 9.466 $ 5.879 $
$2.226.003
189467604,550 ATT
0,71% Gần đây
17 EOS (EOS)
4.658.736.071 $
EOS/KRW
5 $
5710 KRW
0.09% 194.708 $ 238.788 $
$1.943.255
386129,639 EOS
0,62% Gần đây -
18 Stream Protocol (STPL)
0 $
STPL/KRW
0 $
134,4 KRW
0.52% 1.100 $ 383 $
$1.935.961
16343188,191 STPL
0,62% Gần đây
19 DRC Mobility (DRC)
0 $
DRC/KRW
0 $
44,11 KRW
7.76% 0 $ 0 $
$1.833.646
47164780,791 DRC
0,59% Gần đây
20 KlaySwap Protocol (KSP)
0 $
KSP/KRW
27 $
31000 KRW
1.19% 24.312 $ 6.615 $
$1.678.056
61416,377 KSP
0,54% Gần đây
21 Ethereum Classic (ETC)
7.107.003.965 $
ETC/KRW
* 58 $
65400 KRW
0.15% 99.112 $ 89.740 $
$1.631.522
28304,445 ETC
0,52% Gần đây -
22 KStarCoin (KSC)
0 $
KSC/KRW
0 $
40,09 KRW
1.34% 3.532 $ 701 $
$1.535.948
43469031,570 KSC
0,49% Gần đây
23 Dvision Network (DVI)
0 $
DVI/KRW
0 $
395,6 KRW
3.28% 326 $ 1.051 $
$1.323.385
3795502,353 DVI
0,42% Gần đây
24 FLETA (FLETA)
0 $
FLETA/KRW
0 $
14,37 KRW
1.85% 881 $ 9.633 $
$1.257.582
99293119,852 FLETA
0,40% Gần đây
25 HARD Protocol (HARD)
63.400.873 $
HARD/KRW
1 $
1114 KRW
0.45% 21.699 $ 25.228 $
$1.226.283
1248949,508 HARD
0,39% Gần đây
26 TRON (TRX)
5.236.394.589 $
TRX/KRW
0 $
86,56 KRW
0.17% 148.740 $ 130.117 $
$1.109.245
14539513,073 TRX
0,36% Gần đây
27 Fromm Car (FCR)
0 $
FCR/KRW
0 $
0,447 KRW
0.45% 179 $ 1.733 $
$1.093.608
2775835725,423 FCR
0,35% Gần đây
28 Istardust (ISDT)
0 $
ISDT/KRW
0 $
0,755 KRW
0.26% 1.998 $ 1.455 $
$1.092.767
1642177387,686 ISDT
0,35% Gần đây
29 Litecoin (LTC)
11.152.107.080 $
LTC/KRW
173 $
195800 KRW
0.1% 142.450 $ 179.249 $
$1.000.692
5798,656 LTC
0,32% Gần đây -
30 Cardano (ADA)
47.562.562.192 $
ADA/KRW
* 2 $
1743 KRW
0.17% 163.772 $ 259.091 $
$983.234
640027,961 ADA
0,31% Gần đây -
31 BaaSid (BAAS)
16.465.366 $
BAAS/KRW
0 $
3,562 KRW
1.18% 35 $ 447 $
$970.294
309064276,481 BAAS
0,31% Gần đây
32 TOROCUS Token (TOROCUS)
0 $
TOROCUS/KRW
0 $
0,6022 KRW
1.76% 452 $ 2.018 $
$886.230
1669725938,903 TOROC
0,28% Gần đây
33 MOTIV Protocol (MOV)
0 $
MOV/KRW
0 $
42,01 KRW
9.05% 0 $ 0 $
$687.445
18566272,402 MOV
0,22% Gần đây
34 REDi (REDI)
0 $
REDI/KRW
0 $
2,73 KRW
0.8% 1.098 $ 1.932 $
$667.695
277495008,443 REDI
0,21% Gần đây
35 Polkadot (DOT)
22.557.682.648 $
DOT/KRW
* 23 $
26420 KRW
0.15% 80.050 $ 151.284 $
$654.367
28101,423 DOT
0,21% Gần đây -
36 Bitcoin Cash (BCH)
11.224.547.303 $
BCH/KRW
* 620 $
703000 KRW
0.21% 153.671 $ 204.640 $
$621.330
1002,782 BCH
0,20% Gần đây -
37 Terra (LUNA)
2.584.448.960 $
LUNA/KRW
* 6 $
7295 KRW
0.21% 75.582 $ 179.531 $
$548.385
85290,345 LUNA
0,18% Gần đây -
38 Podo Point (POD)
0 $
POD/KRW
0 $
3,497 KRW
2.37% 561 $ 301 $
$500.161
162275773,620 POD
0,16% Gần đây
39 Stellar (XLM)
7.391.724.549 $
XLM/KRW
0 $
373,1 KRW
0.16% 82.859 $ 157.100 $
$408.932
1243555,718 XLM
0,13% Gần đây
40 Ducato Protocol Token (DUCATO)
0 $
DUCATO/KRW
10 $
11030 KRW
1.0% 119 $ 5.303 $
$396.166
40751,352 DUCAT
0,13% Gần đây
41 IOTA (MIOTA)
3.044.467.112 $
IOTA/KRW
1 $
1275 KRW
0.24% 54.713 $ 6.577 $
$388.230
345476,343 IOTA
0,12% Gần đây
42 Qtum (QTUM)
893.881.005 $
QTUM/KRW
* 9 $
10150 KRW
0.1% 76.836 $ 122.491 $
$371.229
41496,961 QTUM
0,12% Gần đây -
43 Sun Token (SUN)
0 $
SUN/KRW
0 $
36,55 KRW
3.21% 1.867 $ 672 $
$355.654
11040274,559 SUN
0,11% Gần đây
44 Mirror Protocol (MIR)
353.683.363 $
MIR/KRW
* 5 $
5485 KRW
3.74% 85 $ 70 $
$344.415
71243,485 MIR
0,11% Gần đây -
45 Idavoll Network (IDV)
0 $
IDV/KRW
0 $
22,14 KRW
3.94% 0 $ 0 $
$343.573
17606855,360 IDV
0,11% Gần đây
46 Cosmos (ATOM)
3.247.019.406 $
ATOM/KRW
* 14 $
16040 KRW
0.19% 44.144 $ 64.477 $
$313.864
22201,236 ATOM
0,10% Gần đây -
47 Polygon (MATIC)
9.498.371.087 $
MATIC/KRW
* 2 $
1769 KRW
0.11% 63.501 $ 110.224 $
$300.161
192515,523 MATIC
0,10% Gần đây
48 GoMoney2 (GOM2)
0 $
GOM2/KRW
0 $
10,33 KRW
3.62% 0 $ 177 $
$289.635
31811968,314 GOM2
0,09% Gần đây
49 PayProtocol Paycoin (PCI)
0 $
PCI/KRW
1 $
619 KRW
2.1% 959 $ 271 $
$269.343
493691,783 PCI
0,09% Gần đây
50 Puriever (PURE)
0 $
PURE/KRW
0 $
31,72 KRW
0.44% 7.218 $ 45 $
$238.443
8528861,030 PURE
0,08% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? SHOW/KRW
* 1 $
908 KRW
0.66% 1.393 $ 688 $
$2.008.523
2509749,722 SHOW
0,64% Gần đây -
2 ? HANDY/KRW
* 0 $
26,56 KRW
1.93% 3.207 $ 140 $
$1.253.339
53540179,540 HANDY
0,40% Gần đây -
3 Dogecoin (DOGE)
39.946.192.063 $
DOGE/KRW
* 0 $
361 KRW
0.08% 179.733 $ 320.290 $
$1.016.075
3193434,199 DOGE
0,33% Gần đây -
4 Filecoin (FIL)
5.505.040.634 $
FIL/KRW
* 71 $
81050 KRW
0.18% 41.342 $ 112.554 $
$894.247
12518,262 FIL
0,29% Gần đây -
5 ? RUSH/KRW
* 0 $
10,61 KRW
3.3% 783 $ 1.332 $
$795.506
85068282,568 RUSH
0,25% Gần đây -
6 ? NFUP/KRW
* 0 $
16,23 KRW
4.21% 0 $ 0 $
$397.656
27798995,216 NFUP
0,13% Gần đây -
7 ? PICA/KRW
* 0 $
16,2 KRW
5.56% 0 $ 0 $
$217.362
15223301,310 PICA
0,07% Gần đây -
8 ? MTS/KRW
* 0 $
28 KRW
5.41% 0 $ 0 $
$206.632
8372959,695 MTS
0,07% Gần đây -
9 ? AIP/KRW
* 0 $
0,84 KRW
0.6% 178 $ 2.155 $
$184.011
248544315,059 AIP
0,06% Gần đây -
10 SOBA Token (SOBA)
0 $
SOBA/KRW
* 0 $
7,56 KRW
14.95% 0 $ 0 $
$120.123
18027915,018 SOBA
0,04% Gần đây -
11 ? MEGA/KRW
* 0 $
224,5 KRW
11.75% 0 $ 0 $
$109.598
553894,768 MEGA
0,04% Gần đây -
12 Bio Passport (BIOT)
0 $
BIOT/KRW
* 0 $
15,42 KRW
2.46% 125 $ 202 $
$102.899
7571228,950 BIOT
0,03% Gần đây -
13 ? VIVI/KRW
* 0 $
29,72 KRW
3.44% 1.051 $ 149 $
$53.833
2055134,138 VIVI
0,02% Gần đây -
14 ICON (ICX)
680.995.336 $
ICX/KRW
* 1 $
1286 KRW
0.63% 10.876 $ 10.621 $
$44.439
39207,394 ICX
0,01% Gần đây -
15 ? PSC/KRW
* 0 $
0,1976 KRW
7.24% 0 $ 0 $
$27.148
155883725,491 PSC
0,01% Gần đây -
16 ? ANC/KRW
* 3 $
3155 KRW
1.26% 8.176 $ 6.394 $
$19.691
7081,265 ANC
0,01% Gần đây -
17 ? UNI/KRW
* 23 $
25570 KRW
0.54% 9.282 $ 9.168 $
$14.435
640,538 UNI
0,00% Gần đây -
18 ? LZM/KRW
* 0 $
124,9 KRW
0.08% 932 $ 14.313 $
$8.156
74092,804 LZM
0,00% Gần đây -
19 Terra Virtua Kolect (TVK)
32.930.737 $
TVK/KRW
* 0 $
166,6 KRW
29.02% 0 $ 0 $
$7.675
52263,441 TVK
0,00% **khoảng 2 giờ trước Updated gần đây -
20 Bounce (AUCTION)
96.176.660 $
AUCTION/KRW
22 $
24610 KRW
11.66% 0 $ 0 $
$5.197
239,600 AUCTI
0,00% Gần đây
21 ? SAND/KRW
* 0 $
318,1 KRW
0.8% 343 $ 3.219 $
$4.814
17170,852 SAND
0,00% Gần đây -
22 Phala Network (PHA)
158.508.889 $
PHA/KRW
* 1 $
1039 KRW
0.48% 2.683 $ 26.669 $
$3.743
4088,173 PHA
0,00% Gần đây -
23 ? LIT/KRW
* 4 $
4066 KRW
1.26% 2.784 $ 431 $
$2.911
812,492 LIT
0,00% **khoảng 3 giờ trước Updated gần đây -
24 ? QTBK/KRW
* 0 $
1,259 KRW
8.37% 0 $ 0 $
$1.505
1356908,170 QTBK
0,00% Gần đây -
25 ? GRT/KRW
* 1 $
800 KRW
0.99% 4.412 $ 5.804 $
$264
374,424 GRT
0,00% **khoảng 1 giờ trước Updated gần đây -

Coinone là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung nằm tại South Korea. Có 174 đồng tiền ảo và 192 cặp giao dịch trên sàn giao dịch. Khối lượng của Coinone trong 24 giờ qua được báo cáo ở mức 8.182 ₿. Cặp giao dịch sôi động nhất trên sàn giao dịch Coinone là CELEB/KRW. Coinone được thành lập năm 2016. Có thể tìm thấy thêm thông tin về sàn giao dịch Coinone tại https://coinone.co.kr/.

Địa chỉ
19F, Three IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul
Phí
Maker: 0% - 0.1% Taker: 0.02% - 0.10%
Rút tiền
KRW- 1,000 KRW BTC-0.0005 BTC BCH- 0.0005 BCH ETH- 0.01 ETH ETC- 0.01 ET...Hiển thị thêm
Nạp tiền
None
Ký gửi tiền pháp định
KRW
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Bank Transfer
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Năm thành lập
2016
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
South Korea
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
4.584.246,0
Xếp hạng Alexa
#3515
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 155
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của Coinone
7
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Incident Tổng
3.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 7/10
Tính thanh khoản 3.5
Quy mô 0.5
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 1.0
Incident 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 7/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 3.168%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 87th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 69th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2021-02-16
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: C
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng C
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-23

Đội ngũ

Team is public
Team profile page [source]

Public Incidents

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Trung bình Thấp Trung bình Cao
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Thấp
Negative News Trung bình
AML Cao
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android