HitBTC exchange

HitBTC

Centralized
Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
4
Trust Score

HitBTC là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2013 và được đăng ký tại British Virgin Islands. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 432 loại tiền ảo và cặp giao dịch 897. Khối lượng giao dịch HitBTC 24h được báo cáo là 160.302.655 $, thay đổi -24.62% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 31.748.834 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với HitBTC.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
432
Tiền ảo
897
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
528.350.654.552 $
BTC/USDT
27.099 $
27094,47 USDT
0.03% 3.962.874 $ 5.317.009 $
$31.748.833
1175,482 BTC
19,80%
Gần đây
Traded gần đây
-
2 Ethereum / Tether
201.609.597.169 $
ETH/USDT
1.677 $
1677,253 USDT
0.03% 3.768.275 $ 4.147.538 $
$13.524.275
8061,334 ETH
8,44%
Gần đây
Traded gần đây
3 Origin Protocol / Tether
76.745.763 $
OGN/USDT
0 $
0,139708 USDT
2.49% 0 $ 1.480 $
$13.265.084
110641406,900 OGN
8,28%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 Bitcoin / USDC
528.350.654.552 $
BTC/USDC
27.095 $
27101,27588 USDC
0.06% 1.706.662 $ 2.056.399 $
$9.157.389
338,528 BTC
5,71%
Gần đây
Traded gần đây
-
5 Polygon / Tether
4.979.062.781 $
MATIC/USDT
1 $
0,535253 USDT
0.04% 2.501.044 $ 1.483.461 $
$4.557.777
8556167,000 MATIC
2,84%
Gần đây
Traded gần đây
6 Cardano / Tether
8.951.820.809 $
ADA/USDT
0 $
0,2551124 USDT
0.07% 2.627.980 $ 1.338.051 $
$4.476.987
17668042,000 ADA
2,79%
Gần đây
Traded gần đây
7 Solana / Tether
8.841.269.170 $
SOL/USDT
21 $
21,3905 USDT
0.04% 3.507.034 $ 994.287 $
$3.946.310
186287,708 SOL
2,46%
Gần đây
Traded gần đây
8 Ethereum / USDC
201.609.597.169 $
ETH/USDC
1.678 $
1678,093582 USDC
0.06% 562.884 $ 890.818 $
$3.805.905
2268,555 ETH
2,37%
Gần đây
Traded gần đây
9 Chiliz / Tether
439.452.499 $
CHZ/USDT
0 $
0,0628337 USDT
0.34% 546.728 $ 486.331 $
$3.713.492
58727837,000 CHZ
2,32%
Gần đây
Traded gần đây
10 XRP / Tether
27.588.840.443 $
XRP/USDT
1 $
0,516806 USDT
0.06% 5.607.034 $ 3.087.189 $
$3.670.485
7101171,600 XRP
2,29%
Gần đây
Traded gần đây
11 Aave / Tether
1.001.335.704 $
AAVE/USDT
69 $
69,0379 USDT
0.05% 1.072.896 $ 627.952 $
$3.399.092
50071,091 AAVE
2,12%
Gần đây
Traded gần đây
12 Yield Guild Games / Tether
47.651.872 $
YGG/USDT
0 $
0,25746 USDT
0.36% 132.615 $ 54.441 $
$3.225.667
13273955,950 YGG
2,01%
Gần đây
Traded gần đây
13 BUSD / Tether
2.259.530.194 $
BUSD/USDT
1 $
1,0002 USDT
0.1% 1.862.280 $ 306.564 $
$2.526.080
2526889,600 BUSD
1,58%
Gần đây
Traded gần đây
14 Ethereum / Bitcoin
201.609.597.169 $
ETH/BTC
1.677 $
0,061883 BTC
0.02% 5.928.890 $ 3.520.027 $
$2.516.060
1496,466 ETH
1,57%
Gần đây
Traded gần đây
15 THORChain / Tether
582.676.248 $
RUNE/USDT
2 $
1,94201 USDT
0.19% 632.023 $ 503.216 $
$2.317.116
1201606,060 RUNE
1,45%
Gần đây
Traded gần đây
16 Storj / Tether
68.297.403 $
STORJ/USDT
0 $
0,47351 USDT
0.12% 969.074 $ 911.769 $
$2.313.264
5300635,900 STORJ
1,44%
Gần đây
Traded gần đây
17 GALA / Tether
386.699.913 $
GALA/USDT
0 $
0,014543 USDT
0.2% 548.099 $ 96.227 $
$2.255.848
157663165,700 GALA
1,41%
Gần đây
Traded gần đây
18 Avalanche / Tether
3.348.972.521 $
AVAX/USDT
9 $
9,4416 USDT
0.16% 1.794.292 $ 950.859 $
$2.168.045
233727,581 AVAX
1,35%
Gần đây
Traded gần đây
19 Reef / Tether
32.696.520 $
REEF/USDT
0 $
0,0014305 USDT
0.36% 44.973 $ 64.829 $
$1.811.473
1302598177,000 REEF
1,13%
Gần đây
Traded gần đây
20 Maker / Tether
1.410.594.615 $
MKR/USDT
1.562 $
1561,789 USDT
0.11% 1.097.998 $ 481.092 $
$1.497.702
989,539 MKR
0,93%
Gần đây
Traded gần đây
21 OMG Network / Tether
71.771.165 $
OMG/USDT
1 $
0,512134 USDT
0.12% 409.541 $ 364.930 $
$1.466.478
2879381,570 OMG
0,91%
Gần đây
Traded gần đây
22 BakerySwap / Tether
36.386.636 $
BAKE/USDT
0 $
0,12606 USDT
0.26% 95.953 $ 47.889 $
$1.424.356
11816425,460 BAKE
0,89%
Gần đây
Traded gần đây
23 Tether / USDC
83.242.253.343 $
USDT/USDC
1 $
1,0001423 USDC
0.05% 1.459.120 $ 2.491.716 $
$1.415.948
1416174,000 USDT
0,88%
Gần đây
Traded gần đây
24 Uniswap / Tether
3.397.171.364 $
UNI/USDT
5 $
4,50766 USDT
0.13% 1.046.006 $ 729.754 $
$1.312.444
294113,260 UNI
0,82%
Gần đây
Traded gần đây
25 Chainlink / Tether
4.493.507.281 $
LINK/USDT
8 $
8,06615 USDT
0.1% 1.871.740 $ 1.138.291 $
$1.229.841
150645,930 LINK
0,77%
Gần đây
Traded gần đây
26 BNB / Tether
33.031.972.811 $
BNB/USDT
215 $
214,89979 USDT
0.09% 2.935.420 $ 1.299.931 $
$1.153.488
5360,860 BNB
0,72%
Gần đây
Traded gần đây
27 Monero / Tether
2.672.887.899 $
XMR/USDT
147 $
147,1527 USDT
0.4% 105.486 $ 87.621 $
$1.074.385
7332,488 XMR
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
28 Synthetix Network / Tether
684.579.669 $
SNX/USDT
2 $
2,11375 USDT
0.19% 593.714 $ 427.208 $
$1.025.125
491538,010 SNX
0,64%
Gần đây
Traded gần đây
29 Bitcoin Cash / Tether
4.658.886.408 $
BCH/USDT
238 $
238,304 USDT
0.09% 2.716.658 $ 959.547 $
$1.001.801
4232,087 BCH
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
30 TRON / Tether
7.898.236.395 $
TRX/USDT
0 $
0,0887349 USDT
0.07% 1.975.875 $ 1.136.432 $
$1.001.422
11304115,000 TRX
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
31 Filecoin / Tether
1.522.743.686 $
FIL/USDT
3 $
3,3618 USDT
0.13% 2.387.660 $ 942.264 $
$998.396
298467,472 FIL
0,62%
Gần đây
Traded gần đây
32 Stellar / Tether
3.127.989.955 $
XLM/USDT
0 $
0,112598 USDT
0.1% 1.089.875 $ 474.975 $
$895.702
7960076,700 XLM
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
33 Polkadot / Tether
5.295.571.708 $
DOT/USDT
4 $
4,13706 USDT
0.12% 1.642.904 $ 987.774 $
$864.311
210502,820 DOT
0,54%
Gần đây
Traded gần đây
34 Compound / Tether
322.257.541 $
COMP/USDT
47 $
46,968 USDT
0.05% 664.839 $ 568.990 $
$849.293
17872,359 COMP
0,53%
Gần đây
Traded gần đây
35 Zilliqa / Tether
300.786.374 $
ZIL/USDT
0 $
0,0175613 USDT
0.14% 224.006 $ 86.425 $
$820.303
46430070,000 ZIL
0,51%
Gần đây
Traded gần đây
36 The Sandbox / Tether
647.851.478 $
SAND/USDT
0 $
0,313441 USDT
0.1% 884.359 $ 623.622 $
$808.117
2595298,200 SAND
0,50%
Gần đây
Traded gần đây
37 1inch / Tether
278.731.999 $
1INCH/USDT
0 $
0,270107 USDT
0.16% 168.515 $ 91.070 $
$779.634
2894616,400 1INCH
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
38 Dai / USDC
3.819.767.899 $
DAI/USDC
1 $
0,99986923 USDC
0.02% 557.767 $ 599.108 $
$767.752
768043,500 DAI
0,48%
Gần đây
Traded gần đây
39 Curve DAO / Tether
454.898.969 $
CRV/USDT
1 $
0,519325 USDT
0.2% 1.124.578 $ 782.002 $
$747.176
1417820,800 CRV
0,47%
Gần đây
Traded gần đây
40 Mask Network / Tether
223.385.484 $
MASK/USDT
3 $
2,71783 USDT
0.18% 1.053.787 $ 851.542 $
$711.910
265458,100 MASK
0,44%
Gần đây
Traded gần đây
41 Mina Protocol / Tether
375.573.966 $
MINA/USDT
0 $
0,385 USDT
0.26% 182.687 $ 184.306 $
$692.702
1817010,940 MINA
0,43%
Gần đây
Traded gần đây
42 DFI.money / Tether
18.454.381 $
YFII/USDT
463 $
462,91 USDT
0.5% 36.719 $ 48.654 $
$652.942
1450,185 YFII
0,41%
Gần đây
Traded gần đây
43 VeChain / Tether
1.260.448.065 $
VET/USDT
0 $
0,01733307 USDT
0.13% 515.600 $ 573.278 $
$640.518
36806710,000 VET
0,40%
Gần đây
Traded gần đây
44 Hedera / Tether
1.663.878.887 $
HBAR/USDT
0 $
0,049743 USDT
0.31% 1.130.927 $ 554.126 $
$634.817
12756461,000 HBAR
0,40%
Gần đây
Traded gần đây
45 DODO / Tether
63.559.605 $
DODO/USDT
0 $
0,10362 USDT
0.29% 73.868 $ 1.525 $
$634.601
6346751,100 DODO
0,40%
Gần đây
Traded gần đây
46 EOS / Tether
656.425.183 $
EOS/USDT
1 $
0,58519 USDT
0.14% 1.551.851 $ 838.009 $
$631.926
1086027,640 EOS
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
47 My Neighbor Alice / Tether
60.102.001 $
ALICE/USDT
1 $
0,7452 USDT
0.25% 108.562 $ 47.404 $
$569.907
771521,974 ALICE
0,36%
Gần đây
Traded gần đây
48 NEO / Tether
523.222.505 $
NEO/USDT
7 $
7,41844 USDT
0.12% 473.077 $ 282.686 $
$566.925
77136,980 NEO
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
49 Ethereum Name Service / Tether
209.386.295 $
ENS/USDT
8 $
8,1158 USDT
0.25% 218.938 $ 97.646 $
$548.385
68823,494 ENS
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
50 Shiba Inu / Tether
4.361.704.942 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000074009 USDT
0.16% 200.486 $ 165.193 $
$544.074
73728722000,000 SHIB
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Tether (USDT)
83.242.253.343 $
USDT/TRY20
1 $
27,6838 TRY20
0.18% - -
$536.633
536010,900 USDT
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
-
2 Tether (USDT)
83.242.253.343 $
USDT/RUB20
1 $
98,5 RUB20
0.18% - -
$500.354
500170,500 USDT
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
-
3 Tether (USDT)
83.242.253.343 $
USDT/BRL20
1 $
5,03918 BRL20
0.16% - -
$234.856
234616,400 USDT
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
-
4 DigiByte / Tether
105.317.639 $
DGB/USDT
0 $
0,00638001 USDT
0.59% 68.858 $ 45.116 $
$149.962
23772097,000 DGB
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
5 Bitcoin (BTC)
528.350.654.552 $
BTC/RUB20
27.063 $
2666181 RUB20
0.22% - -
$139.215
5,155 BTC
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
-
6 Bitcoin (BTC)
528.350.654.552 $
BTC/BRL20
27.108 $
136545 BRL20
0.15% - -
$139.250
5,152 BTC
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
-
7 Bitcoin (BTC)
528.350.654.552 $
BTC/TRY20
27.106 $
749832 TRY20
0.14% - -
$87.550
3,241 BTC
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
-
8 Tellor Tributes / Tether
133.354.014 $
TRB/USDT
54 $
53,771 USDT
0.59% 141.458 $ 86.309 $
$80.191
1495,371 TRB
0,05%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
9 Ethereum (ETH)
201.609.597.169 $
ETH/TRY20
1.678 $
46414 TRY20
0.18% - -
$56.057
33,408 ETH
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
-
10 Ethereum (ETH)
201.609.597.169 $
ETH/RUB20
1.678 $
165310 RUB20
0.2% - -
$34.232
20,414 ETH
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
11 Ethereum (ETH)
201.609.597.169 $
ETH/BRL20
1.678 $
8455,9 BRL20
0.22% - -
$27.537
16,387 ETH
0,02%
Gần đây
Traded gần đây
-
12 Media Licensing Token / Tether
10.533.425 $
MLT/USDT
0 $
0,07229 USDT
1.08% 10 $ 10 $
$7.477
103059,000 MLT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
13 Bficoin / Tether
35.348.146 $
BFIC/USDT
19 $
18,652 USDT
0.55% 16 $ 155 $
$4.353
237,560 BFIC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
14 Terra / Tether
367.191.779 $
LUNC/USDT
0 $
0,48484 USDT
0.66% 50.643 $ 48.076 $
$3.698
7588,000 LUNC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
15 VIBLO / Tether
0 $
VIBLO/USDT
0 $
0,000142 USDT
3.52% 1 $ 0 $
$904
6347376,000 VIBLO
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
16 ? WLD/USDT
2 $
1,686 USDT
0.23% 1.516.405 $ 798.504 $
$254
150,920 WLD
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 7 giờ trước
17 DigiByte / Bitcoin
105.317.639 $
DGB/BTC
0 $
0,0000002329 BTC
0.8% 93.074 $ 31.007 $
$159
25182,000 DGB
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
18 ? PEPE/USDT
0 $
0,00000079 USDT
0.52% 48.041 $ 21.126 $
$104
131010000,000 PEPE
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
19 Optimism / Bitcoin
1.084.229.816 $
OP/BTC
1 $
0,0000503 BTC
0.4% 58.586 $ 37.249 $
$59
44,580 OP
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
20 OKT Chain / Tether
231.174.098 $
OKT/USDT
4 $
4,5 USDT
99.2% - -
$56
7,244 OKT
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
21 XEN Crypto / Tether
9.650.692 $
XEN/USDT
0 $
0,0000000033 USDT
22.92% - -
$24
5964810000,000 XEN
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
-
22 Radiant Capital / Tether
82.528.968 $
RDNT/USDT
0 $
0,24956 USDT
0.38% 97.814 $ 100.212 $
$21
85,700 RDNT
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
23 ? GMX/USDT
43 $
42,564 USDT
0.27% 171.024 $ 99.626 $
$17
0,423 GMX
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
24 ? WMOXY/USDT
0 $
0,021187 USDT
1.94% 46 $ 40 $
$7
362,000 WMOXY
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
25 Optimism / Tether
1.084.229.816 $
OP/USDT
1 $
1,3626 USDT
0.12% 1.767.402 $ 837.842 $
$5
3,930 OP
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
26 SingularityNET / Tether
230.716.023 $
AGIX/USDT
0 $
0,18709 USDT
0.26% 496.769 $ 309.060 $
$1
8,100 AGIX
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 2 giờ trước
27 ? PLCUC/USDT
73 $
72,8 USDT
73.87% - -
$1
0,019 PLCUC
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
28 Terra / Bitcoin
367.191.779 $
LUNC/BTC
0 $
0,00001791 BTC
0.78% 27.833 $ 8.971 $
$0
1,070 LUNC
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
29 ? LDO/USDT
2 $
1,70216 USDT
0.39% 380.052 $ 92.611 $
$0
0,090 LDO
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
-
30 Stratis / Bitcoin
73.012.725 $
STRAX/BTC
0 $
0,00000168 BTC
21.43% - -
$0
1,800 STRAX
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 6 giờ trước
-
31 Optimism / USDC
1.084.229.816 $
OP/USDC
1 $
1,3614 USDC
0.32% 59.385 $ 37.099 $
$0
0,050 OP
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
32 ? APT/USDT
5 $
5,418 USDT
0.22% 1.533.610 $ 975.517 $
$0
0,010 APT
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 7 giờ trước
33 DeRace / Tether
16.765.042 $
DERC/USDT
0 $
0,09 USDT
1.62% 0 $ 22 $
$0
0,300 DERC
0,00%
Gần đây
Traded khoảng 4 giờ trước
34 SingularityNET / Bitcoin
230.716.023 $
AGIX/BTC
0 $
0,0000066825 BTC
0.43% 103.641 $ 116.256 $
$1.335
7610,300 AGIX
-
4 ngày trước
Traded 5 ngày trước
-
35 ? SUI/USDT
0 $
0,476 USDT
0.15% 1.626.068 $ 855.194 $
$278
586,200 SUI
-
khoảng 20 giờ trước
Traded 2 ngày trước
36 Conflux / Bitcoin
272.082.641 $
CFX/BTC
0 $
0,000004951 BTC
0.56% 42.735 $ 305 $
$249
1858,200 CFX
-
Gần đây
Traded khoảng 18 giờ trước
37 Conflux / Tether
272.082.641 $
CFX/USDT
0 $
0,12967 USDT
0.18% 140.242 $ 92.345 $
$245
1891,700 CFX
-
Gần đây
Traded khoảng 18 giờ trước
38 ? APT/BTC
5 $
0,0001982 BTC
0.4% 415.583 $ 440.998 $
$202
38,040 APT
-
1 ngày trước
Traded 3 ngày trước
39 ? GAL/USDT
1 $
1,292 USDT
0.23% 158.322 $ 42.823 $
$64
50,000 GAL
-
Gần đây
Traded khoảng 12 giờ trước
40 Euro Tether / Tether
217.686.328 $
EURT/USDT
1 $
1,0901 USDT
0.06% 12.496 $ 7 $
$45
42,000 EURT
-
5 ngày trước
Traded 6 ngày trước
41 ? CTC/USDT
0 $
0,13939 USDT
0.55% 15.564 $ 19.960 $
$46
335,400 CTC
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
42 DigiByte / USDC
105.317.639 $
DGB/USDC
0 $
0,006282 USDC
0.8% 32.845 $ 28.852 $
$32
5140,000 DGB
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
43 Tether Gold / Tether
456.489.928 $
XAUT/USDT
1.919 $
1919,4 USDT
0.05% 8.456 $ 209 $
$29
0,016 XAUT
-
5 ngày trước
Traded 5 ngày trước
44 ? LDO/USDC
1 $
1,4814 USDC
0.63% 174.393 $ 57.912 $
$17
12,070 LDO
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
45 ? GMTT/USDT
0 $
0,0848 USDT
26.8% - -
$15
216,050 GMTT
-
Gần đây
Traded khoảng 12 giờ trước
-
46 ? GSTSOL/BTC
0 $
0,00000095 BTC
44.69% - -
$13
528,000 GSTSO
-
khoảng 11 giờ trước
Traded 1 ngày trước
-
47 Terra / USDC
367.191.779 $
LUNC/USDC
0 $
0,4891 USDC
41.42% - -
$10
21,730 LUNC
-
khoảng 19 giờ trước
Traded 2 ngày trước
-
48 EthereumPoW / USDC
146.936.352 $
ETHW/USDC
1 $
1,3173 USDC
0.98% 32.859 $ 33.377 $
$9
7,460 ETHW
-
2 ngày trước
Traded 3 ngày trước
49 Multichain / Tether
48.558.342 $
MULTI/USDT
2 $
2,4 USDT
85.24% - -
$7
3,010 MULTI
-
6 ngày trước
Traded 7 ngày trước
-
50 EthereumPoW / Tether
146.936.352 $
ETHW/USDT
1 $
1,341 USDT
0.81% 65.060 $ 54.949 $
$4
3,600 ETHW
-
Gần đây
Traded khoảng 16 giờ trước
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối

HitBTC is the world’s most advanced cryptocurrency exchange. Since 2013, HitBTC has been providing markets for Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Monero, USDT, and more than 300 cryptocurrencies in total.

Created by outstanding technical minds, high-level finance professionals and experienced traders, HitBTC delivers the most reliable, fast and powerful platform solution on the market.

The platform has earned its reputation for fault-tolerance, flawless uptime and high availability. Its core matching engine is among the best technological products in its class, offering traders a wide range of features such as real-time clearing and cutting-edge order matching algorithms.

Key Features:
Rebate system - attractive to the most powerful market makers, creating high liquidity
No limits on the deposit or withdrawal of digital assets
Cutting-edge matching engine technologies
Wide range of available instruments (more than 500)
The most advanced API on the market (REST API and FIX API)
Access to the crypto assets exchange platform technology under the registered trademark “HitBTC” is provided in accordance with the Terms of Service.

Địa chỉ
Hit Tech Solutions Development Ltd. Suite 15, Oliaji Trade Center, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe, Seychelles
Phí
Maker: -0.01% - 0.07% Taker: 0.02% - 0.07%
Rút tiền
YES
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
YES
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC and other supported cryptocurrencies, USDT PLUS FIAT
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2013
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
428.033,0
Xếp hạng Alexa
#27514
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 269843

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của HitBTC
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.0
Sự cố 0.5
PoR 0.0
Tổng 4/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 0.076
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 3.368%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 90th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 90th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-04-05
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Thấp Trung bình Cao Cao Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Thấp
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Cao
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của HitBTC

Trust Score của HitBTC
4
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
1.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 4/10
Tính thanh khoản 1.5
Quy mô 1.0
An ninh mạng 0.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.0
Sự cố 0.5
PoR 0.0
Tổng 4/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng