coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
LBank exchange

LBank

Centralized
7
Trust Score

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
510
Tiền ảo
981
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Binance USD
461.721.358.679 $
BTC/BUSD
24.143 $
24151,95 BUSD
0.01% 366.445 $ 2.280.140 $
$162.166.702
6716,970 BTC
3,73% Gần đây
2 Ethereum / USD Coin
228.672.083.486 $
ETH/USDC
1.904 $
1902,48 USDC
0.01% 99.566 $ 57.479 $
$144.192.735
75738,320 ETH
3,32% Gần đây
3 Ethereum / Binance USD
228.672.083.486 $
ETH/BUSD
1.876 $
1876,23 BUSD
0.01% 826.259 $ 1.317.537 $
$119.923.426
63941,356 ETH
2,76% Gần đây
4 Bitcoin / USD Coin
461.721.358.679 $
BTC/USDC
24.162 $
24144,5 USDC
0.01% 870.935 $ 425.722 $
$117.624.478
4868,239 BTC
2,70% Gần đây
5 Bitcoin / Tether
461.721.358.679 $
BTC/USDT
24.134 $
24130,01 USDT
0.02% 493.965 $ 125.040 $
$106.308.114
4404,940 BTC
2,44% Gần đây
6 Ethereum / Tether
228.672.083.486 $
ETH/USDT
1.902 $
1902,13 USDT
0.05% 209.649 $ 283.214 $
$76.915.177
40429,925 ETH
1,77% Gần đây
7 USD Coin / Tether
53.562.561.060 $
USDC/USDT
1 $
0,9999 USDT
0.01% 6.705.111 $ 3.884.440 $
$16.978.525
16977529,718 USDC
0,39% Gần đây
8 XRP / Tether
18.521.187.337 $
XRP/USDT
0 $
0,37606 USDT
0.11% 313.591 $ 379.159 $
$6.790.044
18052883,161 XRP
0,16% Gần đây
9 Future Of Fintech / Tether
0 $
FOF/USDT
10 $
9,6464 USDT
2.41% 6.525 $ 117 $
$5.751.554
596143,812 FOF
0,13% Gần đây
10 ASYAGRO / Tether
0 $
ASY/USDT
0 $
0,103182 USDT
1.68% 10 $ 11 $
$4.693.426
45479656,630 ASY
0,11% Gần đây
11 Dai / Tether
6.804.047.291 $
DAI/USDT
1 $
0,9995 USDT
0.03% 3.564.567 $ 3.492.480 $
$4.267.260
4268717,386 DAI
0,10% Gần đây
12 The Sandbox / Tether
1.833.613.625 $
SAND/USDT
1 $
1,3224 USDT
0.05% 6.618 $ 15.488 $
$3.854.269
2914139,542 SAND
0,09% Gần đây
13 Shiba Inu / Tether
9.033.823.744 $
SHIB/USDT
0 $
0,0000154157 USDT
0.02% 1.100.569 $ 1.000.216 $
$3.485.906
226091144252,264 SHIB
0,08% Gần đây
14 Ethereum Classic / Tether
5.754.000.848 $
ETC/USDT
42 $
42,1452 USDT
0.05% 9.386 $ 17.542 $
$3.470.710
82338,198 ETC
0,08% Gần đây
15 Litecoin / Tether
4.313.108.743 $
LTC/USDT
61 $
60,89 USDT
0.36% 4.057.893 $ 10.294.511 $
$3.469.143
56981,449 LTC
0,08% Gần đây
16 TRON / Tether
6.380.100.806 $
TRX/USDT
0 $
0,068864 USDT
0.72% 1.154 $ 2.508 $
$3.093.345
44912508,939 TRX
0,07% Gần đây
17 SpaceMine / Tether
0 $
MINE/USDT
0 $
0,13038 USDT
0.04% 34 $ 58 $
$3.039.902
23318780,547 MINE
0,07% Gần đây
18 Cardano / Tether
18.658.103.933 $
ADA/USDT
1 $
0,5531 USDT
0.02% 100.818 $ 100.073 $
$3.025.326
5468896,611 ADA
0,07% Gần đây
19 Polkadot [IOU] - Deprecated / Tether
0 $
DOT/USDT
9 $
8,8148 USDT
0.12% 348.508 $ 1.222.120 $
$3.020.811
342643,347 DOT
0,07% Gần đây
20 Chainlink / Tether
4.052.806.958 $
LINK/USDT
9 $
8,6971 USDT
0.17% 842.455 $ 648.220 $
$2.950.504
339197,706 LINK
0,07% Gần đây
21 Uniswap / Tether
3.869.439.877 $
UNI/USDT
8 $
8,4763 USDT
0.1% 741.444 $ 445.940 $
$2.674.998
315535,539 UNI
0,06% Gần đây
22 EOS / Tether
1.282.014.043 $
EOS/USDT
1 $
1,2844 USDT
0.12% 25.432 $ 124.858 $
$2.610.449
2032104,635 EOS
0,06% Gần đây
23 BNB / Tether
52.205.880.754 $
BNB/USDT
321 $
321,1965 USDT
0.17% 302.023 $ 799.352 $
$2.607.534
8116,903 BNB
0,06% Gần đây
24 Filecoin / Tether
2.205.310.421 $
FIL/USDT
8 $
8,3458 USDT
0.1% 1.255.094 $ 1.409.719 $
$2.596.237
311033,705 FIL
0,06% Gần đây
25 Dogecoin / Tether
10.201.094.598 $
DOGE/USDT
0 $
0,077384 USDT
0.16% 913.405 $ 966.644 $
$2.576.154
33285247,936 DOGE
0,06% Gần đây
26 dYdX / Tether
249.723.532 $
DYDX/USDT
2 $
2,1231 USDT
0.23% 52.644 $ 33.636 $
$2.574.503
1212423,061 DYDX
0,06% Gần đây
27 Solana / Tether
15.295.463.463 $
SOL/USDT
44 $
43,8667 USDT
0.25% 668.384 $ 1.082.423 $
$2.573.760
58663,001 SOL
0,06% Gần đây
28 PancakeSwap / Tether
682.198.434 $
CAKE/USDT
4 $
4,2403 USDT
0.24% 49.725 $ 103.371 $
$2.570.635
606142,861 CAKE
0,06% Gần đây
29 Fantom / Tether
946.558.838 $
FTM/USDT
0 $
0,3731 USDT
0.19% 818.761 $ 814.248 $
$2.570.151
6887547,159 FTM
0,06% Gần đây
30 Aave / Tether
1.503.461.291 $
AAVE/USDT
107 $
107,4429 USDT
0.31% 8.865 $ 7.154 $
$2.563.860
23858,755 AAVE
0,06% Gần đây
31 Decentraland / Tether
1.916.437.925 $
MANA/USDT
1 $
1,0614 USDT
0.24% 984.553 $ 808.483 $
$2.467.402
2324299,490 MANA
0,06% Gần đây
32 Thrupenny / Tether
TPY/USDT
0 $
0,287832 USDT
1.71% 8.271 $ 68 $
$2.441.434
8480803,499 TPY
0,06% Gần đây
33 Klaytn / Tether
887.466.397 $
KLAY/USDT
0 $
0,2973 USDT
0.2% 1.180.466 $ 943.892 $
$2.149.168
7227809,320 KLAY
0,05% Gần đây
34 Binance USD / Tether
18.001.072.466 $
BUSD/USDT
1 $
1,0001 USDT
0.03% 44.117.136 $ 19.431.519 $
$1.809.705
1809237,792 BUSD
0,04% Gần đây
35 Mina Protocol / Tether
504.768.025 $
MINA/USDT
* 1 $
0,882 USDT
6.88% 0 $ 0 $
$1.799.424
2039839,803 MINA
0,04% Gần đây
36 Luffy / Tether
29.385.478 $
LUFFY/USDT
0 $
0,000000000426 USDT
0.94% 110 $ 516 $
$1.796.696
4216927202861448,000 LUFFY
0,04% Gần đây
37 UMA / Tether
228.005.293 $
UMA/USDT
3 $
3,33 USDT
0.33% 16.652 $ 9.091 $
$1.790.587
537628,682 UMA
0,04% Gần đây
38 Blockchain Brawlers / Tether
6.853.511 $
BRWL/USDT
0 $
0,00699 USDT
4.28% 0 $ 0 $
$1.767.414
252808908,783 BRWL
0,04% Gần đây
39 YooShi / Tether
0 $
YOOSHI/USDT
0 $
0,000000147584 USDT
1.34% 1.478 $ 1.779 $
$1.760.274
11925381507548,094 YOOSHI
0,04% Gần đây
40 Sushi / Tether
278.972.020 $
SUSHI/USDT
1 $
1,455 USDT
0.28% 474.077 $ 949.046 $
$1.748.468
1201505,640 SUSHI
0,04% Gần đây
41 Biconomy / Tether
102.772.280 $
BICO/USDT
1 $
0,5973 USDT
1.24% 1.658 $ 846 $
$1.743.305
2918180,197 BICO
0,04% Gần đây
42 Curve DAO / Tether
523.221.183 $
CRV/USDT
1 $
1,34 USDT
0.27% 1.043.808 $ 769.176 $
$1.737.834
1296685,942 CRV
0,04% Gần đây
43 Bitcoin Cash / Tether
2.635.260.300 $
BCH/USDT
138 $
137,84 USDT
0.17% 7.718 $ 98.374 $
$1.737.656
12604,328 BCH
0,04% Gần đây
44 Perpetual Protocol / Tether
68.066.847 $
PERP/USDT
1 $
0,9761 USDT
2.04% 16.666 $ 5.870 $
$1.736.662
1778902,250 PERP
0,04% Gần đây
45 ConstitutionDAO / Tether
146.665.775 $
PEOPLE/USDT
0 $
0,029025 USDT
0.59% 1.355 $ 361 $
$1.734.903
59763252,410 PEOPLE
0,04% Gần đây
46 ARPA Chain / Tether
41.842.127 $
ARPA/USDT
0 $
0,04266 USDT
1.05% 20.952 $ 148.070 $
$1.732.991
40616899,000 ARPA
0,04% Gần đây
47 Qtum / Tether
429.519.114 $
QTUM/USDT
4 $
4,1227 USDT
0.13% 171.532 $ 38.641 $
$1.732.045
420057,515 QTUM
0,04% Gần đây
48 1inch / Tether
470.618.102 $
1INCH/USDT
1 $
0,8237 USDT
0.7% 1.675 $ 9.560 $
$1.728.565
2098204,108 1INCH
0,04% Gần đây
49 Ethereum Name Service / USD Coin
388.099.218 $
ENS/USDC
15 $
14,766 USDC
0.63% 6.715 $ 104.729 $
$1.726.040
116810,145 ENS
0,04% Gần đây
50 Immutable X / Tether
245.205.116 $
IMX/USDT
1 $
1,0527 USDT
2.05% 252 $ 374 $
$1.725.827
1639169,462 IMX
0,04% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 ? CSTN/USDT
4 $
4,4914 USDT
0.26% 296 $ 2.205 $
$19.912.499
4432769,370 CSTN
0,46% Gần đây
2 Grove / Tether
0 $
GVR/USDT
0 $
0,00000000095496 USDT
0.61% 3.966 $ 379 $
$8.868.922
9285744958187304,000 GVR
0,20% Gần đây
3 ? TOKKI/USDT
3 $
2,6926 USDT
1.1% 191 $ 110 $
$4.865.652
1806759,260 TOKKI
0,11% Gần đây
4 ? USTC/USDT
0 $
0,026037 USDT
1.09% 13 $ 40.579 $
$3.477.613
133543107,581 USTC
0,08% Gần đây
5 ? MNT/USDT
26 $
26,371 USDT
2.17% 874 $ 332 $
$1.830.887
69417,040 MNT
0,04% Gần đây
6 ? GST1/USDT
0 $
0,0603 USDT
1.16% 1 $ 256 $
$1.750.452
29024460,643 GST1
0,04% Gần đây
7 ? BNX/USDT
138 $
137,9 USDT
0.22% 445 $ 555 $
$1.707.757
12382,061 BNX
0,04% Gần đây
8 ? STP/USDT
7 $
6,6514 USDT
0.49% 486 $ 467 $
$1.282.135
192731,130 STP
0,03% Gần đây
9 Ankr / Tether
402.765.569 $
ANKR/USDT
0 $
0,04833 USDT
0.33% 1.335 $ 872 $
$998.140
20649335,362 ANKR
0,02% Gần đây
10 Optimism / Tether
335.187.980 $
OP/USDT
2 $
1,549 USDT
0.39% 5.764 $ 4.402 $
$876.151
565534,045 OP
0,02% Gần đây
11 Stellar / Tether
3.122.287.240 $
XLM/USDT
0 $
0,1239 USDT
0.4% 948 $ 1.559 $
$867.462
7000197,928 XLM
0,02% Gần đây
12 ? BEL1/USDT
1 $
0,879 USDT
0.91% 365 $ 273 $
$866.801
985965,300 BEL1
0,02% Gần đây
13 MoveZ / Tether
3.003.540 $
MOVEZ/USDT
0 $
0,0076844 USDT
1.18% 1.417 $ 1.620 $
$864.501
112482967,300 MOVEZ
0,02% Gần đây
14 Terra / Tether
0 $
LUNC/USDT
* 2 $
1,9864 USDT
0.28% 993.679 $ 920.118 $
$861.451
433605,741 LUNC
0,02% Gần đây -
15 ? RON/USDT
0 $
0,4239 USDT
1.85% 31.049 $ 39.660 $
$845.040
1993173,092 RON
0,02% Gần đây
16 ? MVRC/USDT
64 $
63,7984 USDT
5.76% 0 $ 0 $
$842.358
13201,340 MVRC
0,02% Gần đây
17 ? STX/USDT
0 $
0,462 USDT
0.43% 0 $ 2 $
$828.702
1793443,800 STX
0,02% Gần đây
18 Pocket Network / Tether
139.797.932 $
POKT/USDT
0 $
0,1081 USDT
0.09% 450 $ 666 $
$807.008
7464200,951 POKT
0,02% Gần đây
19 ? CGO/USDT
57 $
57,27 USDT
0.1% 12.760 $ 5.933 $
$728.736
12722,552 CGO
0,02% Gần đây
20 ShibaDoge / Tether
0 $
SHIBDOGE/USDT
0 $
0,00000000012813 USDT
9.34% 0 $ 0 $
$660.710
5155744081771143,000 SHIBDOGE
0,02% Gần đây
21 ? E2COIN/USDT
4 $
3,9467 USDT
0.42% 480 $ 279 $
$546.124
138352,950 E2COI
0,01% Gần đây
22 ? PETT/USDT
1 $
0,584 USDT
0.92% 58 $ 80 $
$539.500
923923,270 PETT
0,01% Gần đây
23 Remme / Tether
267.871 $
REM/USDT
0 $
0,0000014672 USDT
3.86% 5 $ 128 $
$512.237
349070556431,992 REM
0,01% Gần đây
24 ? FLOW/USDT
3 $
2,75 USDT
1.44% 493 $ 362 $
$449.275
163346,960 FLOW
0,01% Gần đây
25 ? DAR3L/USDT
2 $
1,864695 USDT
0.9% 7.740 $ 8.718 $
$444.232
238195,746 DAR3L
0,01% Gần đây
26 ? USTC/BUSD
0 $
0,02608155 BUSD
0.29% 6.769 $ 6.957 $
$433.165
16614372,970 USTC
0,01% Gần đây
27 ? LUNC/BUSD
0 $
0,00009646 BUSD
0.39% 2.624 $ 1.362 $
$432.297
4483316012,520 LUNC
0,01% Gần đây
28 ? ASWC/USDT
0 $
0,0051 USDT
0.59% 511 $ 2 $
$431.109
84517917,247 ASWC
0,01% Gần đây
29 Euler / Tether
0 $
EUL/USDT
6 $
6,4831 USDT
1.25% 1.418 $ 1.817 $
$429.771
66280,583 EUL
0,01% Gần đây
30 ? DAR3S/USDT
1 $
0,838123 USDT
0.82% 11.819 $ 8.792 $
$426.048
508256,070 DAR3S
0,01% Gần đây
31 Internet Computer / Tether
1.991.119.153 $
ICP/USDT
8 $
7,85 USDT
0.38% 3.585 $ 1.346 $
$411.789
52464,158 ICP
0,01% Gần đây
32 ? OLE/USDT
0 $
0,043347 USDT
9.82% 0 $ 0 $
$407.828
9406972,730 OLE
0,01% Gần đây
33 ? CAUSE/USDT
1 $
0,803 USDT
1.87% 148 $ 317 $
$407.096
506888,450 CAUSE
0,01% Gần đây
34 ? GMT/USDT
0 $
0,124 USDT
1.77% 36.097 $ 1.612 $
$395.098
3185774,087 GMT
0,01% Gần đây
35 ? CCASH/USDT
0 $
0,013614 USDT
0.44% 48 $ 1.997 $
$375.495
27577209,680 CCASH
0,01% Gần đây
36 Infinity Rocket / Tether
0 $
IRT/USDT
0 $
0,010176 USDT
0.84% 430 $ 306 $
$367.702
36128576,000 IRT
0,01% Gần đây
37 Elrond / Tether
1.384.515.416 $
EGLD/USDT
61 $
61,05 USDT
0.16% 1.961 $ 2.122 $
$347.563
5692,200 EGLD
0,01% Gần đây
38 Zilliqa / Tether
677.316.801 $
ZIL/USDT
0 $
0,04593 USDT
0.63% 3.496 $ 5.309 $
$346.345
7539532,140 ZIL
0,01% Gần đây
39 ? GOLD/USDT
0 $
0,026418 USDT
0.01% 2.375 $ 13.429 $
$341.734
12933623,415 GOLD
0,01% Gần đây
40 ? PCE/USDT
0 $
0,0126 USDT
0.79% 1.545 $ 1.100 $
$329.502
26146846,857 PCE
0,01% Gần đây
41 ? LKC/USDT
0 $
0,000000145966 USDT
0.2% 1.866 $ 1.593 $
$320.072
2192437001706,467 LKC
0,01% Gần đây
42 Fuji FJT / Tether
0 $
FJT/USDT
1 $
0,6328 USDT
0.79% 1.211 $ 1.193 $
$287.558
454350,520 FJT
0,01% Gần đây
43 ? RYOMA/USDT
0 $
0,024366 USDT
7.69% 0 $ 0 $
$265.745
10904665,830 RYOMA
0,01% Gần đây
44 CryptoArt.Ai / Tether
0 $
CART/USDT
1 $
1,4624 USDT
0.91% 112 $ 35 $
$237.585
162436,940 CART
0,01% Gần đây
45 ? HIKO/USDT
0 $
0,000000524 USDT
5.56% 0 $ 0 $
$232.239
443135443913,751 HIKO
0,01% Gần đây
46 ? KTS/USDT
0 $
0,440988 USDT
1.43% 13 $ 10 $
$227.112
514927,000 KTS
0,01% **6 giờ trước Updated gần đây
47 Interlay / Tether
3.412.966 $
INTR/USDT
0 $
0,081 USDT
18.54% 0 $ 0 $
$185.832
2293863,503 INTR
0,00% **2 giờ trước Updated gần đây
48 ? HOP/USDT
0 $
0,1899 USDT
5.21% 0 $ 0 $
$180.773
951791,580 HOP
0,00% Gần đây
49 Threshold Network / Tether
0 $
T/USDT
0 $
0,0419 USDT
3.96% 0 $ 0 $
$177.023
4224243,300 T
0,00% Gần đây
50 Storj / Tether
104.309.504 $
STORJ/USDT
1 $
0,7187 USDT
0.53% 2.073 $ 212 $
$174.878
243358,000 STORJ
0,00% Gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Điểm tin cậy
1 The Graph (GRT) GRT3S/USDT
1 $
1,009571 USDT
0.66% 18.293 $ 12.432 $
$523.720.410
518673089,682 GRT3S
12,04% Gần đây
2 Fantom (FTM) FTM3S/USDT
1 $
0,845497 USDT
0.6% 10.027 $ 9.634 $
$454.573.329
537555072,493 FTM3S
10,45% Gần đây
3 Mask Network (MASK) MASK3S/USDT
1 $
0,854351 USDT
0.5% 9.317 $ 10.030 $
$393.987.308
461080742,278 MASK3
9,06% Gần đây
4 TRON (TRX) TRX3S/USDT
1 $
0,843902 USDT
0.33% 7.578 $ 12.412 $
$351.525.597
416602710,923 TRX3S
8,08% Gần đây
5 Compound (COMP) COMP3S/USDT
1 $
0,983853 USDT
0.66% 6.725 $ 9.471 $
$348.956.467
354627264,073 COMP3
8,02% Gần đây
6 Chiliz (CHZ) CHZ3S/USDT
0 $
0,315969 USDT
0.33% 8.708 $ 16.481 $
$300.619.855
951271026,391 CHZ3S
6,91% Gần đây
7 StormX (STMX) STMX3S/USDT
1 $
0,851387 USDT
0.4% 4.585 $ 850 $
$296.738.605
348480211,085 STMX3
6,82% Gần đây
8 Balancer (BAL) BAL3S/USDT
0 $
0,356527 USDT
0.8% 11.043 $ 11.595 $
$213.677.848
599236366,355 BAL3S
4,91% Gần đây
9 REN (REN) REN3L/USDT
7 $
7,043647 USDT
0.33% 11.460 $ 18.397 $
$50.294.076
7139213,000 REN3L
1,16% Gần đây
10 Adventure Gold (AGLD) AGLD3L/USDT
2 $
2,351187 USDT
0.6% 491 $ 907 $
$27.943.254
11882857,840 AGLD3
0,64% Gần đây
11 Livepeer (LPT) LPT3L/USDT
3 $
3,359016 USDT
0.6% 4.252 $ 13.349 $
$11.988.912
3568607,710 LPT3L
0,28% Gần đây
12 SafePal (SFP) SFP3L/USDT
1 $
0,656076 USDT
0.6% 6.247 $ 15.163 $
$6.292.712
9589916,220 SFP3L
0,14% Gần đây
13 COTI (COTI) COTI3S/USDT
1 $
0,841917 USDT
0.6% 17.505 $ 6.934 $
$2.248.469
2670231,390 COTI3
0,05% Gần đây
14 Gala (GALA) GALA5L/USDT
0 $
0,04655 USDT
0.6% 1.667 $ 2.507 $
$1.782.723
38290875,610 GALA5
0,04% Gần đây
15 Solana (SOL) SOL5S/USDT
1 $
0,714435 USDT
0.6% 8.928 $ 5.501 $
$1.728.868
2419525,630 SOL5S
0,04% Gần đây
16 Spell (SPELL) SPELL3L/USDT
2 $
1,698109 USDT
0.8% 932 $ 1.637 $
$1.233.641
726364,302 SPELL
0,03% Gần đây
17 Civic (CVC) CVC3S/USDT
0 $
0,003805 USDT
0.42% 10.316 $ 10.265 $
$1.148.807
301872643,915 CVC3S
0,03% Gần đây
18 Tellor (TRB) TRB3S/USDT
0 $
0,106453 USDT
0.6% 2.424 $ 5.484 $
$1.117.287
10493927,487 TRB3S
0,03% Gần đây
19 Tellor (TRB) TRB3L/USDT
20 $
19,543295 USDT
0.6% 5.100 $ 1.670 $
$999.136
51116,170 TRB3L
0,02% Gần đây
20 SafePal (SFP) SFP3S/USDT
0 $
0,031236 USDT
0.6% 12.095 $ 4.117 $
$973.771
31169718,750 SFP3S
0,02% Gần đây
21 My Neighbor Alice (ALICE) ALICE3S/USDT
4 $
4,27301 USDT
0.46% 4.312 $ 2.939 $
$958.487
224276,350 ALICE
0,02% Gần đây
22 Axie Infinity (AXS) AXS3S/USDT
0 $
0,146586 USDT
3.28% 38 $ 38 $
$957.241
6529202,380 AXS3S
0,02% Gần đây
23 REN (REN) REN3S/USDT
0 $
0,028173 USDT
0.67% 13.712 $ 9.924 $
$954.441
33872509,840 REN3S
0,02% Gần đây
24 Ethereum Name Service (ENS) ENS3L/USDT
1 $
1,232006 USDT
1.0% 10.667 $ 13.584 $
$953.348
773695,674 ENS3L
0,02% Gần đây
25 Huobi (HT) HT3L/USDT
0 $
0,336538 USDT
0.47% 895 $ 293 $
$949.000
2819444,430 HT3L
0,02% Gần đây
26 OpenDAO (SOS) SOS3S/USDT
0 $
0,001174 USDT
15.64% 0 $ 0 $
$947.045
806555118,801 SOS3S
0,02% Gần đây
27 Ethereum (ETH) ETH3S/USDT
0 $
0,161588 USDT
0.24% 14.827 $ 16.332 $
$945.823
5852371,060 ETH3S
0,02% Gần đây
28 Harmony (ONE) ONE3L/USDT
0 $
0,093587 USDT
0.5% 5.594 $ 14.198 $
$943.173
10076443,370 ONE3L
0,02% Gần đây
29 Metal (MTL) MTL3S/USDT
0 $
0,001785 USDT
0.61% 3.753 $ 3.064 $
$939.300
526135048,683 MTL3S
0,02% Gần đây
30 Ethereum Classic (ETC) ETC3L/USDT
0 $
0,008613 USDT
0.35% 16.984 $ 3.244 $
$938.982
109001913,647 ETC3L
0,02% Gần đây
31 LooksRare (LOOKS) LOOKS3S/USDT
0 $
0,340327 USDT
0.6% 8.637 $ 4.413 $
$937.348
2753821,508 LOOKS
0,02% Gần đây
32 iExec RLC (RLC) RLC3L/USDT
0 $
0,00515 USDT
0.83% 8.934 $ 4.797 $
$935.173
181558339,263 RLC3L
0,02% Gần đây
33 Litentry (LIT) LIT3S/USDT
0 $
0,013445 USDT
0.7% 7.492 $ 2.436 $
$933.873
69447788,720 LIT3S
0,02% Gần đây
34 LooksRare (LOOKS) LOOKS3L/USDT
1 $
0,594198 USDT
0.6% 2.777 $ 6.345 $
$928.431
1562247,040 LOOKS
0,02% Gần đây
35 Coin98 (C98) C983S/USDT
1 $
1,271758 USDT
0.5% 8.675 $ 4.173 $
$927.107
728881,090 C983S
0,02% Gần đây
36 Kusama (KSM) KSM3S/USDT
0 $
0,003305 USDT
0.69% 9.465 $ 5.788 $
$925.059
279852481,210 KSM3S
0,02% Gần đây
37 Gala (GALA) GALA3L/USDT
0 $
0,444353 USDT
0.6% 7.465 $ 7.274 $
$924.726
2080731,501 GALA3
0,02% Gần đây
38 Loopring (LRC) LRC3S/USDT
0 $
0,017168 USDT
0.34% 15.533 $ 15.245 $
$924.603
53847640,910 LRC3S
0,02% Gần đây
39 Curve DAO (CRV) CRV3S/USDT
0 $
0,006899 USDT
0.68% 9.373 $ 14.273 $
$918.519
133116945,174 CRV3S
0,02% Gần đây
40 API3 (API3) API33S/USDT
0 $
0,215798 USDT
1.0% 11.721 $ 9.501 $
$917.917
4252919,250 API33
0,02% Gần đây
41 Spell (SPELL) SPELL3S/USDT
0 $
0,001947 USDT
0.87% 914 $ 327 $
$917.806
471320559,928 SPELL
0,02% Gần đây
42 VeChain (VET) VET3S/USDT
191 $
190,630371 USDT
0.53% 10.330 $ 13.482 $
$916.778
4808,430 VET3S
0,02% Gần đây
43 Celer Network (CELR) CELR3S/USDT
0 $
0,007647 USDT
0.51% 2.412 $ 2.140 $
$915.316
119677110,979 CELR3
0,02% Gần đây
44 Shiba Inu (SHIB) SHIB3S/USDT
0 $
0,010321 USDT
0.54% 3.689 $ 3.206 $
$914.889
88629454,970 SHIB3
0,02% Gần đây
45 Band Protocol (BAND) BAND3S/USDT
0 $
0,003756 USDT
0.69% 6.559 $ 10.913 $
$913.826
243259181,093 BAND3
0,02% Gần đây
46 Zcash (ZEC) ZEC3S/USDT
0 $
0,077964 USDT
0.53% 14.985 $ 12.456 $
$911.041
11683554,850 ZEC3S
0,02% Gần đây
47 BitShares (BTS) BTS3S/USDT
0 $
0,003249 USDT
0.64% 4.703 $ 6.917 $
$910.825
280295667,136 BTS3S
0,02% Gần đây
48 Flamingo Finance (FLM) FLM3L/USDT
2 $
1,591103 USDT
1.13% 60 $ 5.428 $
$910.004
571842,170 FLM3L
0,02% Gần đây
49 Filecoin (FIL) FIL3L/USDT
4 $
3,872176 USDT
1.33% 33 $ 4.849 $
$909.571
234862,010 FIL3L
0,02% Gần đây
50 dYdX (DYDX) DYDX3S/USDT
0 $
0,059034 USDT
0.6% 2.176 $ 4.241 $
$909.463
15403311,510 DYDX3
0,02% Gần đây

LBank Exchange, founded in 2015, is a global trading platform for various crypto assets. LBank Exchange provides its users with crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services. It has become one of the most popular and trusted crypto trading platforms with over 7 million users from now more than 210 regions around the world.

Địa chỉ
30 de Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 4519,Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Phí
https://www.lbank.info/fees.html
Rút tiền
https://www.lbank.info/fees.html
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
LBank Exchange currently supports: 100+ payment methods, includng Master card, Visa, GooglePay, ApplePay, Bank Transfer, iDEAL, SEPA, Sofort, UPI, Interac e-Transfer, Australia Post, PaylD, Newsagent, FPS, Credit Card, Debit Card, PayPal, PayNow, Prompt Pay, InstaPay, QuickPay, Viettel Pay, DuitNow, GoJek etc.
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2017
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
8.679.986,0
Xếp hạng Alexa
#5532
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 320251
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của LBank
7
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố Tổng
1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 7/10
Tính thanh khoản 1.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 1.0
Đội ngũ 1.0
Sự cố 1.0
Estimated Reserves -
Tổng 7/10
* Đây là biểu mẫu được lập bảng để phân tích Điểm tin cậy. Để có phương pháp luận đầy đủ, vui lòng tham khảo bài đăng trên blog của chúng tôi.

Tính thanh khoản

Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 1.764%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch

Quy mô

Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 99th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 94th

An ninh mạng

Cập nhật lần cuối: 2022-04-13
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng

Độ bao phủ API

Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19

Đội ngũ

Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]

Sự cố công khai

Tuân thủ quy định

License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Trung bình Cao Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19