LBank exchange

LBank

Centralized
Dữ liệu về dự trữ không khả dụng
8
Trust Score

LBank là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2015 và được đăng ký tại British Virgin Islands. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 493 loại tiền ảo và cặp giao dịch 618. Khối lượng giao dịch LBank 24h được báo cáo là 492.526.846 $, thay đổi 23.39% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 204.382.747 $. Hiện không có Dữ liệu về dự trữ của sàn giao dịch đối với LBank.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
493
Tiền ảo
618
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
527.875.232.342 $
BTC/USDT
27.085 $
27086,27 USDT
0.01% 861.015 $ 906.124 $
$204.382.746
7545,890 BTC
41,50%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
199.125.482.812 $
ETH/USDT
1.657 $
1657,38 USDT
0.01% 3.412.975 $ 3.533.932 $
$102.976.552
62134,342 ETH
20,91%
Gần đây
Traded gần đây
3 Ethereum / USDC
199.125.482.812 $
ETH/USDC
1.657 $
1657,35 USDC
0.01% 772.529 $ 798.259 $
$46.357.867
27980,084 ETH
9,41%
Gần đây
Traded gần đây
4 Bitcoin / USDC
527.875.232.342 $
BTC/USDC
27.074 $
27082,65 USDC
0.02% 572.043 $ 387.852 $
$21.050.064
777,503 BTC
4,27%
Gần đây
Traded gần đây
5 BUSD / Tether
2.273.868.607 $
BUSD/USDT
1 $
0,9999 USDT
0.01% 1.667.459 $ 1.360.910 $
$13.438.642
13440464,417 BUSD
2,73%
Gần đây
Traded gần đây
6 BNB / Tether
33.083.602.631 $
BNB/USDT
215 $
215,4 USDT
0.05% 958.428 $ 1.018.384 $
$8.065.270
37444,556 BNB
1,64%
Gần đây
Traded gần đây
7 Solana / Tether
8.130.684.557 $
SOL/USDT
20 $
19,7 USDT
0.1% 836.308 $ 612.742 $
$3.340.404
169569,738 SOL
0,68%
Gần đây
Traded gần đây
8 Polygon / Tether
4.843.591.760 $
MATIC/USDT
1 $
0,5209 USDT
0.04% 430.325 $ 393.578 $
$3.289.806
6315845,102 MATIC
0,67%
Gần đây
Traded gần đây
9 Cardano / Tether
8.727.066.601 $
ADA/USDT
0 $
0,2494 USDT
0.04% 366.292 $ 365.658 $
$3.273.054
13124182,982 ADA
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
10 XRP / Tether
27.076.742.363 $
XRP/USDT
1 $
0,5075 USDT
0.04% 641.147 $ 608.011 $
$2.767.302
5453007,022 XRP
0,56%
Gần đây
Traded gần đây
11 Dogecoin / Tether
8.669.038.863 $
DOGE/USDT
0 $
0,06143 USDT
0.02% 363.257 $ 300.563 $
$2.437.371
39678623,868 DOGE
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
12 Fantom / Tether
530.473.423 $
FTM/USDT
0 $
0,1892 USDT
0.16% 508.501 $ 402.492 $
$2.428.745
12837379,020 FTM
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
13 Filecoin / Tether
1.484.201.972 $
FIL/USDT
3 $
3,291 USDT
0.09% 512.187 $ 373.124 $
$2.422.595
736153,567 FIL
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
14 Polkadot [IOU] - Deprecated / Tether
0 $
DOT/USDT
4 $
4,08 USDT
0.12% 568.910 $ 434.590 $
$2.417.463
592536,693 DOT
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
15 USDC / Tether
25.464.670.614 $
USDC/USDT
1 $
1,0001 USDT
0.02% 1.409.006 $ 1.388.834 $
$2.413.261
2413106,249 USDC
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
16 cLFi / Tether
0 $
CLFI/USDT
2 $
1,77917215 USDT
0.51% 14.999 $ 40.809 $
$1.940.982
1090985,759 CLFI
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
17 Avalanche / Tether
3.276.762.805 $
AVAX/USDT
9 $
9,25 USDT
0.11% 503.646 $ 436.353 $
$1.650.721
178462,683 AVAX
0,34%
Gần đây
Traded gần đây
18 Chainlink / Tether
4.425.036.322 $
LINK/USDT
8 $
7,929 USDT
0.01% 452.537 $ 484.872 $
$1.647.268
207759,765 LINK
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
19 Axie Infinity / Tether
594.663.640 $
AXS/USDT
5 $
4,52 USDT
0.22% 145.132 $ 130.180 $
$1.646.032
364179,500 AXS
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
20 Cosmos Hub / Tether
2.091.785.130 $
ATOM/USDT
7 $
7,156 USDT
0.04% 570.119 $ 427.831 $
$1.626.081
227241,369 ATOM
0,33%
Gần đây
Traded gần đây
21 TRON / Tether
7.689.606.185 $
TRX/USDT
0 $
0,08637 USDT
0.02% 678.932 $ 685.562 $
$1.571.462
18195191,281 TRX
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
22 Cheelee / Tether
0 $
CHEEL/USDT
10 $
9,8541 USDT
0.01% 19.641 $ 6.563 $
$1.311.302
133076,500 CHEEL
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
23 BNB / Ethereum
33.083.602.631 $
BNB/ETH
215 $
0,13000689 ETH
0.08% 92.640 $ 166.566 $
$1.153.857
5354,496 BNB
0,23%
Gần đây
Traded gần đây
24 Parex / Tether
1.360.829 $
PRX/USDT
0 $
0,2571 USDT
0.16% 552 $ 765 $
$1.083.132
4213034,880 PRX
0,22%
Gần đây
Traded gần đây
25 Uniswap / Tether
3.342.625.417 $
UNI/USDT
4 $
4,434 USDT
0.2% 552.262 $ 375.744 $
$1.007.299
227184,300 UNI
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
26 Tipcoin / Tether
0 $
TIP/USDT
0 $
0,0003144 USDT
0.19% 243 $ 146 $
$986.617
3138206957,116 TIP
0,20%
Gần đây
Traded gần đây
27 Taboo / Tether
10.754.872 $
TABOO/USDT
0 $
0,001158641 USDT
6.41% - -
$875.169
755368470,994 TABOO
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
-
28 ApeCoin / Tether
440.748.810 $
APE/USDT
1 $
1,194 USDT
0.08% 164.060 $ 266.722 $
$863.698
723391,533 APE
0,18%
Gần đây
Traded gần đây
29 MEMETOON / Tether
0 $
MEME/USDT
0 $
0,0115185 USDT
1.11% 390 $ 449 $
$762.228
66176650,711 MEME
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
30 The Sandbox / USDC
630.566.995 $
SAND/USDC
0 $
0,3049 USDC
0.26% 10.258 $ 7.435 $
$758.277
2487772,224 SAND
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
31 Thrupenny / Tether
0 $
TPY/USDT
1 $
0,622018 USDT
0.01% 21.717 $ 1.653 $
$701.207
1127350,736 TPY
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
32 Aave / Tether
970.543.475 $
AAVE/USDT
67 $
66,7 USDT
0.15% 78.887 $ 79.375 $
$680.549
10203,500 AAVE
0,14%
Gần đây
Traded gần đây
33 LBK / Tether
0 $
LBK/USDT
0 $
0,010291 USDT
0.4% 107 $ 1.131 $
$664.779
64600429,170 LBK
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
34 Litecoin / Tether
4.799.696.733 $
LTC/USDT
65 $
65,22 USDT
0.02% 395.954 $ 352.472 $
$653.041
10013,258 LTC
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
35 Evadore / Tether
8.955.505 $
EVA/USDT
0 $
0,0502 USDT
0.6% 66 $ 157 $
$629.261
12535530,944 EVA
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
36 ArbDoge AI / Tether
10.617.916 $
AIDOGE/USDT
0 $
0,00000000005775 USDT
0.45% 18.468 $ 18.643 $
$624.601
10815992069034990,000 AIDOGE
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
37 ORDI / Tether
76.389.650 $
ORDI/USDT
4 $
3,638 USDT
0.03% 7.897 $ 5.827 $
$576.261
158406,153 ORDI
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
38 Gitcoin / Tether
54.919.964 $
GTC/USDT
1 $
0,901 USDT
0.22% 2.760 $ 2.689 $
$556.878
618089,070 GTC
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
39 Pendle / Tether
68.690.148 $
PENDLE/USDT
1 $
0,7106 USDT
0.01% 1.407 $ 1.368 $
$553.909
779523,786 PENDLE
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
40 Calcium / Tether
0 $
CAL/USDT
0 $
0,06337 USDT
0.29% 225 $ 142 $
$550.461
8686784,305 CAL
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
41 Alien Milady Fumo / Tether
0 $
FUMO/USDT
8.213 $
8213,67 USDT
2.41% 149 $ 52 $
$540.586
65,818 FUMO
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
42 Mog Coin / Tether
9.808.589 $
MOG/USDT
0 $
0,00000002506 USDT
2.44% 1.520 $ 488 $
$529.388
21125609278296,582 MOG
0,11%
Gần đây
Traded gần đây
43 HarryPotterObamaSonic10Inu / Tether
0 $
BITCOIN/USDT
0 $
0,07335 USDT
0.53% 7.733 $ 10.834 $
$512.040
6981030,880 BITCOIN
0,10%
Gần đây
Traded gần đây
-
44 Love Hate Inu / Tether
0 $
LHINU/USDT
0 $
0,0000278 USDT
1.42% 76 $ 0 $
$442.343
15912193198,031 LHINU
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
45 GulfCoin / Tether
7.686.196 $
GULF/USDT
0 $
0,0508 USDT
1.5% 76 $ 3.966 $
$433.928
8542196,561 GULF
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
46 Unibot / Tether
61.304.960 $
UNIBOT/USDT
59 $
58,8742 USDT
4.36% - -
$430.780
7317,220 UNIBOT
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
-
47 Dash / Tether
308.379.825 $
DASH/USDT
27 $
26,93 USDT
0.04% 53.468 $ 50.703 $
$421.005
15633,899 DASH
0,09%
Gần đây
Traded gần đây
48 Shib2.0 / Tether
0 $
SHIB2.0/USDT
0 $
0,00000000181 USDT
3.3% 105 $ 101 $
$394.938
218205708364097,300 SHIB2.0
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
-
49 Spell / Tether
61.444.220 $
SPELL/USDT
0 $
0,0004967 USDT
0.52% 896 $ 303 $
$379.206
763479003,216 SPELL
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
50 PLAYA3ULL GAMES / Tether
4.195.716 $
3ULL/USDT
0 $
0,00077531 USDT
0.81% 5 $ 232 $
$371.725
479470620,886 3ULL
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 ? BEEL/USDT
311 $
311,23657 USDT
0.01% 15.938 $ 16.670 $
$59.469.195
191080,731 BEEL
12,07%
Gần đây
Traded gần đây
2 ? HOUND/USDT
374 $
374,44796 USDT
0.01% 9.528 $ 20.029 $
$18.455.094
49287,893 HOUND
3,75%
Gần đây
Traded gần đây
3 ? LPEPE/USDT
72 $
71,75159 USDT
0.05% 4.548 $ 11.518 $
$16.940.362
236105,788 LPEPE
3,44%
Gần đây
Traded gần đây
4 ? LF/USDT
113.169 $
113172,79 USDT
0.75% 172 $ 71 $
$5.378.673
47,528 LF
1,09%
Gần đây
Traded gần đây
5 ? ARB/USDT
1 $
0,8915 USDT
0.01% 141.691 $ 213.937 $
$1.330.603
1492597,733 ARB
0,27%
Gần đây
Traded gần đây
6 ? PEPE/USDT
0 $
0,00000073 USDT
1.35% 27.148 $ 33.299 $
$1.278.706
1751715749012,075 PEPE
0,26%
Gần đây
Traded gần đây
7 Terra / Tether
375.158.383 $
LUNC/USDT
1 $
0,5251 USDT
0.02% 127.218 $ 98.230 $
$859.885
1637623,913 LUNC
0,17%
Gần đây
Traded gần đây
-
8 ? FTC/USDT
0 $
0,1595 USDT
4.08% - -
$768.678
4819472,957 FTC
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
-
9 ApolloX / Tether
9.285.692 $
APX/USDT
0 $
0,00004652 USDT
0.06% 304 $ 283 $
$766.405
16475330879,573 APX
0,16%
Gần đây
Traded gần đây
10 ? UPC/USDT
0 $
0,306386 USDT
1.98% 25 $ 228 $
$736.928
2405315,610 UPC
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
11 ? SUI/USDT
0 $
0,4494 USDT
0.02% 12.008 $ 14.183 $
$716.404
1594192,629 SUI
0,15%
Gần đây
Traded gần đây
12 ? APT/USDT
5 $
5,3715 USDT
0.02% 109.069 $ 89.698 $
$642.808
119674,496 APT
0,13%
Gần đây
Traded gần đây
13 ? LINA/USDT
0 $
0,010793 USDT
0.15% 7.417 $ 6.452 $
$591.473
54803566,180 LINA
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
14 Ravendex / Tether
92.772 $
RAVE/USDT
1 $
0,5924 USDT
0.61% 460 $ 1.085 $
$585.576
988516,090 RAVE
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
15 ? VOB/USDT
1 $
0,6639 USDT
2.83% 1.581 $ 694 $
$566.803
853778,570 VOB
0,12%
Gần đây
Traded gần đây
16 ? DO2/USDT
0 $
0,000000669 USDT
0.89% 19 $ 34 $
$399.763
597575367571,715 DO2
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
17 ? VANA/USDT
0 $
0,3517 USDT
0.03% 14.162 $ 9 $
$379.773
1079860,840 VANA
0,08%
Gần đây
Traded gần đây
18 ? SHIA/USDT
0 $
0,1553 USDT
2.42% 365 $ 356 $
$367.051
2363580,860 SHIA
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
19 ? BNX/USDT
0 $
0,2134 USDT
0.09% 21.962 $ 18.099 $
$357.560
1675599,300 BNX
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
20 ? PEPECOIN/USDT
0 $
0,01408 USDT
2.73% 132 $ 140 $
$349.049
24791327,657 PEPEC
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
21 Crypto Fantasy Coin / Tether
0 $
CFC/USDT
1 $
1,0398 USDT
0.2% 2.607 $ 177 $
$334.399
321611,060 CFC
0,07%
Gần đây
Traded khoảng 3 giờ trước
22 ? 5MC/USDT
44 $
43,7551 USDT
0.29% 154 $ 42 $
$328.572
7509,629 5MC
0,07%
Gần đây
Traded gần đây
23 ? EVA/USDT
0 $
0,2091 USDT
0.19% 3.827 $ 4.340 $
$319.901
1529951,110 EVA
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
-
24 ? VRC/USDT
1 $
0,94941 USDT
0.28% 1.908 $ 345 $
$319.867
336923,615 VRC
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
25 Homer / Tether
0 $
SIMPSON/USDT
0 $
0,000000000000899 USDT
7.12% - -
$318.894
354734429579399600,000 SIMPSON
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
-
26 ? PNDC/USDT
0 $
0,00000169 USDT
3.07% 108 $ 105 $
$316.857
187496245671,088 PNDC
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
27 Open Campus / Tether
84.184.805 $
EDU/USDT
0 $
0,44834 USDT
0.01% 8.578 $ 8.657 $
$308.227
687510,000 EDU
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
28 ? FUNCH/USDT
4 $
3,911 USDT
3.77% 451 $ 157 $
$307.037
78509,000 FUNCH
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
29 Livepeer / Tether
161.539.140 $
LPT/USDT
6 $
5,55 USDT
0.18% 12.326 $ 8.823 $
$294.223
53015,180 LPT
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
30 ? ORDA/USDT
22 $
21,59 USDT
0.19% 717 $ 636 $
$290.380
13450,238 ORDA
0,06%
Gần đây
Traded gần đây
31 FOUR / Tether
212.225 $
FOUR/USDT
0 $
0,000001497 USDT
2.11% 262 $ 307 $
$247.946
165634994676,000 FOUR
0,05%
Gần đây
Traded gần đây
-
32 ? PCE/USDT
0 $
0,0123 USDT
0.81% 2.112 $ 1.868 $
$228.720
18595785,000 PCE
0,05%
Gần đây
Traded khoảng 1 giờ trước
33 POGAI / Tether
0 $
POGAI/USDT
0 $
0,00011563 USDT
0.47% 90 $ 116 $
$221.491
1915584593,978 POGAI
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
34 ? GMT/USDT
0 $
0,09945 USDT
24.73% - -
$207.746
2089029,407 GMT
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
-
35 CryptoCart V2 / Tether
794.569 $
CCV2/USDT
0 $
0,2688 USDT
2.17% 31 $ 124 $
$207.403
771616,245 CCV2
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
36 Tellor Tributes / Tether
133.467.915 $
TRB/USDT
54 $
53,81 USDT
0.04% 51.645 $ 54.205 $
$206.116
3830,583 TRB
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
37 ? LIXX/USDT
0 $
0,001828 USDT
0.11% 42 $ 38 $
$205.568
112459439,050 LIXX
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
38 ? GMX/USDT
38 $
37,52 USDT
0.03% 3.125 $ 3.278 $
$199.036
5304,998 GMX
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
39 ? IPVN/USDT
13 $
12,5313 USDT
0.35% 46 $ 82 $
$184.702
14739,800 IPVN
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
40 ? DT/USDT
25 $
24,82 USDT
1.48% 37 $ 4 $
$181.855
7327,250 DT
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
41 ? LKC/USDT
0 $
0,000000000225 USDT
1.75% 98 $ 0 $
$175.317
779216771836324,800 LKC
0,04%
Gần đây
Traded gần đây
42 PAX Gold / Tether
464.263.985 $
PAXG/USDT
1.874 $
1874 USDT
0.05% 31.104 $ 25.655 $
$165.310
88,216 PAXG
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
43 Ravencoin / Tether
178.583.683 $
RVN/USDT
0 $
0,01501 USDT
0.07% 10.066 $ 9.702 $
$162.523
10828066,329 RVN
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
44 ? RIWA/USDT
0 $
0,000001379 USDT
0.07% 851 $ 103 $
$161.762
117308032201,000 RIWA
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
45 Fetch.ai / Tether
227.260.331 $
FET/USDT
0 $
0,218 USDT
0.09% 4.047 $ 4.642 $
$159.124
729957,000 FET
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
46 SSV Network / Tether
116.971.584 $
SSV/USDT
17 $
16,52 USDT
0.06% 2.585 $ 3.189 $
$157.930
9560,288 SSV
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
47 ? ID/USDT
0 $
0,19783 USDT
0.32% 2.190 $ 3.553 $
$154.403
780516,000 ID
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
48 ? KEG/USDT
2 $
1,8535 USDT
0.67% 859 $ 231 $
$152.601
82334,640 KEG
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
49 ? STX/USDT
0 $
0,484 USDT
0.41% 1.760 $ 2.164 $
$149.825
309567,780 STX
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
50 Render / Tether
568.549.295 $
RNDR/USDT
2 $
1,528 USDT
0.07% 20.862 $ 17.920 $
$149.762
98015,510 RNDR
0,03%
Gần đây
Traded gần đây
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối

LBank is a globally based centralized exchange (CEX) platform established in 2015. The platform allows users to buy and sell major crypto assets like Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) in over 149 fiat currencies, with over 20 payment methods. The company has licenses from the National Futures Association, Italian Organismo degli Agenti e dei Mediatori, and money services businesses in the United States & Canada. The LBank exchange has over 9 million users and accepts clients from over 200 regions.
LBank Exchange provides its users with crypto trading, specialized financial derivatives, and professional asset management services.

Địa chỉ
30 de Castro Street, Wickhams Cay 1, P.O. Box 4519,Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Phí
https://www.lbank.com/fees.html
Rút tiền
https://www.lbank.com/fees.html
Nạp tiền
Free
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
LBank Exchange currently supports: 100+ payment methods, includng Master card, Visa, GooglePay, ApplePay, Bank Transfer, iDEAL, SEPA, Sofort, UPI, Interac e-Transfer, Australia Post, PaylD, Newsagent, FPS, Credit Card, Debit Card, PayPal, PayNow, Prompt Pay, InstaPay, QuickPay, Viettel Pay, DuitNow, GoJek etc.
Giao dịch đòn bẩy
Không
Năm thành lập
2015
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
11.715.254,0
Xếp hạng Alexa
#4403
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 419494

Dự trữ của sàn giao dịch

Hiện không có Dữ liệu về dự trữ cho sàn giao dịch này. Nếu bạn biết có bất kỳ dữ liệu nào bị thiếu, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.

 


Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của LBank
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.0 8/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 8/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 2.271%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 97th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 94th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2023-07-25
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2019-08-19
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Cao Cao Trung bình Cao Trung bình Trung bình
License & Authorization Cao
Sanctions Cao
Senior Public Figure Cao
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Trung bình
AML Trung bình
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của LBank

Trust Score của LBank
8
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 0.0 8/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 0.0
Tổng 8/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng