coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
coingecko (thumbnail mini)
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Sushiswap exchange

Sushiswap

Decentralized
Sushiswap (Polygon POS) là một sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung được thành lập vào năm 2021. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 137 loại tiền ảo và 227 cặp giao dịch. Khối lượng giao dịch Sushiswap (Polygon POS) trong 24h được báo cáo ở mức 1.594.037 $, thay đổi 15.52% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là STG/USDC với khối lượng giao dịch trong 24h là 272.753 $.

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
137
Tiền ảo
227
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Stargate Finance / USD Coin
124.104.120 $
STG/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2f6f07cdcf3588944bf4c42ac74ff24bf56e7590
1 $
0,772734649184624 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 34.605 $ 34.501 $
$272.753
345461,743 STG
17,11% Gần đây
2 Wrapped Matic / WETH
0 $
WMATIC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
0,0006466620442875 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 92.792 $ 92.513 $
$263.482
223585,407 WMATIC
16,53% Gần đây
3 USD Coin / WETH
36.272.938.318 $
USDC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
1 $
0,0005621720278645 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 29.114 $ 29.027 $
$237.812
237430,885 USDC
14,92% Gần đây
4 Klima DAO / USD Coin
25.765.374 $
KLIMA/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x4e78011ce80ee02d2c3e649fb657e45898257815
3 $
3,15354197135851 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 85.160 $ 84.904 $
$85.441
27305,384 KLIMA
5,36% Gần đây
5 Galaxy Fight Club / WETH
466.345 $
GCOIN/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x071ac29d569a47ebffb9e57517f855cb577dcc4c
0 $
0,0000084675222313 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 3.446 $ 3.435 $
$79.180
5223602,099 GCOIN
4,97% Gần đây
6 Wrapped Matic / USD Coin
0 $
WMATIC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
1,15326412903226 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 8.524 $ 8.498 $
$64.778
54596,207 WMATIC
4,06% Gần đây
7 Aavegotchi / Wrapped Matic
72.229.407 $
GHST/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x385eeac5cb85a38a9a07a70c73e0a3271cfb54a7
1 $
1,22464160524862 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 6.288 $ 6.269 $
$64.348
47377,314 GHST
4,04% Gần đây
8 Wrapped Bitcoin / WETH
4.259.136.463 $
WBTC/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6
28.545 $
15,8577653599427 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 15.349 $ 15.303 $
$63.059
2,256 WBTC
3,96% Gần đây
9 GenomesDAO / WETH
1.543.037 $
$GENE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x34667ed7c36cbbbf2d5d5c5c8d6eb76a094edb9f
0 $
0,0000030726050602 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 3.489 $ 3.478 $
$50.498
9486113,364 $GENE
3,17% Gần đây
10 Giddy / USD Coin
15.718.052 $
GDDY/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x67eb41a14c0fe5cd701fc9d5a3d6597a72f641a6
0 $
0,0159215764809345 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 91.313 $ 91.039 $
$40.655
2506132,030 GDDY
2,55% Gần đây
11 WETH / Dai
0 $
WETH/DAI Biểu đồ trực tuyến 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
1.785 $
1776,83345919977 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063
0.6% 13.364 $ 13.324 $
$38.926
21,570 WETH
2,44% Gần đây
12 USD Coin / Tether
36.272.938.318 $
USDC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
1 $
0,9906486212838 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 12.715 $ 12.677 $
$35.601
35396,306 USDC
2,23% Gần đây
13 The Graph / WETH
1.388.740.415 $
GRT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x5fe2b58c013d7601147dcdd68c143a77499f5531
0 $
0,0000867973319207 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 3.138 $ 3.129 $
$31.403
196916,723 GRT
1,97% Gần đây
14 WETH / Tether
0 $
WETH/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
1.800 $
1778,77469074299 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.6% 4.047 $ 4.035 $
$26.362
14,780 WETH
1,65% Gần đây
15 Tutellus / Wrapped Bitcoin
2.381.234 $
TUT/WBTC Biểu đồ trực tuyến 0x12a34a6759c871c4c1e8a0a42cfc97e4d7aaf68d
0 $
0,0000034344724543 0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6
0.6% 27.942 $ 27.858 $
$21.071
211910,482 TUT
1,32% Gần đây
16 Chainlink / WETH
3.594.623.055 $
LINK/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x53e0bca35ec356bd5dddfebbd1fc0fd03fabad39
7 $
0,0040698744039104 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 5.671 $ 5.654 $
$16.526
2325,857 LINK
1,04% Gần đây
17 Luxy / USD Coin
0 $
LUXY/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xd4945a3d0de9923035521687d4bf18cc9b0c7c2a
0 $
0,0149216969724321 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 4.818 $ 4.803 $
$15.627
1098331,776 LUXY
0,98% Gần đây
18 Curve DAO / WETH
774.993.176 $
CRV/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x172370d5cd63279efa6d502dab29171933a610af
1 $
0,0005620802567048 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 6.013 $ 5.995 $
$14.439
13960,668 CRV
0,91% Gần đây
19 iMe Lab / Wrapped Matic
3.264.761 $
LIME/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x7f67639ffc8c93dd558d452b8920b28815638c44
0 $
0,0111872998598282 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 1.616 $ 1.611 $
$13.345
1080320,008 LIME
0,84% Gần đây
20 Aave / WETH
1.139.365.587 $
AAVE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd6df932a45c0f255f85145f286ea0b292b21c90b
80 $
0,0443940812052936 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 6.981 $ 6.960 $
$11.702
146,619 AAVE
0,73% Gần đây
21 Wrapped Matic / Tether
0 $
WMATIC/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270
1 $
1,1433815 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.62% 630 $ 628 $
$10.938
9237,194 WMATIC
0,69% Gần đây
22 Beefy.Finance / USD Coin
39.296.965 $
BIFI/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xfbdd194376de19a88118e84e279b977f165d01b8
486 $
484,063097789143 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 1.604 $ 1.599 $
$10.160
20,664 BIFI
0,64% Gần đây
23 ZED RUN / WETH
0 $
ZED/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x5ec03c1f7fa7ff05ec476d19e34a22eddb48acdc
0 $
0,0000140582440483 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 4.196 $ 4.183 $
$8.688
344421,719 ZED
0,55% Gần đây
24 Rebel Bots / Tether
28.344.099 $
RBLS/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xe26cda27c13f4f87cffc2f437c5900b27ebb5bbb
0 $
0,144916603839239 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 2.866 $ 2.858 $
$8.275
57095,818 RBLS
0,52% Gần đây
25 Raider Aurum / Wrapped Matic
0 $
AURUM/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x34d4ab47bee066f361fa52d792e69ac7bd05ee23
0 $
0,0017130173800875 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 10.132 $ 10.102 $
$7.935
4026060,515 AURUM
0,50% Gần đây -
26 Raider Aurum / USD Coin
0 $
AURUM/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x34d4ab47bee066f361fa52d792e69ac7bd05ee23
0 $
0,0019761960062823 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 9.120 $ 9.093 $
$7.844
3901380,764 AURUM
0,49% Gần đây
27 Decentraland / WETH
1.158.756.733 $
MANA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xa1c57f48f0deb89f569dfbe6e2b7f46d33606fd4
1 $
0,0003524626106483 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 2.343 $ 2.336 $
$7.539
11640,841 MANA
0,47% Gần đây
28 InsurAce / USD Coin
4.933.582 $
INSUR/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x8a0e8b4b0903929f47c3ea30973940d4a9702067
0 $
0,0812944845909518 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 2.109 $ 2.102 $
$6.815
84594,464 INSUR
0,43% Gần đây
29 Toucan Protocol: Nature Carbon Tonne / USD Coin
0 $
NCT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xd838290e877e0188a4a44700463419ed96c16107
2 $
2,0600882902966 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 20.826 $ 20.763 $
$5.600
2707,754 NCT
0,35% Gần đây
30 Governance OHM / WETH
0 $
GOHM/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xd8ca34fd379d9ca3c6ee3b3905678320f5b45195
2.727 $
1,51503058949915 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 2.456 $ 2.449 $
$5.565
2,060 GOHM
0,35% Gần đây
31 Popsicle Finance / WETH
11.351.243 $
ICE/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x4e1581f01046efdd7a1a2cdb0f82cdd7f71f2e59
1 $
0,0004907117045754 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 2.215 $ 2.208 $
$4.896
5788,264 ICE
0,31% Gần đây
32 Nexus Dubai / Tether
0 $
NXD/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x228b5c21ac00155cf62c57bcc704c0da8187950b
0 $
0,00076420325 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 674 $ 672 $
$4.719
5974258,217 NXD
0,30% Gần đây
33 Synthetix Network / WETH
932.626.539 $
SNX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x50b728d8d964fd00c2d0aad81718b71311fef68a
3 $
0,0016490678105261 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.62% 541 $ 540 $
$4.676
1574,013 SNX
0,29% Gần đây
34 GNOME / WETH
0 $
$GNOME/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x6e8a8726639d12935b3219892155520bdc57366b
0 $
0,0001290733653921 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 2.314 $ 2.307 $
$4.487
19128,184 $GNOME
0,28% Gần đây
35 DFX Finance / WETH
4.407.626 $
DFX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xe7804d91dfcde7f776c90043e03eaa6df87e6395
0 $
0,0000694393597615 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 1.231 $ 1.227 $
$4.410
34631,324 DFX
0,28% Gần đây
36 Crypto Raiders / Wrapped Matic
1.097.706 $
RAIDER/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xcd7361ac3307d1c5a46b63086a90742ff44c63b3
0 $
0,0412634180710274 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 8.889 $ 8.863 $
$3.754
78939,716 RAIDER
0,24% Gần đây
37 Jarvis Reward / WETH
4.956.276 $
JRT/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x596ebe76e2db4470966ea395b0d063ac6197a8c5
0 $
0,0000071146335238 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 783 $ 781 $
$3.681
282620,386 JRT
0,23% Gần đây
38 IRON Titanium / Wrapped Matic
0 $
TITAN/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xaaa5b9e6c589642f98a1cda99b9d024b8407285a
0 $
0,0000000454455239 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.63% 256 $ 255 $
$3.502
67920676010,788 TITAN
0,22% Gần đây
39 MetaSoccer / Tether
746.664 $
MSU/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xe8377a076adabb3f9838afb77bee96eac101ffb1
0 $
0,0073790789576692 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 1.106 $ 1.103 $
$3.088
413749,894 MSU
0,19% Gần đây
40 Crypto Raiders / WETH
1.097.706 $
RAIDER/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xcd7361ac3307d1c5a46b63086a90742ff44c63b3
0 $
0,0000267578552522 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 7.909 $ 7.885 $
$2.564
53551,520 RAIDER
0,16% Gần đây
41 SX Network / USD Coin
48.786.033 $
SX/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x840195888db4d6a99ed9f73fcd3b225bb3cb1a79
0 $
0,127607919762004 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.63% 256 $ 255 $
$2.298
18507,606 SX
0,14% Gần đây
42 DinoSwap / USD Coin
212.133 $
DINO/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xaa9654becca45b5bdfa5ac646c939c62b527d394
0 $
0,0013632233406592 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.62% 446 $ 445 $
$2.228
1648964,420 DINO
0,14% Gần đây
43 Klima DAO / Toucan Protocol: Base Carbon Tonne
25.765.374 $
KLIMA/BCT Biểu đồ trực tuyến 0x4e78011ce80ee02d2c3e649fb657e45898257815
3 $
1,83715221066163 0X2F800DB0FDB5223B3C3F354886D907A671414A7F
0.6% 70.338 $ 70.127 $
$2.024
641,427 KLIMA
0,13% Gần đây
44 Klima DAO / Toucan Protocol: Nature Carbon Tonne
25.765.374 $
KLIMA/NCT Biểu đồ trực tuyến 0x4e78011ce80ee02d2c3e649fb657e45898257815
3 $
1,52291527153287 0XD838290E877E0188A4A44700463419ED96C16107
0.6% 5.367 $ 5.351 $
$1.979
627,674 KLIMA
0,12% Gần đây
45 Gaia Everworld / USD Coin
1.807.668 $
GAIA/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x723b17718289a91af252d616de2c77944962d122
0 $
0,005279973185543 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.63% 268 $ 267 $
$1.870
349406,517 GAIA
0,12% Gần đây
46 JPY Coin v1 / USD Coin
0 $
JPYC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x6ae7dfc73e0dde2aa99ac063dcf7e8a63265108c
0 $
0,0083167254142259 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.66% 149 $ 148 $
$1.768
207784,787 JPYC
0,11% Gần đây
47 Toucan Protocol: Base Carbon Tonne / USD Coin
32.034.389 $
BCT/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2f800db0fdb5223b3c3f354886d907a671414a7f
2 $
1,71732126903609 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 2.911 $ 2.902 $
$1.555
914,968 BCT
0,10% Gần đây
48 Neighbourhoods / Tether
2.730.516 $
NHT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x84342e932797fc62814189f01f0fb05f52519708
0 $
0,0003184967605495 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.62% 572 $ 570 $
$1.470
4650997,990 NHT
0,09% Gần đây
49 Index Coop - ETH 2x Flexible Leverage Index (Polygon) / WETH
363.235 $
ETH2X-FLI-... Biểu đồ trực tuyến 0x3ad707da309f3845cd602059901e39c4dcd66473
4 $
0,0021693336462402 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.6% 3.720 $ 3.709 $
$1.409
362,085 ETH2X-FLI-P
0,09% Gần đây
50 Proxy / WETH
0 $
PRXY/WETH Biểu đồ trực tuyến 0xab3d689c22a2bb821f50a4ff0f21a7980dcb8591
0 $
0,0001562213199795 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.62% 486 $ 484 $
$1.238
4325,145 PRXY
0,08% Gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Mask Network / USD Coin
458.281.790 $
MASK/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2b9e7ccdf0f4e5b24757c1e1a80e311e34cb10c7
6 $
5,92724552175313 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.6% 4.748 $ 4.734 $
$88.813
14856,168 MASK
5,57% Gần đây
2 IX / Wrapped Matic
48.375.708 $
IXT/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe
1 $
0,515287391140274 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.6% 11.301 $ 11.268 $
$57.017
96953,886 IXT
3,58% Gần đây
3 ? 0X4C3BF0A3... Biểu đồ trực tuyến 0x4c3bf0a3de9524af68327d1d2558a3b70d17d42a
3 $
2,6734438278274 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.61% 1.081 $ 1.078 $
$17.241
6568,232 0X4C3
1,08% Gần đây
4 ? 0XD825A7C9... Biểu đồ trực tuyến 0xd825a7c94cf92b2e08ac51972a43f96a3f89aeb0
0 $
0,0000000049051455 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.61% 1.165 $ 1.162 $
$10.257
2071777020099,792 0XD82
0,64% Gần đây
5 Avalanche / WETH
5.735.739.160 $
AVAX/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x2c89bbc92bd86f8075d1decc58c7f4e0107f286b
18 $
0,0098264441707524 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.61% 1.748 $ 1.743 $
$4.729
264,976 AVAX
0,30% Gần đây
6 MetaShooter / Wrapped Matic
0 $
MHUNT/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x61f95bd637e3034133335c1baa0148e518d438ad
0 $
0,0094888005664372 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 1.187 $ 1.184 $
$2.624
242593,569 MHUNT
0,16% Gần đây
7 ? 0XF826A91E... Biểu đồ trực tuyến 0xf826a91e8de52bc1baf40d88203e572dc2551aa3
0 $
0,0447695227983632 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 590 $ 588 $
$2.180
44364,077 0XF82
0,14% Gần đây
8 ? 0X32B2E15F... Biểu đồ trực tuyến 0x32b2e15fd9b5a843943f5c796f0f30fc57e96134
1 $
1,33787928522961 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.71% 77 $ 77 $
$1.898
1399,312 0X32B
0,12% Gần đây
9 ? 0X08BE454D... Biểu đồ trực tuyến 0x08be454de533509e8832b257116c5506e55b0b64
0 $
0,0244325164985985 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.62% 434 $ 432 $
$1.686
60546,476 0X08B
0,11% Gần đây
10 ? 0XCD150B1F... Biểu đồ trực tuyến 0xcd150b1f528f326f5194c012f32eb30135c7c2c9
0 $
0,0000023245752637 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.62% 493 $ 491 $
$1.503
363458,973 0XCD1
0,09% Gần đây
11 ? 0X46A5D492... Biểu đồ trực tuyến 0x46a5d492788f8afdfc743ab7d7bd13f996249ed5
0 $
0,0005904688245905 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.61% 3.511 $ 3.500 $
$1.447
2140834,493 0X46A
0,09% Gần đây
12 Frax Share / Frax
622.505.567 $
FXS/FRAX Biểu đồ trực tuyến 0x3e121107f6f22da4911079845a470757af4e1a1b
* 8 $
8,35063370430617 0X104592A158490A9228070E0A8E5343B499E125D0
0.62% 596 $ 595 $
$995
117,492 FXS
0,06% Gần đây -
13 ? 0X4CA7BF91... Biểu đồ trực tuyến 0x4ca7bf91e4384d7c7a48ed4c04b555f350eb6719
0 $
0,0000069747 0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6
0.6% 4.005 $ 3.993 $
$744
3741,742 0X4CA
0,05% Gần đây
14 ? 0X60ED6ACE... Biểu đồ trực tuyến 0x60ed6acef3a96f8cdaf0c0d207bbafa66e751af2
* 176 $
301,25118438978 0XD125443F38A69D776177C2B9C041F462936F8218
0.6% 4.622 $ 4.608 $
$672
3,842 0X60E
0,04% Gần đây -
15 Dark Magic (DMAGIC)
660.640 $
DMAGIC/0X1... Biểu đồ trực tuyến 0x61daecab65ee2a1d5b6032df030f3faa3d116aa7
* 0 $
0,139679006210882 0X1221591C1D77A9C334ABB0FE530AE6EE3AF51AF9
0.6% 5.616 $ 5.599 $
$631
3846,374 DMAGIC
0,04% Gần đây -
16 Frax Share / USD Coin
622.505.567 $
FXS/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x1a3acf6d19267e2d3e7f898f42803e90c9219062
8 $
8,29103060579298 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.67% 115 $ 115 $
$531
61,563 FXS
0,03% Gần đây
17 Chain Guardians / Wrapped Matic
7.874.287 $
CGG/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x2ab4f9ac80f33071211729e45cfc346c1f8446d5
0 $
0,0880864783512924 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.63% 338 $ 337 $
$430
4230,960 CGG
0,03% Gần đây
18 Frax / Frax Share
1.048.382.333 $
FRAX/FXS Biểu đồ trực tuyến 0x45c32fa6df82ead1e2ef74d17b76547eddfaff89
1 $
0,119877260228563 0X1A3ACF6D19267E2D3E7F898F42803E90C9219062
0.63% 309 $ 308 $
$414
423,043 FRAX
0,03% Gần đây
19 Dark Magic (DMAGIC)
660.640 $
DMAGIC/0X0... Biểu đồ trực tuyến 0x61daecab65ee2a1d5b6032df030f3faa3d116aa7
* 0 $
15,1583072685472 0X01FA5B3A5D77BCF705DD505BBCBB34BCE310E7FE
0.61% 1.817 $ 1.811 $
$322
1948,700 DMAGIC
0,02% Gần đây -
20 ? 0X672255E7... Biểu đồ trực tuyến 0x672255e73e9fcb8d8971b6e2622057baa84b5afe
0 $
0,0000021803018949 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.76% 51 $ 51 $
$239
61020,739 0X672
0,02% Gần đây
21 IX / Tether
48.375.708 $
IXT/USDT Biểu đồ trực tuyến 0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe
1 $
0,591789933254819 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.67% 122 $ 121 $
$191
316,214 IXT
0,01% Gần đây
22 SporkDAO / Wrapped Matic
0 $
SPORK/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x9ca6a77c8b38159fd2da9bd25bc3e259c33f5e39
0 $
0,0128815235483579 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
1.0% 20 $ 20 $
$162
10891,408 SPORK
0,01% Gần đây
23 Auto / USD Coin
19.309.389 $
AUTO/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x7f426f6dc648e50464a0392e60e1bb465a67e9cf
245 $
243,94369267493 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.64% 225 $ 225 $
$160
0,650 AUTO
0,01% Gần đây
24 ? 0X0F289DE0... Biểu đồ trực tuyến 0x0f289de02c03c7a84a6a10898dd882a2f3caa3a0
0 $
0,0000108502501015 0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6
0.6% 4.919 $ 4.905 $
$124
404,764 0X0F2
0,01% Gần đây
25 Fidira / Tether
0 $
FID/USDT Biểu đồ trực tuyến 0x9a4eb698e5de3d3df0a68f681789072de1e50222
0 $
0,0030567965851308 0XC2132D05D31C914A87C6611C10748AEB04B58E8F
0.66% 146 $ 146 $
$117
37473,837 FID
0,01% Gần đây
26 Adamant / USD Coin
0 $
ADDY/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xc3fdbadc7c795ef1d6ba111e06ff8f16a20ea539
0 $
0,248290670054048 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.7% 87 $ 87 $
$81
323,453 ADDY
0,01% Gần đây
27 ? 0X41E5AE75... Biểu đồ trực tuyến 0x41e5ae7581c06c4c53ac2d29a8857260c161ee71
0 $
0,0020203062222222 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.63% 253 $ 252 $
$68
33750,000 0X41E
0,00% Gần đây
28 ? 0X61BDD9C7... Biểu đồ trực tuyến 0x61bdd9c7d4df4bf47a4508c0c8245505f2af5b7b
9 $
0,0050914063353931 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.68% 105 $ 105 $
$66
7,266 0X61B
0,00% Gần đây
29 ? 0X6804B07D... Biểu đồ trực tuyến 0x6804b07d883d0169c05233332ccf17aa956424c5
0 $
0,0751856024545237 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.7% 84 $ 84 $
$60
801,621 0X680
0,00% Gần đây
30 Pickle Finance / Dai
1.697.296 $
PICKLE/DAI Biểu đồ trực tuyến 0x2b88ad57897a8b496595925f43048301c37615da
1 $
1,35846310086634 0X8F3CF7AD23CD3CADBD9735AFF958023239C6A063
0.66% 149 $ 149 $
$59
44,036 PICKLE
0,00% Gần đây
31 Frax / Wrapped Matic
1.048.382.333 $
FRAX/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x45c32fa6df82ead1e2ef74d17b76547eddfaff89
1 $
0,857979452004363 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.8% 41 $ 41 $
$55
56,354 FRAX
0,00% Gần đây
32 Compound / WETH
315.214.295 $
COMP/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x8505b9d2254a7ae468c0e9dd10ccea3a837aef5c
44 $
0,0249181488379855 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.93% 25 $ 24 $
$49
1,082 COMP
0,00% Gần đây
33 ? 0X6804B07D... Biểu đồ trực tuyến 0x6804b07d883d0169c05233332ccf17aa956424c5
0 $
0,000002666641229 0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6
0.73% 66 $ 65 $
$46
607,206 0X680
0,00% Gần đây
34 ? 0X30668188... Biểu đồ trực tuyến 0x3066818837c5e6ed6601bd5a91b0762877a6b731
2 $
0,0011718291491384 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.82% 36 $ 36 $
$38
18,749 0X306
0,00% Gần đây
35 ? 0X53FEAB56... Biểu đồ trực tuyến 0x53feab56aad08e47ed03ad4eb996e9709f9f7cfd
1 $
0,95610056597499 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.8% 41 $ 41 $
$37
38,315 0X53F
0,00% Gần đây
36 ? 0XCBF4AB00... Biểu đồ trực tuyến 0xcbf4ab00b6aa19b4d5d29c7c3508b393a1c01fe3
0 $
0,0000925266533444 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
1.0% 21 $ 20 $
$31
291806,758 0XCBF
0,00% Gần đây
37 ? 0XF6A09DEA... Biểu đồ trực tuyến 0xf6a09deadf5a10aa7822d95e3228b2315de8f6fa
0 $
0,0002633041641328 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.8% 41 $ 41 $
$29
94122,681 0XF6A
0,00% Gần đây
38 ? 0X6804B07D... Biểu đồ trực tuyến 0x6804b07d883d0169c05233332ccf17aa956424c5
0 $
0,0651223697654263 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.73% 64 $ 63 $
$28
389,265 0X680
0,00% Gần đây
39 TrueUSD / USD Coin
2.039.873.182 $
TUSD/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x2e1ad108ff1d8c782fcbbb89aad783ac49586756
1 $
1,00158692127139 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.66% 153 $ 153 $
$28
28,131 TUSD
0,00% Gần đây
40 ? 0XECF7EFC6... Biểu đồ trực tuyến 0xecf7efc68218d2f9c4bd1fbc68cb81f794ab3a2a
0 $
0,485813204045883 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.62% 558 $ 556 $
$25
52,076 0XECF
0,00% Gần đây
41 Gaj Finance / Wrapped Matic
192.780 $
GAJ/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0xf4b0903774532aee5ee567c02aab681a81539e92
0 $
0,0041574773957423 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.76% 52 $ 52 $
$24
5155,514 GAJ
0,00% Gần đây
42 Avalanche / Wrapped Matic
5.735.739.160 $
AVAX/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x2c89bbc92bd86f8075d1decc58c7f4e0107f286b
18 $
15,205975288298 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.94% 24 $ 24 $
$23
1,354 AVAX
0,00% Gần đây
43 Next Earth / Wrapped Matic
0 $
NXTT/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x0d0b8488222f7f83b23e365320a4021b12ead608
0 $
0,0008029516712212 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.92% 26 $ 25 $
$22
24380,070 NXTT
0,00% Gần đây
44 Exchange Genesis Ethlas Medium / Wrapped Matic
0 $
XGEM/WMATIC Biểu đồ trực tuyến 0x02649c1ff4296038de4b9ba8f491b42b940a8252
0 $
0,0016097512233222 0X0D500B1D8E8EF31E21C99D1DB9A6444D3ADF1270
0.74% 58 $ 58 $
$18
9941,278 XGEM
0,00% Gần đây
45 Iron / USD Coin
0 $
IRON/USDC Biểu đồ trực tuyến 0xd86b5923f3ad7b585ed81b448170ae026c65ae9a
0 $
0,0001176608276518 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.85% 32 $ 32 $
$18
152806,994 IRON
0,00% Gần đây
46 ? 0XEC79B78B... Biểu đồ trực tuyến 0xec79b78bcedf3c4b6d12c27ba6d092ad178b5b30
0 $
0,0000000019898615 0X1BFD67037B42CF73ACF2047067BD4F2C47D9BFD6
0.66% 140 $ 140 $
$17
313731,792 0XEC7
0,00% Gần đây
47 Automata / WETH
59.632.159 $
ATA/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x0df0f72ee0e5c9b7ca761ecec42754992b2da5bf
0 $
0,0000936308056099 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.73% 63 $ 63 $
$11
65,426 ATA
0,00% Gần đây
48 Balancer / WETH
271.592.833 $
BAL/WETH Biểu đồ trực tuyến 0x9a71012b13ca4d3d0cdc72a177df3ef03b0e76a3
7 $
0,0037661737233716 0X7CEB23FD6BC0ADD59E62AC25578270CFF1B9F619
0.88% 29 $ 29 $
$9
1,407 BAL
0,00% Gần đây
49 ? 0X5D2375C6... Biểu đồ trực tuyến 0x5d2375c6af4b7de4e395ada20aab937895b4fa70
* 0 $
0,0432404757599542 0XE8377A076ADABB3F9838AFB77BEE96EAC101FFB1
0.62% 522 $ 521 $
$8
25405,037 0X5D2
0,00% Gần đây -
50 JPY Coin / USD Coin
0 $
JPYC/USDC Biểu đồ trực tuyến 0x431d5dff03120afa4bdf332c61a6e1766ef37bdb
0 $
0,0075129597536211 0X2791BCA1F2DE4661ED88A30C99A7A9449AA84174
0.84% 34 $ 34 $
$6
892,091 JPYC
0,00% Gần đây

Sushiswap on Polygon POS (formerly MATIC) is a DeFi protocol providing services such as swap, earn, yield, launchpad, and more!

Địa chỉ
Phí
Rút tiền
Nạp tiền
Ký gửi tiền pháp định
Phương thức thanh toán được chấp nhận
Giao dịch đòn bẩy
N/A
Email
N/A
Năm thành lập
2021
Sàn giao dịch có phí
N/A
Mã quốc gia thành lập
N/A
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
597.414,0
Xếp hạng Alexa
#26723
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.652%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 67th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 65th
An ninh mạng
Cybersecurity Metrics Not Available
Độ bao phủ API
Api Coverage Not Available
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm
Sự cố công khai
Tuân thủ quy định
Risk Rating Not Available