World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
rotharium  (RTH)
Rotharium (RTH)
HK$3,79 -6.4%
0,00302423 ETH -1.1%
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
HK$813.131
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
HK$3,70 / HK$4,27
Cung lưu thông
? / 5.207.470
RTH
HKD

Rotharium - Hong Kong Dollar Biểu đồ (RTH/HKD)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Rotharium sang HKD cho ngày hôm nay là HK$3,79. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là HK$813.131

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.0%
-6.4%
11.9%
4.9%
-15.5%
-31.4%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android