OKX exchange

OKX

Centralized
Dữ liệu về dự trữ khả dụng
9
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

OKX là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung được thành lập vào năm 2017 và được đăng ký tại Seychelles. Hiện tại, sàn giao dịch cung cấp 332 loại tiền ảo và cặp giao dịch 502. Khối lượng giao dịch OKX 24h được báo cáo là 615.920.950 $, thay đổi -49.29% trong 24 giờ qua. Cặp được giao dịch nhiều nhất là BTC/USDT với khối lượng giao dịch trong 24h là 187.759.895 $. OKX có 9.663.856.496 $ trong Nguồn dự trữ của sàn giao dịch.


Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
332
Tiền ảo
502
Ghép đôi
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 Bitcoin / Tether
534.425.563.406 $
BTC/USDT
27.438 $
27428,5 USDT
0.01% 3.488.189 $ 4.624.069 $
$187.759.894
6837,459 BTC
30,48%
Gần đây
Traded gần đây
2 Ethereum / Tether
199.066.237.634 $
ETH/USDT
1.656 $
1655,77 USDT
0.01% 3.348.300 $ 3.761.220 $
$65.109.867
39271,003 ETH
10,58%
Gần đây
Traded gần đây
3 XRP / Tether
28.818.262.491 $
XRP/USDT
1 $
0,5409 USDT
0.01% 745.845 $ 810.243 $
$34.486.439
66437583,094 XRP
5,60%
Gần đây
Traded gần đây
4 Solana / Tether
9.709.719.788 $
SOL/USDT
23 $
23,469 USDT
0.01% 418.285 $ 438.825 $
$23.415.091
977106,482 SOL
3,80%
Gần đây
Traded gần đây
5 Bitcoin SV / Tether
689.235.983 $
BSV/USDT
36 $
35,94 USDT
0.06% 162.279 $ 276.350 $
$17.825.429
447161,626 BSV
2,90%
Gần đây
Traded gần đây
6 Wall Street Memes / Tether
98.686.397 $
WSM/USDT
0 $
0,05917 USDT
0.02% 88.454 $ 28.244 $
$15.713.642
303821726,770 WSM
2,55%
Gần đây
Traded gần đây
7 Bitcoin Cash / Tether
4.487.987.766 $
BCH/USDT
230 $
229,62 USDT
0.01% 766.828 $ 955.732 $
$15.699.581
65405,637 BCH
2,55%
Gần đây
Traded gần đây
8 Bitcoin / USDC
534.425.563.406 $
BTC/USDC
27.450 $
27437,2 USDC
0.01% 627.390 $ 671.415 $
$9.541.403
347,418 BTC
1,55%
Gần đây
Traded gần đây
9 GALA / Tether
410.744.567 $
GALA/USDT
0 $
0,01535 USDT
0.07% 148.206 $ 170.679 $
$8.926.930
564301971,986 GALA
1,45%
Gần đây
Traded gần đây
10 Polygon / Tether
5.279.585.501 $
MATIC/USDT
1 $
0,5677 USDT
0.04% 159.727 $ 152.264 $
$7.195.826
12696474,493 MATIC
1,17%
Gần đây
Traded gần đây
11 EOS / Tether
659.317.304 $
EOS/USDT
1 $
0,5879 USDT
0.02% 228.342 $ 269.043 $
$7.183.048
11892858,027 EOS
1,17%
Gần đây
Traded gần đây
12 Pepe / Tether
305.441.903 $
PEPE/USDT
0 $
0,0000007237 USDT
0.01% 301.222 $ 334.965 $
$6.190.244
8418778465483,000 PEPE
1,01%
Gần đây
Traded gần đây
13 Optimism / Tether
1.158.526.021 $
OP/USDT
1 $
1,3138 USDT
0.02% 227.984 $ 306.498 $
$5.691.449
4200005,660 OP
0,92%
Gần đây
Traded gần đây
14 Sui / Tether
382.438.540 $
SUI/USDT
0 $
0,4444 USDT
0.07% 203.326 $ 222.176 $
$5.615.133
12313741,505 SUI
0,91%
Gần đây
Traded gần đây
15 Dogecoin / Tether
8.677.770.290 $
DOGE/USDT
0 $
0,0614 USDT
0.02% 346.063 $ 566.414 $
$5.506.540
89140574,146 DOGE
0,89%
Gần đây
Traded gần đây
16 Ethereum / USDC
199.066.237.634 $
ETH/USDC
1.655 $
1655,51 USDC
0.01% 677.312 $ 935.802 $
$5.482.939
3308,778 ETH
0,89%
Gần đây
Traded gần đây
17 Ethereum Classic / Tether
2.252.039.493 $
ETC/USDT
16 $
15,718 USDT
0.02% 420.180 $ 557.474 $
$5.404.366
332408,291 ETC
0,88%
Gần đây
Traded gần đây
18 Mask Network / Tether
218.462.725 $
MASK/USDT
3 $
2,661 USDT
0.04% 64.896 $ 114.201 $
$5.190.151
1826610,299 MASK
0,84%
Gần đây
Traded gần đây
19 Chia / Tether
204.034.754 $
XCH/USDT
24 $
23,68 USDT
0.08% 42.200 $ 50.243 $
$5.083.201
211444,404 XCH
0,83%
Gần đây
Traded gần đây
20 Arbitrum / Tether
1.156.137.142 $
ARB/USDT
1 $
0,9067 USDT
0.01% 302.116 $ 380.737 $
$4.936.727
5364150,436 ARB
0,80%
Gần đây
Traded gần đây
21 Litecoin / Tether
4.832.291.624 $
LTC/USDT
66 $
65,53 USDT
0.02% 727.119 $ 816.445 $
$4.843.535
73416,971 LTC
0,79%
Gần đây
Traded gần đây
22 Chainlink / Tether
4.147.084.618 $
LINK/USDT
7 $
7,431 USDT
0.04% 164.655 $ 140.477 $
$4.535.759
600166,920 LINK
0,74%
Gần đây
Traded gần đây
23 Worldcoin / Tether
202.709.286 $
WLD/USDT
2 $
1,5235 USDT
0.02% 557.373 $ 832.275 $
$4.436.165
2743057,752 WLD
0,72%
Gần đây
Traded gần đây
24 Conflux / Tether
283.786.354 $
CFX/USDT
0 $
0,13571 USDT
0.05% 143.398 $ 191.657 $
$4.249.801
31236349,184 CFX
0,69%
Gần đây
Traded gần đây
25 Zebec Protocol / Tether
34.444.596 $
ZBC/USDT
0 $
0,009933 USDT
0.08% 15.431 $ 19.223 $
$4.228.377
425180616,057 ZBC
0,69%
Gần đây
Traded gần đây
26 Ethereum / Bitcoin
199.066.237.634 $
ETH/BTC
1.656 $
0,06043 BTC
0.02% 889.124 $ 1.226.532 $
$4.070.986
2460,340 ETH
0,66%
Gần đây
Traded gần đây
27 Filecoin / Tether
1.497.679.248 $
FIL/USDT
3 $
3,302 USDT
0.03% 364.202 $ 453.975 $
$3.697.950
1112970,196 FIL
0,60%
Gần đây
Traded gần đây
28 TRON / Tether
8.076.452.322 $
TRX/USDT
0 $
0,09063 USDT
0.02% 601.780 $ 535.021 $
$3.601.405
40748412,824 TRX
0,59%
Gần đây
Traded gần đây
29 Verasity / Tether
65.666.268 $
VRA/USDT
0 $
0,006326 USDT
0.2% 11.495 $ 35.721 $
$3.525.610
566338163,171 VRA
0,57%
Gần đây
Traded gần đây
30 Monero / Tether
2.670.006.299 $
XMR/USDT
147 $
147,23 USDT
0.03% 191.639 $ 211.971 $
$3.510.726
23917,718 XMR
0,57%
Gần đây
Traded gần đây
31 Terra / Tether
176.855.989 $
LUNA/USDT
0 $
0,4512 USDT
0.04% 52.705 $ 85.517 $
$3.354.352
7273307,323 LUNA
0,55%
Gần đây
Traded gần đây
32 Avalanche / Tether
3.335.821.620 $
AVAX/USDT
9 $
9,401 USDT
0.01% 164.858 $ 150.188 $
$3.023.299
323657,536 AVAX
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
33 dYdX / Tether
356.072.514 $
DYDX/USDT
2 $
2,019 USDT
0.05% 108.618 $ 129.034 $
$3.010.425
1463704,661 DYDX
0,49%
Gần đây
Traded gần đây
34 Blur / Tether
166.758.870 $
BLUR/USDT
0 $
0,172 USDT
0.12% 96.368 $ 167.117 $
$2.858.388
16249476,920 BLUR
0,46%
Gần đây
Traded gần đây
35 Aptos / Tether
1.272.236.028 $
APT/USDT
5 $
5,3313 USDT
0.01% 517.907 $ 903.955 $
$2.786.217
517552,214 APT
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
36 Yield Guild Games / Tether
42.516.757 $
YGG/USDT
0 $
0,2284 USDT
0.09% 86.023 $ 202.644 $
$2.749.627
11562347,667 YGG
0,45%
Gần đây
Traded gần đây
37 ORDI / Tether
71.892.507 $
ORDI/USDT
3 $
3,434 USDT
0.03% 40.642 $ 52.786 $
$2.413.283
694092,712 ORDI
0,39%
Gần đây
Traded gần đây
38 Tellor Tributes / Tether
116.863.755 $
TRB/USDT
47 $
46,793 USDT
0.17% 36.925 $ 223.872 $
$2.361.901
48365,367 TRB
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
39 Core / Tether
66.352.412 $
CORE/USDT
0 $
0,4087 USDT
0.01% 72.094 $ 66.051 $
$2.329.385
5834698,380 CORE
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
40 Creditcoin / Tether
36.665.113 $
CTC/USDT
0 $
0,138 USDT
0.14% 10.516 $ 19.241 $
$2.316.152
16685249,220 CTC
0,38%
Gần đây
Traded gần đây
41 Toncoin / Tether
7.031.131.036 $
TON/USDT
2 $
2,0391 USDT
0.03% 160.336 $ 177.450 $
$2.303.787
1135978,876 TON
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
42 Hedera / Tether
1.653.588.154 $
HBAR/USDT
0 $
0,04943 USDT
0.02% 114.802 $ 183.026 $
$2.270.428
45251671,024 HBAR
0,37%
Gần đây
Traded gần đây
43 Aave / Tether
949.486.240 $
AAVE/USDT
65 $
65,1 USDT
0.03% 98.251 $ 126.118 $
$2.177.911
32394,418 AAVE
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
44 BNB / Tether
32.840.554.117 $
BNB/USDT
213 $
213,47 USDT
0.01% 119.038 $ 131.138 $
$2.174.799
10174,101 BNB
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
45 ApeCoin / Tether
424.047.947 $
APE/USDT
1 $
1,1492 USDT
0.07% 124.665 $ 144.966 $
$2.151.027
1844942,687 APE
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
46 Radiant Capital / Tether
74.245.361 $
RDNT/USDT
0 $
0,2288 USDT
0.13% 49.854 $ 98.503 $
$2.133.310
9079958,910 RDNT
0,35%
Gần đây
Traded gần đây
47 Paycoin / Tether
0 $
PCI/USDT
0 $
0,045 USDT
0.44% 175 $ 246 $
$1.986.825
35929704,173 PCI
0,32%
Gần đây
Traded gần đây
48 Storj / Tether
62.980.781 $
STORJ/USDT
0 $
0,4375 USDT
0.14% 49.455 $ 52.629 $
$1.935.948
4153851,472 STORJ
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
49 Gifto / Tether
22.654.211 $
GFT/USDT
0 $
0,022889 USDT
0.11% 37.033 $ 58.721 $
$1.929.696
86691655,743 GFT
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
50 Cardano / Tether
9.144.452.702 $
ADA/USDT
0 $
0,26117 USDT
0.03% 226.839 $ 176.389 $
$1.917.968
7332934,469 ADA
0,31%
Gần đây
Traded gần đây
Ticker chưa xác thực
# Tiền ảo Market Cap Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Cập nhật lần cuối Điểm tin cậy
1 JPG NFT Index / Tether
29.156 $
JPG/USDT
0 $
0,01553 USDT
0.83% 1.386 $ 233 $
$18.770
1190327,470 JPG
0,00%
Gần đây
Traded gần đây
Địa chỉ
Suite 202, 2nd Floor, Eden Plaza, Eden Island, Victoria, Mahe, Seychelles
Phí
Spot: 0.02% - 0.2% Futures: -0.01% - 0.05%
Rút tiền
Yes
Nạp tiền
Yes
Ký gửi tiền pháp định
None
Phương thức thanh toán được chấp nhận
P2P, Bank deposit, Debit/Credit Card, Apple Pay
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2017
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
Seychelles
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
22.101.942,0
Xếp hạng Alexa
#2386
Dữ liệu cộng đồng
Người theo dõi trên Twitter: 3476881

Giá trị nguồn dự trữ của sàn giao dịch

Tổng dự trữ được theo dõi: 9.663.856.496 $

Phân tích tổng dự trữ và phân tích tài sản token theo chuỗi

Phân tích chi tiết về giá trị nguồn dự trữ (theo chuỗi & danh sách token) và các Biểu đồ khả dụng tại GeckoTerminal.

Self Reported Proof of Reserves
Latest reserve ratio of OKX holdings

Data sourced from GeckoTerminal & DeFiLlama. Wondering what Proof of Reserves are and why it is important? Here's a handy guide!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Chỉ những tài sản khả dụng/xác định mới được hiển thị và không có dữ liệu nào về các số liệu quan trọng khác như:
    • Tổng số tiền nạp của người dùng so với Tài sản khả dụng
    • Bất kỳ khoản nợ chưa trả nào khác có thể có
  2. Những dữ liệu này cũng do bên thứ ba cung cấp nên có thể không hoàn toàn chính xác. Chúng tôi đang dựa vào các sàn giao dịch để giúp minh bạch về các tài sản/khoản nợ mà họ nắm giữ.
  3. Một bức tranh toàn cảnh có thể cần được kiểm tra của bên thứ 3 độc lập, điều này có thể cần nhiều thời gian hơn. Chúng tôi muốn nhắc mọi người hãy thận trọng và giữ an toàn!

Nếu bạn có bất kỳ thông tin về nguồn dự trữ của sàn giao dịch nào hữu ích cho những người khác, vui lòng chia sẻ với chúng tôi tại đây.
Phân bổ khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
Exchange Normalized Trade Volume (24h)
Trust Score của OKX
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
Tính thanh khoản
Khối lượng giao dịch báo cáo
Khối lượng giao dịch chuẩn hóa
Tỷ lệ khối lượng báo cáo-chuẩn hóa 1.0
Mức chênh lệch giá mua-giá bán 0.259%
Tổng Trust Score của cặp giao dịch
Quy mô
Bách phân vị khối lượng chuẩn hóa 99th
Bách phân vị sổ lệnh kết hợp 95th
An ninh mạng
Cập nhật lần cuối: 2022-06-15
Dữ liệu được cung cấp bởi cer.live
Kiểm thử thâm nhập
Chứng minh tài chính
Săn lỗi nhận thưởng
Độ bao phủ API
Hạng: A
Dữ liệu ticker Dữ liệu giao dịch lịch sử Dữ liệu sổ lệnh Giao dịch qua API Candlestick Websocket Tài liệu công khai
Availability [source]
Hạng A
Dữ liệu ticker
Dữ liệu giao dịch lịch sử
Dữ liệu sổ lệnh
Trading Via Api
Dữ liệu OHLC
Websocket
Tài liệu công khai
Cập nhật lần cuối: 2021-07-21
Đội ngũ
Nhóm công khai
Trang hồ sơ nhóm [nguồn]
Sự cố công khai
16 Oct 2020 - OKEx key member arrested, withdrawals halted [source] - Resolved
Tuân thủ quy định
License & Authorization Sanctions Senior Public Figure Jurisdiction Risks KYC Procedures Negative News AML
Risk Cao Thấp Trung bình Trung bình Cao Cao Thấp
License & Authorization Cao
Sanctions Thấp
Senior Public Figure Trung bình
Jurisdiction Risks Trung bình
KYC Procedures Cao
Negative News Cao
AML Thấp
Cập nhật lần cuối: 2019-11-19

Trust Score của OKX

Trust Score của OKX
9
Tính thanh khoản Quy mô An ninh mạng Độ bao phủ API Đội ngũ Sự cố PoR Tổng
3.0 1.0 2.0 0.5 0.5 1.0 1.0 9/10
Tính thanh khoản 3.0
Quy mô 1.0
An ninh mạng 2.0
Độ bao phủ API 0.5
Đội ngũ 0.5
Sự cố 1.0
PoR 1.0
Tổng 9/10
* Đây là một biểu mẫu dạng bảng để phân tích Trust Score. Để biết thêm chi tiết, hãy đọc phương pháp tính toán đầy đủ của chúng tôi.
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo thời gian thực
Mở ứng dụng