Phemex exchange

Phemex

Centralized

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
24h Open Interest
7
Pairs

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSD 9.276 $ 0.2% 9279,44 USD +0,037% 0.11% 0,010% 17.979.411 $ 197.850.716 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSD 244 $ 1.7% 243,92 USD -0,116% 0.14% 0,012% 2.171.152 $ 10.727.444 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
XTZUSD 3 $ 14.7% 3,07 USD -0,094% 0.9% 0,010% 1.558.387 $ 8.906.972 $ Gần đây
XRPUSD 0 $ 0.0% 0,2 USD +0,100% 0.2% 0,010% 1.546.541 $ 6.517.676 $ Gần đây
LINKUSD 8 $ 25.4% 7,83 USD -0,208% 0.43% 0,072% 1.532.832 $ 32.015.527 $ Gần đây
LTCUSD 45 $ 0.6% 45,21 USD +0,150% 0.19% 0,010% 992.238 $ 4.184.525 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
GOLDUSD 1.808 $ 0.3% 1804,46 USD -0,215% 0.11% - - 1.657.864 $ Gần đây

Phemex is a global cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual contracts trading for bitcoin, ethereum, and more. It allows up to 100x leverage and settlements are in BTC and USD.

Địa chỉ
Phí
No
Rút tiền
Nạp tiền
No
Ký gửi tiền pháp định
No
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC
Giao dịch đòn bẩy
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android