🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
Phemex exchange

Phemex

Centralized
6
Trust Score
Bắt đầu giao dịch
Thông báo về tiếp thị liên kết

Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
Hợp đồng mở trong 24h
17
Ghép đôi

Bitcoin (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
BTCUSD 63.194 $ -0.4% 63136,52 USD -0,091% 0.01% 0,178% 370.156.555 $ 1.551.313.901 $ Gần đây

Ethereum (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
ETHUSD 2.427 $ 5.8% 2426,65 USD -0,002% 0.01% 0,085% 34.223.151 $ 17.356.480 $ Gần đây

Chỉ số (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
COMPUSD 496 $ 0.8% 495,9 USD -0,050% 0.08% 0,182% 4.601.923 $ 9.582.739 $ Gần đây

Khác (Perpetual)

Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Tỷ lệ vốn Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
UNIUSD 36 $ -0.7% 36,18 USD -0,323% 0.01% 0,168% 75.860.824 $ 2.032.623 $ Gần đây
DOTUSD 42 $ -0.3% 42,44 USD -0,132% 0.01% 0,141% 68.964.939 $ 2.574.590 $ Gần đây
LINKUSD 41 $ 12.3% 40,85 USD -0,035% 0.01% 0,121% 37.028.434 $ 7.686.917 $ Gần đây
LTCUSD 275 $ 0.4% 274,66 USD -0,178% 0.03% 0,079% 34.601.737 $ 6.700.503 $ Gần đây
ADAUSD 1 $ -0.1% 1,44 USD -0,188% 0.02% 0,144% 20.627.769 $ 9.777.576 $ Gần đây
ALGOUSD 1 $ -1.9% 1,49 USD +0,074% 0.02% 0,205% 12.433.954 $ 5.033.689 $ Gần đây
XTZUSD 7 $ -4.0% 6,5 USD -0,178% 0.02% 0,164% 9.954.308 $ 4.618.043 $ Gần đây
BCHUSD 813 $ 2.6% 814,61 USD +0,149% 0.13% 0,072% 5.766.978 $ 6.139.061 $ Gần đây
COMPUSD 496 $ 0.8% 495,9 USD -0,050% 0.08% 0,182% 4.601.923 $ 9.582.739 $ Gần đây
YFIUSD 49.709 $ 10.8% 49499,89 USD -0,422% 0.2% 0,194% 3.840.233 $ 1.369.695 $ Gần đây
DOGEUSD 0 $ 17.6% 0,13 USD +0,231% 0.08% 0,115% - 19.194.171 $ Gần đây
AAVEUSD 433 $ 8.9% 431,49 USD -0,381% 0.18% 0,229% - 5.101.412 $ Gần đây
Unverified Tickers
Biểu tượng Giá 24 giờ Giá chỉ số Cơ sở Mức chênh lệch Hết hạn trong Hợp đồng mở Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giao dịch lần cuối
LENDUSD 1 $ 0.0% 0 USD -100,000% 0.26% - - 280 $ 6 tháng trước
GOLDUSD 1.736 $ -0.5% 1738,43 USD +0,152% 0.07% - - 16.697.463 $ Gần đây

Phemex is a global cryptocurrency derivatives exchange offering perpetual contracts trading for bitcoin, ethereum, and more. It allows up to 100x leverage and settlements are in BTC and USD.

Địa chỉ
Phí
No
Rút tiền
Nạp tiền
No
Ký gửi tiền pháp định
No
Phương thức thanh toán được chấp nhận
BTC
Giao dịch đòn bẩy
Năm thành lập
2019
Sàn giao dịch có phí
Mã quốc gia thành lập
British Virgin Islands
Số lần xem trang hàng tháng gần đây
0
Xếp hạng Alexa
#6623
Dữ liệu cộng đồng
N/A
Exchange Trade Volume Distribution (24h)
Exchange Open Interest (24h)
Exchange Trade Volume (24h)
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android