World's First
DeFi Book
Set to disrupt traditional financing, learn how to
get started in this fast-developing ecosystem
🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
€6.676,94 -0.6%
1,00000000 BTC 0.0%
100.487 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
€122.265.670.823
KL giao dịch trong 24 giờ
€31.515.879.295
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
€6.589,67 / €6.756,02
Cung lưu thông
18.315.050 / 21.000.000
BTC
EUR

Bitcoin - Euro Biểu đồ (BTC/EUR)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Bitcoin sang EUR cho ngày hôm nay là €6.676,94. Nó có nguồn cung lưu hành là 20 Triệu đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là €31.515.879.295

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0.0%
-0.6%
7.2%
7.8%
-7.7%
41.0%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko cho iOS
CoinGecko cho Android