👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
selfkey  (KEY)
SelfKey (KEY)
ETH0,00000844 10.4%
0,00000844 ETH 4.2%
365 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
ETH23.149,34081050
KL giao dịch trong 24 giờ
ETH14.340,45923613
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
ETH0,00000752 / ETH0,00000879
Cung lưu thông
2.748.309.507 / 5.999.999.954
KEY
ETH

SelfKey - Ether Biểu đồ (KEY/ETH)

Tỷ lệ chuyển đổi từ SelfKey sang ETH cho ngày hôm nay là ETH0,00000844. Nó có nguồn cung lưu hành là 3 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là ETH14.340,45923613

1h
24h
7d
14d
30d
1y
-0.5%
10.4%
12.0%
34.9%
46.8%
-18.0%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android