Tiền ảo: 5255
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 281.327.176.389 $ -3,3%
Lưu lượng 24 giờ: 61.182.714.320 $
Ưu thế:
BTC 64,9%
ETH 8,26%
XRP 4,88%
# Tiền ảo Giá 1h 24 giờ 7 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Cung lưu thông Giá trị vốn hóa thị trường 7 ngày qua
1 -0,080% -3,4% -5,7% $7.163.162.998
107.012.930
$23.235.082.272
2 -0,32% -5,6% -5,6% $2.800.118.651
1.018.578.880
$4.159.852.205
3 -0,66% -3,6% 1,3% $141.111.389
31.112.484.646
$1.849.655.763
4 -0,19% -3,4% 3,5% $215.341.774
19.605.416.713
$1.731.959.116
5 -1,7% -12% 2,3% $977.456.067
66.125.766.614
$1.713.471.807
6 -0,10% 0,79% 13% $14.505.490
801.628.854
$877.903.995
7 Mua / Bán -0,46% -7,0% -13% $66.710.698
364.409.568
$865.097.110
8 -1,1% -8,4% -3,6% $329.653.985
70.530.000
$838.896.221
9 -0,43% -4,2% -3,7% $13.673.684
2.779.530.283
$832.057.726
10 0,14% -1,9% 8,5% $698.980.072
112.150.550
$705.016.454
11 -1,1% -4,7% 6,5% $122.897.913
650.848.625
$637.214.608
12 -1,8% -1,3% -3,1% $50.411.263
8.999.999.999
$604.424.371
13 -1,3% -7,1% -5,8% $334.792.939
95.847.388
$288.190.891
14 Mua / Bán -1,6% -4,1% 2,8% $118.797.990
140.245.398
$228.802.284
15 -2,2% -4,7% -7,2% $8.677.327
177.619.433.541
$220.001.427
16 1,4% 3,6% 19% $10.375.566
133.834.435
$203.055.138
17 -1,8% -6,0% -0,57% $34.118.979
1.519.349.737
$175.489.624
18 -0,75% -3,0% -5,3% $20.330.580
100.000.000
$143.424.057
19 0,21% 0,52% -0,030% $13.277.613
490.271.393
$135.544.259
20 Mua / Bán 3,2% 1,3% -4,0% $14.706.236
9.192.305.897
$106.606.175
21 -0,43% -0,40% -3,2% $42.579.353
321.243.958
$99.636.848
22 -0,42% 2,0% -1,9% $1.669.356
99.416.628
$58.908.262
23 -0,73% -2,8% -6,0% $3.495.224
73.547.729
$42.529.712
24 -0,86% -1,4% -5,4% $3.026.957
45.500.000
$42.407.166
25 0,47% 0,81% 2,2% $138.889
9.671.651
$41.948.118
26 -0,43% -3,4% -2,0% $462.201
14.514.691
$40.343.068
27 Mua / Bán 0,24% -0,83% -8,0% $1.508.275
78.047.592
$34.980.034
28 -6,7% -5,4% -19% $48.456
435.966.469
$27.024.218
29 -1,0% 1,9% -5,7% $3.543.874
2.668.294.152
$26.905.693
30 0,20% 0,85% -2,4% $959.423
998.999.942
$24.351.507
31 -0,97% -11% -19% $9.302.694
6.062.095.725
$22.419.312
32 -0,11% -2,5% -4,1% $37.827
703.558
$16.996.475
33 -0,64% -0,95% -2,1% $1.343.449
8.875.000.000
$16.416.657
34 -0,34% 3,2% 14% $3.615.346
111.986.440
$13.241.305
35 -0,29% -5,9% -7,5% $241.078
15.376.005
$13.049.370
36 -1,6% -6,8% -23% $216.540
2.052.642.857
$12.587.151
37 2,0% -0,44% 8,4% $2.810.181
580.000.000
$9.801.825
38 0,72% -2,2% -2,7% $473.812
121.049.756
$9.561.020
39 -1,3% -16% $1.116,23
2.615.456
$5.736.762
40 -1,7% -4,2% -21% $5.047,70
42.609.099
$5.424.023
41 0,32% -6,8% -13% $2.775,60
13.293.927
$3.936.740
42 -0,54% -2,2% -4,0% $4.487.258
67.620.236
$3.386.157
43 -7,0% -9,6% -16% $1.187,77
8.038.424
$2.725.962
44 -1,6% -2,8% -11% $109.975
599.985.005
$2.632.418
45 -1,2% -7,6% -11% $24.937
22.679.172
$1.943.557
46 -1,3% -3,9% -20% $36.965
21.917.128
$1.555.362
47 -2,6% -8,2% $461,31
618.140
$1.033.243
48 -2,4% -14% -33% $271,81
22.324.349
$107.681
49 -0,48% -8,3% -5,9% $3.833,80
6.009.019.224
$104.564
50 0,12% 0,51% 220% $99,85
733.910.557
$63.707
elementium token (ELET) 7d chart
51 12% -3,5% -4,1% $22.486
1.330.841.875
$23.967
custom contract network (CCN) 7d chart
52 ? ? ? ?
103.724.180
$14.643,84
yang (YNN) 7d chart
53 -0,040% 21% 16% $57,93
17.625.948
$9.029,77
atheios (ATH) 7d chart
54 36% 56% $16,03
7.438.864
$5.335,73
motion (XMN) 7d chart
55 ? ? ? ?
5.306.463
$4.569,54
hirego (HGO) 7d chart
56 -0,35% 25% -0,97% $126.431
0
?
hashbx (HBX) 7d chart
57 -0,44% -8,8% -13% $1.452.356
0
?
link (LN) 7d chart
58 -0,43% -8,7% -41% $567.972
0
?
realtract (RET) 7d chart
59 0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
0
?
kryptonium (KRYP) 7d chart
60 -1,8% -32% -51% $50.791
0
?
agoras tauchain (AGRS) 7d chart
61 ? ? ? ?
0
?
hyperbridge (HBX) 7d chart
62 ? ? ? ?
0
?
staker token (STR) 7d chart
63 ? ? ? ?
0
?
inrdc (INRDC) 7d chart
64 0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
0
?
shaka (HAK) 7d chart
65 ? ? ? ?
0
?
xtrabytes (XBY) 7d chart
66 -3,2% -66% -10% $24.071
0
?
vns coin (VNS) 7d chart
67 -0,43% 9,7% 2,8% $9.724,98
0
?
naka bodhi token (NBOT) 7d chart
68 0,0% 0,0% 0,0% $0,00000000
0
?
dosancoin (DOS) 7d chart
69 ? ? ? ?
0
?
contractium (CTU) 7d chart
70 1,4% 5,9% -3,2% $81.835
0
?
dfinity [iou] (DFN) 7d chart
71 -0,25% -11% -31% $267.542
0
?
yocoin (YOC) 7d chart
72 1,0% 0,30% -18% $5.787,54
0
?
eos network (EON) 7d chart
73 -1,9% -8,2% 12% $111.199
0
?
7eleven (7E) 7d chart
74 -0,17% -5,4% 11% $409.270
0
?
futurepia (PIA) 7d chart
Cập nhật lần cuối: 2019-07-23 04:55:52 UTC (chưa tới 1 phút ago)