Tiền ảo: 14.737
Sàn giao dịch: 1.127
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,573T $ 0.5%
Lưu lượng 24 giờ: 132,258B $
Gas: 12 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Binance Labs Portfolio hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Binance Labs Portfolio hôm nay là $40 Tỷ, thay đổi 0.5% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$38.154.550.938
Giá trị VHTT 0.5%
$4.377.733.398
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
22 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,6258 0.1% 0.0% 12.8% 5.0% $333.070.938 $5.800.069.446 $6.248.092.972 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
31 APT
Aptos
APT
Mua
$7,99 0.2% 1.0% 13.1% 1.0% $240.962.886 $3.587.950.241 $8.774.015.871 0.41 aptos (APT) 7d chart
49 SUI
Sui
SUI
$0,9854 0.0% 1.3% 11.5% 4.6% $225.527.164 $2.388.785.052 $9.846.015.608 0.24 sui (SUI) 7d chart
68 TIA
Celestia
TIA
Mua
$8,08 0.3% 3.7% 22.5% 6.6% $124.318.654 $1.538.459.515 $8.480.461.522 0.18 celestia (TIA) 7d chart
79 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,03454 0.1% 2.6% 24.1% 15.3% $137.517.713 $1.231.053.541 $1.231.061.037 1.0 gala (GALA) 7d chart
84 ENA
Ethena
ENA
$0,7050 0.3% 4.1% 27.4% 4.9% $269.896.344 $1.140.105.579 $10.585.119.494 0.11 ethena (ENA) 7d chart
88 CHZ
Chiliz
CHZ
Mua
$0,1166 0.1% 1.8% 19.1% 1.3% $105.928.092 $1.033.840.365 $1.033.840.365 1.0 chiliz (CHZ) 7d chart
90 AXS
Axie Infinity
AXS
$7,05 0.6% 0.1% 16.5% 4.0% $54.870.557 $1.029.284.491 $1.906.225.798 0.54 axie infinity (AXS) 7d chart
93 BTT
BitTorrent
BTT
$0.051028 0.4% 1.4% 11.9% 11.8% $53.992.011 $994.764.321 $1.017.113.670 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
98 RON
Ronin
RON
$2,79 0.4% 2.2% 10.9% 10.2% $24.943.043 $921.957.616 $2.795.637.228 0.33 ronin (RON) 7d chart
99 EGLD
MultiversX
EGLD
$33,82 0.1% 1.7% 14.8% 11.3% $24.046.452 $914.429.414 $914.603.542 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
100 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,3993 0.3% 0.0% 14.2% 3.4% $104.492.507 $910.671.157 $1.197.604.435 0.76 the sandbox (SAND) 7d chart
104 ROSE
Oasis Network
ROSE
$0,1266 0.0% 2.5% 5.9% 51.6% $87.485.061 $848.671.775 $1.261.066.142 0.67 oasis network (ROSE) 7d chart
108 PENDLE
Pendle
PENDLE
$5,15 0.7% 0.6% 14.7% 30.1% $101.917.927 $794.561.842 $1.330.026.167 0.6 pendle (PENDLE) 7d chart
130 CAKE
PancakeSwap
CAKE
$2,50 0.1% 1.3% 21.3% 2.1% $67.415.321 $665.402.759 $957.689.084 0.69 pancakeswap (CAKE) 7d chart
135 KAVA
Kava
KAVA
Mua
$0,5793 0.5% 1.9% 18.2% 7.3% $12.619.452 $626.266.107 $626.266.107 1.0 kava (KAVA) 7d chart
139 LUNC
Terra
LUNC
$0,0001019 0.1% 0.3% 14.4% 2.5% $39.467.631 $589.554.655 $690.948.706 0.85 terra (LUNC) 7d chart
154 WOO
WOO
WOO
$0,2625 0.2% 2.4% 21.9% 0.8% $15.888.952 $496.636.127 $585.096.812 0.85 woo (WOO) 7d chart
156 1INCH
1inch
1INCH
Mua
$0,4129 0.0% 1.0% 13.4% 12.2% $31.760.322 $492.524.891 $619.618.549 0.79 1inch (1INCH) 7d chart
157 ARKM
Arkham
ARKM
$2,11 0.1% 1.2% 19.8% 10.1% $88.887.576 $489.726.690 $2.107.801.130 0.23 arkham (ARKM) 7d chart
159 ASTR
Astar
ASTR
$0,08408 0.3% 1.3% 13.2% 1.9% $18.868.041 $477.503.536 $712.444.046 0.67 astar (ASTR) 7d chart
163 MANTA
Manta Network
MANTA
$1,39 0.0% 2.8% 23.8% 11.8% $38.126.835 $452.136.417 $1.389.821.432 0.33 manta network (MANTA) 7d chart
170 BICO
Biconomy
BICO
Mua
$0,5375 0.3% 1.7% 3.3% 27.9% $19.943.955 $433.060.802 $537.416.869 0.81 biconomy (BICO) 7d chart
173 MEME
Memecoin
MEME
$0,02185 0.1% 4.2% 26.0% 13.1% $49.600.411 $428.577.051 $1.507.449.463 0.28 memecoin (MEME) 7d chart
178 GMT
GMT
GMT
Mua
$0,1959 0.4% 0.2% 18.4% 5.4% $27.509.409 $412.001.911 $1.043.722.155 0.39 gmt (GMT) 7d chart
185 ANKR
Ankr Network
ANKR
Mua
$0,03846 0.3% 1.7% 14.3% 9.6% $14.816.901 $384.298.108 $384.298.108 1.0 ankr network (ANKR) 7d chart
189 ALT
AltLayer
ALT
$0,2479 0.8% 8.2% 31.6% 16.6% $79.131.712 $377.793.758 $2.484.123.341 0.15 altlayer (ALT) 7d chart
196 LUNA
Terra
LUNA
Mua
$0,5381 0.2% 1.4% 17.1% 5.7% $59.884.488 $369.983.747 $580.278.286 0.64 terra (LUNA) 7d chart
201 SFP
SafePal
SFP
$0,7601 0.1% 2.1% 6.3% 7.1% $3.832.915 $351.677.144 $380.191.507 0.93 safepal (SFP) 7d chart
205 CRV
Curve DAO
CRV
$0,2764 1.5% 23.3% 40.3% 32.5% $767.783.604 $348.095.858 $586.912.118 0.59 curve dao (CRV) 7d chart
212 GAL
Galxe
GAL
$2,82 0.2% 5.2% 24.0% 11.0% $15.843.121 $325.456.840 $563.496.589 0.58 galxe (GAL) 7d chart
233 MASK
Mask Network
MASK
$3,02 0.0% 1.8% 18.0% 4.6% $31.489.728 $290.068.242 $302.075.753 0.96 mask network (MASK) 7d chart
244 ID
SPACE ID
ID
$0,6034 0.1% 1.2% 18.6% 12.5% $16.407.521 $259.818.618 $1.204.996.388 0.22 space id (ID) 7d chart
248 TRB
Tellor Tributes
TRB
$97,94 0.3% 7.7% 6.5% 20.4% $139.666.172 $253.899.136 $259.102.394 0.98 tellor tributes (TRB) 7d chart
249 C98
Coin98
C98
$0,2184 0.1% 3.1% 20.3% 11.8% $13.538.440 $253.724.169 $345.725.642 0.73 coin98 (C98) 7d chart
257 GLMR
Moonbeam
GLMR
$0,2707 0.5% 1.7% 18.2% 1.5% $5.103.556 $236.614.391 $303.845.505 0.78 moonbeam (GLMR) 7d chart
269 ONE
Harmony
ONE
$0,01785 0.2% 1.4% 21.1% 5.6% $7.278.689 $219.340.871 $234.502.919 0.94 harmony (ONE) 7d chart
272 MYTH
Mythos
MYTH
$0,4175 0.6% 1.9% 2.5% 1.8% $299.545 $215.610.325 $417.514.788 0.52 mythos (MYTH) 7d chart
274 BB
BounceBit
BB
$0,5100 0.4% 3.1% 31.9% 21.8% $139.166.656 $209.755.828 $1.075.670.911 0.19 bouncebit (BB) 7d chart
278 AUDIO
Audius
AUDIO
$0,1681 0.3% 2.9% 12.9% 10.1% $11.027.753 $206.710.741 $208.366.253 0.99 audius (AUDIO) 7d chart
281 BAND
Band Protocol
BAND
$1,41 0.2% 1.1% 20.2% 2.5% $8.030.835 $202.114.401 $208.327.563 0.97 band protocol (BAND) 7d chart
292 EDU
Open Campus
EDU
$0,7428 1.4% 5.5% 12.6% 48.6% $13.306.169 $193.186.367 $742.726.916 0.26 open campus (EDU) 7d chart
300 DUSK
Dusk
DUSK
$0,4012 0.7% 7.5% 8.5% 37.1% $24.308.850 $186.156.554 $200.458.119 0.93 dusk (DUSK) 7d chart
309 ZENT
Zentry
ZENT
$0,03242 0.2% 3.0% 18.9% 1.4% $23.766.105 $176.936.145 $306.840.906 0.58 zentry (ZENT) 7d chart
310 SXP
Solar
SXP
$0,2945 0.0% 0.0% 15.0% 7.6% $7.180.676 $176.904.148 $178.620.080 0.99 solar (SXP) 7d chart
316 POND
Marlin
POND
$0,02142 0.2% 2.8% 13.2% 8.0% $3.797.297 $173.259.394 $173.259.394 1.0 marlin (POND) 7d chart
324 CYBER
CYBER
CYBER
$7,39 0.8% 4.4% 19.9% 0.8% $17.319.748 $165.308.936 $739.205.667 0.22 cyber (CYBER) 7d chart
336 CTSI
Cartesi
CTSI
$0,1918 0.2% 2.8% 21.8% 2.3% $6.129.661 $156.691.144 $191.356.540 0.82 cartesi (CTSI) 7d chart
341 ACE
Fusionist
ACE
$4,54 0.2% 0.2% 24.7% 4.0% $19.070.885 $153.091.075 $664.230.721 0.23 fusionist (ACE) 7d chart
340 CQT
Covalent
CQT
$0,2064 0.1% 7.6% 12.9% 21.9% $1.783.572 $153.039.143 $206.478.715 0.74 covalent (CQT) 7d chart
353 REZ
Renzo
REZ
$0,1245 0.7% 6.5% 26.7% 10.7% $73.374.635 $143.466.360 $1.247.533.567 0.12 renzo (REZ) 7d chart
361 ALICE
My Neighbor Alice
ALICE
$1,50 1.6% 1.0% 28.7% 34.7% $31.878.241 $137.710.524 $149.549.891 0.92 my neighbor alice (ALICE) 7d chart
365 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0,02005 0.3% 2.8% 15.8% 9.5% $13.868.403 $136.623.585 $196.143.483 0.7 terraclassicusd (USTC) 7d chart
368 KNC
Kyber Network Crystal
KNC
$0,7932 0.0% 0.7% 19.3% 42.2% $33.512.741 $134.959.561 $189.709.385 0.71 kyber network crystal (KNC) 7d chart
397 MOVR
Moonriver
MOVR
$13,53 0.1% 1.6% 19.0% 9.3% $10.694.916 $121.683.480 $153.643.637 0.79 moonriver (MOVR) 7d chart
406 AI
Sleepless AI
AI
$0,9057 0.4% 2.4% 27.5% 16.9% $33.517.105 $117.917.662 $907.058.935 0.13 sleepless ai (AI) 7d chart
413 HOOK
Hooked Protocol
HOOK
$0,7095 0.2% 2.1% 22.6% 11.3% $5.356.908 $114.738.968 $354.862.788 0.32 hooked protocol (HOOK) 7d chart
419 DODO
DODO
DODO
$0,1727 0.7% 0.7% 20.3% 1.2% $11.339.754 $112.948.430 $171.564.468 0.66 dodo (DODO) 7d chart
421 CELR
Celer Network
CELR
$0,01997 0.2% 1.6% 19.8% 19.8% $4.133.341 $112.548.657 $199.361.536 0.56 celer network (CELR) 7d chart
424 NYM
Nym
NYM
$0,1396 0.1% 1.4% 13.9% 11.0% $1.805.092 $110.711.907 $139.684.246 0.79 nym (NYM) 7d chart
459 WIN
WINkLink
WIN
$0,0001019 0.2% 2.4% 15.8% 11.5% $6.627.009 $101.147.861 $101.687.153 0.99 winklink (WIN) 7d chart
462 CTK
Shentu
CTK
$0,7572 1.1% 3.3% 14.0% 18.7% $8.728.408 $99.846.344 $100.255.123 1.0 shentu (CTK) 7d chart
466 MAV
Maverick Protocol
MAV
$0,3872 0.5% 1.3% 19.2% 10.8% $12.985.371 $96.844.191 $774.753.530 0.13 maverick protocol (MAV) 7d chart
488 RDNT
Radiant Capital
RDNT
$0,1577 0.1% 3.3% 26.7% 10.6% $17.222.662 $89.933.602 $157.626.616 0.57 radiant capital (RDNT) 7d chart
490 ALPHA
Stella
ALPHA
$0,1011 0.1% 0.7% 22.0% 2.8% $3.637.565 $89.132.025 $100.942.271 0.88 stella (ALPHA) 7d chart
507 MBOX
Mobox
MBOX
$0,3037 0.5% 1.7% 20.7% 6.3% $6.687.512 $84.308.485 $144.013.449 0.59 mobox (MBOX) 7d chart
540 MAVIA
Heroes of Mavia
MAVIA
$2,43 0.1% 2.4% 27.2% 23.8% $19.153.120 $76.605.914 $607.385.696 0.13 heroes of mavia (MAVIA) 7d chart
566 ATA
Automata
ATA
$0,1365 0.1% 0.4% 29.7% 16.7% $3.429.171 $70.016.437 $136.430.834 0.51 automata (ATA) 7d chart
575 PERP
Perpetual Protocol
PERP
$0,9439 0.3% 0.2% 19.3% 5.8% $6.228.622 $68.429.218 $141.363.476 0.48 perpetual protocol (PERP) 7d chart
586 TLM
Alien Worlds
TLM
$0,01541 0.6% 2.3% 23.9% 3.8% $7.456.676 $66.826.979 $98.291.812 0.68 alien worlds (TLM) 7d chart
591 MATH
MATH
MATH
$0,3732 1.1% 3.8% 0.1% 0.0% $2.165.706 $66.024.812 $74.923.229 0.88 math (MATH) 7d chart
613 ARPA
ARPA
ARPA
$0,06085 0.0% 0.6% 20.8% 15.7% $9.286.160 $59.705.589 $121.578.360 0.49 arpa (ARPA) 7d chart
624 LIT
Litentry
LIT
$1,00 0.6% 1.3% 18.4% 3.6% $3.345.203 $56.404.073 $100.080.575 0.56 litentry (LIT) 7d chart
629 PSTAKE
pSTAKE Finance
PSTAKE
$0,1179 0.6% 7.7% 18.0% 52.6% $3.104.072 $55.326.338 $58.997.280 0.94 pstake finance (PSTAKE) 7d chart
647 COMBO
COMBO
COMBO
$0,7487 0.2% 1.0% 30.3% 17.6% $8.594.776 $53.158.225 $74.816.210 0.71 combo (COMBO) 7d chart
670 COS
Contentos
COS
$0,009474 0.1% 2.7% 21.1% 6.7% $5.955.344 $48.432.824 $93.805.141 0.52 contentos (COS) 7d chart
672 NUM
Numbers Protocol
NUM
$0,07573 0.0% 0.8% 15.0% 14.6% $1.023.681 $48.267.328 $49.028.621 0.98 numbers protocol (NUM) 7d chart
684 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0,01351 2.5% 1.0% 24.0% 14.7% $1.821.326 $46.733.632 $133.322.270 0.35 artificial liquid intelligence (ALI) 7d chart
686 FLM
Flamingo Finance
FLM
$0,07825 0.1% 1.8% 22.9% 8.8% $2.738.379 $46.632.118 $46.632.118 1.0 flamingo finance (FLM) 7d chart
693 LISUSD
Lista USD
LISUSD
$1,00 0.1% 0.1% 0.1% 2.1% $1.211.426 $45.618.937 $47.945.208 0.95 lista usd (LISUSD) 7d chart
702 BEL
Bella Protocol
BEL
$0,7591 0.6% 3.1% 25.7% 7.4% $3.456.572 $45.139.632 $75.864.928 0.6 bella protocol (BEL) 7d chart
704 MC
Merit Circle
MC
$2,18 0.1% 1.3% 17.6% 0.9% $246.004 $44.518.827 $44.518.827 1.0 merit circle (MC) 7d chart
729 AVA
AVA
AVA
$0,7695 0.2% 0.4% 5.7% 26.0% $2.395.675 $41.435.928 $49.440.211 0.84 ava (AVA) 7d chart
744 REEF
Reef
REEF
$0,001752 0.1% 1.5% 21.5% 6.5% $15.625.441 $39.947.016 $39.947.016 1.0 reef (REEF) 7d chart
767 PSG
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG
$3,25 0.3% 2.8% 16.4% 12.8% $2.529.135 $38.389.612 $64.418.508 0.6 paris saint-germain fan token (PSG) 7d chart
776 VOXEL
Voxies
VOXEL
$0,2072 0.0% 2.4% 21.4% 1.8% $4.451.184 $37.547.257 $62.170.966 0.6 voxies (VOXEL) 7d chart
777 BSW
Biswap
BSW
$0,07525 0.1% 6.1% 20.9% 3.3% $4.243.034 $37.537.626 $43.399.461 0.86 biswap (BSW) 7d chart
799 HOPR
HOPR
HOPR
$0,07837 0.3% 1.1% 18.4% 15.4% $390.420 $36.233.177 $37.765.293 0.96 hopr (HOPR) 7d chart
829 CERE
Cere Network
CERE
$0,005121 0.8% 0.7% 1.9% 9.4% $803.528 $33.827.474 $51.194.620 0.66 cere network (CERE) 7d chart
871 GPT
QnA3.AI
GPT
$0,2348 0.1% 5.1% 31.0% 28.9% $1.787.227 $30.374.554 $234.779.270 0.13 qna3.ai (GPT) 7d chart
876 TKO
Tokocrypto
TKO
$0,4039 0.2% 2.1% 10.7% 4.1% $2.930.299 $30.223.146 $201.487.640 0.15 tokocrypto (TKO) 7d chart
883 LOKA
League of Kingdoms
LOKA
$0,2564 0.3% 0.2% 19.0% 1.8% $2.861.522 $29.442.311 $53.312.519 0.55 league of kingdoms (LOKA) 7d chart
886 UNFI
Unifi Protocol DAO
UNFI
$3,72 0.2% 1.5% 18.2% 8.0% $9.323.322 $29.302.736 $37.140.295 0.79 unifi protocol dao (UNFI) 7d chart
903 CHESS
Tranchess
CHESS
$0,1756 0.1% 2.7% 14.4% 2.5% $2.348.516 $28.440.778 $52.568.617 0.54 tranchess (CHESS) 7d chart
966 GMEE
GAMEE
GMEE
$0,02499 0.3% 3.6% 9.6% 39.3% $1.885.812 $24.576.992 $79.388.953 0.31 gamee (GMEE) 7d chart
984 WING
Wing Finance
WING
$5,49 0.1% 5.2% 14.4% 4.5% $2.649.045 $23.825.932 $41.872.192 0.57 wing finance (WING) 7d chart
997 HARD
Kava Lend
HARD
$0,1687 0.4% 0.7% 10.9% 1.1% $1.093.929 $22.715.831 $33.705.097 0.67 kava lend (HARD) 7d chart
1009 PRQ
PARSIQ
PRQ
$0,08447 0.1% 4.5% 21.6% 25.8% $969.129 $22.081.637 $26.323.914 0.84 parsiq (PRQ) 7d chart
1020 FIO
FIO Protocol
FIO
$0,02963 0.0% 0.2% 16.5% 8.4% $1.737.240 $21.417.225 $29.590.321 0.72 fio protocol (FIO) 7d chart
1028 TROY
TROY
TROY
$0,002101 0.4% 2.2% 17.1% 5.4% $1.413.655 $20.983.515 $20.983.515 1.0 troy (TROY) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 137 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng