Tiền ảo: 14.774
Sàn giao dịch: 1.129
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,537T $ 1.0%
Lưu lượng 24 giờ: 90,048B $
Gas: 7 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo DeFiance Capital Portfolio hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường DeFiance Capital Portfolio hôm nay là $10 Tỷ, thay đổi -4.4% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$14.914.584.869
Giá trị VHTT 4.4%
$600.592.650
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
🚀 Tăng mạnh nhất
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
13 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$28,66 0.2% 4.7% 11.5% 22.9% $356.294.707 $11.281.860.358 $12.697.222.631 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
95 DYDX
dYdX
DYDX
$1,43 0.2% 7.3% 21.9% 30.4% $36.834.333 $847.762.735 $1.095.066.151 0.77 dydx (DYDX) 7d chart
142 LUNC
Terra
LUNC
$0,00009512 0.2% 9.4% 10.5% 11.9% $36.638.333 $525.816.150 $646.869.582 0.81 terra (LUNC) 7d chart
178 MANTA
Manta Network
MANTA
$1,17 0.9% 9.7% 23.4% 26.0% $43.144.211 $379.762.045 $1.167.349.961 0.33 manta network (MANTA) 7d chart
200 LUNA
Terra
LUNA
Mua
$0,4746 0.3% 9.1% 16.1% 19.0% $30.424.108 $326.447.659 $511.996.783 0.64 terra (LUNA) 7d chart
277 BAL
Balancer
BAL
$3,30 0.0% 4.8% 7.7% 6.8% $8.194.114 $189.032.383 $209.919.180 0.9 balancer (BAL) 7d chart
319 ZENT
Zentry
ZENT
$0,02803 0.7% 7.0% 20.9% 29.2% $1.778.243 $152.570.357 $264.526.952 0.58 zentry (ZENT) 7d chart
378 JOE
JOE
JOE
$0,3511 0.2% 8.2% 12.6% 30.7% $5.563.890 $119.868.928 $175.422.405 0.68 joe (JOE) 7d chart
386 USTC
TerraClassicUSD
USTC
$0,01881 0.1% 12.1% 11.5% 15.2% $34.828.045 $115.760.027 $184.126.191 0.63 terraclassicusd (USTC) 7d chart
433 DODO
DODO
DODO
$0,1480 0.2% 7.6% 15.8% 19.2% $8.638.700 $97.029.023 $147.383.481 0.66 dodo (DODO) 7d chart
448 ORCA
Orca
ORCA
$1,83 0.4% 5.4% 15.5% 22.8% $1.350.919 $93.198.965 $182.610.108 0.51 orca (ORCA) 7d chart
473 BNT
Bancor Network
BNT
$0,6649 0.2% 4.3% 8.6% 9.6% $654.359 $88.337.511 $88.337.511 1.0 bancor network (BNT) 7d chart
484 SCRT
Secret
SCRT
$0,3132 0.6% 6.5% 8.4% 16.1% $1.845.479 $85.057.910 $93.138.516 0.91 secret (SCRT) 7d chart
499 ALPHA
Stella
ALPHA
$0,09156 0.4% 7.3% 13.1% 19.8% $3.107.638 $80.840.123 $91.551.668 0.88 stella (ALPHA) 7d chart
571 APRS
Apeiron
APRS
$0,6251 0.2% 2.3% 7.5% 15.0% $10.375.115 $64.227.682 $625.110.742 0.1 apeiron (APRS) 7d chart
634 PSTAKE
pSTAKE Finance
PSTAKE
$0,1090 0.5% 7.4% 22.5% 4.5% $1.613.976 $51.137.487 $54.530.495 0.94 pstake finance (PSTAKE) 7d chart
677 ALI
Artificial Liquid Intelligence
ALI
$0,01297 0.5% 1.9% 11.8% 10.7% $1.407.400 $44.875.576 $128.021.586 0.35 artificial liquid intelligence (ALI) 7d chart
681 SHRAP
Shrapnel
SHRAP
$0,08157 0.1% 12.4% 10.5% 32.0% $3.081.547 $44.380.811 $243.961.741 0.18 shrapnel (SHRAP) 7d chart
718 BETA
Beta Finance
BETA
$0,04936 0.1% 15.9% 17.1% 28.8% $3.740.301 $39.382.867 $49.321.997 0.8 beta finance (BETA) 7d chart
730 MC
Merit Circle
MC
$1,89 0.1% 6.9% 16.3% 24.3% $83.655,67 $38.287.321 $38.287.321 1.0 merit circle (MC) 7d chart
883 UXP
UXD Protocol
UXP
$0,006684 0.1% 0.9% 9.1% 13.0% $6.333,67 $27.594.699 $46.823.952 0.59 uxd protocol (UXP) 7d chart
906 INDEX
Index Cooperative
INDEX
$3,92 0.4% 3.3% 15.4% 11.7% $165.033 $26.338.042 $39.153.550 0.67 index cooperative (INDEX) 7d chart
912 MLN
Enzyme
MLN
$17,94 0.5% 7.7% 9.7% 15.2% $2.867.549 $26.086.046 $47.885.863 0.54 enzyme (MLN) 7d chart
976 SIPHER
SIPHER
SIPHER
$0,2352 0.1% 1.0% 9.5% 36.0% $33.533,47 $22.548.619 $29.231.953 0.77 sipher (SIPHER) 7d chart
1070 RBX
RabbitX
RBX
$0,04101 0.7% 15.7% 19.1% 41.3% $1.070.784 $18.424.946 $41.034.856 0.45 rabbitx (RBX) 7d chart
1068 MCB
MUX Protocol
MCB
$4,84 0.1% 2.1% 3.4% 27.1% $41.422,12 $18.399.660 $23.237.676 0.79 mux protocol (MCB) 7d chart
1155 AMU
Amulet Protocol
AMU
$0,03496 15.0% 89.0% 21.7% 9.4% $3.066.240 $15.911.407 $35.040.612 0.45 amulet protocol (AMU) 7d chart
1167 GF
GuildFi
GF
$0,2769 0.4% 6.9% 20.5% 29.5% $8.401,30 $15.344.618 $276.923.115 0.06 guildfi (GF) 7d chart
1361 DEFI
DeFi
DEFI
$0,04566 0.4% 13.0% 42.8% 25.9% $391.183 $10.541.191 $45.735.169 0.23 defi (DEFI) 7d chart
1401 MUSE
Muse DAO
MUSE
$10,39 0.4% 5.8% 13.3% 27.5% $72.581,75 $9.868.938 $9.869.564 1.0 muse dao (MUSE) 7d chart
1489 UXD
UXD Stablecoin
UXD
$1,00 0.1% 0.5% 0.4% 0.6% $38.231,83 $8.305.909 $9.032.401 0.92 uxd stablecoin (UXD) 7d chart
1536 DVF
Rhino.fi
DVF
$0,5154 0.0% 1.1% 5.4% 6.7% $1.086,57 $7.757.950 $51.543.000 0.15 rhino.fi (DVF) 7d chart
1641 HBB
Hubble
HBB
$0,09227 0.1% 0.9% 17.4% 33.3% $598.094 $6.256.648 $9.227.410 0.68 hubble (HBB) 7d chart
1666 DHT
dHEDGE DAO
DHT
$0,1170 0.1% 4.4% 16.6% 10.4% $4.170,79 $5.978.565 $11.697.201 0.51 dhedge dao (DHT) 7d chart
1697 XDEFI
XDEFI
XDEFI
$0,04921 0.1% 3.8% 18.6% 36.5% $431.105 $5.655.890 $11.838.316 0.48 xdefi (XDEFI) 7d chart
1717 EDEN
EDEN
EDEN
$0,03719 0.0% 3.5% 21.2% 61.3% $179.423 $5.536.602 $5.737.564 0.96 eden (EDEN) 7d chart
1783 BORING
BoringDAO
BORING
$0,003123 0.9% 3.0% 15.5% 18.7% $757.358 $4.886.820 $4.886.820 1.0 boringdao (BORING) 7d chart
1855 MEAN
Mean DAO
MEAN
$0,02151 1.3% 2.5% 7.8% 22.4% $122.587 $4.212.231 $4.517.193 0.93 mean dao (MEAN) 7d chart
2063 MXM
MixMob
MXM
$0,02234 0.4% 7.8% 20.2% 47.0% $140.741 $3.023.486 $22.344.380 0.14 mixmob (MXM) 7d chart
2428 INSUR
InsurAce
INSUR
$0,02446 0.6% 4.8% 13.3% 2.6% $127.138 $1.669.791 $2.413.965 0.69 insurace (INSUR) 7d chart
2495 MTA
mStable Governance: Meta
MTA
$0,03050 0.1% 0.3% 1.1% 0.1% $14.659,38 $1.523.650 $2.838.150 0.54 mstable governance: meta (MTA) 7d chart
2938 SMTY
Smoothy
SMTY
$0,008043 0.2% 0.1% 3.2% 5.2% $296.810 $735.556 $804.252 0.91 smoothy (SMTY) 7d chart
3161 ARMOR
ARMOR
ARMOR
$0,002138 - - - - $6,32 $507.590 $1.603.648 0.32 armor (ARMOR) 7d chart
3255 PTP
Platypus Finance
PTP
$0,002873 24.0% 62.0% 59.7% 74.3% $329.528 $441.002 $861.804 0.51 platypus finance (PTP) 7d chart
3254 COMBO
Furucombo
COMBO
$0,009318 0.1% 0.3% 4.0% 25.5% $37.392,45 $439.384 $932.013 0.47 furucombo (COMBO) 7d chart
3436 RAIDER
Crypto Raiders
RAIDER
$0,01050 0.2% 4.3% 6.1% 5.5% $1.244,38 $316.414 $1.049.585 0.3 crypto raiders (RAIDER) 7d chart
3510 MSU
MetaSoccer
MSU
$0,001646 0.1% 0.0% 8.3% 3.5% $13.792,48 $274.659 $534.652 0.51 metasoccer (MSU) 7d chart
3758 JET
JET
JET
$0,001115 - - - - $881,97 $174.289 $1.896.182 0.09 jet (JET) 7d chart
3828 DINO
DinoSwap
DINO
$0,0009451 0.2% 0.5% 2.5% 1.6% $184,09 $146.940 $165.079 0.89 dinoswap (DINO) 7d chart
4252 MER
Mercurial
MER
$0,00008420 0.2% 0.1% 14.7% 65.7% $97,39 $47.405,52 $84.198,34 0.56 mercurial (MER) 7d chart
MULTI
Multichain
MULTI
$0,6018 1.2% 3.2% 1.4% 19.6% $23.842,12 - $60.176.426 multichain (MULTI) 7d chart
SLC
Solice
SLC
$0,002290 0.0% 4.3% 5.6% 27.9% $25.358,29 - $914.485 solice (SLC) 7d chart
USDH
USDH
USDH
$0,9498 0.6% 0.4% 0.1% 0.1% $91.687,49 - - usdh (USDH) 7d chart
SFTY
Stella Fantasy Token
SFTY
$0,003341 0.1% 0.9% 19.5% 38.2% $35.019,84 - $3.340.869 stella fantasy token (SFTY) 7d chart
Hiển thị 1 đến 54 trong số 54 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng