Tiền ảo: 14.772
Sàn giao dịch: 1.129
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,518T $ 1.7%
Lưu lượng 24 giờ: 71,322B $
Gas: 14 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Tiền ảo Trò chơi (GameFi) hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường Trò chơi (GameFi) hôm nay là $20 Tỷ, thay đổi -6.4% trong 24 giờ qua.
Điểm nổi bật
$17.370.251.875
Giá trị VHTT 6.4%
$1.284.282.578
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
46 IMX
Immutable
IMX
Mua
$1,58 1.3% 7.9% 21.2% 34.6% $53.817.148 $2.371.327.814 $3.145.256.586 0.75 immutable (IMX) 7d chart
58 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0001867 0.9% 8.6% 29.3% 7.5% $248.595.415 $1.802.693.057 $1.859.822.237 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
82 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,03036 1.5% 8.1% 18.1% 33.2% $96.981.222 $1.083.204.965 $1.083.205.012 1.0 gala (GALA) 7d chart
89 BEAM
Beam
BEAM
$0,01907 1.8% 1.5% 16.4% 22.5% $28.711.083 $936.538.271 $1.182.061.078 0.79 beam (BEAM) 7d chart
90 AXS
Axie Infinity
AXS
$6,34 0.7% 5.9% 15.6% 14.5% $53.527.834 $923.307.690 $1.708.335.176 0.54 axie infinity (AXS) 7d chart
101 RON
Ronin
RON
$2,47 1.3% 4.3% 15.6% 10.9% $16.631.549 $811.675.793 $2.457.418.603 0.33 ronin (RON) 7d chart
103 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,3513 0.8% 8.7% 15.2% 20.7% $73.807.009 $798.125.559 $1.049.598.092 0.76 the sandbox (SAND) 7d chart
129 APE
ApeCoin
APE
Mua
$1,03 1.5% 3.0% 8.9% 16.5% $41.566.978 $645.303.000 $1.027.812.923 0.63 apecoin (APE) 7d chart
145 ILV
Illuvium
ILV
$76,20 0.5% 4.5% 10.3% 9.1% $5.672.463 $499.288.449 $727.589.286 0.69 illuvium (ILV) 7d chart
179 GMT
GMT
GMT
Mua
$0,1814 0.9% 5.6% 9.4% 17.7% $21.977.713 $381.584.295 $965.122.985 0.4 gmt (GMT) 7d chart
182 PRIME
Echelon Prime
PRIME
$9,28 0.6% 8.3% 27.0% 49.0% $8.094.199 $378.360.752 $1.024.966.294 0.37 echelon prime (PRIME) 7d chart
208 SKL
SKALE
SKL
$0,05956 1.0% 4.9% 7.3% 19.9% $19.634.507 $306.210.486 $315.687.975 0.97 skale (SKL) 7d chart
210 ENJ
Enjin Coin
ENJ
Mua
$0,2079 1.5% 4.2% 16.6% 34.4% $23.999.401 $304.146.494 $375.066.705 0.81 enjin coin (ENJ) 7d chart
231 YGG
Yield Guild Games
YGG
$0,7356 1.2% 5.4% 13.9% 17.8% $41.495.104 $272.926.715 $732.594.897 0.37 yield guild games (YGG) 7d chart
242 PIXEL
Pixels
PIXEL
$0,3323 0.7% 7.7% 17.5% 7.7% $35.036.444 $254.859.151 $1.652.693.764 0.15 pixels (PIXEL) 7d chart
256 VANRY
Vanar Chain
VANRY
$0,1607 1.5% 9.1% 7.4% 12.5% $13.589.666 $224.861.753 $224.861.753 1.0 vanar chain (VANRY) 7d chart
263 MYTH
Mythos
MYTH
$0,4049 2.4% 1.6% 5.6% 13.1% $264.478 $209.823.374 $406.308.751 0.52 mythos (MYTH) 7d chart
264 CHR
Chromia
CHR
$0,2556 1.6% 6.4% 16.6% 26.3% $11.055.564 $207.763.006 $207.763.006 1.0 chromia (CHR) 7d chart
299 MAGIC
Magic
MAGIC
$0,6524 1.1% 6.1% 14.1% 6.7% $21.832.363 $170.937.589 $220.375.446 0.78 magic (MAGIC) 7d chart
319 XAI
Xai
XAI
$0,5634 0.5% 8.0% 19.2% 9.7% $19.331.937 $155.618.830 $552.849.721 0.28 xai (XAI) 7d chart
324 ZENT
Zentry
ZENT
$0,02780 0.4% 9.2% 20.7% 29.8% $18.340.672 $151.332.090 $262.381.269 0.58 zentry (ZENT) 7d chart
331 WAXP
WAX
WAXP
Mua
$0,04186 1.1% 14.4% 25.6% 34.6% $6.676.570 $143.994.466 $157.362.667 0.92 wax (WAXP) 7d chart
333 WILD
Wilder World
WILD
$0,5075 0.3% 4.0% 7.1% 28.6% $580.585 $142.671.835 $252.472.283 0.57 wilder world (WILD) 7d chart
337 SLP
Smooth Love Potion
SLP
Mua
$0,003420 0.9% 6.5% 16.3% 7.5% $10.954.761 $141.300.689 - smooth love potion (SLP) 7d chart
357 ACE
Fusionist
ACE
$3,91 0.9% 6.5% 18.9% 18.0% $19.775.591 $131.305.539 $569.707.753 0.23 fusionist (ACE) 7d chart
366 BIGTIME
Big Time
BIGTIME
$0,1341 0.8% 7.5% 18.5% 19.6% $11.584.115 $128.477.369 $669.039.143 0.19 big time (BIGTIME) 7d chart
381 ALICE
My Neighbor Alice
ALICE
$1,27 0.5% 9.5% 21.2% 7.5% $24.063.175 $117.880.882 $128.015.438 0.92 my neighbor alice (ALICE) 7d chart
388 BLZ
Bluzelle
BLZ
$0,2650 0.8% 4.4% 8.0% 24.5% $4.863.554 $113.597.380 $132.268.243 0.86 bluzelle (BLZ) 7d chart
420 HOOK
Hooked Protocol
HOOK
$0,6360 1.1% 8.0% 16.3% 23.1% $8.148.453 $102.385.044 $316.654.777 0.32 hooked protocol (HOOK) 7d chart
423 OAS
Oasys
OAS
$0,05448 0.4% 4.6% 10.9% 10.6% $989.253 $101.353.880 $545.473.184 0.19 oasys (OAS) 7d chart
429 PORTAL
Portal
PORTAL
$0,5901 0.5% 8.8% 25.4% 23.3% $20.772.618 $98.061.946 $586.724.336 0.17 portal (PORTAL) 7d chart
454 DMT
Dream Machine Token
DMT
$155,54 1.7% 8.4% 32.1% 83.6% $5.865.758 $92.629.770 $154.007.442 0.6 dream machine token (DMT) 7d chart
455 PYR
Vulcan Forged
PYR
$3,88 0.2% 6.5% 14.9% 16.6% $4.227.944 $92.485.532 $193.502.999 0.48 vulcan forged (PYR) 7d chart
490 MBX
Marblex
MBX
$0,6492 0.8% 6.1% 14.3% 16.9% $1.765.717 $82.031.577 $209.387.841 0.39 marblex (MBX) 7d chart
498 MYRIA
Myria
MYRIA
$0,004136 0.6% 8.7% 15.3% 30.2% $975.157 $80.549.350 $206.095.742 0.39 myria (MYRIA) 7d chart
505 DAR
Mines of Dalarnia
DAR
$0,1329 0.9% 6.1% 17.2% 7.9% $10.932.918 $77.465.171 $106.066.687 0.73 mines of dalarnia (DAR) 7d chart
509 CROWN
Crown by Third Time Games
CROWN
$0,4322 0.6% 5.2% 12.1% 39.8% $256.746 $75.796.192 $108.399.394 0.7 crown by third time games (CROWN) 7d chart
519 MBOX
Mobox
MBOX
$0,2648 1.3% 6.4% 18.2% 20.4% $4.639.129 $73.333.219 $125.259.539 0.59 mobox (MBOX) 7d chart
524 RACA
Radio Caca
RACA
$0,0001973 0.5% 7.7% 17.6% 9.1% $5.496.576 $72.351.818 $84.503.015 0.86 radio caca (RACA) 7d chart
522 KARRAT
Karrat
KARRAT
$0,7135 0.7% 11.1% 23.3% 10.8% $8.275.359 $71.093.471 $711.755.972 0.1 karrat (KARRAT) 7d chart
531 GHST
Aavegotchi
GHST
$1,39 0.6% 5.9% 13.6% 19.2% $2.841.847 $70.957.926 $73.164.126 0.97 aavegotchi (GHST) 7d chart
545 MAVIA
Heroes of Mavia
MAVIA
$2,21 2.5% 5.1% 17.1% 32.1% $14.023.317 $69.383.313 $550.119.824 0.13 heroes of mavia (MAVIA) 7d chart
561 NAKA
Nakamoto Games
NAKA
$1,03 0.3% 7.4% 24.8% 33.1% $18.660.882 $66.075.463 $183.022.477 0.36 nakamoto games (NAKA) 7d chart
573 APRS
Apeiron
APRS
$0,6118 0.4% 5.1% 5.3% 11.0% $14.885.223 $62.809.038 $611.303.463 0.1 apeiron (APRS) 7d chart
579 XPLA
XPLA
XPLA
$0,1039 3.4% 11.6% 23.8% 26.3% $740.731 $60.984.837 $206.601.268 0.3 xpla (XPLA) 7d chart
588 TLM
Alien Worlds
TLM
$0,01370 0.9% 6.4% 16.5% 18.1% $5.320.037 $59.295.427 $87.185.341 0.68 alien worlds (TLM) 7d chart
604 GODS
Gods Unchained
GODS
$0,1930 3.0% 2.0% 9.3% 16.7% $556.537 $57.019.193 $95.607.403 0.6 gods unchained (GODS) 7d chart
620 SWEAT
Sweat Economy
SWEAT
$0,006748 0.9% 3.8% 7.8% 25.4% $5.989.582 $53.019.515 $144.488.183 0.37 sweat economy (SWEAT) 7d chart
629 GHX
GamerCoin
GHX
$0,08273 0.0% 10.9% 29.2% 46.9% $2.054.878 $51.812.672 $67.212.888 0.77 gamercoin (GHX) 7d chart
632 COMBO
COMBO
COMBO
$0,7195 0.1% 3.6% 2.4% 7.5% $4.746.766 $51.105.896 $71.927.712 0.71 combo (COMBO) 7d chart
641 SIDUS
Sidus
SIDUS
$0,004494 2.5% 10.8% 16.0% 36.0% $844.969 $49.946.867 $96.351.314 0.52 sidus (SIDUS) 7d chart
657 ATLAS
Star Atlas
ATLAS
$0,002958 0.6% 3.1% 13.1% 23.3% $1.566.889 $47.532.076 $106.512.825 0.45 star atlas (ATLAS) 7d chart
670 SHRAP
Shrapnel
SHRAP
$0,08513 0.7% 3.6% 4.7% 30.2% $2.930.162 $46.085.612 $253.333.050 0.18 shrapnel (SHRAP) 7d chart
686 GOG
Guild of Guardians
GOG
$0,07440 1.1% 11.2% 52.6% 66.1% $757.029 $44.157.209 $73.578.915 0.6 guild of guardians (GOG) 7d chart
687 UOS
Ultra
UOS
$0,1151 0.5% 11.5% 21.6% 26.6% $1.345.577 $43.968.586 $114.774.015 0.38 ultra (UOS) 7d chart
707 COPI
Cornucopias
COPI
$0,04589 0.4% 2.4% 11.5% 15.4% $280.681 $40.659.173 $175.837.340 0.23 cornucopias (COPI) 7d chart
721 DEP
DEAPCOIN
DEP
$0,001574 0.2% 0.2% 3.7% 17.7% $1.031.211 $38.993.017 $46.902.290 0.83 deapcoin (DEP) 7d chart
722 PUNK
PunkCity
PUNK
$1,71 0.7% 3.5% 13.5% 9.2% $16.080,08 $38.561.641 $85.291.440 0.45 punkcity (PUNK) 7d chart
725 MC
Merit Circle
MC
$1,89 0.2% 2.9% 17.4% 23.8% $56.155,98 $38.479.009 $38.479.009 1.0 merit circle (MC) 7d chart
726 POLIS
Star Atlas DAO
POLIS
$0,1501 0.4% 3.7% 16.1% 34.8% $400.237 $38.358.254 $54.126.434 0.71 star atlas dao (POLIS) 7d chart
727 PIXL
PIXL
PIXL
$0,07674 0.6% 3.3% 11.5% 45.7% $26.892,06 $38.294.474 $38.294.474 1.0 pixl (PIXL) 7d chart
748 ZERC
zkRace
ZERC
$0,2001 1.3% 5.9% 15.0% 15.4% $328.535 $37.194.103 $37.194.103 1.0 zkrace (ZERC) 7d chart
771 MON
MON Protocol
MON
$0,2626 1.8% 9.9% 15.3% - $25.073.246 $35.459.675 $261.079.313 0.14 mon protocol (MON) 7d chart
790 IXT
Planet IX
IXT
$0,3013 0.6% 2.9% 5.6% 59.3% $286.155 $34.064.340 $46.026.970 0.74 planet ix (IXT) 7d chart
795 VOXEL
Voxies
VOXEL
$0,1842 0.5% 10.6% 18.8% 15.4% $3.709.015 $33.615.827 $55.201.221 0.61 voxies (VOXEL) 7d chart
816 TOPIA
HYCHAIN
TOPIA
$0,03465 0.0% 2.6% 1.4% 5.2% $126.649 $32.278.944 $172.934.498 0.19 hychain (TOPIA) 7d chart
823 CAH
Moon Tropica
CAH
$11,68 0.6% 3.0% 9.7% 42.6% $84.730,14 $31.717.160 $40.816.342 0.78 moon tropica (CAH) 7d chart
827 CERE
Cere Network
CERE
$0,004753 0.1% 3.3% 17.7% 15.5% $655.179 $31.371.990 $47.478.170 0.66 cere network (CERE) 7d chart
876 TVK
Virtua
TVK
$0,1592 1.3% 9.4% 8.5% 14.3% $312.991 $27.865.853 $190.690.983 0.15 virtua (TVK) 7d chart
877 VOLT
Volt Inu
VOLT
$0.064415 2.1% 3.1% 5.3% 5.0% $1.474.381 $27.824.235 $30.834.817 0.9 volt inu (VOLT) 7d chart
908 LOKA
League of Kingdoms
LOKA
$0,2276 1.3% 10.9% 14.1% 18.9% $4.238.797 $26.082.092 $47.228.019 0.55 league of kingdoms (LOKA) 7d chart
919 ALU
Altura
ALU
$0,03579 0.4% 3.2% 18.0% 5.6% $16.816.854 $25.632.275 $35.256.374 0.73 altura (ALU) 7d chart
946 NYAN
Nyan Heroes
NYAN
$0,1813 0.1% 2.6% 15.5% - $8.411.050 $23.960.349 $180.634.100 0.13 nyan heroes (NYAN) 7d chart
958 GFAL
Games for a Living
GFAL
$0,01477 0.3% 1.9% 24.7% 31.7% $1.046.854 $23.247.870 $147.362.152 0.16 games for a living (GFAL) 7d chart
963 KATA
Katana Inu
KATA
$0,0008519 0.3% 3.6% 14.4% 32.6% $883.028 $23.123.278 $42.426.574 0.55 katana inu (KATA) 7d chart
964 CBY
Carbify
CBY
$2,35 0.0% 0.5% 17.2% 7.5% $264.312 $23.108.551 $117.419.940 0.2 carbify (CBY) 7d chart
965 BREED
BreederDAO
BREED
$0,04088 0.2% 2.5% 8.6% 9.3% $173.593 $23.077.859 $36.612.175 0.63 breederdao (BREED) 7d chart
966 UDS
Undeads Games
UDS
$0,7026 2.6% 0.1% 7.1% 207.9% $784.622 $23.050.132 $175.346.423 0.13 undeads games (UDS) 7d chart
975 SIPHER
SIPHER
SIPHER
$0,2367 0.1% 1.0% 9.8% 37.1% $6.373,29 $22.675.839 $29.396.880 0.77 sipher (SIPHER) 7d chart
976 GMEE
GAMEE
GMEE
$0,02380 2.1% 4.9% 7.0% 32.1% $870.361 $22.658.524 $73.188.525 0.31 gamee (GMEE) 7d chart
982 GST-SOL
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$0,01948 0.1% 1.1% 13.0% 33.3% $627.989 $22.315.588 $22.510.116 0.99 stepn green satoshi token on solana (GST-SOL) 7d chart
988 AURY
Aurory
AURY
$0,3765 0.2% 0.3% 12.4% 26.0% $86.829,36 $22.153.955 $37.587.070 0.59 aurory (AURY) 7d chart
992 VGX
VGX Token
VGX
$0,07597 0.8% 7.3% 14.4% 3.3% $7.177.287 $22.106.712 $22.296.767 0.99 vgx token (VGX) 7d chart
995 TAKI
Taki Games
TAKI
$0,01873 1.6% 0.5% 0.9% 19.1% $1.217.731 $21.890.836 $56.088.704 0.39 taki games (TAKI) 7d chart
1027 HERO
Metahero
HERO
$0,002541 0.1% 1.9% 9.3% 26.1% $699.365 $19.943.257 $24.760.338 0.81 metahero (HERO) 7d chart
1044 BURGER
BurgerCities
BURGER
$0,5814 6.5% 10.7% 3.8% 26.4% $53.067.314 $19.270.161 $31.128.210 0.62 burgercities (BURGER) 7d chart
1070 WRLD
NFT Worlds
WRLD
$0,03368 0.1% 2.2% 5.9% 2.5% $30.434,87 $18.438.050 $167.944.279 0.11 nft worlds (WRLD) 7d chart
1074 RST
Raini Studios Token
RST
$0,03249 0.0% 2.0% 1.3% 11.0% $189.670 $18.315.897 $29.799.954 0.61 raini studios token (RST) 7d chart
1089 UFO
UFO Gaming
UFO
$0.066912 0.0% 5.1% 10.7% 15.2% $412.081 $17.803.874 $17.803.874 1.0 ufo gaming (UFO) 7d chart
1093 WAGMIGAMES
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$0.058993 0.1% 3.6% 12.9% 24.9% $2.034.100 $17.599.535 $19.746.320 0.89 wagmi games (WAGMIGAMES) 7d chart
1120 ASTO
Altered State Machine
ASTO
$0,02115 0.9% 0.9% 5.1% 14.3% $5.177.443 $16.848.682 $50.022.779 0.34 altered state machine (ASTO) 7d chart
1141 MCADE
Metacade
MCADE
$0,009128 0.6% 0.1% 7.7% 12.9% $1.069.935 $16.016.378 $18.240.383 0.88 metacade (MCADE) 7d chart
1144 DG
Decentral Games
DG
$0,02049 0.8% 8.2% 12.1% 18.2% $162,05 $15.940.203 $15.940.203 1.0 decentral games (DG) 7d chart
1150 GF
GuildFi
GF
$0,2837 0.5% 3.1% 19.9% 29.5% $5.276,35 $15.720.025 $283.667.220 0.06 guildfi (GF) 7d chart
1155 XETA
XANA
XETA
$0,006596 0.5% 3.8% 12.4% 10.1% $2.250.866 $15.561.065 $32.220.850 0.48 xana (XETA) 7d chart
1166 DUEL
GameGPT
DUEL
$0,005798 0.5% 0.6% 12.8% 42.1% $773.309 $15.320.253 $58.019.365 0.26 gamegpt (DUEL) 7d chart
1177 HELLO
HELLO
HELLO
$0,02801 0.2% 5.0% 18.4% 14.8% $974.670 $14.855.615 $27.960.611 0.53 hello (HELLO) 7d chart
1179 GMM
Gamium
GMM
$0,0003084 1.2% 2.2% 8.4% 33.0% $212.389 $14.602.361 $14.891.167 0.98 gamium (GMM) 7d chart
1203 KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$0,02055 0.3% 6.8% 11.2% 2.8% $78.811,01 $13.857.677 $17.431.810 0.79 kompete (KOMPETE) 7d chart
1205 METAL
Badmad Robots
METAL
$0,01934 5.2% 16.0% 30.1% 29.7% $157.456 $13.827.913 $52.866.358 0.26 badmad robots (METAL) 7d chart
Hiển thị 1 đến 100 trong số 373 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng