Tiền ảo: 12.987
Sàn giao dịch: 963
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,401T $ 1.5%
Lưu lượng 24 giờ: 145,293B $
Gas: 69 GWEI
Không quảng cáo

Tiền ảo Chơi để kiếm tiền hàng đầu theo giá trị vốn hóa thị trường

Hiển thị xu hướng
New Portfolio
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
26
Mua
$3,15
-0.4% -5.7% -0.2% 61.7% $80.517.058 $4.368.233.541 $6.288.735.967 0,69 immutable (IMX) 7d chart
70
Mua
$0,6541
0.4% 9.4% 30.9% 48.3% $299.000.232 $1.461.660.550 $1.956.068.698 0,75 the sandbox (SAND) 7d chart
74
Mua
$0,04022
0.1% 1.3% 41.1% 81.7% $234.975.325 $1.376.743.052 $1.376.739.242 1,00 gala (GALA) 7d chart
76
$9,65
0.1% 1.2% 23.5% 37.8% $144.521.636 $1.327.922.198 $2.603.508.307 0,51 axie infinity (AXS) 7d chart
82
Mua
$0,6661
0.2% 7.3% 38.4% 53.1% $318.607.468 $1.241.439.718 $1.462.123.636 0,85 decentraland (MANA) 7d chart
117
$2,70
0.3% -5.6% -9.1% -2.1% $39.349.521 $812.563.751 $2.705.825.693 0,30 ronin (RON) 7d chart
118
$2,22
-0.2% -1.1% 10.2% -7.9% $4.479.162 $808.128.224 $2.118.012.649 0,38 wemix (WEMIX) 7d chart
123
$117,11
-0.9% -0.3% 22.2% 57.4% $22.951.562 $734.658.205 $1.124.056.536 0,65 illuvium (ILV) 7d chart
151
Mua
$0,3198
-0.1% 3.4% 22.8% 26.1% $122.729.233 $561.696.024 $1.728.794.984 0,32 gmt (GMT) 7d chart
239
Mua
$0,08440
-0.5% -4.7% 34.3% 50.3% $75.979.501 $287.993.610 $317.873.792 0,91 wax (WAXP) 7d chart
260
$0,0009258
-1.7% 9.5% -6.8% 38.9% $1.637.931 $249.992.017 $286.850.422 0,87 ecomi (OMI) 7d chart
293
$0,6869
0.6% 5.5% 34.2% 56.0% $170.115.900 $208.661.009 $688.656.232 0,30 yield guild games (YGG) 7d chart
307
$0,3726
0.0% 3.9% 3.2% 121.2% $3.503.043 $195.108.587 $371.388.285 0,53 guildfi (GF) 7d chart
322
Mua
$0,004411
-0.8% -0.3% 16.9% 52.0% $23.848.253 $182.408.955 - - smooth love potion (SLP) 7d chart
350
$2,46
-0.8% 7.2% 40.6% 88.1% $23.315.930 $160.248.492 $443.872.422 0,36 nakamoto games (NAKA) 7d chart
400
$11,45
0.1% -5.2% 23.7% 24.0% $224.385 $125.198.797 $171.067.474 0,73 gamefi.org (GAFI) 7d chart
420
$3,47
0.1% 6.0% 3.5% 100.3% $432.564 $114.545.935 $114.545.935 1,00 merit circle (MC) 7d chart
435
$0,3983
-0.5% -6.5% 3.0% 13.0% $970.181 $109.726.971 $199.523.977 0,55 wilder world (WILD) 7d chart
441
$0,3975
0.2% 1.6% 20.0% 43.4% $23.050.666 $107.944.090 $155.899.754 0,69 mobox (MBOX) 7d chart
456
$0,3722
0.6% -6.0% 32.3% 32.3% $2.980.215 $103.639.100 $185.714.664 0,56 gods unchained (GODS) 7d chart
510
$0,02115
0.2% -3.3% 24.9% 62.3% $17.737.959 $85.261.789 $132.789.373 0,64 alien worlds (TLM) 7d chart
536
$0,0002204
-0.4% 9.4% 36.3% 53.2% $42.060.434 $76.971.464 $92.867.358 0,83 radio caca (RACA) 7d chart
582
$0,006367
-1.3% -3.8% -3.4% 11.6% $1.622.844 $65.905.044 $144.164.765 0,46 sidus (SIDUS) 7d chart
623
$0,002552
0.0% -1.6% 1.8% -19.5% $2.012.261 $58.986.909 $76.587.737 0,77 deapcoin (DEP) 7d chart
629
$0,03674
-1.4% 8.6% 20.5% 4.3% $936.246 $57.966.338 $367.433.413 0,16 games for a living (GFAL) 7d chart
633
$1,10
0.9% -1.2% 13.2% 16.3% $578.523 $57.386.908 $110.083.566 0,52 aurory (AURY) 7d chart
660
$1,04
-0.5% -0.6% -1.8% 6.8% $3.648.133 $53.063.370 $54.713.198 0,97 aavegotchi (GHST) 7d chart
707
$0,005039
-1.2% -8.3% -2.6% 4.1% $1.053.193 $46.513.560 $47.187.824 0,99 playa3ull games (3ULL) 7d chart
727
$0,001668
-2.0% 5.7% 17.5% 57.9% $1.464.487 $44.370.655 $83.492.663 0,53 katana inu (KATA) 7d chart
736
$0,3646
1.5% -2.2% 8.6% 25.8% $1.503.475 $43.649.758 $43.649.758 1,00 derace (DERC) 7d chart
779
$0,07843
-2.2% -7.6% -11.3% 91.3% $300.524 $39.211.886 $39.211.886 1,00 pixl (PIXL) 7d chart
785
$0,07094
1.0% 0.7% -6.5% -11.7% $58.024,81 $38.469.806 $350.404.933 0,11 nft worlds (WRLD) 7d chart
791
$0,07149
-0.6% 2.5% -6.5% -35.5% $3.696.751 $37.965.147 $71.456.396 0,53 hello (HELLO) 7d chart
793
$0.051470
-0.1% -3.9% 28.4% 41.1% $1.359.690 $37.833.507 $37.833.507 1,00 ufo gaming (UFO) 7d chart
808
$0.065878
3.5% 4.0% 30.6% 67.9% $10.098.577 $36.580.387 $40.538.384 0,90 volt inu (VOLT) 7d chart
841
$0,01916
-0.2% -1.0% 40.9% 70.4% $311.114 $33.629.802 $38.215.986 0,88 metacade (MCADE) 7d chart
857
$0,04274
-1.0% 14.6% 46.1% 85.7% $165.046 $32.165.816 $32.165.816 1,00 decentral games (DG) 7d chart
879
$0,2752
3.9% 9.2% 20.2% 40.3% $1.677.402 $30.668.730 $32.952.684 0,93 defi kingdoms (JEWEL) 7d chart
887
$0,1830
-2.7% -8.7% 5.9% 9.5% $192.436 $29.936.391 $183.005.891 0,16 honeyland (HXD) 7d chart
903
$0,5620
-0.7% -6.3% 5.7% 34.8% $2.304.573 $28.860.999 $49.425.567 0,58 ovr (OVR) 7d chart
985
$0,05447
0.2% -0.5% 9.7% 108.7% $212.617 $23.731.987 $54.393.896 0,44 unkjd (MBS) 7d chart
1001
$0,6885
-0.1% -2.0% 11.7% 53.7% $4.482.294 $22.890.592 $34.567.607 0,66 burgercities (BURGER) 7d chart
1041
$0,008023
-1.1% 5.6% 26.8% 42.3% $14.182.664 $20.245.518 $36.810.033 0,55 step app (FITFI) 7d chart
1072
$0,04578
0.5% 2.5% 20.3% 18.3% $289.617 $18.488.554 $45.675.188 0,40 decimated (DIO) 7d chart
1080
$0,02739
-0.0% -8.4% -13.7% 92.0% $756.054 $18.362.188 $87.151.661 0,21 gamee (GMEE) 7d chart
1089
$0,008174
-1.4% 4.6% 11.1% 19.3% $305.584 $18.126.776 $25.395.792 0,71 crypto gladiator league (CGL) 7d chart
1094
$0,1454
0.6% -6.7% 2.6% 74.3% $316.836 $18.039.133 $18.039.133 1,00 phantasma (SOUL) 7d chart
1101
$0,1652
1.0% 13.6% 24.1% 15.8% $275.807 $17.713.592 $25.315.711 0,70 planet ix (IXT) 7d chart
1104
$0,04990
-0.5% 1.7% 74.4% 132.4% $595.370 $17.507.930 $49.832.289 0,35 affyn (FYN) 7d chart
1123
$0,1341
0.8% 5.7% 4.0% 11.4% $322.161 $16.652.830 $21.787.364 0,76 paragonsdao (PDT) 7d chart
1126
$0,4104
0.0% -9.4% 12.5% 36.1% $74.583,05 $16.588.062 $40.964.414 0,40 genopets (GENE) 7d chart
1145
$0,0005840
0.2% 0.0% -1.4% 14.1% $408.391 $15.738.267 $58.321.958 0,27 everdome (DOME) 7d chart
1159
$0,04295
-1.8% 26.5% 65.7% $62.443,96 $15.306.934 $15.306.934 1,00 decentral games governance (XDG) 7d chart
1177
$0,002069
-0.4% 1.1% 25.2% -7.4% $87.792,69 $14.760.344 $20.680.561 0,71 defi land (DFL) 7d chart
1189
$0,1317
0.3% 7.5% -18.0% -20.8% $198.941 $14.397.188 $25.259.277 0,57 senate (SENATE) 7d chart
1197
$0,01327
1.1% 5.6% 11.4% 16.9% $1.301.281 $14.240.335 $14.372.455 0,99 stepn green satoshi token on solana (GST-SOL) 7d chart
1222
$0.063983
0.3% -1.3% 11.1% 20.6% $186.540 $13.641.284 $39.679.546 0,34 catecoin (CATE) 7d chart
1226
$0,02326
1.2% -9.0% -6.2% -24.2% $266.383 $13.583.810 $23.063.115 0,59 battle world (BWO) 7d chart
1229
$0,02754
-0.5% 1.5% 13.5% 25.3% $146.321 $13.511.924 $35.380.381 0,38 splintershards (SPS) 7d chart
1257
$0,3193
-7.4% 1.6% 1.9% 21.0% $472.501 $12.705.529 $48.277.968 0,26 playzap (PZP) 7d chart
1301
$0,003680
0.3% 0.0% 18.2% -7.0% $151.839 $11.752.736 $36.673.967 0,32 wombat (WOMBAT) 7d chart
1303
$0,01445
0.6% -6.8% 20.1% 33.7% $1.390.342 $11.708.596 $43.245.323 0,27 revv (REVV) 7d chart
1311
$0,03837
-1.0% -3.7% -4.7% 63.2% $634.218 $11.428.702 $38.353.367 0,30 reality metaverse (RMV) 7d chart
1317
$0,02288
1.5% -70.7% -66.9% -16.2% $269.550 $11.184.625 $11.498.242 0,97 raini ($RAINI) 7d chart
1408
$0,1143
1.6% -7.6% 290.2% 234.7% $543.782 $9.037.416 $56.808.587 0,16 derby stars run (DSRUN) 7d chart
1416
$0,001798
0.9% 30.9% 60.8% 57.8% $204.184 $8.952.742 $17.992.409 0,50 warped games (WARPED) 7d chart
1426
$0,04502
0.0% 5.1% 22.5% 16.3% $189.544 $8.717.141 $11.219.940 0,78 dark frontiers (DARK) 7d chart
1438
$0,01830
-4.9% 33.3% 54.8% 39.5% $541.079 $8.579.926 $18.309.294 0,47 dogami (DOGA) 7d chart
1490
$0,002052
0.3% 6.9% 15.4% 26.5% $419.167 $7.624.179 $12.713.384 0,60 magiccraft (MCRT) 7d chart
1501
$0,01203
-0.6% 3.3% 2.8% 50.0% $746.154 $7.526.944 $12.044.068 0,62 sinverse (SIN) 7d chart
1530
$0,001769
1.8% 3.7% 29.4% 56.3% $107.164 $7.071.632 $7.071.632 1,00 mars4 (MARS4) 7d chart
1555
$0,02289
-5.2% -9.3% -42.2% 4.2% $23.209,45 $6.777.012 $24.070.318 0,28 unix (UNIX) 7d chart
1556
$0,002053
0.0% -0.9% 129.3% 129.3% $11.601,63 $6.740.379 $16.421.132 0,41 dehub (DHB) 7d chart
1588
$0,07136
-0.3% -5.2% 16.9% 19.0% $95.371,59 $6.424.710 $7.138.567 0,90 exeedme (XED) 7d chart
1626
$0,006694
0.1% -2.6% 12.5% -21.0% $5.393,31 $6.076.538 $9.461.465 0,64 dope wars paper (PAPER) 7d chart
1627
$0,004232
-1.4% 7.0% 9.2% 0.9% $6.138.624 $6.064.900 $21.221.852 0,29 dose (DOSE) 7d chart
1682
$0,005657
0.1% 1.5% 2.0% 41.9% $34.321,72 $5.286.819 $5.657.137 0,93 champignons of arborethia (CHAMPZ) 7d chart
1684
$0,01858
-1.3% 5.4% -2.0% -37.1% $96.601,56 $5.263.039 $9.163.458 0,57 chain games (CHAIN) 7d chart
1687
$0,01883
0.5% -3.2% -9.9% -21.4% $77.455,38 $5.238.073 $5.238.073 1,00 rebel bots (RBLS) 7d chart
1691
$0,006186
0.3% 18.7% 23.5% 17.8% $386.851 $5.199.821 $6.182.367 0,84 kryptomon (KMON) 7d chart
1706
$0,05899
0.6% 2.6% 8.2% 29.5% $83.843,01 $5.077.386 $7.084.735 0,72 chain guardians (CGG) 7d chart
1709
$0,1254
-0.8% 7.3% 7.9% 19.8% $616.867 $5.017.811 $12.544.529 0,40 good games guild (GGG) 7d chart
1715
$0,09922
-0.2% 4.9% 60.1% 12.4% $177.740 $4.946.522 $9.925.151 0,50 heroeschained (HEC) 7d chart
1747
$0,001547
-3.2% 4.4% 2.5% 90.1% $847.277 $4.641.393 $15.429.381 0,30 ispolink (ISP) 7d chart
1802
$0,006984
-0.2% -2.4% 7.7% -5.8% $174.318 $4.277.344 $6.977.161 0,61 wam (WAM) 7d chart
1805
$0,07397
-0.2% -0.6% 26.2% 38.6% $15.296,72 $4.257.376 $5.713.204 0,75 xaya (WCHI) 7d chart
1809
$0,007621
2.9% -2.3% 19.3% 11.8% $32.539,19 $4.214.334 $7.619.792 0,55 polker (PKR) 7d chart
1811
$0,01885
1.1% -0.7% -1.0% -9.9% $994.560 $4.204.045 $18.837.937 0,22 rainbow token (RBW) 7d chart
1831
$0,005989
-0.6% -6.0% 642.9% 2.8% $122.001 $4.082.371 $14.369.738 0,28 the unfettered ecosystem (SOULS) 7d chart
1834
$0,00003914
-1.7% 28.4% 61.8% 89.7% $4.903,18 $4.069.352 $5.351.860 0,76 dogemongo (DOGO) 7d chart
1843
$0,6913
-0.4% -13.0% 13.3% 11.3% $569.564 $3.984.460 $5.256.275 0,76 seascape crowns (CWS) 7d chart
1856
$0,1148
-0.4% 0.0% 0.7% 106.7% $61.451,60 $3.916.737 $5.275.045 0,74 revomon (REVO) 7d chart
1897
$0,2025
0.0% 1.3% 37.0% 74.6% $764.306 $3.616.175 $8.441.543 0,43 fear (FEAR) 7d chart
1922
$0,003978
-1.1% 4.9% 34.9% 25.9% $139.189 $3.416.525 $3.975.414 0,86 realm (REALM) 7d chart
1926
$0,004736
0.7% -7.2% 17.0% 41.8% $115.391 $3.404.167 $4.728.401 0,72 bullieverse (BULL) 7d chart
1934
$0,04863
2.4% 1.4% 7.1% 5.9% $377.010 $3.326.440 $4.855.531 0,69 firestarter (FLAME) 7d chart
1961
$0,008191
-0.7% 3.1% 16.7% 51.1% $58.809,34 $3.170.025 $8.169.355 0,39 blockchainspace (GUILD) 7d chart
1970
$0,01513
-0.1% -2.7% -15.9% -17.8% $8.222,66 $3.089.774 $15.109.074 0,20 pegaxy (PGX) 7d chart
2007
$0,01039
-2.0% -8.1% 5.0% 14.5% $375.108 $2.848.649 $8.453.757 0,34 vemp (VEMP) 7d chart
2076
$0,04435
0.9% 5.3% 45.0% 49.2% $45.371,40 $2.517.716 $44.021.970 0,06 avocado dao (AVG) 7d chart
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng