Tiền ảo: 14.485
Sàn giao dịch: 1.103
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,713T $ 0.4%
Lưu lượng 24 giờ: 71,262B $
Gas: 14 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Giá tiền mã hóa bằng Bermudian Dollar (BMD)

Tìm giá của các loại tiền mã hóa hàng đầu bằng Bermudian Dollar (BMD). Dữ liệu về giá và thị trường được cập nhật thường xuyên dựa trên tỷ giá hối đoái BMD mới nhất.
Điểm nổi bật
$2.709.026.185.942
Giá trị VHTT 0.2%
$71.401.135.970
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
1 BTC
Bitcoin
BTC
Mua
$68.404,54 0.2% 1.0% 2.3% 8.7% $17.567.984.558 $1.348.085.900.098 $1.436.737.531.765 0.94 bitcoin (BTC) 7d chart
2 ETH
Ethereum
ETH
Mua
$3.893,82 0.5% 2.6% 25.6% 24.9% $16.107.397.048 $467.882.318.560 $467.882.318.560 1.0 ethereum (ETH) 7d chart
3 USDT
Tether
USDT
Mua
$0,9990 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% $33.463.814.406 $111.828.130.072 $111.828.130.072 1.0 tether (USDT) 7d chart
4 BNB
BNB
BNB
Mua
$601,50 0.2% 0.1% 4.9% 1.2% $513.951.006 $92.525.113.834 $92.525.113.834 1.0 bnb (BNB) 7d chart
5 SOL
Solana
SOL
Mua
$165,89 0.3% 1.3% 6.2% 21.8% $2.096.297.113 $74.553.012.816 $95.686.179.934 0.78 solana (SOL) 7d chart
6 STETH
Lido Staked Ether
STETH
Mua
$3.893,08 0.5% 2.7% 25.7% 24.9% $126.785.855 $36.207.165.531 $36.207.165.531 1.0 lido staked ether (STETH) 7d chart
7 USDC
USDC
USDC
Mua
$0,9992 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% $4.886.086.624 $32.612.119.499 $32.635.764.989 1.0 usdc (USDC) 7d chart
8 XRP
XRP
XRP
Mua
$0,5286 0.1% 1.3% 3.5% 2.8% $615.127.506 $29.301.990.902 $52.856.042.046 0.55 xrp (XRP) 7d chart
9 DOGE
Dogecoin
DOGE
Mua
$0,1667 0.7% 1.8% 10.1% 15.0% $909.442.236 $24.080.444.592 $24.081.591.482 1.0 dogecoin (DOGE) 7d chart
10 TON
Toncoin
TON
Mua
$6,39 0.1% 1.1% 0.7% 22.1% $140.182.654 $22.210.534.705 $32.644.220.046 0.68 toncoin (TON) 7d chart
11 ADA
Cardano
ADA
Mua
$0,4592 0.1% 0.2% 1.6% 0.9% $216.101.799 $16.240.001.691 $20.663.694.257 0.79 cardano (ADA) 7d chart
12 SHIB
Shiba Inu
SHIB
Mua
$0,00002537 2.3% 3.5% 6.2% 3.4% $437.854.277 $14.939.805.310 $25.352.928.849 0.59 shiba inu (SHIB) 7d chart
13 AVAX
Avalanche
AVAX
Mua
$37,26 0.0% 0.0% 3.4% 9.1% $246.874.060 $14.627.330.591 $16.464.419.102 0.89 avalanche (AVAX) 7d chart
14 WBTC
Wrapped Bitcoin
WBTC
Mua
$68.465,68 0.3% 1.2% 2.3% 8.7% $336.291.859 $10.644.437.351 $10.644.437.351 1.0 wrapped bitcoin (WBTC) 7d chart
15 DOT
Polkadot
DOT
Mua
$7,46 0.4% 0.9% 6.4% 11.9% $161.506.722 $10.211.544.272 $10.815.413.808 0.94 polkadot (DOT) 7d chart
16 LINK
Chainlink
LINK
Mua
$17,14 0.4% 0.8% 2.4% 21.8% $356.003.921 $10.038.957.782 $17.099.230.578 0.59 chainlink (LINK) 7d chart
17 TRX
TRON
TRX
Mua
$0,1111 0.9% 2.4% 8.6% 7.3% $280.955.578 $9.707.319.548 $9.707.321.972 1.0 tron (TRX) 7d chart
18 BCH
Bitcoin Cash
BCH
Mua
$486,10 0.1% 0.4% 1.6% 3.0% $172.162.654 $9.578.858.130 $10.205.103.790 0.94 bitcoin cash (BCH) 7d chart
19 NEAR
NEAR Protocol
NEAR
Mua
$7,72 0.5% 4.0% 2.1% 11.5% $335.043.113 $8.332.345.106 $9.131.264.223 0.91 near protocol (NEAR) 7d chart
20 UNI
Uniswap
UNI
Mua
$11,02 0.2% 3.0% 41.5% 44.3% $425.160.471 $8.304.492.375 $11.017.325.041 0.75 uniswap (UNI) 7d chart
21 PEPE
Pepe
PEPE
Mua
$0,00001672 0.9% 10.5% 78.6% 139.6% $1.967.910.801 $7.028.628.431 $7.028.628.431 1.0 pepe (PEPE) 7d chart
22 MATIC
Polygon
MATIC
Mua
$0,7232 0.2% 0.2% 5.1% 4.0% $193.805.780 $6.709.111.379 $7.227.353.405 0.93 polygon (MATIC) 7d chart
23 LTC
Litecoin
LTC
Mua
$84,44 0.2% 0.2% 1.2% 1.6% $239.995.569 $6.295.403.086 $7.090.938.115 0.89 litecoin (LTC) 7d chart
24 FET
Fetch.ai
FET
$2,23 0.1% 1.0% 0.6% 6.1% $137.938.661 $5.623.862.338 $5.868.211.979 0.96 fetch.ai (FET) 7d chart
25 ICP
Internet Computer
ICP
Mua
$12,05 0.3% 1.5% 3.7% 6.4% $56.868.561 $5.587.772.624 $6.245.009.755 0.89 internet computer (ICP) 7d chart
26 LEO
LEO Token
LEO
$5,84 0.3% 2.4% 1.2% 1.2% $1.642.974 $5.408.637.649 $5.752.643.567 0.94 leo token (LEO) 7d chart
27 DAI
Dai
DAI
Mua
$0,9988 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% $219.048.943 $5.283.141.167 $5.283.141.167 1.0 dai (DAI) 7d chart
28 WEETH
Wrapped eETH
WEETH
$4.048,27 0.4% 2.6% 25.8% 25.6% $50.132.963 $4.892.729.042 $4.892.729.042 1.0 wrapped eeth (WEETH) 7d chart
29 ETC
Ethereum Classic
ETC
Mua
$31,76 0.7% 0.0% 13.7% 19.1% $214.537.051 $4.672.820.602 $6.685.901.631 0.7 ethereum classic (ETC) 7d chart
30 APT
Aptos
APT
Mua
$9,27 0.4% 3.1% 12.4% 4.9% $135.197.543 $4.035.760.971 $10.162.484.085 0.4 aptos (APT) 7d chart
31 RNDR
Render
RNDR
Mua
$10,10 0.2% 0.5% 0.1% 28.3% $120.787.178 $3.925.819.150 $5.374.624.107 0.73 render (RNDR) 7d chart
32 EZETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$3.839,07 0.5% 2.6% 25.4% 25.6% $36.301.826 $3.828.144.056 $3.839.817.310 1.0 renzo restaked eth (EZETH) 7d chart
33 HBAR
Hedera
HBAR
Mua
$0,1066 0.2% 0.2% 3.7% 0.6% $32.812.792 $3.809.498.052 $5.327.972.065 0.71 hedera (HBAR) 7d chart
34 IMX
Immutable
IMX
Mua
$2,38 0.4% 0.7% 3.4% 14.3% $42.177.870 $3.520.221.160 $4.749.528.840 0.74 immutable (IMX) 7d chart
35 MNT
Mantle
MNT
Mua
$1,04 0.5% 2.0% 9.8% 3.6% $40.419.089 $3.379.621.423 $6.438.753.747 0.52 mantle (MNT) 7d chart
36 ATOM
Cosmos Hub
ATOM
Mua
$8,50 0.1% 1.5% 2.2% 3.5% $170.826.148 $3.319.982.995 $3.322.036.613 1.0 cosmos hub (ATOM) 7d chart
37 FIL
Filecoin
FIL
$5,93 0.3% 0.4% 6.3% 2.3% $113.542.449 $3.297.603.170 $11.616.236.126 0.28 filecoin (FIL) 7d chart
38 ARB
Arbitrum
ARB
Mua
$1,24 0.7% 3.5% 26.9% 18.2% $615.674.218 $3.278.030.214 $12.351.563.993 0.27 arbitrum (ARB) 7d chart
39 KAS
Kaspa
KAS
Mua
$0,1378 0.1% 2.1% 12.1% 21.7% $23.618.114 $3.271.129.915 $3.271.756.572 1.0 kaspa (KAS) 7d chart
40 CRO
Cronos
CRO
Mua
$0,1198 0.2% 0.1% 1.4% 5.1% $10.331.954 $3.204.469.319 $3.592.211.692 0.89 cronos (CRO) 7d chart
41 WIF
dogwifhat
WIF
Mua
$3,17 1.0% 5.2% 17.7% 19.0% $450.624.877 $3.168.383.689 $3.168.383.689 1.0 dogwifhat (WIF) 7d chart
42 XLM
Stellar
XLM
Mua
$0,1087 0.1% 0.7% 2.1% 3.4% $40.562.211 $3.149.429.587 $5.434.736.243 0.58 stellar (XLM) 7d chart
43 FDUSD
First Digital USD
FDUSD
$0,9982 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% $4.445.294.639 $3.116.545.152 $3.125.633.419 1.0 first digital usd (FDUSD) 7d chart
44 GRT
The Graph
GRT
Mua
$0,3148 0.1% 2.2% 1.2% 19.1% $70.267.078 $2.992.176.866 $3.394.585.246 0.88 the graph (GRT) 7d chart
45 TAO
Bittensor
TAO
Mua
$429,37 0.5% 2.0% 15.6% 2.7% $28.582.364 $2.934.023.036 $9.012.702.401 0.33 bittensor (TAO) 7d chart
46 OKB
OKB
OKB
Mua
$48,28 0.2% 0.6% 1.6% 6.8% $4.083.966 $2.896.671.166 $11.391.530.392 0.25 okb (OKB) 7d chart
47 STX
Stacks
STX
Mua
$1,98 0.0% 0.5% 1.1% 21.3% $23.837.742 $2.894.158.527 $3.599.895.876 0.8 stacks (STX) 7d chart
48 OP
Optimism
OP
Mua
$2,58 0.0% 0.4% 2.4% 12.3% $320.390.560 $2.801.923.902 $11.072.115.792 0.25 optimism (OP) 7d chart
49 USDE
Ethena USDe
USDE
$1,00 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% $72.418.773 $2.791.946.030 $2.791.946.030 1.0 ethena usde (USDE) 7d chart
50 MKR
Maker
MKR
Mua
$2.803,75 0.3% 1.0% 0.3% 2.8% $73.748.915 $2.598.998.680 $2.739.071.065 0.95 maker (MKR) 7d chart
51 XMR
Monero
XMR
$142,08 0.3% 0.7% 4.5% 19.1% $46.885.518 $2.578.410.920 - monero (XMR) 7d chart
52 VET
VeChain
VET
$0,03517 0.2% 0.5% 2.4% 8.9% $54.558.335 $2.557.378.676 $3.024.104.681 0.85 vechain (VET) 7d chart
53 FLOKI
FLOKI
FLOKI
Mua
$0,0002630 0.2% 17.8% 33.4% 52.8% $499.479.400 $2.552.594.501 $2.633.044.701 0.97 floki (FLOKI) 7d chart
54 AR
Arweave
AR
$38,98 0.3% 1.8% 19.5% 23.1% $72.035.968 $2.550.363.018 $2.550.363.018 1.0 arweave (AR) 7d chart
55 BONK
Bonk
BONK
Mua
$0,00003783 0.1% 9.0% 50.0% 58.9% $586.566.877 $2.496.788.584 $3.522.335.960 0.71 bonk (BONK) 7d chart
56 SUI
Sui
SUI
$1,05 0.7% 2.0% 0.8% 10.9% $103.686.922 $2.464.662.603 $10.536.362.003 0.23 sui (SUI) 7d chart
57 INJ
Injective
INJ
Mua
$25,02 0.2% 0.2% 1.7% 1.5% $62.137.732 $2.351.924.037 $2.498.001.618 0.94 injective (INJ) 7d chart
58 RUNE
THORChain
RUNE
$6,91 0.9% 3.5% 0.3% 37.9% $213.492.794 $2.309.248.509 $2.848.554.242 0.81 thorchain (RUNE) 7d chart
59 FTM
Fantom
FTM
Mua
$0,8185 0.2% 0.6% 6.6% 17.9% $126.815.739 $2.295.527.152 $2.599.589.154 0.88 fantom (FTM) 7d chart
60 LDO
Lido DAO
LDO
$2,56 0.8% 2.1% 45.7% 32.0% $202.524.408 $2.282.860.785 $2.558.331.688 0.89 lido dao (LDO) 7d chart
61 THETA
Theta Network
THETA
Mua
$2,28 0.1% 1.2% 0.4% 1.6% $17.781.677 $2.276.168.923 $2.276.168.923 1.0 theta network (THETA) 7d chart
62 RETH
Rocket Pool ETH
RETH
$4.313,15 0.5% 2.6% 25.9% 25.4% $15.446.881 $2.190.358.716 $2.190.351.414 1.0 rocket pool eth (RETH) 7d chart
63 METH
Mantle Staked Ether
METH
$3.997,33 0.7% 2.4% 24.8% 25.1% $21.965.603 $1.834.548.136 $1.834.548.136 1.0 mantle staked ether (METH) 7d chart
64 CORE
Core
CORE
$2,04 0.4% 8.0% 14.9% 8.8% $121.228.192 $1.818.922.205 $4.291.736.711 0.42 core (CORE) 7d chart
65 ONDO
Ondo
ONDO
$1,21 0.8% 5.9% 31.5% 56.6% $211.382.023 $1.740.591.090 $12.055.919.203 0.14 ondo (ONDO) 7d chart
66 TIA
Celestia
TIA
Mua
$9,12 0.1% 0.2% 4.1% 9.1% $66.630.446 $1.701.400.726 $9.491.954.003 0.18 celestia (TIA) 7d chart
67 AAVE
Aave
AAVE
Mua
$109,63 0.7% 4.4% 27.5% 23.7% $179.518.003 $1.623.373.344 $1.752.718.698 0.93 aave (AAVE) 7d chart
68 PYTH
Pyth Network
PYTH
$0,4400 0.0% 0.8% 1.7% 23.3% $56.992.971 $1.594.675.136 $4.399.117.205 0.36 pyth network (PYTH) 7d chart
69 BGB
Bitget Token
BGB
$1,13 0.1% 0.3% 2.6% 2.8% $31.602.067 $1.578.399.549 $2.254.854.888 0.7 bitget token (BGB) 7d chart
70 SEI
Sei
SEI
$0,5397 0.9% 2.1% 2.9% 3.7% $51.799.198 $1.577.722.745 $5.393.923.914 0.29 sei (SEI) 7d chart
71 ALGO
Algorand
ALGO
Mua
$0,1927 0.2% 1.2% 9.6% 1.2% $34.864.662 $1.575.415.078 $1.575.993.830 1.0 algorand (ALGO) 7d chart
72 GALA
GALA
GALA
Mua
$0,04420 0.3% 0.6% 0.9% 2.6% $103.920.443 $1.554.453.853 $1.554.456.249 1.0 gala (GALA) 7d chart
73 JUP
Jupiter
JUP
$1,13 0.3% 0.9% 5.9% 14.8% $101.613.872 $1.527.218.846 $11.312.732.192 0.14 jupiter (JUP) 7d chart
74 STRK
Starknet
STRK
$1,31 0.5% 5.4% 20.8% 14.2% $113.142.771 $1.495.440.574 $13.112.341.976 0.11 starknet (STRK) 7d chart
75 BEAM
Beam
BEAM
$0,02970 0.4% 2.2% 16.0% 15.7% $26.694.716 $1.469.263.510 $1.854.445.527 0.79 beam (BEAM) 7d chart
76 WBT
WhiteBIT Coin
WBT
$9,87 0.0% 0.2% 0.5% 1.4% $6.039.158 $1.421.440.209 $3.479.456.357 0.41 whitebit coin (WBT) 7d chart
77 FLOW
Flow
FLOW
Mua
$0,9296 0.2% 0.2% 5.5% 5.0% $21.982.465 $1.399.556.889 $1.399.556.889 1.0 flow (FLOW) 7d chart
78 ENA
Ethena
ENA
$0,9166 0.4% 0.1% 26.4% 13.0% $311.446.428 $1.355.112.306 $13.742.238.433 0.1 ethena (ENA) 7d chart
79 QNT
Quant
QNT
Mua
$91,85 0.3% 1.2% 3.7% 12.2% $15.490.459 $1.335.200.099 $1.341.471.795 1.0 quant (QNT) 7d chart
80 JASMY
JasmyCoin
JASMY
$0,02661 3.4% 19.7% 33.7% 47.9% $450.873.999 $1.292.357.255 $1.334.528.351 0.97 jasmycoin (JASMY) 7d chart
81 BSV
Bitcoin SV
BSV
$63,50 0.0% 0.4% 2.6% 2.8% $12.299.521 $1.250.608.296 $1.332.657.140 0.94 bitcoin sv (BSV) 7d chart
82 AGIX
SingularityNET
AGIX
$0,9335 0.1% 0.8% 1.5% 7.7% $65.470.643 $1.197.638.046 $1.315.164.338 0.91 singularitynet (AGIX) 7d chart
83 CHZ
Chiliz
CHZ
Mua
$0,1333 1.6% 0.9% 13.9% 18.3% $170.560.899 $1.185.635.901 $1.185.635.901 1.0 chiliz (CHZ) 7d chart
84 AKT
Akash Network
AKT
$5,05 1.2% 3.5% 7.6% 15.9% $6.152.016 $1.181.411.767 $1.202.294.143 0.98 akash network (AKT) 7d chart
85 CHEEL
Cheelee
CHEEL
$20,30 0.2% 0.6% 6.8% 28.5% $6.237.895 $1.152.753.789 $20.298.968.294 0.06 cheelee (CHEEL) 7d chart
86 BTT
BitTorrent
BTT
$0.051185 0.2% 0.9% 0.1% 9.9% $22.184.626 $1.146.796.936 $1.172.561.998 0.98 bittorrent (BTT) 7d chart
87 AXS
Axie Infinity
AXS
$7,81 0.1% 0.0% 8.5% 7.6% $33.872.470 $1.132.583.233 $2.106.151.639 0.54 axie infinity (AXS) 7d chart
88 TKX
Tokenize Xchange
TKX
$14,06 0.0% 0.1% 9.5% 8.7% $14.229.668 $1.124.618.691 $1.405.843.657 0.8 tokenize xchange (TKX) 7d chart
89 DYDX
dYdX
DYDX
$2,00 0.6% 2.3% 2.7% 5.5% $24.883.796 $1.118.954.311 $1.510.752.570 0.74 dydx (DYDX) 7d chart
90 FLR
Flare
FLR
Mua
$0,02745 0.9% 0.1% 0.4% 8.8% $4.217.182 $1.116.364.052 $2.792.482.120 0.4 flare (FLR) 7d chart
91 PENDLE
Pendle
PENDLE
$7,06 0.4% 3.1% 33.9% 29.9% $112.477.603 $1.086.706.705 $1.824.632.810 0.6 pendle (PENDLE) 7d chart
92 NEO
NEO
NEO
Mua
$15,26 0.1% 0.4% 2.1% 13.0% $24.385.926 $1.075.942.128 $1.525.509.893 0.71 neo (NEO) 7d chart
93 W
Wormhole
W
$0,5859 0.7% 4.4% 8.5% 2.8% $92.265.847 $1.056.890.088 $5.871.611.600 0.18 wormhole (W) 7d chart
94 EGLD
MultiversX
EGLD
$39,01 0.3% 0.5% 2.0% 6.0% $22.863.618 $1.052.881.202 $1.053.082.202 1.0 multiversx (EGLD) 7d chart
95 GT
Gate
GT
$7,96 0.3% 0.4% 0.7% 4.0% $2.763.069 $1.036.960.591 $2.386.390.775 0.43 gate (GT) 7d chart
96 RON
Ronin
RON
$3,18 0.0% 1.3% 16.5% 16.1% $15.496.688 $1.033.072.331 $3.179.381.954 0.32 ronin (RON) 7d chart
97 WLD
Worldcoin
WLD
$4,62 0.6% 0.2% 3.8% 2.6% $178.358.984 $1.026.223.224 $45.878.809.177 0.02 worldcoin (WLD) 7d chart
98 SNX
Synthetix Network
SNX
Mua
$3,12 0.7% 7.7% 19.8% 9.3% $52.074.778 $1.022.312.939 $1.023.635.109 1.0 synthetix network (SNX) 7d chart
99 SAND
The Sandbox
SAND
Mua
$0,4433 0.0% 1.1% 2.0% 1.6% $49.517.072 $1.004.161.213 $1.329.585.201 0.76 the sandbox (SAND) 7d chart
100 KCS
KuCoin
KCS
$10,42 0.1% 1.9% 7.6% 4.5% $154.662 $998.134.252 $1.492.925.536 0.67 kucoin (KCS) 7d chart
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng