🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
apollo septem  (APO)

Apollo Septem (APO)

1 người thích điều này

Apollo Septem Price and Market Stats

Giá Apollo Septem
Giá APO
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về Apollo Septem

Giá Apollo Septem (APO) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là ? đồng.

Apollo Septem is an all-in-one platform that will revolutionize the art industry through democracy and technological innovation. Apollo Septem focus will be set on the following:
• building an unbreakable algorithm that will solve the authenticity verification problem,
• using the blockchain solutions for the historization and tracking of the art pieces,
• creating a token with concrete use cases within the artists community
• empowering artists by leveraging on democracy (i.e. vote for every important or strategic decision regarding the community)

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android