Rank #1
577.195 người thích điều này
bitcoin  (BTC)
Bitcoin (BTC)
kr367.139 7.4%
1,00000000 BTC 0.0%
577.195 người thích điều này
kr341.250
24H Range
kr372.175
Vốn hóa thị trường kr6.882.679.198.376
KL giao dịch trong 24 giờ kr308.795.179.849
Định giá pha loãng hoàn toàn kr7.699.471.797.779
Cung lưu thông 18.772.231
Total Supply 21.000.000
Tổng lượng cung tối đa 21.000.000
Show Info
Hide Info

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android