🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
pornx project  (PORNX)

PORNX Project (PORNX)

2 người thích điều này

PORNX Project Price and Market Stats

Giá PORNX
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về PORNX Project

Giá PORNX Project (PORNX) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và nguồn cung tối đa là ? đồng.

PORNX Project - the first cryptocurrency for fast online payments in the porn industry, based on the Lightning Network.
The PORNX token was created as a decentralized ERC20 token on the Ethereum blockchain.
Token PORNX application to:
1. Porn sites
2. Erotic video chats
3. Adult online video games
4. VR-video
Unlike today's payment solutions for the cryptocurrency, PORNX will not be used in the usual Ethereum environment, where commissioners charge the commission for confirmation of transactions. PORNX will be implemented in the Lightning Network, which will reduce the commission for the transaction and make the payment lightning-fast, comparable to Visa / MasterCard while remaining anonymous and secure.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android