Tiền ảo: 14.016
Sàn giao dịch: 1.058
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,574T $ 2.8%
Lưu lượng 24 giờ: 82,508B $
Gas: 6 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $3 Nghìn tỷ, thay đổi 3.2% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $80 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.016 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là Parallelized EVM Bitcoin Layer 2.
Điểm nổi bật
$2.581.167.887.754
Giá trị VHTT 3.2%
$81.875.051.978
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
POODLE
Poodlecoin
POODLE
$0.071520 1.0% 6.5% - - $17.184,00 - - poodlecoin (POODLE) 7d chart
POM
Pomcoin
POM
$0,002026 1.1% 5.3% - - $196.493 - $2.025.137 pomcoin (POM) 7d chart
RWAS
RWA Finance
RWAS
$0,3174 1.3% 4.1% - - $58.012,19 - - rwa finance (RWAS) 7d chart
EEFI
Elastic Finance Token
EEFI
$343,18 1.6% 4.7% - - $608.357 - $10.192.562 elastic finance token (EEFI) 7d chart
ETR
EtheRunes
ETR
$0,002160 0.1% 48.9% - - $34.259,06 - $216.029 etherunes (ETR) 7d chart
WBASEDOGE
Wrapped BaseDOGE
WBASEDOGE
$0.052991 2.1% 0.1% - - $19.833,21 - $874.424 wrapped basedoge (WBASEDOGE) 7d chart
GDZ
GODZI
GDZ
$0,00002747 0.9% 7.0% - - $1.601,56 - $27.454,08 godzi (GDZ) 7d chart
ZIPPYSOL
Zippy Staked SOL
ZIPPYSOL
$162,23 0.3% 6.4% - - $5.452,20 - $526.067 zippy staked sol (ZIPPYSOL) 7d chart
PXP
PointPay
PXP
$0,09093 0.0% 0.3% - - $261.291 - - pointpay (PXP) 7d chart
MUSD
MonoSwap USD
MUSD
$1,16 0.3% 0.8% - - $56.368,61 - $275.428 monoswap usd (MUSD) 7d chart
SOLKIT
Solana Kit
SOLKIT
$0,005118 3.6% 32.6% - - $542.976 - $511.940 solana kit (SOLKIT) 7d chart
BCCOIN
BlackCardCoin
BCCOIN
$12,95 0.0% 6.9% - - $4.285.776 - $1.941.813.565 blackcardcoin (BCCOIN) 7d chart
WMN
WebMind Network
WMN
$0,01389 1.6% 54.2% - - $475.044 - $2.241.112 webmind network (WMN) 7d chart
GPAWS
Golden Paws
GPAWS
$0,0007632 0.7% 5.1% - - $82.788,26 - $760.377 golden paws (GPAWS) 7d chart
LLM
LLM.eth
LLM
$0,02116 0.4% 3.8% - - $8.684,73 - $21.156.698 llm.eth (LLM) 7d chart
GOAT
Sonic The Goat
GOAT
$0,00004008 0.6% 1.8% - - $3.833.017 - $40.111.652 sonic the goat (GOAT) 7d chart
AWT
Air Wing Token
AWT
$0,9532 0.2% 13.6% - - $439.164 - $95.320.940 air wing token (AWT) 7d chart
RUNE
Runebound
RUNE
$228,45 0.4% 16.4% - - $14.009,08 - $1.015.237 runebound (RUNE) 7d chart
WEB3
Web3 TON Token
WEB3
$1,15 0.6% 4.4% - - $23.207,85 - $103.619.182 web3 ton token (WEB3) 7d chart
POODL
Poodl Inu
POODL
$0,0001862 0.1% 48.0% - - $211.653 - $1.284.778 poodl inu (POODL) 7d chart
ERIC
Eric the Goldfish
ERIC
$0,0002623 2.1% 46.2% - - $155.913 - $260.619 eric the goldfish (ERIC) 7d chart
PEPEWFPORK
PepeWifPork
PEPEWFPORK
$0,00008653 13.0% 39.2% - - $54.549,29 - $86.556,27 pepewifpork (PEPEWFPORK) 7d chart
$REFLECT
$Reflect
$REFLECT
$0,001654 1.8% 60.6% - - $457.262 - $1.652.251 $reflect ($REFLECT) 7d chart
GOOGLY
Googly Cat
GOOGLY
$0,01284 0.4% 13.5% - - $53.205,62 - $1.147.492 googly cat (GOOGLY) 7d chart
RFKJ
Independence Token
RFKJ
$0,0002016 2.4% 23.9% - - $230.394 - $9.417.709 independence token (RFKJ) 7d chart
MEMEAI
Meme Ai Fun
MEMEAI
$0,01383 3.0% 55.0% - - $472.823 - - meme ai fun (MEMEAI) 7d chart
KITTENWIF
KittenWifHat
KITTENWIF
$0,004587 0.7% 17.4% - - $1.514.052 - $4.587.314 kittenwifhat (KITTENWIF) 7d chart
ZOINK
Zoink
ZOINK
$0.051161 0.8% 16.6% - - $3.206,13 - - zoink (ZOINK) 7d chart
TALYS
Talys
TALYS
$0,002643 0.3% 32.5% - - $44.940,39 - $264.330 talys (TALYS) 7d chart
CHEXBACCA
CHEXBACCA
CHEXBACCA
$0,0006425 0.3% 7.0% - - $18.473,50 - $642.483 chexbacca (CHEXBACCA) 7d chart
CMS
CmusicAI
CMS
$0,002082 0.0% 38.7% - - $716,28 - $19.995,64 cmusicai (CMS) 7d chart
AB
Arma Block
AB
$0,001327 0.7% 11.3% - - $13.197,82 - $662.771 arma block (AB) 7d chart
MEOWG
MeowGangs
MEOWG
$0,0002950 0.2% 0.3% - - $47.518,66 - $221.544 meowgangs (MEOWG) 7d chart
DGW
DegenWin
DGW
$0,001841 1.0% 5.7% - - $62.065,44 - - degenwin (DGW) 7d chart
RATWIF
RatWifHat
RATWIF
$0,0001431 1.6% 27.6% - - $30.487,02 - $143.115 ratwifhat (RATWIF) 7d chart
MERL
Merlin Chain
MERL
$0,9395 2.0% 10.2% - - $100.091.439 - $1.977.003.891 merlin chain (MERL) 7d chart
RWA
Rug World Assets
RWA
$1,58 0.1% 14.3% - - $1.978.677 - $15.799.206 rug world assets (RWA) 7d chart
MSTAR
Merlin Starter
MSTAR
$0,05413 3.0% 1.3% - - $3.910.789 - $54.188.315 merlin starter (MSTAR) 7d chart
BRETT2.0
Brett 2.0
BRETT2.0
$0,001121 4.7% 160.9% - - $286.698 - $1.144.349 brett 2.0 (BRETT2.0) 7d chart
CTF
Crypto Trading Fund
CTF
$1,55 2.4% 10.4% - - $121.810 - - crypto trading fund (CTF) 7d chart
BONK
Bonk On Base
BONK
Mua
$0.077261 2.6% 17.8% - - $4.428.040 - $6.485.623 bonk on base (BONK) 7d chart
PEPI
Pepe Inscriptions
PEPI
$60,77 8.9% 38.6% - - $607.364 - $812.435 pepe inscriptions (PEPI) 7d chart
PUN
Pun Dog
PUN
$0.052251 0.3% 1.6% - - $82.074,89 - $2.001.331 pun dog (PUN) 7d chart
NITEFEEDER
Nitefeeder
NITEFEEDER
$0.086863 11.1% 31.3% - - $518.669 - $2.913.170 nitefeeder (NITEFEEDER) 7d chart
INTRO
1intro
INTRO
$0,04543 0.4% 7.6% - - $1.488.350 - $45.417.402 1intro (INTRO) 7d chart
HEEHEE
HeeeHeee
HEEHEE
$0,02503 5.4% 17.4% - - $275.370 - $2.500.030 heeeheee (HEEHEE) 7d chart
S
Soperme
S
$0,0004151 0.0% 2.3% - - $30.902,49 - $415.142 soperme (S) 7d chart
KAREN
Karen
KAREN
$0,001425 6.5% 12.1% - - $219.437 - $142.586 karen (KAREN) 7d chart
LPU
CortexLPU
LPU
$0,01200 4.2% 35.2% - - $5.353,60 - $120.060 cortexlpu (LPU) 7d chart
MF
MemeFund
MF
$6,09 0.0% 5.3% - - $9.328,75 - $2.555.398 memefund (MF) 7d chart
FELLA
FELLA
FELLA
$0,01467 2.6% 4.6% - - $21.718,67 - $1.467.482 fella (FELLA) 7d chart
FCAT
Floki Cat
FCAT
$0,001757 5.9% 18.8% - - $183.567 - $1.756.025 floki cat (FCAT) 7d chart
BENTO
Bento
BENTO
$0.062031 4.1% 7.2% - - $694.416 - $20.139.924 bento (BENTO) 7d chart
BOBA
BOBA
BOBA
$0.061287 22.2% 29.2% - - $36.016,09 - - boba (BOBA) 7d chart
FGM
Feels Good Man
FGM
$0.057907 0.2% 4.9% - - $41.219,23 - $548.060 feels good man (FGM) 7d chart
KAI
Komputai
KAI
$0,7871 5.5% 18.3% - - $1.797.983 - $3.596.838 komputai (KAI) 7d chart
RG
Runes Glyphs
RG
$0,06248 2.3% 50.3% - - $16.916,51 - $63.135,73 runes glyphs (RG) 7d chart
LBM
Libertum
LBM
$0,1090 3.2% 12.7% - - $274.772 - $21.477.900 libertum (LBM) 7d chart
CATCHI
Catchiliz
CATCHI
$0.067067 6.4% 6.8% - - $96.336,98 - - catchiliz (CATCHI) 7d chart
SNACK
SnackboxAI
SNACK
$0,01827 0.3% 16.4% - - $64.476,84 - $1.825.385 snackboxai (SNACK) 7d chart
ZCHF
Frankencoin
ZCHF
$1,11 0.4% 0.4% - - $76.249,26 - - frankencoin (ZCHF) 7d chart
$VPAD
VEROPAD
$VPAD
$0,001290 8.8% 41.2% - - $52.330,93 - $129.007 veropad ($VPAD) 7d chart
CRASH
Crash
CRASH
$0,00005392 0.3% 5.6% - - $56.505,35 - - crash (CRASH) 7d chart
LOWER
lower
LOWER
$0,0004533 1.5% 15.6% - - $25.796,60 - - lower (LOWER) 7d chart
ATH
All Time High
ATH
$0,005073 4.9% 16.0% - - $111.737 - - all time high (ATH) 7d chart
HABIBI
Habibi (Sol)
HABIBI
$0,005830 4.2% 30.5% - - $274.578 - $5.829.074 habibi (sol) (HABIBI) 7d chart
CHEESE
Cheese
CHEESE
$0,01100 1.9% 21.2% - - $2.127.125 - $10.998.592 cheese (CHEESE) 7d chart
MSWETH
Eigenpie swETH
MSWETH
$3.240,98 0.2% 0.6% - - $553.914 - - eigenpie sweth (MSWETH) 7d chart
SHIELD
Chatter Shield
SHIELD
$0,02012 0.4% 1.0% - - $16.370,19 - $2.011.733 chatter shield (SHIELD) 7d chart
FOMO
Father Of Meme: Origin
FOMO
$0,006232 0.5% 5.3% - - $1.806.259 - $6.228.827 father of meme: origin (FOMO) 7d chart
B01
b0rder1ess
B01
$0,9909 0.5% 3.5% - - $30.669,92 - $1.145.549 b0rder1ess (B01) 7d chart
CONDO
CONDO
CONDO
$0,0006123 1.7% 25.4% - - $126.768 - - condo (CONDO) 7d chart
CICADA
Locust Pocus
CICADA
$0,0002988 0.1% 24.4% - - $22.218,15 - $298.847 locust pocus (CICADA) 7d chart
ERIC
Eric
ERIC
$0,04086 18.0% 265.1% - - $1.740.014 - $4.086.296 eric (ERIC) 7d chart
NIR
Nirmata
NIR
$0,4755 0.1% 3.0% - - $1.032,54 - - nirmata (NIR) 7d chart
KARCON
Kaarigar Connect
KARCON
$0,09831 0.1% 224.5% - - $220.449 - $98.278.782 kaarigar connect (KARCON) 7d chart
GLOOM
Gloom
GLOOM
$0,003029 1.1% 42.6% - - $39.625,80 - $3.021.785 gloom (GLOOM) 7d chart
ACE
MetaTrace Utility Token
ACE
$0,005667 3.2% 0.7% - - $26.266,06 - $153.166 metatrace utility token (ACE) 7d chart
MSTETH
Eigenpie mstETH
MSTETH
$3.071,71 0.4% 1.7% - - $15.456,58 - $98.805.283 eigenpie msteth (MSTETH) 7d chart
OLM
OpenLM RevShare Token
OLM
$0,03648 3.1% 32.7% - - $2.468.825 - $36.482.902 openlm revshare token (OLM) 7d chart
NDS
NodeStation AI
NDS
$0,0007666 18.4% 43.0% - - $77.320,70 - $78.360,93 nodestation ai (NDS) 7d chart
PFIRE
Pepe On Fire
PFIRE
$0.078330 8.6% 47.7% - - $290.361 - $833.037 pepe on fire (PFIRE) 7d chart
EBTC
eBTC
EBTC
$66.553,51 - 1.4% - - $2.981,40 - - ebtc (EBTC) 7d chart
丰
SATOSHI•NAKAMOTO
$4,84 4.1% 14.7% - - $23.951.632 - $98.911.592 satoshi•nakamoto (丰) 7d chart
GUMMY
GUMMY
GUMMY
$0,1521 11.4% 28.1% - - $44.507.630 - $154.984.531 gummy (GUMMY) 7d chart
MEMERUNE
MEME•ECONOMICS
MEMERUNE
$0,5101 4.5% 26.1% - - $2.084.660 - $10.662.512 meme•economics (MEMERUNE) 7d chart
BONKFA
Bonk of America
BONKFA
$0,0007867 1.5% 10.6% - - $55.039,59 - $772.478 bonk of america (BONKFA) 7d chart
ECL
ECL
ECL
$0,07542 0.6% 13.4% - - $89.604,94 - - ecl (ECL) 7d chart
SKI
Ski Mask Dog
SKI
$0,02151 33.7% 108.4% - - $4.760.242 - $19.940.246 ski mask dog (SKI) 7d chart
SANDY
SANDY
SANDY
$0.066294 4.5% 19.0% - - $159.988 - $264.765 sandy (SANDY) 7d chart
HOPPY
Hoppy
HOPPY
$0.056871 1.9% 384.5% - - $5.194.149 - $2.871.663 hoppy (HOPPY) 7d chart
MEOWIF
Meowifhat
MEOWIF
$0,0003405 1.2% 23.0% - - $193.046 - $339.247 meowifhat (MEOWIF) 7d chart
WTB
WHAT THE BASE
WTB
$0,0003102 3.1% 4.4% - - $26.548,71 - $310.218 what the base (WTB) 7d chart
ZKARCH
zkArchive
ZKARCH
$0,0003511 41.6% 26.9% - - $103.959 - $115.825 zkarchive (ZKARCH) 7d chart
AGO
ago
AGO
$0,1440 0.7% 0.6% - - $51.242,44 - - ago (AGO) 7d chart
WLYX
Wrapped Lyx (UniversalSwaps)
WLYX
$4,09 0.6% 0.6% - - $22.527,66 - - wrapped lyx (universalswaps) (WLYX) 7d chart
DRAGON
Dragon Coin BSC
DRAGON
$0,001886 0.8% 2.4% - - $56.990,32 - $376.957 dragon coin bsc (DRAGON) 7d chart
SMT
Smartmall Token
SMT
$0,6190 0.4% 0.4% - - $73.205,59 - $61.900.340 smartmall token (SMT) 7d chart
RSB
RuneStone Bot
RSB
$0,1075 0.8% 52.5% - - $65.006,00 - $107.339 runestone bot (RSB) 7d chart
SPEC
Speculate
SPEC
$4,58 0.2% 3.7% - - $75.509,75 - $4.574.763 speculate (SPEC) 7d chart
Hiển thị 12901 đến 13000 trong số 14016 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng