Tiền ảo: 14.896
Sàn giao dịch: 1.152
Giá trị vốn hóa thị trường: 2,309T $ 1.6%
Lưu lượng 24 giờ: 61,061B $
Gas: 6 GWEI
Không quảng cáo
Danh mục đầu tư
Thêm vào danh mục đầu tư mới

Top 100 tiền ảo theo vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường tiền mã hóa toàn cầu hôm nay là $2 Nghìn tỷ, thay đổi 1.6% trong 24 giờ qua. Đọc thêm
Tổng khối lượng giao dịch tiền mã hóa trong ngày cuối cùng là $60 Tỷ. Ưu thế của Bitcoin là 50% và ưu thế của Ethereum là 20%. CoinGecko hiện đang theo dõi 14.896 tiền mã hóa. Những loại tiền mã hóa tăng nhiều nhất trong ngành hiện tại là Lưu trữ Cat-Themed.
Điểm nổi bật
$2.309.308.591.925
Giá trị VHTT 1.6%
$61.060.585.256
Khối lượng giao dịch trong 24 giờ
# Tiền ảo Giá 1g 24g 7ng 30 ngày Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Giá trị vốn hóa thị trường FDV Giá trị vốn hóa thị trường/FDV 7 ngày qua
MIMATIC
MAI (Solana)
MIMATIC
- - - - - - - - mai (solana) (MIMATIC) 7d chart
LAVA
Lava Network
LAVA
- - - - - - - - lava network (LAVA) 7d chart
STORM
Storm Trade
STORM
- - - - - - - - storm trade (STORM) 7d chart
HYPT
HyperAGI
HYPT
- - - - - - - - hyperagi (HYPT) 7d chart
LAI
LOCKON Active Index
LAI
- - - - - - - - lockon active index (LAI) 7d chart
PTCE
PolyTech
PTCE
- - - - - - - - polytech (PTCE) 7d chart
AVAIL
Avail
AVAIL
- - - - - - - - avail (AVAIL) 7d chart
Z
Zeta Markets
Z
- - - - - - - - zeta markets (Z) 7d chart
PNDR
Ponder One
PNDR
- - - - - - - - ponder one (PNDR) 7d chart
PULSR
PULSR
PULSR
- - - - - - - - pulsr (PULSR) 7d chart
LOGX
Legacy Of Game
LOGX
- - - - - - - - legacy of game (LOGX) 7d chart
WRAM
EOS Wrapped RAM
WRAM
- - - - - - - - eos wrapped ram (WRAM) 7d chart
AMP
Amped Finance
AMP
- - - - - - - - amped finance (AMP) 7d chart
EIGEN
Eigenlayer
EIGEN
- - - - - - - - eigenlayer (EIGEN) 7d chart
TAP
Tap Protocol (Ordinals)
TAP
- - - - - - - - tap protocol (ordinals) (TAP) 7d chart
EGG
MerlinUniverse Egg
EGG
- - - - - - - - merlinuniverse egg (EGG) 7d chart
ILOCK
Interlock
ILOCK
- - - - - - - - interlock (ILOCK) 7d chart
GPLAN
Gameplan
GPLAN
- - - - - - - - gameplan (GPLAN) 7d chart
HRSE
The Winners Circle
HRSE
- - - - - - - - the winners circle (HRSE) 7d chart
DAI
Nova Merged DAI (zkLink)
DAI
Mua
- - - - - - - - nova merged dai (zklink) (DAI) 7d chart
ETH
Nova Merged ETH (zkLink)
ETH
Mua
- - - - - - - - nova merged eth (zklink) (ETH) 7d chart
WBTC
Nova Merged wBTC (zkLink)
WBTC
Mua
- - - - - - - - nova merged wbtc (zklink) (WBTC) 7d chart
$MICRO
Micro GPT
$MICRO
- - - - - - - - micro gpt ($MICRO) 7d chart
MIM
Magic Internet Money (Blast)
MIM
- - - - - - - - magic internet money (blast) (MIM) 7d chart
MIM
Magic Internet Money (Linea)
MIM
- - - - - - - - magic internet money (linea) (MIM) 7d chart
STKHUAHUA
pSTAKE Staked HUAHUA
STKHUAHUA
- - - - - - - - pstake staked huahua (STKHUAHUA) 7d chart
U
Uncharted
U
- - - - - - - - uncharted (U) 7d chart
LONG
Belong
LONG
- - - - - - - - belong (LONG) 7d chart
KOKO
Kokodi
KOKO
- - - - - - - - kokodi (KOKO) 7d chart
CARV
CARV
CARV
- - - - - - - - carv (CARV) 7d chart
CROS
Cros
CROS
- - - - - - - - cros (CROS) 7d chart
TMAI
Token Metrics AI
TMAI
- - - - - - - - token metrics ai (TMAI) 7d chart
USC
Classic USD
USC
- - - - - - - - classic usd (USC) 7d chart
SQUID
Leviathan Points
SQUID
- - - - - - - - leviathan points (SQUID) 7d chart
QNS
QuantoSwap
QNS
- - - - - - - - quantoswap (QNS) 7d chart
L3
Layer3
L3
- - - - - - - - layer3 (L3) 7d chart
WLD
Wild Coin
WLD
- - - - - - - - wild coin (WLD) 7d chart
FMN
The FREEMOON Token
FMN
- - - - - - - - the freemoon token (FMN) 7d chart
WAI
WienerAI
WAI
- - - - - - - - wienerai (WAI) 7d chart
YNETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
- - - - - - - - yieldnest restaked eth (YNETH) 7d chart
SDT
Seven Deuce
SDT
- - - - - - - - seven deuce (SDT) 7d chart
EGP
Eigenpie
EGP
- - - - - - - - eigenpie (EGP) 7d chart
MTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
- - - - - - - - midas mtbill (MTBILL) 7d chart
RSETH
LayerZero Bridged rsETH (Linea)
RSETH
- - - - - - - - layerzero bridged rseth (linea) (RSETH) 7d chart
COKE
Core Keeper
COKE
- - - - - - - - core keeper (COKE) 7d chart
OKTO
OKTO Token
OKTO
- - - - - - - - okto token (OKTO) 7d chart
CETES
Cetes
CETES
- - - - - - - - cetes (CETES) 7d chart
OGC
OGC
OGC
- - - - - - - - ogc (OGC) 7d chart
HPO
Hipo Finance
HPO
- - - - - - - - hipo finance (HPO) 7d chart
ELE
Electron Protocol
ELE
- - - - - - - - electron protocol (ELE) 7d chart
TOKERO
TOKERO LevelUP Token
TOKERO
- - - - - - - - tokero levelup token (TOKERO) 7d chart
HAIRY
Hairy The Bene
HAIRY
- - - - - - - - hairy the bene (HAIRY) 7d chart
SDUSD
Davos Protocol Staked DUSD
SDUSD
- - - - - - - - davos protocol staked dusd (SDUSD) 7d chart
NONJA
Nonja
NONJA
- - - - - - - - nonja (NONJA) 7d chart
USDZ
ZONKO USDZ
USDZ
- - - - - - - - zonko usdz (USDZ) 7d chart
LABEL
ChainLabel
LABEL
- - - - - - - - chainlabel (LABEL) 7d chart
DBR
deBridge
DBR
- - - - - - - - debridge (DBR) 7d chart
TBC
Turingbitchain
TBC
- - - - - - - - turingbitchain (TBC) 7d chart
G360
GPT360
G360
- - - - - - - - gpt360 (G360) 7d chart
COVE
Cove DAO
COVE
- - - - - - - - cove dao (COVE) 7d chart
FUSDC
Fluid USD Coin
FUSDC
- - - - - - - - fluid usd coin (FUSDC) 7d chart
FWETH
Fluid Wrapped Ether
FWETH
- - - - - - - - fluid wrapped ether (FWETH) 7d chart
FUSDT
Fluid Tether USD
FUSDT
- - - - - - - - fluid tether usd (FUSDT) 7d chart
FWSTETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
- - - - - - - - fluid wrapped staked eth (FWSTETH) 7d chart
KELP
Kelp DAO
KELP
- - - - - - - - kelp dao (KELP) 7d chart
CLIP
Clip Finance
CLIP
- - - - - - - - clip finance (CLIP) 7d chart
ZEDX
Zedxion
ZEDX
- - - - - - - - zedxion (ZEDX) 7d chart
BTC.Z
Bitcoin Bridged ZED20
BTC.Z
- - - - - - - - bitcoin bridged zed20 (BTC.Z) 7d chart
OIL
Crude Oil Brent
OIL
- - - - - - - - crude oil brent (OIL) 7d chart
WZEDX
Wrapped Zedxion
WZEDX
- - - - - - - - wrapped zedxion (WZEDX) 7d chart
ZED
ZedDex
ZED
- - - - - - - - zeddex (ZED) 7d chart
LTIA
Veno Staked TIA
LTIA
- - - - - - - - veno staked tia (LTIA) 7d chart
S
Sonic
S
- - - - - - - - sonic (S) 7d chart
GRNL
Greenlers
GRNL
- - - - - - - - greenlers (GRNL) 7d chart
NCN
NeurochainAI
NCN
- - - - - - - - neurochainai (NCN) 7d chart
CROSS
zkCross Network
CROSS
- - - - - - - - zkcross network (CROSS) 7d chart
VOIP
Voip Finance
VOIP
- - - - - - - - voip finance (VOIP) 7d chart
TERM
Term Finance
TERM
- - - - - - - - term finance (TERM) 7d chart
REETH
Real Ether
REETH
- - - - - - - - real ether (REETH) 7d chart
MIRX
Mirada AI
MIRX
- - - - - - - - mirada ai (MIRX) 7d chart
MINE
RuneMine
MINE
- - - - - - - - runemine (MINE) 7d chart
ARBINAUTS
Arbinauts
ARBINAUTS
- - - - - - - - arbinauts (ARBINAUTS) 7d chart
FRXBULLAS
FRAX Bullas
FRXBULLAS
- - - - - - - - frax bullas (FRXBULLAS) 7d chart
LUEYGI
Lueygi
LUEYGI
- - - - - - - - lueygi (LUEYGI) 7d chart
OVERPOW
OVERPOWERED
OVERPOW
- - - - - - - - overpowered (OVERPOW) 7d chart
SCRIBES
Scribes
SCRIBES
- - - - - - - - scribes (SCRIBES) 7d chart
ZENT
Zenbase ZenToken
ZENT
- - - - - - - - zenbase zentoken (ZENT) 7d chart
ELTK
Elektrik
ELTK
- - - - - - - - elektrik (ELTK) 7d chart
XOGN
Staked OGN
XOGN
- - - - - - - - staked ogn (XOGN) 7d chart
BRBC
Bull Run Bets
BRBC
- - - - - - - - bull run bets (BRBC) 7d chart
LAMP
LAMP
LAMP
- - - - - - - - lamp (LAMP) 7d chart
CLP
CLP
CLP
- - - - - - - - clp (CLP) 7d chart
PAN
Pandora Finance
PAN
- - - - - - - - pandora finance (PAN) 7d chart
FLY
FLY
FLY
- - - - - - - - fly (FLY) 7d chart
PIXFI
Pixelverse
PIXFI
- - - - - - - - pixelverse (PIXFI) 7d chart
CVPAD
CV Pad
CVPAD
- - - - - - - - cv pad (CVPAD) 7d chart
Bazinga
- - - - - - - - bazinga () 7d chart
$CINO
Cinogames
$CINO
- - - - - - - - cinogames ($CINO) 7d chart
INF
Inflection AI
INF
- - - - - - - - inflection ai (INF) 7d chart
GNOBBY
Gnobby
GNOBBY
- - - - - - - - gnobby (GNOBBY) 7d chart
Hiển thị 14701 đến 14800 trong số 14896 kết quả
Hàng
Danh mục đầu tư mới
Biểu tượng và tên
Hãy theo dõi loại tiền ảo bạn quan tâm
Chúng tôi sẽ thêm những loại tiền ảo này vào một danh mục đầu tư để bạn nhận được thông tin mới về những loại tiền ảo bạn quan tâm.
Thêm tiền ảo
Tìm kiếm và chọn tiền ảo để thêm từ cơ sở dữ liệu gồm hơn 14.000 loại tiền mã hóa của chúng tôi.
Nhận đề xuất
Nhận đề xuất tiền ảo cá nhân hóa dựa trên chuỗi và danh mục bạn đã chọn.
Coming soon
Thêm tiền ảo
OctaSpace
OctaSpace
OCTA
Moca Coin
Moca Coin
MOCA
MAGA
MAGA
TRUMP
Spike
Spike
SPIKE
catwifhat
catwifhat
$CWIF
Đã thêm gần đây
Reflect
Reflect
RFL
Patriots Coin
Patriots Coin
PTC
Love Moli
Love Moli
MOLI
Crazy Monkey
Crazy Monkey
CMONK
The Big Grift
The Big Grift
GRIFT
Tăng mạnh nhất
Petals
Petals
PTS
LandWolf
LandWolf
WOLF
MAGA
MAGA
TRUMP
Blox
Blox
CDT
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
Theo dõi giá ở bất cứ đâu
Quét QR để tải xuống ứng dụng di dộng
Nhận thông báo về giá, những thay đổi về danh mục đầu tư và thông tin mới về các biến động đáng kể hơn cùng nhiều nội dung khác
Tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi
Nhận thông báo về giá, những thay đổi về danh mục đầu tư và thông tin mới về các biến động đáng kể hơn cùng nhiều nội dung khác
Mở ứng dụng
Biến động trong danh mục đầu tư
Không bao giờ bỏ lỡ thay đổi quan trọng về giá đối với tiền ảo trong danh mục đầu tư của bạn thêm một lần nào nữa!
Thông báo về biến động lớn
Đừng bỏ lỡ những biến động thị trường lớn liên quan đến Bitcoin và Ethereum
Giá sàn NFT và thông báo về danh sách theo dõi
Nhận thông báo tùy chỉnh về NFT yêu thích và tất cả NFT trong danh sách theo dõi của bạn
Cảnh báo giá tùy chỉnh
Chọn mức giá chính xác để nhận thông báo về loại tiền ảo mà bạn quan tâm.
Lời nhắc thu thập kẹo hằng ngày
Hãy tiếp tục thu thập kẹo và tránh làm gián đoạn chuỗi kẹo để có thể đổi lấy những phần thưởng thú vị.
Nhận bản tin hằng ngày của chúng tôi
Luôn nắm được thông tin mới nhất về tiền mã hóa với những tin tức, xu hướng và thông tin chuyên sâu được gửi thẳng đến hộp thư của bạn
Tin tức và xu hướng thị trường
Nhận bản tóm tắt hằng ngày về những tin tức và xu hướng tiền mã hóa hấp dẫn nhất đang thúc đẩy diễn biến thị trường
Tiền ảo thịnh hành trong 24 giờ qua
Khám phá các loại tiền ảo và dự án được tìm kiếm nhiều nhất trên CoinGecko trong 24 giờ qua.
Do chuyên gia tiền mã hóa tuyển chọn
Được tuyển chọn đặc biệt bởi đội ngũ nhà phân tích nghiên cứu chuyên biệt và Trưởng bộ phận Nghiên cứu của chúng tôi.
Ưa thích
Thiết lập chủ đề, loại tiền tệ và ngôn ngữ ưa thích
Chế độ tối
Ngôn ngữ
Tiếng việt
Tiền tệ
USD
Chọn loại tiền
Tiền tệ đề xuất
USD
US Dollar
IDR
Indonesian Rupiah
TWD
New Taiwan Dollar
EUR
Euro
KRW
South Korean Won
JPY
Japanese Yen
RUB
Russian Ruble
CNY
Chinese Yuan
Tiền định danh
AED
United Arab Emirates Dirham
ARS
Argentine Peso
AUD
Australian Dollar
BDT
Bangladeshi Taka
BHD
Bahraini Dinar
BMD
Bermudian Dollar
BRL
Brazil Real
CAD
Canadian Dollar
CHF
Swiss Franc
CLP
Chilean Peso
CZK
Czech Koruna
DKK
Danish Krone
GBP
British Pound Sterling
GEL
Georgian Lari
HKD
Hong Kong Dollar
HUF
Hungarian Forint
ILS
Israeli New Shekel
INR
Indian Rupee
KWD
Kuwaiti Dinar
LKR
Sri Lankan Rupee
MMK
Burmese Kyat
MXN
Mexican Peso
MYR
Malaysian Ringgit
NGN
Nigerian Naira
NOK
Norwegian Krone
NZD
New Zealand Dollar
PHP
Philippine Peso
PKR
Pakistani Rupee
PLN
Polish Zloty
SAR
Saudi Riyal
SEK
Swedish Krona
SGD
Singapore Dollar
THB
Thai Baht
TRY
Turkish Lira
UAH
Ukrainian hryvnia
VEF
Venezuelan bolívar fuerte
VND
Vietnamese đồng
ZAR
South African Rand
XDR
IMF Special Drawing Rights
Tiền mã hóa
BTC
Bitcoin
ETH
Ether
LTC
Litecoin
BCH
Bitcoin Cash
BNB
Binance Coin
EOS
EOS
XRP
XRP
XLM
Lumens
LINK
Chainlink
DOT
Polkadot
YFI
Yearn.finance
Đơn vị Bitcoin
BITS
Bits
SATS
Satoshi
Hàng hóa
XAG
Silver - Troy Ounce
XAU
Gold - Troy Ounce
Chọn ngôn ngữ
Các ngôn ngữ phổ biến
EN
English
RU
Русский
DE
Deutsch
PL
język polski
ES
Español
VI
Tiếng việt
FR
Français
PT
Português
Tất cả các ngôn ngữ
AR
العربية
BG
български
CS
čeština
DA
dansk
EL
Ελληνικά
FI
suomen kieli
HE
עִבְרִית
HI
हिंदी
HR
hrvatski
HU
Magyar nyelv
ID
Bahasa Indonesia
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
LT
lietuvių kalba
NL
Nederlands
NO
norsk
RO
Limba română
SK
slovenský jazyk
SL
slovenski jezik
SV
Svenska
TH
ภาษาไทย
TR
Türkçe
UK
украї́нська мо́ва
ZH
简体中文
ZH-TW
繁體中文
Đăng nhập để dễ dàng theo dõi tiền ảo bạn yêu thích 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Quên mật khẩu?
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ! Dễ dàng theo dõi tiền ảo yêu thích của bạn với CoinGecko 🚀
Nếu tiếp tục, tức là bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của CoinGecko và xác nhận rằng bạn đã đọc Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi
hoặc
Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự bao gồm 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 số và 1 ký tự đặc biệt
Không nhận được hướng dẫn xác nhận tài khoản?
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Quên mật khẩu?
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn thiết lập lại mật khẩu trong vài phút nữa.
Gửi lại hướng dẫn xác nhận tài khoản
Bạn sẽ nhận được email hướng dẫn xác nhận tài khoản trong vài phút nữa.
Tải ứng dụng CoinGecko.
Quét mã QR này để tải ứng dụng ngay App QR Code Hoặc truy cập trên các cửa hàng ứng dụng
coingecko
Tiếp tục trên ứng dụng
Theo dõi giá theo TG thực
Mở ứng dụng