Đồng tiền: 2417
Sàn giao dịch: 172
Giá trị vốn hóa thị trường: 222.385.940.315 $
Lưu lượng 24 giờ: 17.665.893.320 $
Ưu thế:
BTC 50,3%
ETH 14,1%
BCH 4,50%

Gặp Gecko

Thiết kế và minh họa Gecko do người bạn Julia Lin của chúng tôi thực hiện

Thumbnail
Coingecko mascot coin Coingecko mascot suit Coingecko mascot
Truy cập Biểu đồ CoinGecko