🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
cartaxi  (CTX)

CarTaxi (CTX)

200 người thích điều này

CarTaxi Price and Market Stats

Giá CTX
Giá trị vốn hóa thị trường
Chỉ số thống trị vốn hóa thị trường N/A%
Khối lượng giao dịch
Khối lượng / Vốn hóa thị trường
Thấp trong 24h / Cao trong 24h /
Thấp trong 7 ngày / Cao trong 7 ngày /
Xếp hạng Vốn hóa thị trường N/A

Giới thiệu về CarTaxi

Giá CarTaxi (CTX) cho hôm nay là với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là . Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và nguồn cung tối đa là 800 Triệu đồng.

CarTaxi is a blockchain platform based on Ethereum, the first in its kind automated service for car towing. It brings together all tow trucks to one online network and provides for fast and safe transportation of vehicles at any time and from anywhere. You only have to download the mobile app. The project successfully launched in more than 20 cities. For crypto-investors this is a chance to be the tokenholder of an up and running project set for explosive increase of market share.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android